Akreditované kurzy DVPP

05.jpg Do podzimních kurzů je možné přihlašovat se na https://kurzy.nuv.cz/ .

Nabízíme 67 vzdělávacích programů s akreditací MŠMT z těchto oblastí:

1) Profesní rozvoj (kurzy pro začínající psychology a speciální pedagogy v PPP, SPC a ve školách, studium pedagogiky pro získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga).

2) Aktuální školská legislativa v praxi

3) Metodická podpora (zaměřená na podporu pedagogických pracovníků v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s rizikovým chováním, na podporu pedagogů v rámci ústavní a ochranné výchovy, školních poradenských služeb, v oblasti společného vzdělávání, v oblasti využívání diagnostických nástrojů).


Do kurzů je možné přihlašovat se na https://kurzy.nuv.cz/.


Cena kurzu se pohybuje od 600 do 2 000 Kč.

“Dlouhodobě jsou opakovaně žádané programy se zácviky ve využívání diagnostických nástrojů psychology a speciálními pedagogy. Poptávka je i po programech pro začínající poradenské pracovníky škol a školských poradenských zařízení a také program pro získání kvalifikace asistenta pedagoga. Aktuálně jsou žádané programy na podporu pedagogů v oblasti společného/inkluzivního vzdělávání. Nabízíme například seminář První stupeň podpůrných opatření a jejich poskytování nebo kurz Slovní hodnocení jako součást individuálního vzdělávacího plánu,” říká Hana Šmejkalová, vedoucí oddělení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, které programy připravuje a organizuje.


Více informací:

  • Nataša Habarta Alešová: natasa.alesova@nuv_cz
  • Lucie Škodová: lucie.skodova@nuv_cz
  • Ivana Biskupová: ivana.biskupova@nuv_cz