Jaké je skutečné pracovní vytížení učitelů v Německu

Čtěte na blogu Pro vzdělávání

Práce učitelů není stejná jako před dvaceti či třiceti lety. Pedagogové jsou konfrontováni s novými úkoly a výzvami a v důsledku toho jsou vystaveni stále většímu tlaku. Upozornit na změny v učitelské profesi má studie německého svazu učitelů, která v průběhu letošního roku sledovala, kolik času učitelé své práci věnují.

Cílem studie nazvané Proměna práce učitelů (Lehrerarbeit im Wandel) je především upozornit příslušná ministerstva na změny v učitelské profesi a zajistit tak učitelům větší uznání za jejich práci.

Učitelé ze všech spolkových zemí, kteří se do výzkumu zapojili, si po dobu čtyř týdnů v období vymezeném jednotlivými zemskými svazy učitelů přesně zaznamenávali, k čemu využívají svoji pracovní dobu a hlavně kolik času práci věnují. Výsledky pro celé území spolkové republiky i pro jednotlivé spolkové země budou vyhodnoceny ve spolupráci s Institutem preventivní medicíny univerzity v Rostocku. Zveřejněny mají být letos na podzim.

celý článek si můžete přečíst na blogu Pro vzdělávání


Blog Pro vzdělávání 

Přináší texty o rozvoji kurikula a nových koncepcích ve vzdělávání, o kvalifikacích a uplatnění absolventů a také o výsledcích nejnovějších výzkumů a analýz. Uveřeňujeme zde překlady aktuálních zahraničních zdrojů i autorské články odborníků či spolupracovníků NÚV.