Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben   >>


Publikovaných článků: 35


Mapa gramotností


Mapa gramotností


Koronavirus a evropský trh práce: vývoj mezi první a druhou vlnou

27. 1. 2021 Počet pracovních inzerátů zveřejněných online vzrostl ve třetím kvartále roku 2020 v porovnání s druhým kvartálem o téměř 8 milionů, je tak pouze 2 % pod úrovní odpovídajícího kvartálu v roce 2019. Tento vývoj, který identifikoval Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) s pomocí systému Skills-OVATE sledujícího trendy na online trzích práce v celé EU, lze přisoudit zlepšení epidemiologické situace ve většině zemí EU a většímu množství sezónních krátkodobých prací.     


Investice do učení dospělých by měly být pro vlády prioritou

12. 1. 2021 V novém šetření Cedefopu (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání) se uvádí, že minimálně dvě třetiny dospělých v každém členském státu EU se shodují na tom, že investování do učení dospělých by mělo být pro jejich vládu prioritou. Lidé napříč Evropskou unií se domnívají, že učení a vzdělávání dospělých budou v příštích deseti letech důležitější pro kariérní postup. Tomu nasvědčuje i tvrzení 88 % dospělých, podle nichž jejich práce vyžaduje neustálé aktualizování dovedností.              


Budoucnost NQF: sjednocení a komplexní přístup ke kvalifikacím

14. 12. 2020 Smyslem národních rámců kvalifikací je sbližovat evropské vzdělávací systémy a usnadnit k nim cestu uživatelům. Proto evropské země usilují o sjednocení podoby a struktury svých rámců. Zároveň v nich čím dál více reflektují trendy jako validování a uznávání neformálního a informálního učení, zájem o microcredentials či potřebu zviditelnit odborně zaměřené vysokoškolské vzdělávání.


ČR dosáhla v indexu dovedností nejlepšího výsledku v Evropě

10. 12. 2020  Ze všech sledovaných 31 zemí má Česká republika v roce 2020 stejně jako v roce 2018 nejlepší celkový výsledek v Evropském indexu dovedností. Jde o složený ukazatel, který vyvinulo Evropské středisko pro odborné vzdělávání Cedefop a který měří výkonnost jednotlivých zemí v oblasti rozvoje a využití dovedností. Index umožňuje sledovat vývoj zemí, určovat slabší místa systémů a vyhledávat země, kterým se v daných oblastech daří lépe a mohou být pro ostatní příkladem. V České republice zpracovala analýzu indexu dovedností síť ReferNet.    


Anotace publikace: scénáře pro odborné vzdělávání v Evropě do roku 2035

30. 11. 2020 Publikace Cedefopu představuje scénáře pro evropské odborné vzdělávání a přípravu v 21. století.


Čemu se můžeme přiučit od crowdworkerů

19. 11. 2020 Online trh práce a rostoucí význam digitálních dovedností – to je nová realita, kterou podtrhuje i přetrvávající virová pandemie. Které dovednosti jsou potřeba a jak je efektivně získávat? Inspiraci pro jednotlivce i odborné vzdělávání můžeme nalézt u lidí pracujících přes online platformy – tzv. crowdworkery.


Německé odborné vzdělávání přehledně

3. 11. 2020 Německé předsednictví Rady Evropské unie je příležitostí pro to, zjistit více o systému německého odborného vzdělávání a také o reakci Německa na současné výzvy na poli vzdělávání.


Odborné školy v éře covidu-19: jarní improvizovaná opatření střídají nové výzvy

15. 10. 2020 Pandemie covidu-19 vedla k radikálním změnám ve vzdělávání žáků. Evropské země řešily, jak naložit s běžnou výukou, závěrečnými zkouškami, ale i praktickým vyučováním žáků. Krize rovněž poznamenala začátek nového školního roku. Jak se na něj školy po předchozích zkušenostech připravily? A před jakými výzvami v současné době stojí evropské odborné vzdělávání?   


Jak ovlivňuje práce přes online platformy dovednosti?

15. 9. 2020 Článek z květnového vydání časopisu Skillset and match přináší výsledky první podrobné studie o práci zprostředkované přes digitální platformy, o tzv. crowdworku. Jak evropští crowdworkeři rozvíjejí své dovednosti a jakým způsobem se v prostředí online platforem potkává nabídka s poptávkou po dovednostech?  


Sada nástrojů Cedefop proti předčasným odchodům ze vzdělávání

26. 8. 2020 V článku uveřejněném v květnovém vydání časopisu Skillset and match představuje odbornice Irene Psifidou aktualizovanou sadu online nástrojů, kterou Cedefop vytvořil, aby přispěl ke snížení předčasných odchodů žáků z odborného vzdělávání a přípravy.   


Pátý ročník Evropské fotosoutěže o odborném vzdělávání – nový termín

18. 8. 2020 Nově až do 15. září 2020 se mohou týmy žáků a studentů středních a vyšších odborných škol zapojit do evropské fotografické soutěže a vyhrát jednu ze tří hlavních cen včetně výletu do Berlína nebo Soluně. Soutěž již pátým rokem pořádá Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy) s cílem zviditelnit odborné vzdělávání v Evropě.


