Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben   >>


Publikovaných článků: 13


Jaké je rozložení EQF v české populaci?

3. 12. 2019 Podívejte se na infografiku.  Nejčastějšími úrovněmi EQF české populace jsou úrovně 2, 3 a 4.


ceny do kvízu


Bulharsko: SEE THE JOBS!

22. 3. 2021 Platforma SEE THE JOBS! je nejnovější iniciativou podporující profesní poradenství pro mladé. Používá jako nástroj „kariérní lexikon“, který jim pomáhá objevovat vhodné příležitosti a charakteristiky různých profesí.


protagonisté panelu


Maturita? Dáme to!

Česká televize, NPI ČR a MŠMT chtějí pomoct maturantům. Díky jejich spolupráci vznikla jedinečná série krátkých autentických videí, ve kterých kromě učitelů vystupují i desítky studentů posledních ročníků středních škol. Série Dáme to! zahrnuje 10 dílů k testům z českého jazyka, 10 dílů k matematice a tři díly seznamují studenty hodnocením maturitních testů či správným vyplňováním záznamových archů. V každém z třiadvaceti dílů provázejí učitelé studenty po typických úlohách maturitních didaktických testů a vedle obvyklých postupů upozorňují i na nejčastější chyby.


Projektová konference odložena

adam-niescioruk-Z9arfr0f248-unsplash.jpg


Odborný panel k podpoře podnikavosti

Propojit tvůrce a realizátory projektů na podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě napříč Českou republikou je cílem odborného panelu, který pořádá projekt P-KAP a Národní centrum Europass.


Zkratka EQF v životopise a dalších dokumentech Europassu

8. 4. 2020 Europass nabízí možnost vyplnit nebo pořídit si zdarma dokumenty, pomocí kterých ukážete zaměstnavateli své vzdělání, praxi a své znalosti a dovednosti. Jde o životopis a další doklady, které k němu přiložíte, jako je doklad o stáži, dodatky vysvětlující a doplňující vaši středoškolskou nebo vysokoškolskou kvalifikaci. Na několika dokumentech Europasu je uvedená zkratka EQF, která ukáže zaměstnavateli úroveň vaší kvalifikace. 


Víte, co znamená zkratka EQF na vysvědčení?

11. 1. 2021 Pomocí zkratky EQF s číslem 1-8 můžete jednoduše ukázat úroveň svého vzdělání, která je srozumitelná zaměstnavatelům a srovnatelná ve všech evropských zemích. Jde o Evropský rámec kvalifikací (European Qualification Framework).


Portugalské odborné vzdělávání přehledně

9. 3. 2021 V návaznosti na portugalské předsednictví Rady Evropské unie vyšly publikace, které se věnují portugalskému odbornému vzdělávání založenému na systému kvalifikací i aktuálním výzvám na poli vzdělávání.   


Portugalské odborné vzdělávání přehledně

9. 3. 2021 V návaznosti na portugalské předsednictví Rady Evropské unie vyšly publikace, které se věnují portugalskému odbornému vzdělávání založenému na systému kvalifikací i aktuálním výzvám na poli vzdělávání.   


Odborný panel k podpoře podnikavosti

Dne 31. března 2021 proběhl odborný panel projektu P-KAP a Europassu s c ílem propojit tvůrce a realizátory projektů na podporu kompetence k podnikavosti napříč Českou republikou. Na programu byly prezentace o podpoře podnikavosti v jednotlivých krajích, o možnostech záznamu podnikavosti v životopise a dalších dokumentech Europassu , příklad dobré praxe v rozvoji podnikavosti z Jihomoravského kraje a rozhovory s účastníky i tvůrcem soutěže Soutěž a podnikej. V praktické části akce se sešlo pět pracovních skupin, které řešily různé aspekty podnikavosti a které své výstupy pak představily všem účastníkům.     


Učňovská příprava dospělých v Evropě a jak ji podpořit

18. 2. 2021 Učňovské vzdělávání dospělých je v Evropě na vzestupu. Jeho dostupnost je však dána uspořádáním vzdělávacího systému země. Ačkoliv evropské státy již podnikají kroky k přiblížení učňovské přípravy dospělým uchazečům, mnohé další teprve zbývá uskutečnit.