Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 36


Programy mezigeneračního učení ověřil EQAVET ve třech vzdělávacích institucích

28. 2 2019 V jedné z aktivit projektu EQAVET byly v roce 2018 v Kroměříži, ve Městě Albrechticích a v Písku pilotně ověřeny tři vzdělávací programy mezigeneračního učení, které vznikly v projektu  Senior 50+ Národního ústavu pro vzdělávání.


PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY PODKLADŮ


Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+

Jedním z témat konference MŠMT k představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ bude i téma revize rámcových vzdělávacích programů. 


Kariérové poradenství ve zdravotnických oborech

Nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu je obecně známou skutečností. Získat žáky se skutečným zájmem příslušné profese vystudovat a následně je se zájmem a potřebnou odpovědností vykonávat se stalo výzvou pro kariérové poradkyně na SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Matematická pregramotnost v mateřské škole: on-line seminář 28. 2. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

O matematické gramotnosti ve výuce na ZŠ a SŠ toho bylo již napsáno mnoho. Ale jak si poradit s předškoláky při rozvoji matematických představ nebo logického myšlení? Těšíme se spolu s vámi na nápady, tipy a hry, které si pro nás připravila Hana Lišková. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 28. 2. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


KARIPO pro žáky školy i uchazeče o studium

Obchodní akademie  v Lysé nad Labem bojuje nejen s demografickým poklesem žáků, ale i s gravitačním vlivem Prahy, která je s Lysou spojená příměstskou dopravou. Do kariérového poradenství tedy zahrnuje nejen řadu aktivit směřujících k vlastním žákům, ale i těch, jež jsou určeny žákům základních škol, potažmo jejich rodičům, s cílem získat uchazeče o studium.


Nácvik Assessment Centre jako příprava na úspěšný přijímací pohovor

Úspěch žáků v praktickém životě předpokládá jejich připravenost v mnoha oblastech. Jednou z nich je dovednost efektivní sebeprezentace. Na tato témata v oblasti seberozvoje se soustředili na Obchodní akademii v Lysé nad Labem a zpracovali scénář Assessment Centre pro žáky třetího ročníku.


revize RVP


PODKLADOVÉ ANALYTICKÉ STUDIE

Aktuální verze zpracovaných podkladových studií k jednotlivým vzdělávacím oblastem. Cílem je charakterizovat stávající stav realizovaného a výsledného kurikula v dané oblasti, zachytit zahraniční trendy a formulovat návrhy na změny, jsou-li potřebné.


Vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací učňů – 2019

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR osmý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP). Školy mohou přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikající práce z každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP, nejpozději do 28. června 2019. Autoři a autorky nejlepších prací získají na podzim 2019 prestižní ocenění Hospodářské komory ČR.  


REVIZE RVP


Model E-U-R v praxi, rozvoj kreativity: on-line seminář 20. 2. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Díky třífázovému modelu učení si žáci zapamatují učivo na delší dobu, jsou aktivnější ve vyučovacím procesu a více motivováni k učení, projevují vyšší míru tvořivosti. Inspiraci pro práci s žákovskou skupinou si pro nás připravila Lenka Skoupá. Setkání se uskuteční ve středu 20. 2. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Otázky ze světa práce

Otázky ze světa práce jsou součástí ústní části závěrečných zkoušek. V roce 2016 byly aktualizovány, aby lépe odpovídaly podmínkám na trhu práce a potřebám škol. Existují dvě sady otázek ze světa práce - pro obory kategorie H a E.


Jak si školy školí instruktory - článek převzatý z Učitelských novin

Jak se střední školy podílejí na školení instruktorů praktického vyučování? Více než stovka lektorů – učitelů středních škol, proškolila přes 1100 instruktorů praktického vyučování ve svých spolupracujících firmách. Mezi proškolenými lektory jsou i tři autorizované osoby pro ověřování profesní kvalifikace NSK "Instruktor u poskytovatele praktického vyučování". Dozvíte se, jak může škola přistoupit k vlastnímu proškolování instruktorů, kteří mají na pracovištích spolupracujících firem na starosti jejich žáky.


Učitelské noviny


Sdílená imaginace

přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže 


Vzory PLPP přímo od spolupracujících metodiků zapojených škol

Zde si můžete stáhnout, prohlédnou a případně použít ...


Do Evropského týdne odborných dovedností se zapojilo 45 zemí s více než 1800 akcemi

18. 2. 2019 Evropský týden odborných dovedností (VET Skills Week), který proběhl v listopadu 2018, zvýšil povědomí veřejnosti o široké škále příležitostí spojených s odborným vzdělávání.  


Genderově citlivý přístup k dětem v mateřských školách – ukázky praktických aktivit: on-line seminář 21. 2. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorky Kristýna Pešáková a Lucie Čechovská už inspirovaly v lednu učitele 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Jak si ale povídat o genderové otázce s předškolními dětmi a jak dodržovat pravidla genderové vyváženosti výchovného procesu v MŠ? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Evropská síť pro základní dovednosti EBSN

Evropská síť pro základní dovednosti EBSN (European Basic Skills Network) je nezisková asociace sdružující zástupce tvůrců politik jednotlivých evropských zemí v oblasti základních dovedností ve vzdělávání dospělých. EBSN má členy z většiny evropských zemí, včetně zástupců zainteresovaných ministerstev či státních agentur pověřených zabezpečením politik v oblasti základních dovedností dospělých na národní úrovni.