Švédsko přijalo vládní zákon o komunálním vzdělávání dospělých

12. 8. 2020 Ve Švédsku se v roce 2019 účastnilo celoživotního vzdělávání více než 34 % dospělých, což je nejvíce z Evropské unie. Parlament přijal 3. června 2020  vládní zákon o komunálním vzdělávání dospělých , jehož cílem je podpořit získávání kompetencí, urychlit integraci imigrantů a usnadnit prohlubování dovedností a získávání nových dovedností u dospělých.   


Slovinsko: nové programy dalšího odborného vzdělávání

4. 8. 2020  Slovinsko připravuje nové programy dalšího odborného vzdělávání a přípravy (CVET) pro zaměstnané absolventy (úroveň 4, 5 a 6 slovinského rámce kvalifikací), které mají uspokojit potřeby zaměstnavatelů v oblasti dovedností a kompetencí. Zaměstnavatelé formulovali své potřeby a vize do budoucnosti a v návaznosti na to vyvíjejí odborné školy společně s Institutem Slovinské republiky pro odborné vzdělávání a přípravu (CPI) vzdělávací programy.   


Slovinsko: projekt podporuje odborné vzdělávací kurzy

31. 7. 2020 Do roku 2022 umožní slovinský projekt  MUNERA 3  minimálně 17 640 zaměstnancům zúčastnit se krátkého kurzu v rámci neformálního dalšího odborného vzdělávání a přípravy (CVET), jehož prostřednictvím si zlepší své všeobecné i odborné znalosti a kompetence.  


Slovensko spustilo web monitorující uplatnění absolventů

21. 7. 2020 Na začátku roku spustilo slovenské Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny společně s dalšími partnery novou  webovou stránku , která poskytuje podrobná data o absolventech sekundárního a terciárního vzdělávání.  


Potřebuje Rakousko segment vyššího odborného vzdělávání a přípravy?

17. 7. 2020 Národní rámec kvalifikací ( NQF ) nevedl v Rakousku jen k větší transparentnosti ve struktuře kvalifikací, ale spustil také několik diskuzí o vzdělávací politice. Jedna z nich se týká oblasti vyššího odborného vzdělávání a přípravy (HVET), která by se měla vytvořením zvláštního vzdělávacího segmentu stát viditelnější.  


Německo: iniciativa Digitální změna Q 4.0 připravuje učitele a instruktory pro digitalizovaný svět odborného vzdělávání

16. 7. 2020 Německá iniciativa Digitální změna Q 4.0 (Digitaler Wandel Q 4.0) má za cíl podporovat a kvalifikovat učitele a instruktory. Zaměřuje se na vývoj speciálních kvalifikačních programů určených zejména instruktorům ve firmách, ale i učitelům na odborných školách a odborníkům zapojeným do učňovských zkoušek. 


Francie: regiony jako stěžejní prvek kariérového poradenství

2. 7. 2020  Ve Francii byl zaveden nový rámec na podporu kvalitního celoživotního poradenství, který reaguje na lokální potřeby. 


Interaktivní nástroje Cedefopu: od profesních dovedností po vzdělávací systémy

29. 6. 2020  Stručná zpráva Cedefopu (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání) z ledna podává přehled těch nejzajímavějších nástrojů publikovaných v předchozím roce.   


Rozhledy č. 1 – leden


Vzdělávání dospělých


Uplatnění absolventů


Předčasné odchody ze vzdělávání


Kvalifikace


Dovednosti


Covid-19


Webináře P-KAP 2021

První série webinářů v roce 2021 začíná již 4. února. Během dvou měsíců vám nabídneme opět devět webinářů k aktuálním otázkám akčního plánování ve všech tematických oblastech. Inspirujte se, vyzkoušejte nové nástroje a metody práce, které se v praxi osvědčily, využijte všech výhod akčního plánování v rozvoji vaší školy i území.


Investice do učení dospělých by měly být pro vlády prioritou

12. 1. 2021 V novém šetření Cedefopu (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání) se uvádí, že minimálně dvě třetiny dospělých v každém členském státu EU se shodují na tom, že investování do učení dospělých by mělo být pro jejich vládu prioritou. Lidé napříč Evropskou unií se domnívají, že učení a vzdělávání dospělých budou v příštích deseti letech důležitější pro kariérní postup. Tomu nasvědčuje i tvrzení 88 % dospělých, podle nichž jejich práce vyžaduje neustálé aktualizování dovedností.              


Střední škola živnostenská Sokolov

SSŽ Sokolov patří s třinácti učebními obory (9 oborů H a 4 obory E) a čtyřmi maturitními obory k největším školám v Karlovarském kraji. V přístupu k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků nematuritních oborů klade důraz na její praktické využití v běžném životě žáků - a dokáže najít a realizovat aktivity, které posilují vnitřní motivaci ke čtení i u slabých čtenářů a nestudijně zaměřených žáků.


Čtenářská gramotnost: Pojďme naproti potřebám a zájmu žáků – SŠŽ Sokolov

Přestože si středoškolští pedagogové stěžují, že žáci nemají dostatečnou čtenářskou gramotnost a schází jim motivace číst, aktivity propagující čtenářství v rámci školních aktivit a akcí školy zůstávají popelkou. Inspirativní příklad nabízejí školní projekty Střední školy živnostenské v Sokolově, zajímavě propojující odborné vzdělávání se zájmem o knihy a čtení.


Standardy profesních kvalifikací schválené 22. 12. 2020


Jak aktivizovat žáky ve výuce ? Webinář P-KAP