Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 21


Jak se sleduje kvalita odborného vzdělávání?

table.png Kvalitu můžeme sledovat hned z několika úhlů pohledu. Rozlišujeme kvalitu z vnitřního pohledu (sebehodnocení) a z vnějšího pohledu (externí hodnocení). Dále se také kvalita sleduje z pohledu aktérů zapojených do vzdělávání (žáci, rodiče, učitelé, management, zřizovatelé, zaměstnavatelé apod.). Z časového hlediska můžeme hodnotit vzdělávací proces (průběh vzdělávání) nebo jeho výsledky. V neposlední řadě se rozlišuje sledování kvality na národní a mezinárodní úrovni.


Žákovské e-portfolio

kvalita.png Máte již zkušenosti s žákovským portfoliem v odborném vzdělávání? Pokud ještě ne, chcete si vyzkoušet práci s žákovským e-portfoliem? Odpovědi na otázky a argumenty, proč e-portfolio začlenit do výuky, nabízíme níže v textu, a kromě jiného Vám nabízíme přehled základních technických možností a využití v hodinách, včetně odkazů na literaturu a další zdroje.


a. Co si připravit a rozmyslet


c. Úvodní jednání se školou


1. Námluvy


2. Uzavíráme smlouvu


b. Firemní koordinátor spolupráce se školou/personalista


a. Účetní/ekonom/mzdová účetní


4. Jak nám to funguje? EVALUACE


5. Problémy a řešení


6. Chvíle pravdy… a jak dál?


Praktický návod a kontrolní seznam kroků pro zaměstnavatele


Česko-slovenský webinář na téma zajišťování kvality v odborném vzdělávání

Namísto plánovaného osobního setkání zástupců českého a slovenského odborného vzdělávání z krajů, škol a inspekce formou Peer Learning Activity se dne 22. října uskutečnil společný webinář českého a slovenského institutu a center EQAVET na téma zajišťování kvality v odborném vzdělávání. Webináře pořádaného jako úvodní akce k Evropskému týdnu odborných dovedností 2020 se díky online formě účastnilo 154 osob.


Odborné školy v éře covidu-19: jarní improvizovaná opatření střídají nové výzvy

15. 10. 2020 Pandemie covidu-19 vedla k radikálním změnám ve vzdělávání žáků. Evropské země řešily, jak naložit s běžnou výukou, závěrečnými zkouškami, ale i praktickým vyučováním žáků. Krize rovněž poznamenala začátek nového školního roku. Jak se na něj školy po předchozích zkušenostech připravily? A před jakými výzvami v současné době stojí evropské odborné vzdělávání?   


Kulatý stůl k základním dovednostem dospělých: jak je podpořit na národní úrovni?

8. 10. 2020 V rámci projektu  Evropská agenda pro vzdělávání dospělých  (EAAL) proběhl v Národním pedagogickém institutu České republiky 18. září 2020 kulatý stůl na téma základních dovedností (basic skills) dospělých. Zúčastnili se ho zástupci Národního pedagogického institutu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českomoravské konfederace odborových svazů, Úřadu práce ČR, Národního vzdělávacího fondu a Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.  


Standardy profesních kvalifikací schválené 29. 9. 2020


Vzdělávání dospělých v infografikách Evropské unie

7. 10. 2020 Úřad pro publikace Evropské unie publikoval sérii infografik k problematice vzdělávání dospělých. V nich se věnuje vlivu vzdělávání a dovedností na životní šance dospělých, účastníkům vzdělávání dospělých a výzvám a strategiím v oblasti dovedností.  


Zprávy


NPI pro školy v době pandemie: Koronavirus.edu.cz