Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 186


Speciálně pedagogické centrum pro NKS, MP, KP, PAS, TP a NKS, Sukova 870/6


Speciálně pedagogické centrum pro NKS, SP a PAS, Pod Parkem 2788/2


Speciálně pedagogické centrum pro NKS, MP, SP, ZP, TP a KP, Dalimilova 2


Speciálně pedagogické centrum pro NKS, TP, MP a sluch, Měcholupy 1


Speciálně pedagogické centrum pro NKS, SP a ZP, Mírová 2820/2


Pedagogicko-psychologická poradna Ústecké kraje, Čelakovského 2


Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Lípova 651/9


Pedagogicko-psychologická poradna Teplice, Lípová 651/9


Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513


Pedagogicko-psychologická poradna Děčín, Čs. armády 1164/8


Pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro DVPP, Na Průhoně 4800


Pedagogicko-psychologická poradna Kadaň, Fibichova 1129


Speciálně pedagogická centra


Pedagogicky-psychologické poradny


Speciálně pedagogické centrum, Kosmonautů 881/4


Speciálně pedagogické centrum pro MP, TP a PAS, Olomoucká 41


Speciálně pedagogické centrum pro MP a PAS, Lidická 86


Speciálně pedagogické centrum pro ZP, Tomkova 42


Speciálně pedagogické centrum pro SP, Spartakovců 1153/5


Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči, Albertova 4062/8


KPPP a ZDVPP Zlín, Křižná 782


Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, U Sportovní haly1/a


Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, Dukelská 1240


Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, Husitská 12


Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, Vrchlického 5


Speciálně pedagogické centrum, K. H. Máchy 1276


Listopadový seminář na Úřadu vlády

zvláštní vydání Zpravodaje OS .


Zpravodaj Oborové skupiny č. 21

Listopadovému semináři na Úřadu vlády je věnováno zvláštní vydání Zpravodaje OS .


Prvky ECVET v projektech podporovaných programem Erasmus+

Listopadovému semináři na Úřadu vlády je věnováno zvláštní vydání Zpravodaje OS .


ECVET Magazine

Poslední vydání ECVET Magazine z prosince 2018 


Rozvoj osobnosti žáků jako cesta k uvědomělé volbě budoucího povolání

Škola nemá pouze vzdělávat, ale také vychovávat. Tuto skutečnost si plně uvědomují pedagogové gymnázia v Benešově. Cílem není pouze připravit žáky k dalšímu studiu, ale také rozvíjet jejich osobní a volní vlastnosti tak, aby byli připraveni do budoucího pracovního i soukromého života.


Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy kvality služeb ambulantních středisek výchovné péče

sbornik.jpg Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy kvality služeb ambulantních středisek výchovné péče navazují na Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních z roku 2015, doplňují je o standardy v ambulantních formách středisek výchovné péče, jejich kontext a historii tvorby, a vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra.


Vše nejlepší do nového roku 2019


Vše nejlepší do nového roku 2019


Konstruktivistické přístupy ve vzdělávání

Náměstek NÚV Jaroslav Fidrmuc představil současný stav revizí RVP na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy fakulty v Brně.


Workshop projektu SENIOR 50+

Workshop tvůrců vzdělávacích programů z projektu SENIOR 50+ provázela tvůrčí atmosféra.


listopad 2018 "Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce"

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2018 proběhla v prostorách Grand Hotelu Litava v Berouně odborná konference partnerské sítě TTnet s názvem „Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce“ . Konference partnerství TTnet ČR proběhla za finanční podpory MŠMT ČR.


