Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 18


Webinář k předčasným odchodům


Dílčí kvalifikace v případě předčasného odchodu či neúspěchu u závěrečných zkoušek

Žákům, kteří neuspěli u maturitní či závěrečné zkoušky nebo předčasně vypadli ze vzdělávání, lze umožnit získat alespoň dílčí profesní kvalifikaci , aby neodešli na trh práce bez jakéhokoli potvrzeného odborného vzdělání/kvalifikace (výhodou je existence vlastního programu školy pro další profesní vzdělávání, nebo spolupráce s jinou autorizovanou osobou) → význam pozice kariérový poradce, spolupráce s event. manažerem DV


Prevence předčasných odchodů nadaných podnikavých žáků

Příklady, jak lze vhodnými aktivitami podchytit podnikavé žáky, kteří mohou předčasně odejít ze vzdělávání za lákavými nabídkami praxe (vlastního byznysu) bez formálního dokončení středního vzdělání s pocitem, že „škola jim už nemá co nabídnout“


Poznávání praxe ve studovaných oborech

Z hlediska uplatnění absolventů na trhu práce (případně jejich další studijní profilace) má velký význam dlouhodobá spolupráce se sociálními partnery v široké paletě forem (výcvik na pracovištích, odborník do výuky, zapojení žáků do reálných zakázek, maximum žáků na pracovištích …)  → zapojení kariérového poradce (koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů)


Průběžný monitoring klimatu, včasné vyhledávání a řešení problémů

Příklady systematického přístupu ke včasné detekci a řešení problémů žáků ohrožených sociálním vyloučením, školním selhání aj. problémy (osobní, rodinné) vč. využití individuální a skupinová práce s žáky → zapojení školního poradenského pracoviště (psycholog, speciální pedagog, kariérový poradce)


Nábor - volba studijního oboru

Příkady zaměřené na snížení rizika odchodů žáků ze školy (ze vzdělávání) kvůli zkresleným představám a nereálným očekáváním v době volby vzdělávacího oboru → zapojení kariérového poradce , spolupráce se ZŠ (jejich kariérovými či výchovnými poradci)


Předčasné odchody: inspirativní příklady napříč oblastmi intervence

Nabízíme inspirativní příklady z praxe, které mohou mít pozitivní vliv v prevenci předčasných odchodů žáků ze školy, resp. ze vzdělávání. Téma předčasných odchodů je komplexní a způsobené řadou příčín.  A tak přestože je formálně přiřazeno do oblasti kariérového poradenství, zmíněné inspirativní aktivity se mohou v rámci školních akčních plánů objevit i v jiných tematických oblastech, například podpora inkluze, odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, podpora kompetencí k podnikavost, iniciativě a kreativě či v dalších. Pro lepší přehlednost jsme příklady rozdělili do několika skupin. 


Vyhodnocení informačních seminářů

Informační semináře projektu MOV byly naplánovány v závěrečných etapách projektu Modernizace odborného vzdělávání, aby bylo možné představit připravené výstupy projektu. O výsledcích seminářů pojednává závěrečné vyhodnocení.


Jak náročná je výuka jazyků na dálku? Anketa mezi pedagogy


Inspirace do výuky i k online vzdělávání pro učitele odborných škol

7. 4. 2020  Nabízíme učitelům odborných škol tipy na užitečné a ověřené materiály do výuky i na vlastní vzdělávání, které jsou dostupné zdarma a online a lze je okamžitě využít.


Učitelé angličtiny o svých zkušenostech s výukou na dálku

Organizace výuky z domova, možnosti kontaktu s žáky včetně osobního kontaktu a zpětné vazby, vhodné aplikace k zadávání úloh a další zkušenosti a tipy středoškolských pedagogů angličtiny v Moravskoslezském kraji.


Zkušenosti s výukou angličtiny na dálku

adam-niescioruk-Z9arfr0f248-unsplash.jpg Řada škol a učitelů si v současné době pomáhá, sdílí zkušenosti i výukové materiály. Posun k digitálnímu vzdělávání nabral vyšší tempo než dosud. Přinášíme vám zkušenosti středoškolských pedagogů angličtiny v Moravskoslezském kraji.


Firma Festo: aktuálně vzdělávací programy pro školy zdarma


FESTO: Výukové materiály pro technické obory zdarma do 31. 7. 2020

Didaktická divize firmy FESTO, předního celosvětového dodavatele automatizační techniky, který se zároveň výrazně angažuje v oblasti poskytování průmyslových školení a vzdělávacích programů, přišla v době koronavirové krize s nabídkou volného přístupu ke vzdělávacím materiálům firmy pro kraje a školy.


Praktické vyučování na SŠ a VOŠ v době karantény


Karanténa aneb Pracujeme on-line

Za současné situace, kdy školy realizují on-line výuku, je nejlepší využívat cloudové řešení. Školy, které toto řešení mají, mohou využívat řadů nástrojů, které jsou přímo vytvářeny pro tuto formu komunikace. Uvádíme však i jiné možnosti.


Praktické vyučování na SOŠ a VOŠ v době karantény

Jak může vypadat praktické vyučování na SŠ a VOŠ v době, kdy jsou zavřené školy a není příliš reálný ani pobyt žáků na pracovištích zaměstnavatelů?