Archiv starších článků

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50   Následující   ››

Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky? – Jak na to?: On-line seminář 7. 12. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS. nás seznámí s tím, co vše ve čtení a psaní ovlivňuje nedostatečné rozvinutí sluchové analýzy a syntézy a jak pomoci žákům zvládnout čtení a psaní bez větších obtíží. Máte dostatečnou zásobu aktivit pro rozvoj sluchové analýzy a syntézy? Setkání se uskuteční ve středu 7. 12. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 05. 12. 2016 celý článek

Pracovní jednání Koordinačního centra pro ECVET

Poslední akcí Týdne odborných dovedností v ČR bude jednání KC pro ECVET. Uskuteční se 9.12. 2016 v Domě zahraniční spolupráce.  Jednání se zaměří na odbornou diskusi o vývoji a o souvislostech implementace ECVET v ČR. Budou rámcově zmapovány a vyhodnoceny aktivity konané v rámci Evropského týdne odborných dovedností (a to jak v ČR, tak v dalších zemích) a jejich možný průnik s budoucími aktivitami Koordinačního centra v kontextu s předpokládaným evropským vývojem. 02. 12. 2016 celý článek

Poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016

Jak uvádí předchozí zpráva - aktuálně je v přípravě poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016 01. 12. 2016 celý článek

Objev svůj talent: semináře, veletrhy i konzultace k volbě oboru v NÚV

Evropský týden odborných dovedností začíná 5. prosince 2016 29. 11. 2016 celý článek

NÚV v Evropském týdnu odborných dovedností

Do maturitních a učebních oborů v odborném vzdělávání nastupuje každoročně zhruba 72 % absolventů základních škol. Na gymnázia míří 22,5 % populačního ročníku.  29. 11. 2016 celý článek

Nové schéma vzdělávací soustavy s ISCED 2011

Nové schéma vzdělávacího systému v České republice, vytvořené v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV), člení jednotlivé úrovně vzdělání podle mezinárodní klasifikace ISCED 2011, která nahradila stupnici ISCED 97 používanou do roku 2015. Schéma je aktualizované pro školní rok 2016/17 a slouží pro komunikaci o vzdělávacích programech a porovnávání dosažené úrovně vzdělání v EU i ve světě.  28. 11. 2016 celý článek

Metody výuky jako podpůrná opatření: On-line seminář 1. 12. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek jsou pedagogové s dlouholetou pedagogickou praxí. Jejich oblíbenými tématy jsou především výukové metody, tvorba a inovace školních vzdělávacích programů a práce s motivací žáků i dospělých – učitelů i jiných pracovníků. Zabývají se i úpravou metod výuky, což je jedno z podpůrných opatření v rámci společného/inkluzivního vzdělávání. Lektoři se věnují tomuto tématu mnoho let a rádi se s vámi o nasbírané zkušenosti podělí. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 1. 12. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 28. 11. 2016 celý článek

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50   Následující   ››