Archiv starších článků

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání převzalo od 1. října 2019 agendu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

Od 1. října 2019 byla převedena agenda zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Stalo se tak na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 26. června 2019. 16. 10. 2019 celý článek

Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financování: on-line seminář 22. 10. 2019 od 9:30 na RVP.CZ

JUDr. Hana Poláková, dlouholetá a zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů, nás seznámí se základními změnami právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů o prázdninách – např. nový model financování regionálního školství, dvojí pojetí asistentů pedagoga aj. Setkání se uskuteční v úterý 22. 10. 2019 od 9:30 na Metodickém portálu RVP.CZ. 15. 10. 2019 celý článek

Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky mateřské školy: on-line seminář 16. 10. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Širokou škálu her a činností napříč všemi výchovami, které lze využít při práci s dětmi nejen v mateřských školách, nám představí Mgr. Michael Novotný. Setkání se uskuteční ve středu 16. 10. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 11. 10. 2019 celý článek

Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy: on-line seminář 10. 10. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Zkušená lektorka Helena Kumperová naváže na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát se společně zamyslíme nad efektivitou využití pozice asistenta pedagoga s odkazem na vysokoškolské kvalifikační práce, jež se ve svém výzkumném šetření zabývaly rolí, pozicí, efektivitou a pedagogickou realitou působení asistenta pedagoga na základní škole. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 04. 10. 2019 celý článek

Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze textu  Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. 04. 10. 2019 celý článek

Evropský týden odborných dovedností 2019

Evropský týden odborných dovedností se koná letos již počtvrté a proběhne v týdnu od 14. do 18. října 2019. Jeho cílem je inspirovat zejména mladé lidi k objevování a rozvíjení svého nadání prostřednictvím odborného vzdělávání, které Evropská komise představuje jako atraktivní, kvalitní a perspektivní oblast studia. Národní ústav pro vzdělávání se do Evropského týdne odborných dovedností zapojuje uspořádáním konference Digitalizace, polytechnika a inovace ve vzdělávání a zveřejněním nové části webu www.eqavet.cz s informacemi o nových možnostech a kvalitním zajištění zahraničních výjezdů pro učitele, experty a další pracovníky ve vzdělávání. 01. 10. 2019 celý článek

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v říjnu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. 01. 10. 2019 celý článek

Moderní karetní a deskové hry k rozvoji matematické gramotnosti: on-line seminář 2. 10. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Veronika Havelková nám představí vybrané hry, které podporují matematickou gramotnost na 2. stupni ZŠ. Setkání se uskuteční ve středu 2. 10. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 01. 10. 2019 celý článek

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››