Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 10


Cedefop


Jednotná pravidla pro poskytování služeb ŠPZ


Metodické kabinety: vedle odborných nechybí kabinet čtenářské gramotnosti

14 Krajských center kolegiální podpory, jejichž součástí je 15 metodických kabinetů, vzniklo v rámci implementace Krajského akčního plánu I v Olomouckém kraji. Tyto zastřešující aktivity mají úzkou návaznost na dění v jednotlivých základních, středních a vyšších odborných školách a jejich cílem je zvýšit kvalitu řízení škol i vzdělávání v kraji. Krajské metodické kabinety jsou zaměřené především na polytechnické předměty a odborné vzdělávání, které chce kraj podpořit s ohledem na současné a budoucí potřeby pracovního trhu. Nechybí však mezi nimi ani kabinet čtenářské gramotnosti, která je základní podmínkou práce s odbornými texty, a tedy i dalšího úspěšného vzdělávání.


Pokusné ověřování vzdělávacího modelu L a H

Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných RVP SOV kategorie dosaženého vzdělání L a H ve vybraných SŠ.


Kontakt


Standardy profesních kvalifikací schválené 26. 5. 2020


Evropský kvalifikační rámec, počáteční odborné vzdělávání a příprava: zaměření na kvalifikace na úrovních 3 a 4 EQF

3. 6. 2020 Cedefop vydal tzv. výzkumný článek pod názvem „Evropský kvalifikační rámec, počáteční odborné vzdělávání a příprava: zaměření na kvalifikace na úrovních 3 a 4 EQF“.


edusit


Vzniká program na rozvoj digitálních kompetencí učitelů SŠ