Speciálně pedagogické centrum, Štítného 3


Speciálně pedagogické centrum pro ZP, Zachariášova 5


Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči, Sakařova 342


Pedagogicko-psychologická poradna pro České Budějovice, Plánkova 1132


Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Kaplická 19


Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice. Zlatá stezka 245


Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Erbenova 722


Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Nerudova 59


Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Pravdova 837/II


Speciálně pedagogická centra


Pedagogicky-psychologické poradny


Speciálně pedagogické centrum pro MP, Sekaninova 1


Speciálně pedagogické centrum pro SP, Gellnerova 66/1


Speciálně pedagogické centrum, Žižkova 27


Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, Jungmannova 2


Pedagogicko-psychologická poradna Voroněžská, Voroněžská 5


Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, P.Jilemnického 2854/2


Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Veveří 462/15


Speciálně pedagogická centra


Pedagogicky-psychologické poradny


Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, Kouřílkova 8


Speciálně pedagogická centra


Pedagogicky-psychologické poradny


Speciálně pedagogické centrum, Františka Vančury 3695/2


Speciálně pedagogické centrum pro SP a NKS, Vsetínská 454/53


Speciálně pedagogické centrum pro ZP, Lazy VI 3695


KPPP a ZDVPP Zlín, J. A. Bati 5520


KPPP a ZDVPP Zlín, Jánská 197


Speciálně pedagogická centra


Pedagogicky-psychologické poradny


Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava, Kpt. Vajdy 2656/1A


Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, Palackého 130


Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, V. Nejedlého 591/4


Pedagogicko-psychologická poradna Opava, Rybí trh 178/7


Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál, Krnovská 998/9


Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín, Žižkova 1154/3


Speciálně pedagogické centrum pro TP a MP, Komenského 509/64


Speciálně pedagogické centrum pro PAS a vady řeči, Kpt. Vajdy 2656/1A


Speciálně pedagogická centra


Pedagogicky-psychologické poradny


Speciálně pedagogické centrum pro PAS, MP, KV a NKS, Jiráskova 825


Speciálně pedagogická centra


Pedagogicky-psychologické poradny


Speciálně pedagogické centrum při MŠ, Demlova 3608/28


Pedagogicko-psychologická poradna Vysočina, Veselská 35/43


Speciálně pedagogická centra


Pedagogicky-psychologické poradny


Speciálně pedagogické centrum pro SP, Mohylová 1200/90


Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Voříškova 823


Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Částkova 691/78


Speciálně pedagogická centra


Pedagogicky-psychologické poradny


Speciálně pedagogické centrum pro TP a více vad, Hrubínova 1458/1


Speciálně pedagogické centrum pro MP a PAS, Hradecká 1231/11B


Speciálně pedagogická centra


Pedagogicky-psychologické poradny


Speciálně pedagogické centrum pro TP, Lužická 920/7


Speciálně pedagogické centrum pro zrak, Tyršova 82/1


Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou, Smetanova 66


Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, Havlíčkova 443/9


Speciálně pedagogická centra


Pedagogicky-psychologické poradny


Speciálně pedagogické centrum, Vančurova 83/2


Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči, Mozartova 7


Speciálně pedagogické centrum pro MP, TP, SP, VŘ, KV a PAS, Studentská 13


Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, Palackého 1562/8


Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, Karla Hynka Máchy 1276


Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy vary, Lidická 38


Speciálně pedagogická centra


Pedagogicky-psychologické poradny


Speciálně pedagogické centrum pro MP, TP NKS a PAS, Na Celně 915/2


Speciálně pedagogické centrum pro ZP, Táborská 458


Speciálně pedagogické centrum pro poruchy komunikace, Karla Čapka 1457


Speciálně pedagogické centrum pro MP, TP, NKS a PAS, Kutnohorská 179


Speciálně pedagogické centrum pro MP, KP a NKS, Fr. Diepolta 1576


Speciálně pedagogické centrum pro MR, TP, VV, PAS a VŘ, Pařížská 2249


Speciálně pedagogické centrum pro MK a KP, Konopišťská 386


Speciálně pedagogická centra


Pedagogicko-psychologická poradna pro Středočeský kraj, Jaselská 826


Pedagogicko-psychologická poradna, Cyrila Boudy 2953


Pedagogicko-psychologická poradna STEP, Jana Palacha 1620


Pedagogicky-psychologické poradny


Česká školní inspekce kladně hodnotí jednotné závěrečné zkoušky

ČŠI se ve své výroční zprávě za školní rok 2017/2018 věnuje také ukončování vzdělávání ve středních školách, a to jak v maturitních, tak v nematuritních oborech. Tyto informace jsou v podkapitole 4.3.3, na str. 128 až 131.


Druhý den konference


Praktické workshopy


První den konference


Konference TTnet: Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce

Na konferenci byly prezentovány praktické nástroje zaměřené na podporu učitelů SŠ v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a jiné zajímavé informace .


Zadání pro samostatné odborné práce 2018/2019

Zveřejňujeme nová zadání pro samostatné odborné práce, která jsou určena pro školní rok 2018/2019. Samostatné odborné práce vypracovávají žáci na začátku 2. pololetí, a to ve třinácti oborech vzdělání. V tomto školním roce jsou mezi nimi tři nové obory - Lodník, Krejčí a Umělecký štukatér. Od ledna 2019 jsou zadání SOP dostupná pro školy také v informačním systému NZZ. Zadání mají dvě různé formy - pro zkoušející a pro žáky.


Školní poradenství v praxi


Speciál pro střední školy


Komora_Časopis Hospodářské komory ČR


P-KAP v médiích

Jednotlivé tematické oblasti krajského akčního plánování a zajímavé příklady z praxe škol a krajů byly postupně představovány v odborných médiích Speciál pro SŠ (příloha časopisu Řízení školy určená managementu středních škol), Školní poradenství v praxi, Komora.cz (časopis Hospodářské komory ČR)


Čistá energie vstupuje do škol

Žáci středních odborných škol se učí stavět a ovládat chytré domy, modelují reálné situace provozu fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel či kogeneračních jednotek –  zájem o školy nabízející nové technologické trendy zelené energie láká i uchazeče o studium.


Speciálně pedagogické centrum pro TP, Na Topolce 1350/1


Speciálně pedagogické centrum pro PAS, Českolipská 621/26


Speciálně pedagogické centrum, Hurbanova 1285/14


Speciálně pedagogické centrum pro NKS a ZP, Horáčkova 1095/1


Speciálně pedagogické centrum pro VŘ, Jivenská 1066/7


Speciálně pedagogické centrum pro MP, Štíbrova 1691/20


Speciálně pedagogické centrum pro ZP, Loretánská 104/19


Speciálně pedagogické centrum pro PAS a MP, Chotouňská 476/1


Speciálně pedagogické centrum pro SP, Holečkova 104/4


Speciálně pedagogická centra


Přechod absolventů středních škol na trh práce – II. etapa

S rovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů 3 roky od ukončení střední školy.


