Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 144


Hodnocení samostatných odborných prací

Hodnoticí komise složená ze zástupců Národního ústavu pro vzdělávání a Hospodářské komory ČR vyhodnotila soutěž samostatných odbornýchprací a vybrala oceněné práce absolventů.


Jak dopadla soutěž odborných prací učňů

Právě byl vyhodnocen sedmý ročník soutěže o nejlepší odborné práce absolventů učebních oborů. Do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR, bylo letos přihlášeno 119 samostatných odborných prací (SOP), z nichž zkušební komise vybrala 30 nejlepších. Ze tří v soutěži nejvíc zastoupených oborů  získala první místo práce Extravagantní účes ve stylu pin-up, kterou připravila absolventka oboru Kadeřník na SŠ oděvní a služeb Vizovice, v oboru Cukrář vyhrála práce žáka SŠ gastronomie a služeb Přerov Svatební Labutí jezero a v oboru Kuchař-číšník pro pohostinství zvítězila práce nazvaná Putování slováckými vinohrady, kterou napsal absolvent SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice.


Podpora rozvoje digitální gramotnosti (PODG)

Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. 


Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM)

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. 


PolyGram

Projekt PolyGram je součástí implementace prvního Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji. Cílí na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti.


Aktivity kraje


Digitální gramotnost – rámec očekávaných výstupů


Informatika – rámec očekávaných výstupů


Průběh revizí ICT kurikula


Standardy profesních kvalifikací schválené 21. 8. 2018


Základní východiska a teze revizí ICT kurikula


RVP v oblasti Informatiky a ICT

V průběhu čtrnácti let, kdy vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie (ICT) zůstávala jako jedna z mála v Rámcovém programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) beze změny, se nashromáždilo mnoho podnětů k jejím úpravám. To samé platí pro Informatiku a ICT v rámcových vzdělávacích programech pro gymnázia a střední odborné vzdělávání, které jsou o dva roky mladší. Řada podnětů časem zastarala a přestala být v konkrétní formulaci aktuální.


V říjnu začíná plošné dotazníkové šetření potřeb SŠ a VOŠ

V říjnu a listopadu 2018 připravujeme plošné šetření potřeb středních a vyšších odborných škol.


Nový web Gramotnosti.pro život

Přijďte se inspirovat.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2018

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570/23


Základní škola F. L. Čelakovského, Jezerní 1280


Základní škola Prachatice, Vodňanská 287


Základní Škola Jindřichův Hradec III, sídl. Vajgar 692


Základní Škola Linecká 43, Linecká 43


Základní škola Matice školské, Matice školské 62/3


Základní škola Vrchlabí, Školní 1336


Základní škola Trutnov 2, Mládežnická 536


Základní škola Trutnov, Komenského 399


Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596


Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005


Základní škola Jičín, 17. listopadu 109


Základní škola Třinec, Slezská 773


Základní škola Ostrava, Nádražní 1217/117


Základní škola Opava, Edvarda Beneše 961/2


Základní škola Nový Jičín, Komenského 1118/68


Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570


Základní škola Bruntál, Cihelní 1620/6


Základní škola a Mateřská škola Borovského, Ve Svahu 775/1


Základní škola Vyškov, Nádražní 5


Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, Dlouhá 35


Základní škola Hodonín, Očovská 3835/1


Základní škola Břeclav, Slovácká 152/40


Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Klášterní 2


Základní škola a Mateřská škola Brno, Staňkova 327/14


Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 822/2


Základní Škola Otokara Březiny, Demlova 4765/34


Základní škola M. Choceňského, Mistra Choceňského 211


Základní škola Svitavy, Sokolovská 1638/1


Základní škola Závodu míru, nábř. Závodu míru 1951


Základní škola, Chrudim, Školní náměstí 6


Základní škola Skálova Turnov, Skálova 600


Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 272/76


Základní Škola Stráž Pod Ralskem, Ul.pionýrů 141


Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44


Základní škola Slovanka, Antonína Sovy 3056


Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101


Základní škola Litoměřice, U Stadionu 522/4


Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12


Základní škola Chomutov, Zahradní 5265


14. Základní škola Most, Rozmarýnová 1692


Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8


Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614


Základní škola Kraslice, Dukelská 1122/53


Základní škola Májová, Májová 997


Základní škola jazyků Karlovy Vary, Libušina 1032/31


Základní škola Úšovice, Školní náměstí 472/3


2. Základní škola Cheb, Májová 252/14


1. Základní škola Aš Kamenná, Kamenná 152


26. základní škola Plzeň, Skupova 22


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Jihočeského kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Prahy zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Moravskoslezkého kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Zlínského kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Olomouckého kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Jihomoravského kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území kraje Vysočina zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Pardubického kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Královéhradeckého kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Libereckého kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Ústeckého kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Karlovarského kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Plzeňského kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Základní škola Kladno, Pařížská 2249


