Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 173


Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti

Zveme Vás na mezinárodní konferenci ke kariérovému poradenství: 23. - 24. listopadu v Hradci Králové


Jak budeme učit přírodopis, biologii a geologii v příštích letech?

Zveme Vás na diskuzní seminář k pojetí biologického a geologického vzdělávání v RVP: 12. prosince 2018.


Střední školy a firmy: tipy na spolupráci už při náboru žáků ke studiu

Firmám chybí lidé, středním odborným školám zájemci o řadu oborů. Jak spojit síly v náboru žáků a využít přitom firemní marketingový potenciál, který školám mnohdy chybí?


Inspirace pro školní akční plánování

Podívejme se na některé zajímavé aktivity školy, které mohou být inspirací při školním akčním plánování.


SPŠ chemická akademika Heyrovského v Ostravě

Motto této jediné chemické SPŠ v Moravskoslezském kraji zní: Příroda je život, život je chemie, chemie je budoucnost. K přípravě na budoucnost tu patří kromě moderního vybavení a obsahové aktualizace výuky s ohledem na dění v oboru také maximální ohled na životní prostředí, aktivní zapojení do života města Ostravy i akční plánování rozvoje školy.


Evropský týden odborných dovedností

24. 10. 2018 Třetí ročník Evropského týdne odborných dovedností (VET Skills Week) s podtitulem „Objev svůj talent“ se koná ve dnech 5. až 9. listopadu 2018. Školy a další instituce, které se chtějí do akce zapojit, mohou uspořádat například den otevřených dveří, vernisáž, prezentace s ukázkami prací žáků, soutěž, přednášku, konferenci, workshop či další akci. Cílem této celoevropské akce je ukázat, jak je odborné vzdělávání a příprava atraktivní a kvalitní. 


Proč je důležité vzdělávat instruktory praktického vyučování?

Podíl praktické výuky přímo na pracovištích zaměstnavatelů roste. Příprava instruktorů praktického vyučování se pohybuje na škále od několikahodinového proškolení až po získání osvědčení o profesní kvalifikaci „Instruktor u poskytovatele praktického vyučování“.  Prvním, kdo zmíněné profesní osvědčení získal, je mladý instruktor Lukáš Rotta ze společnosti Husky – KTW, s.r.o. Jindřichův Hradec. S žáky strojírenských oborů pracuje už od začátku 1. ročníku. K tomu podle něj krátké proškolení zdaleka nestačí.  


Co přináší profesní kvalifikace instruktorů?

Prvním v ČR, kdo získal osvědčení o profesní kvalifikaci „Instruktor u poskytovatele praktického vyučování“, je mladý instruktor Lukáš Rotta ze  společnosti HUSKY - KTW, s. r.o., v Jindřichově Hradci. S rostoucím podílem praktické výuky přímo na pracovištích zaměstnavatelů, vnímají školy i firmy potřebu cíleného vzdělávání instruktorů, ovšem rozsah takového vzdělávání se pohybuje na škále od několikahodinového proškolení až po získání zmiňované profesní kvalifikace.


Instruktoři praktického vyučování

S rostoucím zájmem zaměstnavatelů o praktickou přípravu žáků na pracovišti nabývá na důležitosti otázka vzdělávání instruktorů – pracovníků firmy, kteří se žákům věnují přímo na pracovišti. Jejich nespornou předností je každodenní praktická zkušenost v oboru, často ovšem potřebují podpořit ve schopnosti své dovednosti někomu předávat a také potřebují lépe znát širší vzdělávací kontext, ve kterém se žák pohybuje a který se v ledasčem může lišit od toho, co sami jako žáci zažili.  


