Archiv starších článků

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

Česká školní inspekce kladně hodnotí jednotné závěrečné zkoušky

ČŠI se ve své výroční zprávě za školní rok 2017/2018 věnuje také ukončování vzdělávání ve středních školách, a to jak v maturitních, tak v nematuritních oborech. Tyto informace jsou v podkapitole 4.3.3, na str. 128 až 131. 14. 12. 2018 celý článek

Konference TTnet: Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce

Na konferenci byly prezentovány praktické nástroje zaměřené na podporu učitelů SŠ v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a jiné zajímavé informace . 14. 12. 2018 celý článek

Přechod absolventů středních škol na trh práce – II. etapa

S rovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů 3 roky od ukončení střední školy. 12. 12. 2018 celý článek

Doporučené učební činnosti žáků

Zpravodaj Oborové skupiny č. 20 11. 12. 2018 celý článek

Publikace Práce v zahraničí, Studium v zahraničí, Dobrovolnictví

Aktualizované brožury Studium v zahraničí, Práce v zahraničí a Dobrovolnictví vydal Národní ústav pro vzdělávání na podzim 2018. Obsah zpracovalo Národní informační centrum pro mládež. 07. 12. 2018 celý článek

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.: on-line seminář 6. 12. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Máte nebo budete mít ve škole žáka vyžadujícího zvláštní péči? Potřebujete mít základní přehled o tom, jak s žákem pracovat nebo jak mu přizpůsobit podmínky ve třídě? Vše důležité vám již podruhé předá Mgr. Jiří Merta. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 6. 12. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 30. 11. 2018 celý článek

Nová metodika zlepší výuku neslyšících

Obsáhlá metodika vysvětluje, jak učit český jazyk děti se sluchovým postižením. 27. 11. 2018 celý článek

Rozvíjení digitální gramotnosti nejen v češtině: on-line seminář 28. 11. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Informační technologie a český jazyk – lze tyto dva předměty spojit do jednoho fungujícího celku? Odpověď najdeme spolu s lektorkou Ludmilou Kovaříkovou, učitelkou českého jazyka na 2. stupni ZŠ a členkou GEG (Google Education Group) ČR. Setkání se uskuteční ve středu 28. 11. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 26. 11. 2018 celý článek

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››