Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 59


Porovnání systémů péče o delikventní děti a mládež v České republice, Německu, Velké Británii, Francii a Chorvatsku

Obalka Nora mala2.jpg Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10. © Tereza Baltag, Nora Hochlová, Lucie Myšková, 2017 ISBN 978-80-7481-203-3


Jak na rozvoj podnikavosti ve škole – webinář 6. března v 17.00 na RVP.CZ

Záznam akce, která byla součástí Týdne otevřeného vzdělávání.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2018

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Inspiromat pro mateřské školy: on-line seminář 28. 2. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor a autor mnoha metodických článků Mgr. Michael Novotný si pro nás tentokrát připravil webinář s aktivitami pro práci s dětmi v MŠ – výtvarnými, pracovními, environmentálními, pohybovými, dramatickými nebo matematickými. Setkání se uskuteční ve středu 28. 2. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

„Handicapovaní lidé se rodili, rodí a rodit budou a vždy budou součástí naší společnosti, která by je měla přijímat pod svá ochranná křídla, říká Jarmila Tesková.


Nové trendy v dalším profesním vzdělávání: zkušenosti SŠ obchodní a služeb ze Žďáru nad Sázavou

Střední škola obchodní a služeb, zřizovaná Českým a moravským svazem spotřebních družstev, nabízí širokou škálu dalšího vzdělávání od profesního přes zájmové po bohatý program vzdělávání seniorů. Této oblasti se věnuje pedagožka - metodička DV. Díky mnohaletým zkušenostem se v tomto segmentu vzdělávacího trhu velmi dobře orientuje - a tak dokáže, společně s ředitelem školy, postihnout nové trendy v dalším vzdělávání a adekvátně na ně reagovat.


Ajťák truhlářem, certifikát z vůní: trendy v dalším profesním vzdělávání

Odpoledne a večer střídají žáky středních škol ve třídách a školních dílnách dospělí. Střední odborné školy mají kvalitně vybavené dílny, laboratoře, nebo dokonce školní poloprovozy. Z hlediska efektivity je tedy logické využít je i ve „druhé směně“ dalšího vzdělávání dospělých.


KIPR-110/2018 - Zpracování doporučení SPC


Praha

AKTUÁLNĚ od září 2018 na ZŠ Marjánka začíná bezplatný tříměsíční intenzivní kurz českého jazyka přístupný nově příchozím žákům s odlišným mateřským jazykem z celé Prahy. Tento kurz nabídne čtyři hodiny výuky ČDJ denně a po dobu tří měsíců nahradí výuku v kmenové škole. Praha v roce 2017 ve spolupráci s městskými částmi odstartovala pilotní fázi projektu systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V celkem 22 městských částech bude jednou týdně probíhat 2 hodinová výuka na jedné ze zdejších ZŠ. Výuka je pro všechny děti bez znalosti ČJ, tedy nejen cizince.


Středočeský kraj


Jihočeský kraj


Plzeňský kraj


Karlovarský kraj


Ústecký kraj


Liberecký kraj


Královéhradecký kraj


Pardubický kraj


Královéhradecký kraj: akce RT KAP pro učitele přírodovědných předmětů

Realizační tým KAP umožnil učitelům stát se na chvíli opět zvídavými žáky. Uspořádal pro ně projektový den Pomůcky a experimenty v přírodovědných předmětech v iQLANDII v Liberci.


Kraj Vysočina


Jihomoravský kraj


Olomoucký kraj


Zlínský kraj


Moravskoslezský kraj


Seznam zařízení


Realizační tým KAP umožnil učitelům být opět zvídavými žáky

Projektový den Pomůcky a experimenty v přírodovědných předmětech v iQLANDII v Liberci  uspořádal realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji pro pedagogy základních a středních škol.


Konverzace v aj? Jak motivovat nemotivované: on-line seminář 22. 2. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Sylvie Doláková vás provede druhým dílem “konverzací v angličtině”, který bude opět využívat získaných zkušeností učitele z  předchozích webinářů  – práce s pohádkou či veselých hrátek s výslovností. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Máte zájem o vzdělávání v kraji?


Nemáte vlastní prostory?


Nemáte vlastního lektora?


Praktická výuka ve vlastním poloprovozu i u zaměstnavatelů

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská je školou profilovanou do oblasti potravinářské technologie a komplexní kontroly potravin. Ve spolupráci s Technologickou fakultou UTB ve Zlíně poskytuje i bakalářské vzdělání v oboru chemie a technologie potravin.