Informovaný souhlas s účastí na studii - test kognitivních schopností


žádosti o poskytnutí informace


Definování, formulování a používání výsledků učení

překlad publikace Cedefop o výsledcích učení a další podklady pro revize RVP


11. Možnost zahraniční spolupráce

Mezinárodní mobilita žáků a studentů v odborném vzdělávání, ať už do škol či na pracoviště, by se měla postupně stát součástí kvalifikace získané v počáteční odborné přípravě. Kvalifikace získané v průběhu počátečního odborného vzdělávání by měly být zahrnuty do národních systémů kvalifikací navázaných na Evropský rámec kvalifikací (EQF).


10. Daňové a jiné zvýhodnění zaměstnavatelů

Daňové zvýhodnění se týká zaměstnavatelů, kteří poskytují žákům SŠ a VOŠ praktickou přípravu (odborný výcvik nebo odbornou praxi) na pracovišti nebo motivační příspěvky.


9. Zapojení partnerů

Do koncipování, řízení a realizace odborného vzdělávání jsou zapojeni sociální partneři i partneři na odvětvové úrovni nebo zprostředkovatelské subjekty. Pro každou školu jsou nesmírně důležití její vnější partneři. Partnerství musí být založeno na vzájemné důvěře a na pravidelné a otevřené komunikaci.


5. Odměna žákům


2. Výsledky učení


1. Písemná dohoda


Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ: on-line seminář 24. 10. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Michael Novotný si pro nás připravil další standardně inspirativní setkání nabité praktickými náměty a inspirací pro práci s předškoláky.  Setkání se uskuteční ve středu 24. 10. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Jak pracovat s informacemi pro mládež?

Nově přijatá Evropská charta informací pro mládež stanovuje 9 principů: kromě nezávislosti, profesionality a dostupnosti jsou to například i participace, etika nebo respektování potřeb mladých lidí.  


Práce a studium v zahraničí, dobrovolnictví

Nabízíme bezplatné přednášky pro žáky středních škol


Objev svůj talent: 5. až 9. listopadu po celé EU

Ukažme, jak je odborné vzdělávání v ČR atraktivní a také kvalitní.


Výsledky učení: jak je definovat, formulovat a používat ve výuce

Uveřejňujeme český překlad publikace, kterou pod názvem Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook vydalo v roce 2017 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).


Zveme Vás na konferenci k digitální gramotnosti učitelů

Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Beroun, 22. až 23. listopadu


Skončil zářijový termín závěrečných zkoušek

Celá řada škol, které vyučují učební obory, uspořádala v průběhu září další termín závěrečných zkoušek. Tento termín je opravný pro žáky, kteří neuspěli v červnu, nebo náhradní pro ty, kteří se červnového termínu nemohli z vážného důvodu zúčastnit.


Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy středních škol

Dne 13. října 2018 převzalo 300 nejlepších absolventů středních odborných škol ocenění Hospodářské komory ČR. Mezi nimi byli už sedmým rokem také vyučení vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, kterou vyhlašuje Hospodářská komora společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Všichni ocenění absolventi si odnesli také dodatek k osvědčení, který je součástí Europassu.


Moderní aplikace ve Windows: on-line seminář 17. 10. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Miroslav Kotlas nám ukáže, jak lze jednoduše pracovat s Windows Store a jak najít ty nejužitečnější aplikace do výuky. Máte ve škole tablety s Windows? Pak pro vás bude toto setkání jistě užitečné. Setkání se uskuteční ve středu 17. 10. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Centrum demokratického vzdělávání


ZŠ a Gymnázium J. GuthaJarkovského, Truhlářská 1120/22


ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181


PPP pro Praha 3 a 9, Lucemburská 1856/40


PPP Praha 1, 2 a 4, Francouzská 260/56


MÚ MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9


MÚ MČ Praha 1, Vodičkova 681/18


Meta, Ječná 546/17


Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11


Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29


Centrum na podporu integrace cizinců, Pernerova 32/10


Zasíťované organizace podporující cizince ve Středočeském kraji


Centrum demokratického vzdělávání, Sokolovská 106/42


ZŠ a Gymnázium J. GuthaJarkovského, Truhlářská 1120/22


ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181


PPP pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 1856/40


PPP Praha 1, 2 a 4, Francouzská 260/56


MÚ MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9


MÚ MČ Praha 1, Vodičkova 681/18


Meta, Ječná 546/17


Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11


Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29


Centrum na podporu integrace cizinců, Pernerova 32/10


Zasíťované organizace podporující cizince v Praze


Metodika tvorby ŠAP a PA pro období 2019–2022 zveřejněna!


