Předmět aktualizace

26/10/2016

  • Přidána první verze seznamu fiktivních firem pro školní rok 2016/17
  • Přidány propozice veletrhů v Plzní a v Praze OA Vinohradská
  • Přidány informace o kontinuální soutěži v souvislosti s Facebookem CEFIF

11/10/2016

  • Přidán informační materiál k podávání návrhů do OR - sekce CEFIF Portál
  • Přidány propozice mezinárodního veletrhu FF v Praze
  • Přidán veletrh FF v Příbrami vč. propozic
  • Účastnický poplatek 200,- Kč/za každou firmu bude vyfakturován ekonomickým oddělením na adresu školy.

    Hradci Králové a v Brně

27/09/2016

  • přidány propozice veletrhu ve Vysokém Mýtě