Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 42


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2018

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Projektové vyučování na ZŠ: on-line seminář 2. 5. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Oblíbený lektor Tomáš Koten si pro nás po 5 letech připravil opět hodinku, kdy s námi bude sdílet své zkušenosti s projekty a projektovým vyučováním. Nenechte si tuto jedinečnou lekci ujít! Setkání se uskuteční ve středu 2. 5. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Poslední vydání ECVET Magazine

ECVET Magazine z dubna 2018 je možné získat na stránkách ECVET Secretariat .


Pedagogové se ještě mohou přihlásit na konferenci "PROMĚNY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V ČR A SR (1918–2018)"

Chcete zjistit, jaké jsou perspektivy odborného vzdělávání v zemích, jež právě před sto lety vytvářely společný stát? Zveme Vás na setkání zástupců českých i slovenských ministerstev, profesních asociací, škol, zaměstnavatelů a všech, kdo se zajímají o počáteční i další odborné vzdělávání a jejich modernizaci, o duální systém a zkušenosti s ním či o téma získávání kvalifikací a uznávání výsledků předchozího učení. 


Inspirace z Odborného panelu P-KAP


Výzva pro školy - zapojte se: dotazník Free to Speak, Safe to Learn

Ředitelé a učitelé mohou do 20. května vyplňovat dotazník pro Radu Evropy o zkušenostech a názorech na demokratické školy a demokratické postupy ve škole. 


Základní pravidla definování a formulování výsledků učení

Zpravodaj OS (18/jaro 2018)


Zpravodaj Oborové skupiny č. 18

Zpravodaj OS (18/jaro 2018)


Očekávané výstupy, výsledky vzdělávání a učivo versus očekávané výsledky učení. Proč?

Zpravodaj OS (17/jaro 2018)


KIPR-541/2018 - Sociální práce a případové konference


KIPR-540/2018 - Podpůrná opatření u žáků s SPÚ


Spolupráce škol a cechů

Co znamená pro školu a kvalitu jejího odborného vzdělávání spojení s cechem, zastřešujícím obory, jež daná škola nabízí?


Odborný panel MOV: každý žák má mít zkušenost s podnikáním

Odborníci na problematiku podnikavosti se setkali na odborném panelu projektu MOV. Podnikavost žáků by podle nich měla být prioritou všech subjektů zainteresovaných na středním vzdělávání, a to na lokální i regionální úrovni. Jejímu rozšíření by napomohla úprava RVP, ale i podpora vzdělávání učitelů.  


Agro Škola Pozdatín

Současný nedostatek kvalifikovaných pracovních sil přispívá v řadě oborů k prohlubování spolupráce škol a firem. Přibývá případů, kdy se zaměstnavatelé rozhodují o založení vlastní soukromé školy. Patří k nim i třebíčská společnost Agro 2000, s. r. o., která se rozhodla agronomy i zootechniky vychovávat ve vlastní Soukromé střední škole zemědělské.


Škola jako centrum celoživotního učení

Střední škola obchodní a služeb, zřizovaná Českým a moravským svazem spotřebních družstev, nabízí širokou škálu dalšího vzdělávání od profesního přes zájmové po bohatý program vzdělávání seniorů. Je autorizovanou osobou pro 16 profesních kvalifikací v oborech obchodu a služeb.


SŠ obchodní a služeb SČMDS Žďár nad Sázavou

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou je jednou z páteřních škol regionu. Nabízí vzdělávání v 5 učebních, 2 maturitních a jednom nástavbovém oboru. Zároveň je i místním centrem celoživotního učení.


Netradičního členění odborných praxí

V roce 2012 SŠ stavební v Jihlavě radikálně změnila všeobecně zažitý systém odborných praxí žáků. Místo obvyklého střídání týden ve škole – týden u zaměstnavatele zavedla model, který kopíruje průběh sezónních prací ve stavebnictví.


SŠ stavební Jihlava

Nabízí vzdělání v maturitních, tříletých i dvouletých učebních oborech, nástavbové studium a je známá především novátorským přístupem k řešení odborných praxí žáků na pracovištích.


Zelenou dalšímu profesnímu vzdělávání

Akademie řemesel Praha, Střední škola technická využívá své silné stránky také v oblasti celoživotního učení. Díky kvalitně vybaveným dílnám se věnuje především oblasti dalšího profesního vzdělávání. Nabízí 19 profesních oborů


Třídnická hodina – 2. část: on-line seminář 25. 4. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorská dvojice Vítek Hrbáček a Petr Bureš nám při svém druhém setkání s podtitulem Hry a techniky na soudržnost třídy, ovlivňování skupinové dynamiky třídy opět přináší sbírku praktických tipů, jak připravit třídnické hodiny, které jsou užitečné učiteli, třídnímu kolektivu i jednotlivým žákům. Setkání se uskuteční ve středu 25. 4. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Nové RVP pro zdravotnické obory

Uveřejňujeme rámcové vzdělávací programy pro obory vzdělání masér ve zdravotnictví a praktická sestra.


