Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 22


Podpora demokracie ve školách

Od dubna postupně zveřejňujeme na Metodickém portálu RVP.CZ články o tom, jak podporovat demokracii na školách. 


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy v Evropě

24. 4. 2019 Nově vydaná publikace Spotlight on VET (Zaostřeno na odborné vzdělávání a přípravu) nabízí stručný a výstižný přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy ve 30 evropských zemích (všech členských států EU, Norska a Islandu). Vydalo ji Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).


Jak dostat podnikavost do škol?

V souvislosti s technologickým pokrokem, digitalizací, robotizací a změnami, které přinášejí do našeho života, se často hovoří o profesích, jež zanikají nebo v nejbližších letech zaniknou, a zároveň o nových příležitostech, které se objevují. Mnohem méně se však dozvídáme o tom, jak se jich chopit. Vzhledem k tomu, že leccos se dá naučit, neměla by podpora iniciativy a podnikavosti chybět ani ve školách.


Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách

Materiál vznikl jako podpora mateřským školám v situaci, kdy zákonný zástupce oznámí, že se rozhodl plnit povinné předškolní vzdělávání svého dítěte formou individuálního vzdělávání.


Počítáš, počítám, počítáme…: on-line seminář 25. 4. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Motto lektorů Jovanky Rybové a Tomáše Kotena je „Dejme žákům prostor, aby zažili radost z matematiky“. Představíme si náměty na hry a aktivity, které lze využít napříč vzdělávacími oblastmi. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Přibývá žáků přicházejících do středních škol

Střední odborná škola s maturitou je po ukončení základního vzdělávání stále útočištěm pro nejvíce žáků. Zájem o učňovské obory je nižší, technické obory ale lákají. V dlouhodobém pohledu zažívají pokles gastronomické a stavební obory.


Standardy profesních kvalifikací schválené 9. 4. 2019


Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě: on-line seminář 18. 4. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. si pro nás připravila zcela praktický webinář, který bude formou otázek a odpovědí z praxe formulovat zásadní body práce s nadanými žáky. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost

Výzva k přihlášení příspěvků na konferenci Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství.


Královéhradecký kraj podporuje digitalizaci vzdělávání

Královéhradecký kraj vybavil 60 učeben středních a základních škol softwarem Corinth na podporu přírodovědného vzdělávání za téměř 10 milionů korun. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Nový Bydžov jako první slavnostně otevřela ve středu 13. března 2019 hned dvě učebny s novým softwarem.


Zahraniční stáže gastrooborů SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

V rámci Student internship in Hungary and Spain škola vyslala ve školním roce 2018/19 na 3týdenní stáž do Budapešti 10 žáků oboru pekař cukrář, do Španělska, vycestovalo 10 žáků oboru kuchař a číšník. Získali praktické zkušenosti ve vybraných restauracích a tradičních pekárnách.


Podpora kariérového vzdělávání na Gymnáziu Uherské Hradiště

Rozvoj klíčových kompetencí žáků je v současné době právem v centru pozornosti kariérových poradců škol. Na gymnáziu v Uherském Hradišti propojili dvě důležité součásti poradenství – osobní rozvoj a kariérové vzdělávání. Ze širokého spektra aktivit se zaměříme na podporu při rozhodování žáků ve volbě následné kariéry.


Integrace a inkluze ve školní praxi


Rozvoj gramotností pomocí YouTube: on-line seminář 11. 4. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. nás seznámí se serverem YouTube optikou didaktiky, rozvoje gramotností a výuky (nejen) výchovy k občanství. Nenechte si ujít příklady konkrétních aktivit a činností do výuky, které využívají obsah webové platformy YouTube! Setkání se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Lidová píšťala koncovka a její využití ve výuce: on-line seminář 10. 4. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Víte, jaké jsou technické možnosti bezdírkové píšťaly koncovky jako hudebního nástroje vhodného k podněcování tradiční lidové hudebnosti? Naši hudební kreativitu v souvislosti s národní lidovou tradicí, hudebností a tvořivostí otestuje Petr Drkula. Setkání se uskuteční ve středu 10. 4. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Zahraniční stáže žáků gastrooborů Střední školy služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové

V rámci Student internship in Hungary and Spain škola vyslala ve školním roce 2018/19 na 3týdenní stáž do Budapešti 10 žáků oboru pekař cukrář, do Španělska, vycestovalo 10 žáků oboru kuchař a číšník. Získali praktické zkušenosti v restauracích a pekárnách – a to i díky komunikaci v angličtině.


VŠPJ a síť škol podporuje technicky a přírodovědně nadané žáky

Vysoká škola polytechnická Jihlava jako jediná vysoká škola se sídlem v kraji Vysočina dlouhodobě spolupracuje se středními školami v regionu, kterým nabízí různé podpůrné aktivit pro žáky i učitele. Na začátku stál nápad směřující do podpory středoškolské odborné činnosti s cílem provázat (polytechnické) vzdělávání realizované na SŠ a VŠ, který se rozvinul v dlouhodobou spolupráci se středními školami.


Co je nového ve vyšším odborném vzdělávání?

2. 4. 2019 Jednání sítě pro zajišťování kvality EQAVET se konalo spolu s odborným panelem projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) v Praze 20. března 2019. Tématem byly vyšší odborné školy (VOŠ).


Práce s CV - životopis jako zlatý důl

„Zaměstnavatelé jen s obtížemi rozumí jazyku našich vzdělávacích plánů, proto od 1. ročníku učíme žáky mluvit o svých dovednostech jazykem trhu práce a uvažovat o tom, jakou hodnotu mají dovednosti, které ve škole získávají,“ říká ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické Ječná v Praze, Ondřej Mandík.


Biodiverzita: on-line seminář 3. 4. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

S osvědčenou lektorkou Lenkou Skoupou se podíváme na dopady současné monokulturní krajiny na přírodu a její obyvatele. Řekneme si, jaký vliv má diverzita, jak ji může ovlivnit jednotlivec nebo jaká jsou dostupná opatření pro udržení biodiverzity. Setkání se uskuteční ve středu 3. 4. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.