Nabídka vzdělávacích programů sekce pedagogicko-psychologického poradenství


Další vzdělávání pedagogických pracovníků – akreditované vzdělávací programy jsou připraveny zejména pro pedagogické pracovníky školských poradenských zařízení (pro psychology a speciální pedagogy) a pro další poradenské pracovníky a pedagogy škol a školských zařízení.

Aktuální nabídka vzdělávacích programů na 1. a 2. pololetí školního roku, včetně informací a formuláře k přihlášení, je pravidelně zveřejňována na webových stránkách NÚV.