Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen


Publikovaných článků: 22


Praktická zkouška u spojových mechaniků

Tříletý učební obor Spojový mechanik (Sdělovací a zabezpečovací sítě) je určen pro přípravu odborníků v oblasti telekomunikačních i zabezpečovacích systémů a digitálních technologií. Abychom viděly praktickou zkoušku v tomto oboru, navštívily jsme Střední školu elektrotechniky a  strojírenství v Praze 10 – Záběhlicích.


Závěrečné zkoušky sedlářů a brašnářů

Zpracování kůže bylo v minulosti obsahem několika příbuzných řemesel - brašnářství, sedlářství a řemenářství. V naší době se tato řemesla spojila v jeden obor vzdělání  nazvaný Výrobce kožedělného zboží . V současnosti je v republice registrován pouze ve čtyřech školách, z nichž dvě sídlí v Praze a zbývající dvě jsou v Prostějově a Jeseníku (Bernartice). Počet žáků, kteří obor absolvují, není nijak zvlášť vysoký - ve školním roce 2016–2017 v něm studovalo 47 žáků ve všech třech ročnících. Přesto, podle výpovědí odborných učitelů, zájem o vzdělávání v oboru narůstá a projevují jej často již dospělí lidé, mnohdy s maturitním vzděláním. Někteří si tak zvyšují možnost výdělečné činnosti, jiní v této sice složité, ale krásné práci, nacházejí svého koníčka. 


Čekáme na zpětnou vazbu ze škol

Po skončení červnového termínu závěrečných zkoušek v učebních oborech mají pedagogové možnost napsat do NÚV své připomínky a informace o úspěšnosti žáků. Tato zpětná vazba ze škol pomáhá při zlepšování kvality jednotných zadání.


NA VYSVĚDČENÍCH LETOS ŽÁCI POPRVÉ NAJDOU ZKRATKU EQF. POMŮŽE JIM PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE NEBO STUDIA V ZAHRANIČÍ

18.6. 2018 Zkratky EQF jsou předtištěny na tiskopisech, školám nevzniká práce navíc.  Absolventská vysvědčení, výuční listy a diplomy z konzervatoří a vyšších odborných škol mají letos poprvé uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací. Zkratka EQF a číslice 1 až 8 poukazují na úroveň vzdělání absolventa. Některé školy nové tiskopisy již nakoupily a použily vloni. Pro většinu učitelů, žáků a rodičů je to novinka.


Na vysvědčeních bude letos poprvé zkratka EQF

Pomáhá při hledání práce nebo studia v zahraničí


Praktická zkouška v oboru Ošetřovatel

Ve Střední zdravotnické škole v Praze 10 začaly závěrečné zkoušky 1. června, kdy žáci skládali písemnou zkoušku na počítači. Už třetím rokem totiž škola využila možnost elektronické formy písemky. Výuční list dostanou úspěšní absolventi v polovině června.


Závěrečná zkouška v SOU U Krbu

Střední odborné učiliště gastronomie U Krbu v pražských Malešicích připravuje budoucí kuchaře, číšníky a cukráře ve tříletých oborech vzdělání s výučním listem.


Závěrečná zkouška v SOU U Krbu

Jednou ze škol, které pracovníci NÚV navštívili během závěrečných zkoušek, je Střední odborné učiliště gastronomie U Krbu v pražských Malešicích. Škola připravuje budoucí kuchaře, číšníky a cukráře ve tříletých oborech vzdělání s výučním listem.


Závěrečné zkoušky dospělých učňů ve věznici Jiřice

Pracovníci NÚV navštěvují v průběhu června školy a zjišťují, jak pedagogové zkoušky připravují podle jednotného zadání, zda s tím mají nějaké problémy a jaká případná specifika vnáší do zkoušení ta která škola. V tomto článku si můžete přečíst naše zkušenosti ze závěrečných zkoušek ve věznici Jiřice, kde působí Střední škola VIZE.


Závěrečné zkoušky skládá 28 000 učňů i dospělých

Aby získali výuční list, musí složit písemnou, ústní a praktickou zkoušku.


SOŠ Jarov a zahraniční stáže pro E obory

SOŠ stavební a zahradnická Jarov byla jednou z prvních škol, která začala organizovat zahraniční odborné stáže i pro žáky oborů skupiny E.


Zkušenosti s E obory

Jde o odborné (profesní) vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu. Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Doba přípravy je 2 nebo častěji 3 roky. Tolik stručná charakteristka tzv. "éčkových oborů", na něž se zpravidla hlásí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Podívejte se na zajímavé zkušenosti škol, které tyto obory nabízejí.  


ZKUŠENOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE


Krátce k ŠAP

SOŠ Jarov se rozhodla vyzkoušet akční plánování jako jedna z prvních v Praze. O vybraných oblastech školního akčního plánu hovoříme se zástupci ředitele Davidem Fresarem a Zdeňkem Šerákem.  


Roboti naše řemeslníky o práci nepřipraví

Podle některých předpovědí s robotizací a automatizací může zaniknout až polovina současných pracovních míst. V SOŠ Jarov se o budoucnost svých absolventů nebojí.


SOŠ Jarov

O kvalitách SOŠ stavební a zahradnické na pražském Jarově hovoří přední místa, která obsazují její žáci v řadě odborných soutěží. Ale i pozornost, jakou škola věnuje neustálé modernizace technického zázemí pro výuku, a šíře spolupráce s partnery z řad firem a cechů.


Představujte řemeslo jako zajímavou a perspektivní práci

Nezájem o stavební obory se stále nedaří prolomit. O to kreativnější a iniciativnější musí být školy, které je nabízejí. Své aktivity kariérového poradenství by měly cíleně zaměřit i na žáky základních škol.


Jak dostat nové trendy do výuky?

Předpokladem kvalitního odborného vzdělávání na středních školách je odpovídající materiálně technické vybavení školy. Samo o sobě však nestačí. Stejně důležití jsou učitelé, kteří jsou v kontaktu s aktuálním děním v oboru, a spolupráce se zaměstnavateli.


S předškoláky tematicky – oblečení, nábytek: on-line seminář 13. 6. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Osvědčená lektorka Petra Pšeničková si pro nás připravila další tematický webinář. Po podzimu a zimě se budeme věnovat oblečení a bydlení. Těšíte se také na ohňostroj námětů a jednoduchých pomůcek pro hravé aktivity s předškoláky a malými školáky? Setkání se uskuteční ve středu 13. 6. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Dne 28. 5. 2018 a 31. 5. 2018 se uskutečnila další setkání metodiků škol v Olomouci a Liberci

Hlavním tématem setkání bylo vzdělávání žáků s poruchami chování.


Závěrečné zkoušky skládá 28 000 učňů i dospělých

Aby získali výuční list, musí složit písemnou, ústní a praktickou zkoušku.


Přihlaste se na kurz Příprava činnosti autorizované osobys

Do 15. září se mohou hlásit zájemci o získání autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., kteří nemají pedagogické vzdělání