Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 31


Jak letos proběhly závěrečné zkoušky v učilištích

Téměř 28 tisíc žáků v 505 školách se během června dostavilo k závěrečným zkouškám. Už čtvrtým rokem šlo o zkoušky připravené podle jednotného zadání, které se vytváří v Národním ústavu pro vzdělávání. Jednotné zadání používají školy pro přípravu závěrečných zkoušek nejen v oborech vzdělání kategorie H, ale i v oborech kategorie E, v nichž se učí převážně děti se zdravotním handicapem. Celkově skládalo závěrečné zkoušky  27 970 žáků, z nichž bylo 3 182 absolventů oborů kategorie E.


Atelier théâtre Gybon: výuka, jak ji možná neznáte

Francouzské divadlo je vedené jako nepovinný předmět s 2hodinou týdenní dotací. Aktuálně si tímto zajímavým způsobem zdokonaluje (nejen) znalosti francouzštinu patnáct žáků.


Gymnázium Boženy Němcové

Prioritou tohoto šestiletého gymnázia je výuka matematiky, českého jazyka a cizích jazyků. Škola zároveň klade důraz na rozšířenou nabídku volitelných předmětů, které si žáci volí.


Chystá se dotazníkové šetření II o potřebách škol


Machři roku

Odborných soutěží se žáci „éčkových“ oborů účastní společně s žáky oborů H – a nejen to, často v nich také vítězí. Odborné učiliště a Praktický škola Hlučín se může pochlubit opakovaným ziskem titulu Machři roku.


Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín nabízí 8 vzdělávacích oborů typu E (v oblasti potravinářství, pečovatelská práce, ve stavebnictví). Do první vlny akčního plánování se zapojila zpracováním plánu aktivit.  


Srdečně zveme na konferenci k základnímu uměleckému vzdělávání: 25. září 2018

Tématem konference, která se uskuteční v Domě U Kamenného zvonu, budou otázky a výzvy budoucího směřování základního uměleckého vzdělávání.


OU a PŠ Hlučín: Odborné soutěže zvyšují sebevědomí žáků E oborů

Žáci E oborů jsou šikovní, mají k řemeslu a manuální práci blízký vztah – opakovaně se to prokazuje na odborných soutěžích, kde i v celorepublikové konkurenci obsazují přední místa. Co vede k úspěchům žáků Odborného učiliště a Praktické školy Hlučín?


Školy budou moci využít 300 nových modulů

Vzdělávací moduly a komplexní úlohy k nim vznikají v projektu MOV pro celkem 43 oborů středního odborného vzdělávání


Praktická zkouška u spojových mechaniků

Tříletý učební obor Spojový mechanik (Sdělovací a zabezpečovací sítě) je určen pro přípravu odborníků v oblasti telekomunikačních i zabezpečovacích systémů a digitálních technologií. Abychom viděly praktickou zkoušku v tomto oboru, navštívily jsme Střední školu elektrotechniky a  strojírenství v Praze 10 – Záběhlicích.


Závěrečné zkoušky sedlářů a brašnářů

Zpracování kůže bylo v minulosti obsahem několika příbuzných řemesel - brašnářství, sedlářství a řemenářství. V naší době se tato řemesla spojila v jeden obor vzdělání  nazvaný Výrobce kožedělného zboží . V současnosti je v republice registrován pouze ve čtyřech školách, z nichž dvě sídlí v Praze a zbývající dvě jsou v Prostějově a Jeseníku (Bernartice). Počet žáků, kteří obor absolvují, není nijak zvlášť vysoký - ve školním roce 2016–2017 v něm studovalo 47 žáků ve všech třech ročnících. Přesto, podle výpovědí odborných učitelů, zájem o vzdělávání v oboru narůstá a projevují jej často již dospělí lidé, mnohdy s maturitním vzděláním. Někteří si tak zvyšují možnost výdělečné činnosti, jiní v této sice složité, ale krásné práci, nacházejí svého koníčka. 


Čekáme na zpětnou vazbu ze škol

Po skončení červnového termínu závěrečných zkoušek v učebních oborech mají pedagogové možnost napsat do NÚV své připomínky a informace o úspěšnosti žáků. Tato zpětná vazba ze škol pomáhá při zlepšování kvality jednotných zadání.


Na vysvědčeních letos žáci poprvé najdou zkratu EQF. Pomůže jim při hledání práce nebo studia v zahraničí

18.6. 2018 Zkratky EQF jsou předtištěny na tiskopisech, školám nevzniká práce navíc.  Absolventská vysvědčení, výuční listy a diplomy z konzervatoří a vyšších odborných škol mají letos poprvé uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací. Zkratka EQF a číslice 1 až 8 poukazují na úroveň vzdělání absolventa. Některé školy nové tiskopisy již nakoupily a použily vloni. Pro většinu učitelů, žáků a rodičů je to novinka.