Dotkni se řemesel

Společenské stigma provázející profese spojené s manuální prací je v hlavním městě stále natolik silné, že mnozí kantoři v základních školách o zástupce „učňáků“ na třídních schůzkách ani příliš nestojí. Takže to v Akademii řemesel-Sšt zkoušejí jinak...


Důležité informace o využívání ECVET v České republice

Dům zahraniční spolupráce zpracoval Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+ .  


Soutěž pod cechovními křídly

Cech malířů, natěračů a tapetářů patří mezi řemeslnickými cechy k nejaktivnějším. Významně se mimo jiné angažuje v oblasti přípravy budoucí řemeslnické generace a přímo spolupracuje s 25 SOŠ a SOU, jež nabízejí příslušné vzdělávací obory. K jedné z nejviditelnějších aktivit patří pravidelné vyhlašování odborných soutěží pro žáky spolupracujících škol.


Kariérové poradenství na středních školách

Počty žáků v řadě oborů zdaleka nepokryjí poptávku trhu práce. Firmy čekající na absolventy však zatím netuší, kolik z nich letos opět nenastoupí v oboru, na který se připravovali. Prospělo by včasné kariérové poradenství přímo ve škole.


Minimetodika Dítě a nadání

minimetodika Dítě a nadání - předškolní období


Online pasti: jak se nestát obětí kybernetické kriminality

Výstavou v NICM se připojujeme k Evropskému dnu informací pro mládež.


Zpravodaj Oborové skupiny č. 17

Formulace očekávaných výsledků učení je základní součástí RVP pro všeobecné i odborné vzdělávání. Nejde o cíle vzdělávání definované pro učitele, tj. k čemu má učitel žáky vést, ale o výsledky učení definované pro žáky, tj. co má žák prokázat, že umí, a jak to bude ověřováno.


Přihlašování akcí Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je v plném proudu

Pořadatelé akcí plánovaných na týden 19.–27. května 2018 se mohou registrovat na stránkách www.amaterskatvorba.cz či na facebookovém profilu.


Kapacita projektu KIPR je zcela naplněna!!!

Projektu KIPR se k 31. 3. 2018 podařilo naplnit stanovenou kvótu ...


Projekt MOV se rozšiřuje o další obory

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozšiřuje své působení o 6  nových oborů. Další střední odborné školy mají  nyní  možnost se do projektu MOV přihlásit, stávající školy  případně  mohou rozšířit svoji účast v projektu o další obory.


V Kroměříži začíná konference k odbornému vzdělávání

Proměny celoživotního učení v ČR a SR (1918 - 2018)


Zpravodaj Oborové skupiny č. 16

Systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání založený na Národní soustavě kvalifikací má za sebou prvních deset let fungování. Zpravodaj připomíná, že si NSK za tuto dobu vydobyla své místo na slunci, a připomíná některé z řady významných funkcí, jež NSK plní. 


Zpravodaj Oborové skupiny č. 15

RVP pro odborné vzdělávání by měly projít nejprve v r. 2018 aktualizací a následně v letech 2019–2020 komplexními revizemi, které by měly snížit i celkový počet oborů. Zejména kurikulum odborného vzdělávání je potřeba stále přizpůsobovat současnému světu, jehož stálou charakteristikou je změna a kde učení nikdy nekončí. Podzimní číslo Zpravodaje představuje záměry pro revize kurikulárních dokumentů v odborném vzdělávání, které budou vyžadovat i některé systémové změny.


Zpravodaj Oborové skupiny č. 14

Pojetí revizí  kurikulárních dokumentů  schválilo vedení MŠMT v květnu letošního roku. Nové číslo Zpravodaje seznamuje se základními problémy, které chce revize RVP řešit, představuje hlavní charakteristiky návrhu i informace o celé soustavě kurikulárních dokumentů. Názory a připomínky lze zasílat na adresu revizervp@nuv.cz.


Standardy profesních kvalifikací schválené 27. 3. 2018


Dramatické a pohybové aktivity pro MŠ: on-line seminář 11. 4. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Osvědčený lektor Mgr. Michael Novotný toho ví o tvořivé dramatice v MŠ spoustu, o čemž nás přesvědčil ve svých článcích. Jaké aktivity si zvolil pro svůj druhý webinář s tímto tématem? Setkání se uskuteční ve středu 11. 4. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Termín pro přihlášení samostatných odborných prací do soutěže se blíží

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR soutěž samostatných odborných prací (SOP), která se letos koná již po sedmé. Do 25. června mohou školy přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikající práce z každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP. Žáci, jejichž práce budou vyhodnoceny jako nejlepší, získají na podzim 2018 prestižní ocenění Hospodářské komory ČR.


přehled hlavních úkolů


Simulační a strategické hry ve výuce: on-line seminář 5. 4. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Zkušený lektor Martin Kříž nás přesvědčí o tom, že některé výukové metody vyžadují více času a specifické prostředí. Výsledek poté ale stojí za to. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2018

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.