3. základní škola Rakovník, Okružní 2331


Základní škola Příbram, Jiráskovy sady 273


Základní škola a Mateřská škola Jesenice, K Rybníku 800


Základní škola Stará Boleslav, Jungmannova 164


Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589


Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082


Základní škola Ing. M. Plesingera – Božinova Neratovice, Školní 900


Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40


Základní škola Český Brod, Žitomířská 885


Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30


Základní škola Benešov, Dukelská 1818


Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Středočeského kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie


Komunikujte proměnu tradičních oborů aneb Everybody do školky

Jak představit studijní či učební obor a mluvit přitom jazykem těch, kteří by se na příslušnou střední školu nebo učiliště měli hlásit? Svaz školkařů ČR to vyzkoušel.


Špičkově vybavené školní pracoviště má smysl

SŠTE Brno patří ke školám s nejmodernějším vybavením odborných učeben, laboratoří i dílen praktické výuky. Podle jejich představitelů zdaleka nestačí, aby se s ním žáci setkávali až na odborné praxi u zaměstnavatelů.


SŠ technická a ekonomická Brno

Nabízí obory zaměřené na informační technologie, elektrotechniku, strojírenství a ekonomiku. Moderní vybavení školy jde ruku v ruce s nutností vzdělávání pedagogů i s aktivitami, které kapacity školy efektivně využívají rovněž ve vzdělávání dospělých.


Stavíme si svoje auto

Na podzim roku 2017 se VOŠ a SOŠ Bystřice pod Pernštejnem zapojila do projektu Kraje Vysočina „Postav si svoje auto“ společně s dalšími osmi školami v kraji. Cílem projektu je podpořit zájem o technické vzdělávání mládeže, podnítit tvořivost a iniciativu žáků a spolupráci škol s partnery z firemního sektoru.


VOŠ a SOŠ Bystřice pod Pernštejnem

Škola nabízí tři čtyřleté maturitní obory a sedm tříletých zakončených výučním listem, má rovněž propracovaný program dalšího vzdělávání a aktivně se účastní řady celostátních i krajských projektů.


Jedinečný projekt: Postav si své auto!

Krajský projekt pro devět technických středních škol, které se podílely na vývoji a stavbě funkčního automobilu Kaipan.


Aktivity Kraje Vysočina


Žáci, senioři a moderní technologie

Senioři tvoří významnou a stále rostoucí skupinu zájemců o další vzdělávání. Tradičně atraktivní oblastí je práce s počítači a chytrými telefony – tedy oblast, v níž je generace jejich vnuků jako doma. Využít znalostí žáků v rámci projektů dalšího vzdělávání seniorů se ukazuje jako nosný nápad hned z několika důvodů.


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ – PPP a SPC Olomouckého kraje, pracoviště Jeseník

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ – OPPP Vyškov, pracoviště Blansko

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ – PPP Brno

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajský koordinátor pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajské koordinátorky pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení   


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


Žáci asistují ve vzdělávacích kurzech seniorů

SŠ informatiky a finančních služeb v Plzni se v rámci celoživotního učení profiluje jako místo dalšího profesního vzdělávání, nabízí však i kurzy pro veřejnost. Jako velmi aktivní skupina se ukázali senioři.


SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Škola si ve svém školním akčním plánu vytkla umožnit žákům nejen získávat a rozvíjet odborné kompetence důležité pro pracovní uplatnění, ale i postoje a hodnoty nutné pro kvalitní osobní život a aktivní zapojení do společnosti. Podporuje podnikavost, a díky netradičním aktivitám i vzájemnou pomoc a mezigenerační porozumění.


KIPR-325/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami - zaměření na romskou menšinu


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajský koordinátor pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ – PPP a SPC Olomouckého kraje

Krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


Veletrh Profesia days 2018: 7. a 8. listopadu

NÚV tady představí především své služby pro žáky, studenty a absolventy škol. Ale i další aktivity a služby, které využívají uchazeči o práci a studium, a to jak v České republice, tak v zahraničí.


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ – PPP Plzeň

Krajský koordinátor pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ – PPP Plzeň, pracoviště Domažlice

Krajský koordinátor pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 


Spolupráce středních odborných škol a cechů: proč se vyplatí?

Dnes stěží najdeme střední školu, která nespolupracuje se zaměstnavateli. Žáci jezdí na exkurze, na pracovištích probíhají odborné praxe, přibývá odborníků z firem, kteří  ve školách přednášejí. Čím může být škole ku prospěchu i spolupráce s profesními cechy zastřešujícími obory, jež daná škola nabízí?


Jak užívat znak Červeného kříže

Metodický materiál


Informovaný souhlas s účastí na studii


Gramotnosti: nahlížíme vzdělávání z jiných úhlů

Zajímáte se o učení v souvislostech?