Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor


Publikovaných článků: 51


SŠ obchodní a služeb SČMDS Žďár nad Sázavou a další profesní vzdělávání

Střední škola obchodní a služeb, zřizovaná Českým a moravským svazem spotřebních družstev, nabízí širokou škálu dalšího vzdělávání od profesního přes zájmové po bohatý program vzdělávání seniorů.


Ajťák truhlářem, certifikát z vůní: trendy v dalším profesním vzdělávání

Odpoledne a večer střídají žáky středních škol ve třídách a školních dílnách dospělí. Střední odborné školy mají kvalitně vybavené dílny, laboratoře, nebo dokonce školní poloprovozy. Z hlediska efektivity je tedy logické využít je i ve „druhé směně“ dalšího vzdělávání dospělých.


Střední škola obchodní a služeb Žďár nad Sázavou jako centrum celoživotního učení

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou je jednou z páteřních škol regionu. Nabízí vzdělávání v 5 učebních, 2 maturitních a jednom nástavbovém oboru. Zároveň je i místním centrem celoživotního učení.


Manažer/ka - Metodik/čka vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: MANAŽER/KA - METODIK/ČKA VZDĚLÁVÁNÍ  


KIPR-110/2018 - Zpracování doporučení PPP a SPC


Mediální výchova


Královéhradecký kraj: akce RT KAP pro učitele přírodovědných předmětů

Realizační tým KAP umožnil učitelům stát se na chvíli opět zvídavými žáky. Uspořádal pro ně projektový den Pomůcky a experimenty v přírodovědných předmětech v iQLANDII v Liberci.


informace


studie


Realizační tým KAP umožnil učitelům být opět zvídavými žáky

Projektový den Pomůcky a experimenty v přírodovědných předmětech v iQLANDII v Liberci  uspořádal realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji pro pedagogy základních a středních škol.


dotazníkové šetření 14. 7. – 20. 9. 2017

dotazníkové šetření 14. 7. – 20. 9. 2017


DOTAZ


Předběžný plán prací (2017 – 2020)

Práce zahrnují přípravu podkladových studií, diskuse a připomínky v odborných skupinách, "vyčištění" obsahu vzdělávací oblasti a nakonec projednávání v oponentních skupinách.


Konverzace v aj? Jak motivovat nemotivované: on-line seminář 22. 2. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Sylvie Doláková vás provede druhým dílem “konverzací v angličtině”, který bude opět využívat získaných zkušeností učitele z  předchozích webinářů  – práce s pohádkou či veselých hrátek s výslovností. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Jak vytvořit nový kurz?


Co dělat, když nemám vlastní prostory ke konání kurzu?


Co dělat, když nemám vlastního lektora?


Praktická výuka ve vlastním poloprovozu i u zaměstnavatelů

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská je školou profilovanou do oblasti potravinářské technologie a komplexní kontroly potravin. Ve spolupráci s Technologickou fakultou UTB ve Zlíně poskytuje i bakalářské vzdělání v oboru chemie a technologie potravin.


Jak vychovat potravinářské experty

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská je školou profilovanou do oblasti potravinářské technologie a komplexní kontroly potravin. Ve spolupráci s Technologickou fakultou UTB ve Zlíně poskytuje i bakalářské vzdělání v oboru chemie a technologie potravin. Je jednou z více než padesáti zlínských SŠ a VOŠ zapojených do akčního plánování.


Chtěli by jste si vytvořit vlastní kurz a nevíte jak?


Různé


Speciálně pedagogická péče


Podpůrná opatření – pomůcky


Seznam organizací s udělenými certifikáty k 3. 1. 2018

nuv.jpg Ke dni 3. ledna 2018 Národní ústav pro vzdělávání eviduje celkem 57 organizací s 89 aktuálně platnými certifikovanými programy primární prevence. Z celkového počtu 89 certifikovaných programů je 56 programů všeobecné prevence, 24 programů selektivní prevence a 9 programů indikované prevence.  


Evaluace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH v roce 2017

_2218077511.jpg Národní ústav pro vzdělávání realizuje již od roku 2013 hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a udělováním tzv. certifikátů odborné způsobilosti.


Konverzace v aj? Ano! Kdy? Nejlépe od 1. třídy!: on-line seminář 15. 2. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Sylvie Doláková jistě naváže prvním dílem tohoto “konverzačního” webináře na již proběhlá online setkání – zaměřená na pohádky, výslovnost nebo atraktivní rozšiřování slovní zásoby dětí předškolního a mladšího školního věku. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 15. 2. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Odborným vzděláním ke kritickému myšlení

Víš, co jíš? Nevíš? U nás se to naučíš. Tak  zní motto VOŠ potravinářské a SPŠ mlékárenské Kroměříž. Vědecky podložené informace, s nimiž se žáci a studenti v odborných předmětech setkávají, jim pomáhají zaujmout vlastní postoj k řadě stravovacích mýtů. Učí se zároveň aplikovat metody kritického myšlení i v dalších oblastech.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Vzájemný respekt a důvěra jsou základem vztahu asistenta a pedagoga, říkají Martina Kolmanová a Romana Zetelová.


Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy - sborník z konference

sbornik2.jpg Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10.  ISBN 978-80-7481-202-6.  Editorka: Tereza Baltag, 2017 Autoři: Karel Červenka, Helena Fialová, Dana Lipová, Jan Mazák, Lucie Myšková, Monika Peterková, Dana Pukancová, Jaroslav Šejvl, Věra Vojtová, Jana Ženíšková, 2017


Seberozvojový rogram pro začínající psychology a speciální pedagogy

Poslední volná místa


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Hledáme pro svou dceru tu nejlepší cestu, říkají Lenka a Tomáš Hečkovi.


Jak efektivně využít školní poloprovoz

Zkušenosti VOŠ potravinářské a SPŠ mlékárenské Kroměříž v oblasti dalšího vzdělávání


ZKUŠENOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE


Kontakt


Co dělat, aby čtení bavilo?: on-line seminář 7. 2. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor  Mgr. Jan Horák  nám již  formou webináře předal hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin českého jazyka . Proto víme, že i hodiny čtení na 1. stupni pod jeho vedením nebudou žádná nuda. Setkání se uskuteční ve středu 7. 2. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Vyhláška č. 47/2005 ve znění pozdějších předpisů

Nabízíme Vám aktuální znění vyhlášky č. 47/2005, o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Vyhláška byla od roku 2005 několikrát novelizovaná, naposledy v roce 2017.


Vyhláška č. 47/2005 ve znění pozdějších předpisů

Nabízíme Vám aktuální znění vyhlášky č. 47/2005,  o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Vyhláška  byla od roku 2005 několikrát novelizovaná, naposledy v roce 2017.


Poradenské, konzultantské a právní společnosti

Poradenské, konzultantské a právní společnosti , se kterými NÚV uzavřel smlouvu o poskytování služeb


023


022


021


Co dělají lidé v projektu?

podmínky, za kterých se odpovídá


Co je to projekt?

často kladené dotazy


Plán pedagogické podpory


Pedagogická intervence


Individuálně vzdělávací plán