Akreditované kurzy DVPP

a.jpg pro podzim 2016

Na kurzy.nuv.cz nabízíme 67 vzdělávacích programů s akreditací MŠMT z těchto oblastí:

1) Profesní rozvoj (kurzy pro začínající psychology a speciální pedagogy v PPP, SPC a ve školách, studium pedagogiky pro získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga).

2) Aktuální školská legislativa v praxi

3) Metodická podpora (zaměřená na podporu pedagogických pracovníků v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s rizikovým chováním, na podporu pedagogů v rámci ústavní a ochranné výchovy, školních poradenských služeb, v oblasti společného vzdělávání, v oblasti využívání diagnostických nástrojů).

Cena kurzu se pohybuje od 600 do 2 000 Kč.


 

Více informací:

https:// kurzy.nuv.cz

Nataša Habarta Alešová: natasa.alesova@nuv_cz

Lucie Škodová: lucie.skodova@nuv_cz

Ivana Biskupová: ivana.biskupova@nuv_cz