Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 40


Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.: on-line seminář 6. 12. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Máte nebo budete mít ve škole žáka vyžadujícího zvláštní péči? Potřebujete mít základní přehled o tom, jak s žákem pracovat nebo jak mu přizpůsobit podmínky ve třídě? Vše důležité vám již podruhé předá Mgr. Jiří Merta. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 6. 12. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


zajímavosti a inspirativní příklady z praxe


SOŠ pro administrativu EU a její dlouhodobé praxe

Právě dlouhodobé praxe považuje škola za efektivní, a to jak ve vztahu k žákovi, tak k zaměstnavatelům, kteří při delší odborné praxi sami stojí o to, aby se mohli podílet na přípravě obsahu.


Odborné praxe – kvalitně, dlouhodobě a klidně i v zahraničí

Odborné praxe v oborech kategorie M obecně trpí tím, že připomínají spíš delší exkurzi než reálnou ochutnávku budoucí profese a praktické ověření školou poskytnutého vzdělání. Zkušenosti ze škol ukazují, že ke kvalitě praxí přispívá navýšení jejich celkové délky, plánování a konkretizace obsahu praxí, zajištění zpětné vazby z proběhlé praxe – s uvedenými prvky stoupá přidaná hodnota praxe pro firmu i pro žáka. Důležitým prvkem kvality je také participace žáka na celém procesu zajištění praxe a s tím související motivace žáka.


SMART SCHOOL: podpora podnikavosti

EKO GYMNÁZIUM BRNO od roku 2015 realizuje vlastní unikátní projekt SMART SCHOOL, který si klade za cíl vytvořit pro studenty inspirativní prostředí díky setkávání, přednáškám a workshopům s osobnostmi z praxe. Kromě toho škola realizuje vlastní aktivity na podporu podnikavosti a zapojuje se do řady externích projektů. K intervenci podpory kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti přistupuje mimořádně komplexně.


Nová metodika zlepší výuku neslyšících

Obsáhlá metodika vysvětluje, jak učit český jazyk děti se sluchovým postižením.


Nová metodika zlepší výuku neslyšících

Obsáhlá metodika vysvětluje, jak učit český jazyk děti se sluchovým postižením.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci 2018

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Rozvíjení digitální gramotnosti nejen v češtině: on-line seminář 28. 11. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Informační technologie a český jazyk – lze tyto dva předměty spojit do jednoho fungujícího celku? Odpověď najdeme spolu s lektorkou Ludmilou Kovaříkovou, učitelkou českého jazyka na 2. stupni ZŠ a členkou GEG (Google Education Group) ČR. Setkání se uskuteční ve středu 28. 11. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Podpora vlastních tvůrčích projektů žáků

Školní časopis Gymnázia Sokolov nevznikl jako klasická školní aktivita – jde o projekt, který iniciovali sami žáci a škola jim poskytuje nutnou podporu. Deklaraci takovéto podpory si gymnázium zakotvilo i do svého školního akčního plánu (ŠAP), kde je součástí intervence podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě . 


Odborný panel MOV: jak na spolupráci škol a firem?

Jak zintenzivnit a zkvalitnit spolupráci mezi školami a firmami? Co nám v tom brání a jaké výzvy nás čekají do budoucna? Na tyto otázky hledal odpovědi třetí odborný panel projektu MOV. 


Výuka v projektech na 1. stupni ZŠ: on-line seminář 22. 11. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka a spoluzakladatelka konceptu Škola Můj Projekt Andrea Vedralová se s námi podělí o inspiraci a tipy ze zákulisí tohoto inovativního českého vzdělávacího počinu. Koncept nabízí dětem smysluplné vzdělávání, pedagogům profesní i osobní rozvoj a vedení škol komplexní podporu na cestě ke kvalitě. Integruje vyučovací předměty do tematických celků a nabízí výuku v projektech podle originální metodiky projektového řízení. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


ŠAP a kvalita ve vzdělávání - podzimní Odborný panel P-KAP


Jednání sítě pro zajišťování kvality a odborný panel projektu P-KAP

15. 11. 2018 Jednání sítě pro zajišťování kvality EQAVET se konalo spolu s odborným panelem projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) 13. listopadu 2018 v Praze. Společným tématem akce byla kvalita v odborném vzdělávání.


Slide 3

zkusenosti-v-zahranici-banner2.jpg


8. Přijímání žáků na praxi

Podmínky a povinnosti pro podniky a pracoviště nabízející praktickou přípravu žáků, případně další opatření pro zajišťování její kvality.


Mezinárodní konference: Towards better university teaching

12. 11. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádá ve dnech 22. - 23. listopadu 2018 mezinárodní konferenci o kvalitě výuky ve vysokoškolském vzdělávání.


4. Praktická příprava na pracovišti


3. Učitelé, školitelé a instruktoři

V podnicích působí interní školitelé – instruktoři a mentoři, kteří úzce spolupracují se školami, vzdělavateli a zároveň rozvíjejí sami sebe tak, aby mohli vést odbornou i praktickou přípravu žáků i dospělých podle nejnovějších metod výuky a potřeb trhu práce.


Třída – od jednotlivce k třídnímu kolektivu: on-line seminář 15. 11. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Marika Kropíková nás seznámí s doporučeními, jak vytvořit „ten správný“ třídní kolektiv či jak překlenout úskalí práce se skupinou i jednotlivci. Jaké možnosti máme ke stmelení kolektivu? Je vhodné používat diagnostiku pozic v kolektivu třídy? V jaké formě? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Národní soustava kvalifikací v roce 2018

Zpravodaj OS (19/podzim 2018)


Genderově podmíněné násilí: on-line seminář 8. 11. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Tým lektorek Kristýna Pešáková, Lucie Čechovská a Eva Bartáková si pro nás připravil první webinář ze seriálu věnovaného genderové rovnosti. Víte, jak mluvit s žáky a studenty o násilí, jaké aktivity v hodinách využít a s kým je možno v případě potřeby spolupracovat? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2018

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


14. Sledování uplatnění absolventů


12. Kariérové poradenství a informace


7. Pracovní, zdravotní a bezpečností podmínky


6. Právní ochrana

Každý žák, student a učící se má při praktické přípravě právo na sociální ochranu včetně nezbytného pojištění.


P-KAP


UNIV


Koncept


Kurikulum S


Cesta ke kvalitě


POSPOLU


Infoabsolvent


Národní soustava kvalifikací


Nová závěrečná zkouška


Partnerství a kvalita


Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky

Autorský kolektiv: Miroslav Bartošek, František Procházka, Miroslav Staněk, Zuzana Bobková


Konference Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti

2. 11. 2018 Mezinárodní konference ke kariérovému poradenství se bude konat  23. - 24. listopadu 2018  v prostorách  Univerzity Hradec Králové. 


Výsledky učení: jak je definovat, formulovat a používat ve výuce

15. 10. 2018 Uveřejňujeme český překlad publikace, kterou pod názvem Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook vydalo v roce 2017 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).