Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září


Publikovaných článků: 32


OA Dušní

K bezpečnému klimatu ve škole přispívá rozšířené školní poradenské pracoviště s psycholožkou i vzdělávání pedagogů k minimalizaci šikany


Vzdělávání pedagogů na téma: Jak ošetřit třídní klima?

Předčasné odchody ze školy (potažmo ze vzdělávání) mívají řadu příčin – může k nim přispívat i atmosféra ve třídě a školní klima.  S  tím velmi úzce souvisí nastavení vztahů a schopnost pedagogů i vedení školy včas rozpoznat a řešit problémy související s třídní dynamikou a vytvářet prostředí bezpečné pro všechny…


Komunikace rodina–škola; specifika komunikace s rodiči žáků s SVP: on-line seminář 25. 9. 2019 od 16:00

Jak docílit efektivní komunikace mezi školou a rodinou? Jaké formy k tomu lze použít a jakých zásad se držet?


I když nejsem jazykář, mohu učit metodou CLIL: on-line seminář 26. 9. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Praktické ukázky pro výuku na 1. i 2. stupni ZŠ si připravila PhDr. Petra Vallin, Ph.D., metodička a lektorka školení CLIL napříč institucemi i republikou. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Odborný panel: Digitalizace, polytechnika, inovace ve vzdělávání


S inovativními přístupy seznámí semináře

Jaké inovativní přístupy naleznou uplatnění v odborném vzdělávání? To se dozvědí účastníci na informačních seminářích projektu MOV. Semináře nabízejí pestrou skladbu témat od modulárního vyučování přes využití společných odborných základů a Národní soustavy kvalifikací až po zajištění kvality při spolupráci se zaměstnavateli.


Profesia days podeváté

Ve dnech 23. a 24. října 2019 se na výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již tradičně Profesia days, které se s ohledem na změny, které prodělal trh práce v České republice, proměnily z veletrhu práce na festival příležitostí.


Konference Digitalizace, polytechnika a inovace ve vzdělávání

Konference se koná 16. října 2019 od 10 do 16 hodin v hotelu Iris EDEN v rámci Evropského týdne odborných dovedností.


Škola bez poražených I.: on-line seminář 18. 9. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Respektující komunikace je pro mě základním stavebním kamenem jakýchkoliv aktivit ve škole a nejen v ní, říká učitelka 1. stupně ZŠ a lektorka kurzu Škola bez poražených Mgr. Kateřina Vrtišková. Setkání se uskuteční ve středu 18. 9. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Technik/čka videí (střih, správa, úprava,..)

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Očekávání spojená s dalším vývojem v odborném vzdělávání a v oblasti kvalifikací

Zpravodaj OS (23/podzim 2019)


Zpravodaj Oborové skupiny č. 23

Očekávání spojená s dalším vývojem v odborném vzdělávání a v oblasti kvalifikací


Začíná měsíc gramotností, učitelé mají sdílet zkušenosti z vyučování napříč předměty

Při příležitosti mezinárodního dne gramotností (8. září) začíná Měsíc gramotností – kampaň, do které se mohou zapojit učitelé z celé republiky a jejímž prostřednictvím si mohou vyzkoušet s gramotnostmi aktivně pracovat ve výuce. Svoje zkušenosti pak učitelé sdílí prostřednictvím sociálních sítí nebo blogů. Ambicí je podpořit mezioborovou spolupráci učitelů napříč předměty. Měsíc gramotností upozorňuje na poznatky českých i mezinárodních šetření a na zkušenosti z inovace výuky pilotního projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), které se mohou přenášet do českého vzdělávacího systému.


Administrátor/ka překladů a tlumočení

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Asistent/ka projektu APIV A

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Editor/ka obsahu

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Garant/ka zpětné vazby

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Jazykový/á korektor/ka textů

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Koordinátor/ka klíčové aktivity

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Lingvista/ka - elicitační a popisné práce

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Lingvista/ka - hlavní metodik/čka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Manažer/ka klíčové aktivity

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Metodik/čka tvorby SERRJ

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Projektový/á publicista/ka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Překladatel/ka ČZJ a ČJ

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Tlumočník/ce z/do českého znakového jazyka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


UX designer/ka webu

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Zapisovatel/ka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Jak se změní jednotné zadání v oborech Ošetřovatel a Pečovatelské služby

Před letními prázdninami se v NÚV konaly další dvě porady, na nichž se sešli zástupci škol a společně s pracovníky NÚV posuzovali, jaké změny je třeba provést v jednotných zadáních pro obory Ošetřovatel a Pečovatelské služby. Zároveň bylo dohodnuto, kdo se na změnách bude podílet, v jakém termínu budou úpravy provedeny a předány školám k testování a připomínkám. 


Tisková konference k měsíci gramotností

V pondělí 9. září 2019 od 13:00 bude na tiskové konferenci zahájen měsíc gramotností.


Mínění o budoucnosti odborného vzdělávání a přípravy po roce 2020

Poradní výbor pro profesní přípravu zveřejnil koncem roku 2018 materiál zaměřený na budoucnost odborného vzdělávání a přípravy. Pro potřebu odborných a oborových skupin byla připravena pracovní česká verze tohoto textu. Je k dispozici zde.


Asistent pedagoga v MŠ – podpora dítěte v MŠ, stimulace rozvoje: on-line seminář 5. 9. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Zkušená lektorka Helena Kumperová nás provede základními povinnostmi asistenta pedagoga v mateřské škole. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.