Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen   >>


Publikovaných článků: 13


Seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství 2019

Centrum Euroguidance ve spolupráci s Europassem a EQF pořádají seminář pro kariérové poradce. Seminář je zdarma.


Příbuzné obory mohou čerpat ze společných odborných základů

Řada oborů vzdělání je založena na podobných, či dokonce stejných odborných předpokladech. Tohoto poznatku lze využít při modernizování vzdělávacích programů a v budoucnu také při tvorbě rámcových vzdělávacích programů. 


Spolupráce VŠ polytechnické Jihlava se středními školami kraje

Inspirativní příklad, jak podpořit zájem žáků o polytechnické vzdělávání - spolupráci vysoké školy se středoškoláky podporuje i kraj


Obchodní akademie Uherské Hradiště

Reální projekty a spolupráce s firmami podporují podnikavost i dobré uplatnění absolventů v praxi


MESIT SŠ, o.p. s. Uherské Hradiště

Studentský minipodnik ve škole zaměřené na studium technických předmětů a nástavbové studium podnikání


Cedefop vydal tiskovou zprávu na téma Evropského rámce kvalifikací a národních rámců kvalifikací

31. 5. 2019 Evropané mají nyní lepší vyhlídky, pokud jde o zaměstnatelnost, mobilitu a přístup k dalšímu vzdělávání. Revize evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (EQF), referenčního nástroje pro zvyšování srozumitelnosti národních kvalifikací v celé Evropě, z roku 2017 zvýšila jeho provádění napříč zeměmi, systémy a institucemi.


Školní anglické divadlo

Žáci jako herci, režiséři, scénáristé, kulisáci, maskéři i tvůrci videoefektů, vyučující, zejména angličtiny a ICT, v roli konzultantů a poradců


Vzdělávací nabídka projektu KIPR 2019/7-12


Pozastavení certifikací


Certifikáty 801+


Certifikáty 701 - 800