Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 31


doplňující informace


Slavnostní koncert ARTýden

Součástí Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby byl i koncert pro žáky pražských základních škol.


Nápadník pro environmentální výchovu: on-line seminář 6. 6. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Jan Horák, učitel 1. stupně, koordinátor EVVO se s námi již před rokem podělil o své zkušenosti a doporučení do výuky přírodovědy v setkání nazvaném Badatelské aktivity (nejen) v hodinách přírodovědy. Jaké jsou jeho zkušenosti s environmentální výchovou? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


SOU a Praktická škola Kladno-Vrapice

Zahraniční praxe - nový pohled na žáky se SVP a zlepšení možností jejich budoucího pracovního uplatnění


OU Kelč

Dny pracovních činností: pomoc  žákům se SVP s výběrem dalšího vzdělávání cílí i na prevenci předčasnách odchodů


COP Sezimovo Ústí

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nemusí strávit praktickou výuku jen ve škole


Inkluze - Kurz pro učitele a asistenty pedagoga


Tandem aneb O právu s právníkem

Prvky tandemové výuky pedagoga s odborníkem z praxe vyzkoušeli ve školním roce 2018/19 v Gymnáziu Žďár nad Sázavou. Do výuky předmětu Základy společenských věd se aktivně zapojil právník.


O právu s právníkem

Příspěvek k lepší profesní prientaci i osobnímu rozvoji – tak můžeme charakterizovat  prvky tandemové výuky pedagoga s odborníkem z praxe, kterou vyzkoušeli ve školním roce 2018/19 v Gymnáziu Žďár nad Sázavou. Do výuky předmětu Základy společenských věd se aktivně zapojil právník.


Drop In


Česká školní inspekce vydává přehledy zajímavostí ze zahraničí

Vzdělávací přehledy přinášejí informace s důrazem na hodnocení kvality ve vzdělávání. 


Tandem pedagožky a módních návrhářek na SUPŠ Jihlava-Helenín

Zapojit odborníka z praxe do výuky je progresivní trend, který se rozhodla vyzkoušet i SUPŠ v Jihlavě-Heleníně. Už druhým rokem se žáci 3. ročníku oboru Design oděvu a módních doplňků zhruba dva měsíce věnují projektu, který pro ně připravují módní návrhářky společně s pedagožkou a zástupkyní ředitele pro praktické vyučování. Tandemovou výuku formou zapojení odborníka z praxe škola financuje z tzv. šablon, tedy z fondů EU.


Spolupráce s odborníkem z praxe – (nejen) tandemová výuka

Působení odborníků z praxe ve škole patří mezi nejvýznamnější aktivity, které střední a vyšší odborné školy v oblasti odborného vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli dělají.                                                                                                                                                                                                                    Tandemová výuka může mít různé podoby – v oblasti odborného vzdělávání je jednou z možností spolupráce pedagoga s odborníkem z praxe. Cílená orientace na problémy a úkoly vycházející z reálné praxe, informace o konkrétní práci a aktuálním dění v oboru, včetně osobních zkušeností a doporučení odborníka, nastavuje žákům nový pohled na učivo a zasazuje jeho obsah do nových souvislostí, které si při standardní výuce mnohdy neuvědomují, nebo podceňují jejich význam.


Sportovní text – nástroj k rozvoji čtenářství: on-line seminář 29. 5. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Setkání s Františkem Brožem je zaměřeno na možnosti využití sportovních textů k rozvoji čtenářských dovedností a čtenářství vůbec. Ideovým východiskem setkání je předpoklad, že výuka je efektivnější s texty, které mají potenciál žáky zaujmout. Setkání se uskuteční ve středu 29. 5. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Vzdělávání instruktorů praktického vyučování

Střední školy vítají vzdělávání instruktorů praktického vyučování, samy v něm pomáhají.


Střední školy vítají vzdělávání instruktorů praktického vyučování, samy v něm pomáhají

V posledních letech narůstá zájem škol i zaměstnavatelů o spolupráci v odborném vzdělávání a přibývá žáků absolvujících praktickou výuku na reálných pracovištích. Nabývá tak na významu téma organizace praktického vyučování i vzdělávání instruktorů ve spolupracujících firmách. Věnujeme se mu i v projektu P-KAP (Podpora krajského akčního plánování) v rámci tematické oblasti Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli.  Její součástí je rovněž shromažďování a publikování inspirativních příkladů z praxe.


Profesia days Praha 2019

Přijďte i Vy představit Vaši školu a rozvíjet spolupráci se zaměstnavateli na Profesia days Praha 2019.


Akademie ředitelů

Kvalitní vzdělávání v oblasti lidských zdrojů ve škole.


