Přihlaste se na kurz Příprava činnosti autorizované osoby

Do 12. března se mohou hlásit zájemci o získání autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., kteří nemají pedagogické vzdělání

Kurz seznamuje účastníky se zákonem č. 179/2006 Sb., s vyhláškou č. 208/2007 Sb., a jejich využitím při činnosti autorizované osoby. Součástí kurzu je také příprava na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých, popř. s přípravou na tvorbu konkrétního zadání pro zkoušky podle uvedeného zákona. Kurz se rovněž věnuje praktické přípravě a realizaci procesu uznávání v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.


PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE


Kurz bude probíhat 12 hodin prezenční formou jednotlivých modulů (1. den 8 hodin, 2. den 4 hodiny). Účastníci obdrží soubory učebních materiálů. Uchazeči, kteří úspěšně absolvují jednotlivé moduly, obdrží na konci kurzu osvědčení o absolvování kurzu Příprava činnosti autorizované osoby.

Lektoři kurzu jsou pracovníky MŠMT a odbornými pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání.

Termíny konání kurzu: 21. - 22. března 2019

Místo konání kurzu: Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10

Cena kurzu: 2 900,- Kč vč. DPH

Pozvánka Pozvánka 

Program kurzu Program kurzu