Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 44


Polytechnické vzdělávání pro všechny pedagogy

„Rozvoj polytechnického vzdělávání – strategie úspěšných“ je název vzdělávacího programu zpracovaného NIDV a NÚV, ktreý  ve škole absolvoval celý pedagogický sbor 


Gramotnost napříč předměty

Práce s gramotnostmi prolíná všemi oblastmi vzdělávání - inspirativní tip na provazování aktivit ve školních akčních plánech, využívání šablon k financování, ale i hledání dalších zdrojů, aby se osvědčené aktivity zachovaly i do budoucna


SŠ pro administrativu EU

6týdenní praxe jsou přínosem pro žáky i zaměstnavatele, kteří se na přípravě takové praxe rádi podílejí.


Nový informační leták NSK

Text je součástí souboru využívaného k šíření informací o NSK. Vysvětluje princip možného propojování NSK a ECVET díky tvorbě jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací.


ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST


DIGITÁLNÍ KOMPETENCE


VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ


ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ


ŠKOLY JAKO CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ


POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ


PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI


ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ


PODPORA INKLUZE


00


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Gymnázium Tachov

Jazykové vzdělávání a zajímavé příklady žákovské mobility, realizovatelné nejen v příhraničním regionu


Gymnázium Uherské Hradiště

Na gymnáziu v Uherském Hradišti propojili dvě důležité součásti poradenství – osobní rozvoj a kariérové vzdělávání.


Expedice napříč předměty

Cizí jazyky, biologie, zeměpis anebo Jak všestranně využít aplikaci Expedice


Žáci žákům - školní časopis

Školní časopis jako jeden z projektů iniciovaný žáky. Podporu této aktivity škola deklaruje ve svém školnlím akčním plánu v oblasti podnikavosti, iniciativy a tvořivosti.


Inovativně, ve spojení s praxí

Projekty, které řeší reálná aktuálná témata, zvyšují zájem i iniciativu žáků - inspirace pro plánování oblasti digitálních kompetencí


SPŠ Brno, Purkyňova

Vybavení i kompetence svých pedagogů v oblasti ICT udržuje škola na vysoké úrovni - v rámci projektu Polygram buduje i centrum s širším využitím v kraji


SPŠ Otrokovice

Know-how úspěšné spolupráce školy s firmou Barum Continental přii odborném výcviku žáků na pracovištích


SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín

Další vzdělávání: hledejte, co chybí. Škola má úspěch např. s kurzem rehabilitační péče – je žádaný mezi sociálními pracovníky, ale i lidmi, kteří doma pečují o nemocné či handiciapované blízké.


Standardy profesních kvalifikací schválené 30. 7. 2019


SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov

Na reálné pracoviště se má během studia dostat každý žák - to je základní přístup školy k odborné přípravě. Inspirujte se, jak pracovat s deníkem odborného výcviku, portfoliem odborných komptencí i k odměňování žáků za produktivní práci


Zaostřeno na profesní kvalifikace


Angličtina pro praxi

Inovativní metody, vlastní pomůcky, mezipředmětová spolupráce jako východiska pro výuku


Všechno, co potřebujete vědět o akumulátorech anglicky

"Konstrukce" akumulátoru v hodině angličtiny krok za krokem


Všechno, co potřebujete vědět o akumulátorech anglicky


SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Efekt zahraniční stáže na reálných pracovištích zvyšuje odborná jazyková příprava a seznámení se s kulturou dané země


VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Kurzy odborné angličitny Engineering Technology připravují v tandemu pedagožky odborných předmětů a angličtiny v rámci krajského programu Yes I do


Gymnázium L. Pika v Plzni

Inspirativní zkušenosti: jak rozvíjet výuku několika cizích jazyků včetně bilingvního oboru vzdělávání, jak zajistit a udržet kvalitní rodilé mluvčí a vymyslet zajímavé projekty mobilit pro žáky


SŠ automobilní Holice

Zajímavý projekt, spojující odborné a polytechnické vzdělávání s výukou anglického jazyka


SUPŠ Jihlava-Helenín

Budoucí oděvní designéry učí tandem tvořený pedagožkou a módními návrháři


Žákovská Tatra pro silničáře Vysočiny


SPŠ Třebíč

Žáci staví (nejen) Tatru - Střední průmyslová škola v Třebíči usiluje o spojení kvality vzdělávání a bezprostředního kontaktu s reálným světem práce


Žáci postavili Tatru – bude sloužit jako údržbový vůz

Ve školním roce 2018/19 postavili žáci 3. roč. oboru Opravář zemědělských strojů Střední průmyslové školy v Třebíči nákladní auto Tatra. Stavěli ho v rámci svého odborného výcviku a na jejich práci dohlíželi učitelé a dva odborníci z kopřivnické Tatry.


Jak dopadla soutěž odborných prací učňů

V roce 2019 proběhl už osmý ročník soutěže o nejlepší samostatné odborné práce (SOP), které připravují absolventi učebních oborů. Soutěž každoročně vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR.  Autoři nejlepších prací převzali 19. října v Lichtenštejnském paláci ocenění Hospodářské komory ČR. Kromě prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého se ho zúčastnil i premiér Andrej Babiš, který absolventům předával certifikáty. 


Fiktivní firmy připravují žáky k práci v reálném prostředí

Fiktivní firma je v téměř stovce středních odborných škol součástí přípravy budoucích absolventů pro praxi. Původně byly fiktivní firmy určeny především pro žáky obchodních akademií, dnes fungují i na středních školách s jiným zaměřením a také na některých vyšších odborných školách a nástavbách. Ročně tímto předmětem projde více než 3 000 žáků středních škol.


Vzdělávání žáků-cizinců


Čtenářské dílny


Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v SZŠ Turnov

Střední zdravotnická škola Turnov má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem. S plány pedagogické podpory i individuální vzdělávací plány zcela běžně pracují všichni vyučující školy a své know-how si škola nenechává pro sebe.


Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky – elektro

Autorský kolektiv: Miroslav Bartošek, Josef Bobek, Zuzana Bobková, František Procházka, Miroslav Staněk


Studovat v zahraničí nebo najít práci pomůže po střední škole dodatek k osvědčení

K maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce dostalo na konci školního roku 2018/2019 téměř 54 000 absolventů Europass – dodatek k osvědčení.