KAM NA ŠKOLU

04.jpg obory, školy, uplatnění absolventů

AKTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ŠKOL PRO 2017/2018

Jak vybrat střední, vyšší nebo vysokou školu? Uveřejňujeme podmínky přijímacího řízení a všechny praktické informace k němu.

Na stránkách Infoabsolvent.cz je zveřejněna nabídka oborů škol pro rok 2017/2018. Najít vhodnou školu lze podle oboru, povolání, k němuž směřuje, anebo podle kraje, kde škola sídlí. Jasnější představu o studiu pomáhají vytvořit filmové ukázky učebních i maturitních oborů a profitest ověřující rámcovou orientaci uchazečů. Infoabsolvent.cz také zahrnuje informace o uplatnění absolventů jednotlivých skupin oborů, a to včetně regionálního pohledu.

Na stránkách www.infoabsolvent.cz lze snadno nalézt také obory, kde mohou studovat lidé se zdravotním postižením. Praktická doporučení mohou využít také výchovní a kariérové poradci nejen na školách.


CENTRUM KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

Centrum kariérového poradenství v Národním ústavu pro vzdělávání podporuje mladé lidi v rozhodovacím procesu při výběru vzdělávací dráhy. Věnuje se i jednotlivcům znevýhodněným zdravotně nebo nějakou životní situací. Pomáhá také dospělým osobám v rámci dalšího vzdělávání. Konzultace jsou individuální, bezplatné a anonymní. Zájemci mohou Centrum kontaktovat telefonicky (274 022 332, 724 652 241), e-mailem (ckp@nuv_cz) nebo se objednat k osobní návštěvě na adrese Weilova 1271/6, Praha 10 - Hostivař.