Na vysvědčeních bude letos poprvé zkratka EQF

Pomáhá při hledání práce nebo studia v zahraničí


Praktická zkouška v oboru Ošetřovatel

Ve Střední zdravotnické škole v Praze 10 začaly závěrečné zkoušky 1. června, kdy žáci skládali písemnou zkoušku na počítači. Už třetím rokem totiž škola využila možnost elektronické formy písemky. Výuční list dostanou úspěšní absolventi v polovině června.


Závěrečná zkouška v SOU U Krbu

Střední odborné učiliště gastronomie U Krbu v pražských Malešicích připravuje budoucí kuchaře, číšníky a cukráře ve tříletých oborech vzdělání s výučním listem.


Závěrečná zkouška v SOU U Krbu

Jednou ze škol, které pracovníci NÚV navštívili během závěrečných zkoušek, je Střední odborné učiliště gastronomie U Krbu v pražských Malešicích. Škola připravuje budoucí kuchaře, číšníky a cukráře ve tříletých oborech vzdělání s výučním listem.


Závěrečné zkoušky dospělých učňů ve věznici Jiřice

Pracovníci NÚV navštěvují v průběhu června školy a zjišťují, jak pedagogové zkoušky připravují podle jednotného zadání, zda s tím mají nějaké problémy a jaká případná specifika vnáší do zkoušení ta která škola. V tomto článku si můžete přečíst naše zkušenosti ze závěrečných zkoušek ve věznici Jiřice, kde působí Střední škola VIZE.


Závěrečné zkoušky skládá 28 000 učňů i dospělých

Aby získali výuční list, musí složit písemnou, ústní a praktickou zkoušku.


SOŠ Jarov a zahraniční stáže pro E obory

SOŠ stavební a zahradnická Jarov byla jednou z prvních škol, která začala organizovat zahraniční odborné stáže i pro žáky oborů skupiny E.


Zkušenosti s E obory

Účast v odborných žákovských soutěžích, odborný výcvik na školních pracovištích, ale i u zaměstnavatelů. Některeré školy pravidelně pořádají i zahraniční stáže.  Podívejte se na zajímavé zkušenosti škol, které nabízejí tzv. "éčkové obory", na něž se zpravidla hlásí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.  


ZKUŠENOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE


Krátce k ŠAP

SOŠ Jarov se rozhodla vyzkoušet akční plánování jako jedna z prvních v Praze. O vybraných oblastech školního akčního plánu hovoříme se zástupci ředitele Davidem Fresarem a Zdeňkem Šerákem.  


Roboti naše řemeslníky o práci nepřipraví

Podle některých předpovědí s robotizací a automatizací může zaniknout až polovina současných pracovních míst. V SOŠ Jarov se o budoucnost svých absolventů nebojí.


SOŠ Jarov

O kvalitách SOŠ stavební a zahradnické na pražském Jarově hovoří přední místa, která obsazují její žáci v řadě odborných soutěží. Ale i pozornost, jakou škola věnuje neustálé modernizace technického zázemí pro výuku, a šíře spolupráce s partnery z řad firem a cechů.


Představujte řemeslo jako zajímavou a perspektivní práci

Nezájem o stavební obory se stále nedaří prolomit. O to kreativnější a iniciativnější musí být školy, které je nabízejí. Své aktivity kariérového poradenství by měly cíleně zaměřit i na žáky základních škol.


Jak dostat nové trendy do výuky?

Předpokladem kvalitního odborného vzdělávání na středních školách je odpovídající materiálně technické vybavení školy. Samo o sobě však nestačí. Stejně důležití jsou učitelé, kteří jsou v kontaktu s aktuálním děním v oboru, a spolupráce se zaměstnavateli. Beze zbytku to platí i pro SŠ zaměřené na oblast aplikované chemie.


S předškoláky tematicky – oblečení, nábytek: on-line seminář 13. 6. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Osvědčená lektorka Petra Pšeničková si pro nás připravila další tematický webinář. Po podzimu a zimě se budeme věnovat oblečení a bydlení. Těšíte se také na ohňostroj námětů a jednoduchých pomůcek pro hravé aktivity s předškoláky a malými školáky? Setkání se uskuteční ve středu 13. 6. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Dne 28. 5. 2018 a 31. 5. 2018 se uskutečnila další setkání metodiků škol v Olomouci a Liberci

Hlavním tématem setkání bylo vzdělávání žáků s poruchami chování.


Závěrečné zkoušky skládá 28 000 učňů i dospělých

Aby získali výuční list, musí složit písemnou, ústní a praktickou zkoušku.


Přihlaste se na kurz Příprava činnosti autorizované osoby

Do 1. října se mohou hlásit zájemci o získání autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., kteří nemají pedagogické vzdělání.