Jazykové příručky


Univerzita Pardubice, Studentská 95


Meta, Ječná 546/17


Spanish Club Pardubice, Jiránkova 2297


Ruský domov, Benešovo náměstí 2522


Centrum na podporu integrace cizinců, Pernerova 444


Základní škola a mateřská škola KLAS, Školní nám. 37


Amalthea, Městský park 274


Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125


Pontopolis, Riegrova 52


MOST PRO, 17. listopadu 216


Zasíťované organizace podporující cizince v Pardubickém kraji


Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57


Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám. 5/2


Úřad práce Jihlava, Brtnická 2531/21


VŠPJ Jihlava, Tolstého 1556/16


Základní Škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560


ZŠ Otokara Březiny, Demlova 4765/34


Základní Škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240


Pedagogicko-psychologická poradna v Jihlavě, třída Legionářů 1578/6


Ministerstvo vnitra - Oddělení pobytu cizinců kraj Vysočina, Tolstého 1914/15


Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57


Mateřská škola Mozaika, Březinova 114


Mateřská škola Korálky, Příčná 191


Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46


Centrum na podporu integrace cizinců, Tolstého 1914/15


F POINT, Masarykovo Nám. 34


Zasíťované organizace podporující cizince v kraji Vysočina


Modernizace odborného vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání již druhý rok řeší projekt, který může významným způsobem ovlivnit odborné vzdělávání v ČR. Stručná informace o projektu je k dispozici zde.


Modernizace odborného vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání již druhý rok řeší významný projekt, který může podpořit uplatňování prvků ECVET v odborném vzdělávání. Stručná informace o projektu je k dispozici zde.


Základní škola Vyškov, Nádražní 5


ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35


ZŠ Hodonín, Očovská 3835/1


ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Klášterní 2


ZŠ a MŠ Staňkova, Staňkova 327/14


Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 822/2


Jihomoravské regionální centrum pro podporu integrace cizinců, Mezírka 1


Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Zachova 561/1


Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3


Zasíťované organizace podporující cizince v Jihomoravském kraji


CodeWeek: NÚV se připojuje k Evropskému týdnu programování

Desítek akcí po ČR se až do 21. října mohou zúčastnit učitelé, děti, rodiče, ale i veřejné instituce či firmy


Organizace pro pomoc uprchlíkům, sady Pětatřicátníků 48/33


Diakonie ČCE, Husova 1777/14


Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8


Společnost Tady a Teď, Koterovská 46


Diecézní charita Plzeň, Cukrovarská 16


Probační a mediační služba ČR - středisko Plzeň, E. Beneše 1127/1


Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Částkova 691/78


Meta, Ječná 546/17


Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo nám. 878/10


Krajský úřad Plzeňského kraje - Odbor sociálních věcí, Škroupova 1760/18


Člověk v tísni - regionální pobočka Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17


Centrum na podporu integrace cizinců, Americká 39


Zasíťované organizace podporující cizince v Plzeňském kraji


Česká školní inspekce, Dukelská 23


Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 16


Ministerstvo vnitra - Oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj, Jiráskova 801


Ministerstvo vnitra - Oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj, Janderova 147


