Nové kurzy DVPP

29.jpg na 1. pololetí 2017

Kurzy dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky zahrnují oblasti diagnostiky, profesního rozvoje, metodické podpory pro žáky s SVP anebo maturitní zkoušku, ale i  programy pro školní psychology a školní speciální pedagogy.Nabízíme 56 vzdělávacích programů, na něž se lze přihlašovat na adrese https://kurzy.nuv.cz/. “V prvním pololetí 2017 jsme zařadili nový kurz Jak budovat bezpečné pozitivní sociální klima školy, dále Asistent pedagoga jako součást systému podpory vzdělávání žáků a speciálními vzdělávacími potřebami a také navazující seminář využití herního pískoviště v práci s dětmi v rámci jednotlivých terapeutického procesu nazvaný SANDPLAYING II,” upozorňuje na nové kurzy Hana Šmejkalová z NÚV.  

Mimořádný zájem ze strany pedagogické praxe je také o program k získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb. Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga s celkovým počtem 88 hodin. “V příštím roce plánujeme realizovat tento kurz 4x s cílem podpořit společné vzdělávání přípravou 80 kvalifikovaných asistentů pedagoga,” upřesňuje Hana Šmejkalová.


https://kurzy.nuv.cz/