Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 12


Slovinsko: nové programy dalšího odborného vzdělávání

4. 8. 2020  Slovinsko připravuje nové programy dalšího odborného vzdělávání a přípravy (CVET) pro zaměstnané absolventy (úroveň 4, 5 a 6 slovinského rámce kvalifikací), které mají uspokojit potřeby zaměstnavatelů v oblasti dovedností a kompetencí. Zaměstnavatelé formulovali své potřeby a vize do budoucnosti a v návaznosti na to vyvíjejí odborné školy společně s Institutem Slovinské republiky pro odborné vzdělávání a přípravu (CPI) vzdělávací programy.   


Slovinsko: projekt podporuje odborné vzdělávací kurzy

31. 7. 2020 Do roku 2022 umožní slovinský projekt  MUNERA 3  minimálně 17 640 zaměstnancům zúčastnit se krátkého kurzu v rámci neformálního dalšího odborného vzdělávání a přípravy (CVET), jehož prostřednictvím si zlepší své všeobecné i odborné znalosti a kompetence.  


Velux Fundation - příležitost pro rozvoj učitelů i žáků

Střední škola obchodní a služeb ve Žďáru nad Sázavou se rozhodla hledat další zdroje financování svých rozvojových plánů na modernizaci odborného vzdělávání formulovaných v ŠAP, jehož základem jsou vedle materiálně technického vybavení i odborně připravení pedagogové orientovaní v aktuálních trendech svých oborů. Proto se rozhodli využít nabídky dánské nadace The Velux Fundation, zpracovali projekt na dobu pěti let - a uspěli!


ŠAP jako příležitost – jak z ní vytěžit maximum?

Víme, že se vzdělávání v 21. století musí změnit. Vizi a dlouhodobé cíle jsme si ujasnili při tvorbě školního akčního plánu, naplánovali jsme i kroky, které k nim vedou. A když jsme objevili nabídku nadace Velux Fundation na podporu odborného vzdělávání, dlouho jsme neváhali.


Pojďte s námi vyzkoušet žákovské e-portfolio!

21. 7. 2020  Máte také zkušenosti s žákovským portfoliem v odborném vzdělávání? Chcete si vyzkoušet práci s žákovským e-portfoliem? V projektu EQAVET sbíráme zkušenosti a chceme najít vhodné příklady pro učitele středních odborných škol. Hledáme učitele, kteří si chtějí vyzkoušet e-portfolio se svými žáky. Nabízíme Vám přehled základních technických možností a využití v hodinách, vč. odkazů na literaturu a další zdroje. 


Slovensko spustilo web monitorující uplatnění absolventů

21. 7. 2020 Na začátku roku spustilo slovenské Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny společně s dalšími partnery novou  webovou stránku , která poskytuje podrobná data o absolventech sekundárního a terciárního vzdělávání.  


Potřebuje Rakousko segment vyššího odborného vzdělávání a přípravy?

17. 7. 2020 Národní rámec kvalifikací ( NQF ) nevedl v Rakousku jen k větší transparentnosti ve struktuře kvalifikací, ale spustil také několik diskuzí o vzdělávací politice. Jedna z nich se týká oblasti vyššího odborného vzdělávání a přípravy (HVET), která by se měla vytvořením zvláštního vzdělávacího segmentu stát viditelnější.  


Německo: iniciativa Digitální změna Q 4.0 připravuje učitele a instruktory pro digitalizovaný svět odborného vzdělávání

16. 7. 2020 Německá iniciativa Digitální změna Q 4.0 (Digitaler Wandel Q 4.0) má za cíl podporovat a kvalifikovat učitele a instruktory. Zaměřuje se na vývoj speciálních kvalifikačních programů určených zejména instruktorům ve firmách, ale i učitelům na odborných školách a odborníkům zapojeným do učňovských zkoušek. 


Francie: regiony jako stěžejní prvek kariérového poradenství

2. 7. 2020  Ve Francii byl zaveden nový rámec na podporu kvalitního celoživotního poradenství, který reaguje na lokální potřeby. 


Interaktivní nástroje Cedefopu: od profesních dovedností po vzdělávací systémy

29. 6. 2020  Stručná zpráva Cedefopu (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání) z ledna podává přehled těch nejzajímavějších nástrojů publikovaných v předchozím roce.   


Metoda vzájemného hodnocení přispívá ke kvalitě a porozumění

1. 7. 2020  V letech 2017–2019 vyzkoušelo několik národních referenčních bodů EQAVET metodu vzájemného hodnocení (peer review), v níž se uplatňují zásady Evropského referenčního rámce pro zajištění kvality EQAVET. Shrnutí z Chorvatska, Finska, Itálie, Rakouska, Slovinska a Slovenska přináší studie experta Giorgio Alluliho vydaná Sekretariátem EQAVET v roce 2019.


Certifikáty 901+