Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 17


Vzdělávání dospělých v infografikách Evropské unie

Úřad pro publikace Evropské unie publikoval sérii infografik k problematice vzdělávání dospělých. V nich se věnuje vlivu vzdělávání a dovedností na životní šance dospělých, účastníkům vzdělávání dospělých a výzvám a strategiím v oblasti dovedností.


Společné vzdělávání: užitečné rady a tipy i pro střední školy


Praktická, interaktivní pomoc školám i zřizovatelům při společném vzdělávání

Téma podpory společného vzdělávání je aktuální i na středních školách a vyšších odborných školách, kde se pedagogové rovněž setkávají s heterogenními skupinami žáků, kteří přicházejí z různých sociálních prostředí, mají nejrůznější speciální vzdělávací potřeby a stále častěji také odlišné kulturní, etnické či jazykové zázemí…


Zveme vás na webinář Projekty na podporu inovací


Zahájena spolupráce NPI ČR a NCP 4.0

V srpnu 2020 se na půdě Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) uskutečnil první seminář s názvem  Průmysl 4.0 a nové kompetence ve vzdělávání . Tímto seminářem byla  zahájena spolupráce NCP 4.0 a Národního pedagogického institutu .


Jak ovlivňuje práce přes online platformy dovednosti?

15. 9. 2020 Článek z květnového vydání časopisu Skillset and match přináší výsledky první podrobné studie o práci zprostředkované přes digitální platformy, o tzv. crowdworku. Jak evropští crowdworkeři rozvíjejí své dovednosti a jakým způsobem se v prostředí online platforem potkává nabídka s poptávkou po dovednostech?  


Ohlédnutí za webinářem "Aktivity a náměty I-KAP pro oblast Čtenářská a matematická gramotnost se zohledněním specifik SOŠ a SOU" projektu P-KAP

Poslední předprázdninové páteční dopoledne uplynulého, v mnoha směrech výjimečného školního roku se v online prostoru sešlo téměř 60 zástupců krajských realizačních týmů akčního plánování, pedagogů a dalších odborníků působících v oblasti školství a vzdělávání z celé České republiky, kteří svými aktivitami podporují rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti žáků středních škol.


Jazyková propedeutika v digitální době

Jazyková propedeutika je známý pojem a její význam ve výuce jazyků je značný. Napomáhá motivaci žáků, vede k pozitivnímu vztahu k jazykům a připravuje žáky na život v mnohojazyčné a mnohokulturní společnosti.


Revizní pracoviště


Aktualizace pojetí pro decizní sféru, 2020


Pojetí oblastí intervence - aktualizace 2020


Ing. Irena Fričová

Irena Fricova.jpg hlavní manažerka projektu


Odborný panel P-KAP na téma Průmysl 4.0


Evropská fotosoutěž - prodloužení termínu