Vyzkoušej si střední školu nanečisto

Termín odevzdání přihlášek ke studiu se blíží a střední školy hledají stále nové cesty, jak uchazečům představit své obory i atmosféru školy.


Pokusné ověřování občanského vzdělávání ve školách: on-line seminář 14. 2. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Chcete vědět, jak efektivně rozvíjet občanské kompetence žáků a zavádět systémovou podporu občanského vzdělávání na své škole? Inspirujte se projektem Pokusné ověřování občanského vzdělávání a spolu s Terezií Vávrovou a Tomášem Hazlbauerem se inspirujte k zavedení dalších nástrojů občanského vzdělávání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. 2. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Pohybové činnosti v mateřské škole: on-line seminář 13. 2. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Metody a techniky pohybových činností, průpravné hry a cvičení s předškoláky nám představí osvědčený lektor Michael Novotný. Nejen dramatickou výchovou je učitel mateřské školy živ... Setkání se uskuteční ve středu 13. 2. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Kadeřnickým školám chyběl náročný společenský účes

Na poradě k oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník, která se uskutečnila v Národním ústavu pro vzdělávání 6. února 2019, se shromáždili  zástupci škol s nejvyšším počtem žáků v oboru, a to ze všech krajů ČR. Zúčastnili se i zástupci Asociace Fisy, která reprezentuje kadeřnický obor v Hospodářské komoře ČR. Nejvíc se porada věnovala tématům samostatné odborné práce a jejich souladu s praktickou zkouškou.


Online kurz pro začínající lektory zdarma

7. 2. 2019 Na konci ledna 2019 spustil český tým EPALE při Domu zahraniční spolupráce nový online kurz pro vzdělavatele dospělých „Lektorské minimum“. Kurz je určen všem, kteří si chtějí vylepšit své lektorské a prezentační dovednosti.


Online kurz pro začínající lektory zdarma

7. 2. 2019 Na konci ledna 2019 spustil český tým EPALE při Domu zahraniční spolupráce nový online kurz pro vzdělavatele dospělých „Lektorské minimum“. Kurz je určen všem, kteří si chtějí vylepšit své lektorské a prezentační dovednosti.


Jednotné zadání v oboru Krejčí se podstatně změní

Dne 30. ledna 2019 se v NÚV uskutečnila porada k jednotnému zadání v oboru 31-58-H/01 Krejčí.  Zúčastnili se jí zástupci šesti středních škol (z celkových osmi škol vyučujících tento obor). Pro obor Krejčí byla nově vytvořena banka úkolů a v souvislosti s tím došlo v závěrečných zkouškách k podstatným změnám.


Dny pracovních činností v OU Kelč

Odborné učiliště Kelč si je vědomo obtíží, kterým čelí při výběru vzdělávacího programu žáci s deficity nejen v kognitivní, ale i motorické či zdravotní oblasti. Proto pro ně každoročně připravuje Dny pracovních činností, během nichž mohou žáci poznat jednotlivé učební obory. Aktivita vychází z potřeb výchovných poradců ZŠ, samotných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodin. Cílí též na prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a následně i ze zaměstnání.


Multifunkční odborná učebna měření podporuje rozvoj technického myšlení žáků

Střední odborná škola Frýdek-Místek nabízí zajímavý příklad využití nově vybudované laboratoře k inovaci výuky a poskytnutí prostoru učiteli odborných předmětů podílet se na rozvoji technického myšlení žáků a jejich motivaci k technickému vzdělávání.


Zahraniční praxe s respektem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků

V nadsázce lze říci, že slovo „inkluze“ – budící dnes často nemístné asociace a zbytečnou nedůvěru – v naší škole v Kladně-Vrapicích není ani třeba používat. Učiliště od svého vzniku v r. 1990 vzdělávalo a připravovalo pro budoucí zaměstnání jak žáky nevyžadující žádné mimořádné přístupy či didaktické postupy, tak děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vždy zde společně žili – a lze říci spokojeně –  žáci i pedagogové tak, že de facto kopírovali přirozený model společnosti se všemi radostmi i problémy.


Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí ve výuce ZŠ: on-line seminář 6. 2. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt integruje vyučovací předměty do tematických celků, nabízí výuku v projektech a zcela přirozeně rozvíjí u žáků klíčové kompetence, které vyžaduje RVP ZV. Spoluzakladatelka konceptu Andrea Vedralová se s námi již podruhé podělí o inspiraci a výukové tipy. Setkání se uskuteční ve středu 6. 2. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Propagace oborů školy a ministáže

Zájem žáků o technické obory je obecně nízký, zvláště pak u školy v menším městě. Na Gymnáziu a Střední průmyslové škole v Duchcově, p.o. připravili zajímavý projekt – uchazeči mohou školu poznat z pohledu skutečné výuky. V letošním roce tato aktivita, kterou nazývají „ministáže“ překonala svým účinkem očekávání – přihlásilo se 70 žáků.


Tematické pojetí oblastí intervence