Organizace praktické přípravy u sezónních prací

Střední škola stavební v Jihlavě se setkávala, podobně jaké jiné školy s obory ovlivněnými sezónností určitých typů prací, s obtížemi při organizaci a zajišťování kvality praktické přípravy žáků u zaměstnavatelů. V roce 2012 radikálně změnila všeobecně zažitý systém odborných praxí žáků, dala do souladu možnosti školy, očekávání potenciálních zaměstnavatelů a umožnila žákům detailně poznat pracovní podmínky a vidět reálnou perspektivu zaměstnání. Z hlediska kariérového poradenství tak významně posílila prvek profesní orientace a podpořila jeden z pozitivních faktorů prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.


Mgr. Veronika Fiedlerová

VFiedlerova.jpg Garant oblasti Čtenářská a matematická gramotnost  


Zpravodaj Oborové skupiny č. 19

Národní soustava kvalifikací v roce 2018


Doporučené učební činnosti žáků

Zpravodaj Oborové skupiny č. 20


Zpravodaj Oborové skupiny č. 20

Doporučené učební činnosti žáků 


Kurz pro instruktory praktického vyučování

11. 12. 2018 Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) pořádá od roku 2015 školení pro lektory, kteří dále školí instruktory praktického výcviku ve firmách, jež se školami spolupracují. Školení absolvovalo do konce roku 2018 již 100 lektorů ze 40 institucí, kteří dále proškolili více než 1100 instruktorů praktického výcviku.


Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, Barunčina1478/11


Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, Kupeckého 576/17


Pedagogicko-psychologická poradna při ZŠ, Na Zlíchově 206/6


Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, Glowackého 6/555


Pražská pedagogicko-psychologická poradna, Ohradní 420/20


Pedagogicky-psychologické poradny


Nový harmonogram případových konferencí pro další týdny

Chtěli bychom Vás informovat o stále se zvyšujícím počtu případových konferencí ...


WORKSHOP - Kompenzační pomůcky a asistivní technologie

V rámci klíčových aktivit, vedených Mgr. Zuzanou Acar Jarošovou ...


Setkání vedoucích krajských metodiků 1. 11. 2018

Dne 1. 11. 2018 proběhlo setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ ...


Publikace Práce v zahraničí, Studium v zahraničí, Dobrovolnictví

Aktualizované brožury Studium v zahraničí, Práce v zahraničí a Dobrovolnictví vydal Národní ústav pro vzdělávání na podzim 2018. Obsah zpracovalo Národní informační centrum pro mládež.


Dlouhá a atraktivní praxe: v tuzemsku i v zahraničí

Odbornou praxi ve vysoké kvalitě a navíc v delším rozsahu, při které žák pokud možno nic nezamešká z hlediska přípravy ke společné maturitní zkoušce, je přáním většiny ředitelů středních odborných škol. V Soukromé hotelové škole Bukaschool s.r.o. v Mostě se to daří již dvacet let.


Studijní neúspěch nemusí vést k předčasnému odchodu ze vzdělávání

Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání je nedílnou součástí kariérového poradenství a v současné době je jí věnována velká pozornost. Významným tématem se stává v sekundární úrovni vzdělávání. Na SOŠ a SOU v Neratovicích se rozhodli zvolit komplexní přístup k žákům v průběhu celého studia.  Z hlediska rozsahu celého kariérového poradenství cílí popsané aktivity školy zejména na kariérové vzdělávání a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.


Jednotné závěrečné zkoušky učňů se stále aktualizují

V Národním ústavu pro vzdělávání se uskutečnila série porad věnovaných problematice jednotných zadání závěrečných zkoušek. Každé jednání bylo vždy zaměřeno na některou z velkých skupin oborů, účastníky byli učitelé škol, které tyto učební obory vyučují. Každá porada vyústila v rozhodnutí, jaké změny budou v tom kterém oboru provedeny a kdo za ně bude zodpovídat.


Závěrečná konference metodiků škol

Celostátní závěrečná konference metodiků škol ...


Unikátní provázání intervencí skrze podnikavost

Smíchovská střední průmyslová škola realizuje napříč celým studiem podnikavé projekty, které přesahují do všech intervencí. Podstatou výuky je praktičnost, řešení problémů skutečného života, vytváření reálných produktů a zejména prostoru, kde budou mít žáci možnost uplatnit vlastní kreativní nápady. Míra zapojování žáků do chodu školy, provázanosti s praxí a přirozená integrace všech intervencí může být inspirací pro další školy.


Příprava žáků pro vstup na trh práce

Dlouhodobá systematická příprava žáků k uplatnění na pracovním trhu či v dalším vzdělávání tak,  jak ji uskutečňují v Gymnáziu a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem, zasahuje v rámci kariérového poradenství do oblastí: osobní rozvoj, kariérové vzdělávání, profesní orientace.