Zavádění metody CLIL s pomocí projektu Green Wheels

IMG_0012.jpg Content and language integrated learning (CLIL) je jedním z významných trendů, který je podporován v rámci současného evropského jazykového vzdělávání. Přes nesporné výhody této metody výuky však bývá často opomíjena vzhledem k různým úskalím, které mohou doprovázet její zavádění (požadavky na jazykovou vybavenost vyučujících, nutnost vytvořit materiály k výuce atd.). Naštěstí existují projekty, které se zabývají metodologickou podporou pro výuku CLILu a také školy, které neváhají tyto zdroje využít, jako je SŠA Holice.   


Spomocník a Virtuální digitální centrum Elixíru: on-line seminář 22. 5. 2019 od 20:00 na YouTube kanálu Metodického portálu RVP.CZ

Elixír do škol je organizace podporující odborný růst učitelů prostřednictvím kolegiálního sdílení. V loňském roce byla činnost Elixíru rozšířena o podporu rozvoje digitálních technologií. Toho si nemohl nevšimnout Spomocník alias Bořivoj Brdička. Setkání se uskuteční ve středu 22. 5. 2019 od 20:00 na YouTube kanálu Metodického portálu RVP.CZ.


Gamifikace výuky: on-line seminář 15. 5. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Miroslav Kotlas nás již dvakrát provedl přehledem aplikací z nabídky Windows Store. Nyní se zaměří na aplikace, které mohou z učení udělat hru. Setkání se uskuteční ve středu 15. 5. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Sedm dní s uměním

ARTýden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.


Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání – 2017/18

Kleňha, D., Vojtěch, J.  NÚV, Praha 2018, 58 stran.


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2018

Mgr. Martin Úlovec, Ing. Jiří Vojtěch.  Praha, NÚV, 2018, 42 stran.


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017

Doležalová G., Chamoutová D.,  Novotná H.,  Paterová P., Trhlíková J.,  Úlovcová H.,  Úlovec M., Vojtěch J. Sestavila Chomová P.  Praha: NÚV, 2018. 84 stran. ISBN: 978-80-7481-205-7


Příklad všestranného rozvoje výuky cizích jazyků na Gymnáziu L. Pika

V rámci projektu P-KAP doporučujeme školám strategicky plánovat rozvoj výuky cizích jazyků v několika oblastech (zvyšování jazykové úrovně, vícejazyčnost, mobilita, extrakurikulární aktivity atd.). Zvládnout toto všechno v běžném provozu školy se zdá být poměrně náročné, a přece jsou školy, jako Gymnázium Luďka Pika v Plzni, pro které je takovýto všestranný rozvoj cizích jazyků zcela běžnou denní realitou.


Engineering Technology, kurz odborné angličtiny pro pedagogy i žáky zvyšuje kvalitu vzdělání budoucích strojařů

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice vyučuje převážně technické obory. Pedagožky školy, angličtinářka Mgr. Michela Valová a učitelka předmětu strojírenská technologie Ing. Renáta Bartoňová, se chtěly naučit odbornou terminologii v angličtině užívanou ve strojírenské technologii, aby měly možnost ještě lépe připravit žáky na jejich budoucí profesi ve strojírenství.


Společné vzdělávání napříč generacemi

Tvůrčí mezigenerační setkávání, v jehož rámci se stala lektorkou účastnice vzdělávání Univerzity třetího věku, probíhají ve Střední škole obchodní a služeb, SČMSD s.r.o., Žďár nad Sázavou.


Mezigenerační setkávání v Senior-komplexu Mělník

Žáci střední zahradnické školy Mělník přicházejí čtyřikrát ročně do místního Senior-komplexu, kde společně s jeho obyvateli aranžují živé květiny, suché dekorace, přinášejí ukázky sezónních květin nebo ovoce k degustaci. Školní dobrovolnický projekt přináší všem zúčastněných zajímavé zkušenosti mezigeneračního setkávání, žáci si zároveň vyzkoušejí, jak dokážou sami předat to, co se naučili.


Floristické tvoření v Senior-komplexu Mělník

Žáci střední zahradnické školy Mělník přicházejí čtyřikrát ročně do místního Senior-komplexu, kde společně s jeho obyvateli aranžují živé květiny, suché dekorace, přinášejí ukázky sezónních květin nebo ovoce k degustaci. Školní dobrovolnický projekt, charakteristický iniciativním a kreativním přístupem žáků, přináší všem zúčastněných zajímavé zkušenosti mezigeneračního setkávání, žáci si zároveň vyzkoušejí, jak dokážou sami předat to, co se naučili.