Jak vychovat potravinářské experty

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž je školou profilovanou do oblasti potravinářské technologie a komplexní kontroly potravin. Ve spolupráci s Technologickou fakultou UTB ve Zlíně poskytuje i bakalářské vzdělání v oboru chemie a technologie potravin. Je jednou z více než padesáti SŠ a VOŠ Zlínského kraje zapojených do akčního plánování, poskytuje počáteční i další profesní vzdělávání.


Chtěli by jste si vytvořit vlastní kurz a nevíte jak?


Různé


Speciálně pedagogická péče


Podpůrná opatření – pomůcky


Seznam organizací s udělenými certifikáty k 3. 1. 2018

nuv.jpg Ke dni 3. ledna 2018 Národní ústav pro vzdělávání eviduje celkem 57 organizací s 89 aktuálně platnými certifikovanými programy primární prevence. Z celkového počtu 89 certifikovaných programů je 56 programů všeobecné prevence, 24 programů selektivní prevence a 9 programů indikované prevence.  


Evaluace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH v roce 2017

_2218077511.jpg Národní ústav pro vzdělávání realizuje již od roku 2013 hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a udělováním tzv. certifikátů odborné způsobilosti.


Konverzace v aj? Ano! Kdy? Nejlépe od 1. třídy!: on-line seminář 15. 2. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Sylvie Doláková jistě naváže prvním dílem tohoto “konverzačního” webináře na již proběhlá online setkání – zaměřená na pohádky, výslovnost nebo atraktivní rozšiřování slovní zásoby dětí předškolního a mladšího školního věku. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 15. 2. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Odborným vzděláním ke kritickému myšlení

Víš, co jíš? Nevíš? U nás se to naučíš. Tak  zní motto VOŠ potravinářské a SPŠ mlékárenské Kroměříž. Vědecky podložené informace, s nimiž se žáci a studenti v odborných předmětech setkávají, jim pomáhají zaujmout vlastní postoj k řadě stravovacích mýtů. Učí se zároveň aplikovat metody kritického myšlení i v dalších oblastech.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Vzájemný respekt a důvěra jsou základem vztahu asistenta a pedagoga, říkají Martina Kolmanová a Romana Zetelová.


Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy - sborník z konference

sbornik2.jpg Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10.  ISBN 978-80-7481-202-6.  Editorka: Tereza Baltag, 2017 Autoři: Karel Červenka, Helena Fialová, Dana Lipová, Jan Mazák, Lucie Myšková, Monika Peterková, Dana Pukancová, Jaroslav Šejvl, Věra Vojtová, Jana Ženíšková, 2017


Seberozvojový rogram pro začínající psychology a speciální pedagogy

Poslední volná místa


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Hledáme pro svou dceru tu nejlepší cestu, říkají Lenka a Tomáš Hečkovi.


Dílčí profesní kvalifikace od A do Z: MLÉKAŘ a SÝRAŘ na VOŠP a SPŠM Kroměříž

VOŠ potravinářská  a SPŠ mlékárenská Kroměříž vytvořila, pilotně ověřila a úspěšně realizuje dva potravinářské rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT – Sýrař a Mlékař –, zájemce rovněž připravuje na závěrečnou zkoušku k získání dané profesní kvalifikace.  


ZKUŠENOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE


Kontakt


Co dělat, aby čtení bavilo?: on-line seminář 7. 2. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor  Mgr. Jan Horák  nám již  formou webináře předal hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin českého jazyka . Proto víme, že i hodiny čtení na 1. stupni pod jeho vedením nebudou žádná nuda. Setkání se uskuteční ve středu 7. 2. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Vyhláška č. 47/2005 ve znění pozdějších předpisů

Nabízíme Vám aktuální znění vyhlášky č. 47/2005, o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Vyhláška byla od roku 2005 několikrát novelizovaná, naposledy v roce 2017.


Vyhláška č. 47/2005 ve znění pozdějších předpisů

Nabízíme Vám aktuální znění vyhlášky č. 47/2005,  o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Vyhláška  byla od roku 2005 několikrát novelizovaná, naposledy v roce 2017.


Poradenské, konzultantské a právní společnosti

Poradenské, konzultantské a právní společnosti , se kterými NÚV uzavřel smlouvu o poskytování služeb


Nevíte, co si představit pod jednotlivými rolemi v projektu?


Shrnutí projektu


Plán pedagogické podpory


Pedagogická intervence


Individuálně vzdělávací plán