Magistrát města České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 1/1


Krajský řad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2


Centrum na podporu integrace cizinců, Kněžskodvorská 2296/8A


Základní škola jazyků Karlovy Vary, Libušina 31


Středisko jazykové a odborné přípravy v Mariánských Lázních, Hlavní 390


Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, Lidická 590/38


Obchodní akademie Karlovy Vary, Bezručova 1312/17


Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88


Člověk v tísni, Blahoslavova 5/18


Centrum na podporu integrace cizinců, Závodu Míru 876/3a


Zasíťované organizace podporující cizince v Karlovarském kraji


Centrum na podporu integrace cizinců, Českobratrská 2227/7


Zasíťované organizace podporující cizince v Moravskoslezském kraji


Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti, Komenského náměstí 350


Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21


Centrum na podporu integrace cizinců, Lorencova 3791


Zasíťované organizace podporující cizince ve Zlínském kraji


Žebřík, Voskovcova 754/8


Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Ostružnická 336/28


Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 1056/40


Centrum na podporu integrace cizinců, Hálkova 171/2


Zasíťované organizace podporující cizince v Olomouckém kraji


Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245


Integrační centrum pro cizince Hradec Králové, Šafaříkova ul. 666/9


Zasíťované organizace podporující cizince v Královéhradeckém kraji


Diecézní charita Litoměřice, Kosmonautů 2022


Pedagogická fakulta UJEP, České mládeže 360/8


Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Lípová 651/9


Poradna pro integraci, Velká hradební 619/33


Zasíťované organizace podporující cizince v Ústeckém kraji


Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44


Pedagogicko-psychologická poradna, Truhlářská 360/3


Meta, Ječná 546/17


Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2A


Centrum pro integraci cizinců, Moskevská 14/27


Centrum na podporu integrace cizinců, Voroněžská 144/20


Zasíťované organizace podporující cizince v Libereckém kraji


Zasíťované organizace podporující cizince v Jihočeském kraji


Podpora kvality

Principy EQAVET podporují zavádění kultury kvality jak na úrovni uvnitř školy, tak na úrovni spolupráce dvou či více aktérů, a to v souladu se čtyřmi fázemi cyklu kvality, a tedy i tzv. zpětnovazební smyčkou, kdy by měl výstup ovlivňovat vstup, aby byl cyklus kvality smysluplně uzavřen.


KIPR-119/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami chování


KIPR-118/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami - etnické minority


KIPR-216/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním


Tvorba 3D objektů jednoduše: on-line seminář 10. 10. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Zkušená lektorka Eva Fanfulová si pro nás nedávno připravila příjemné a překvapivé setkání s Ozoboty. Jste zvědaví, co si pro nás připravila tentokrát? Pak si nenechte ujít webinář o 3D tisku! Setkání se uskuteční ve středu 10. 10. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Setkání členů sítě EQAVET v říjnu 2018

Ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (Národní referenční bod EQAVET NRP CZ) zorganizoval Sekretariát EQAVET v Praze, v hotelu Alwyn, ve dnech 9. a 10. října 2018, společné setkání členů sítě EQAVET (tzv. Peer learning activity - PLA). Akce se zúčastnilo asi 40 osob. Členové sítě na těchto pravidelných schůzkách mají možnost sdílet své znalosti a zkušenosti a předávat si nové poznatky.


Návštěva soutěže Euroskills 2018 v Budapešti

Ve dnech 26. až 28. září 2018 se jedenáct pracovníků Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) spolu se šesti zástupci středních odborných škol a gymnázia zúčastnilo soutěže odborných dovedností Euroskills v Budapešti. Účastníci výpravy mohli vidět a inspirovat se soutěžní přehlídkou odborných dovedností v mezinárodním kontextu, inovacemi v jednotlivých oborech i srovnat průběh této akce se soutěžemi, které se konají v České republice.


KIPR-327/2018/2 - Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb v oblasti výukových obtíží


KIPR-326/2018/2 - Včasné rozpoznání potřeby podpory u žáků s rizikem školního neúspěchu


Supervize ve školských poradenských zařízeních

V průběhu roku 2017 a zejména pak v roce 2018 probíhala na různých pracovištích  ...


Využití Šablon II pro podporu rozvoje gramotností

Metodický text pro ředitele a pedagogy mateřských a základních škol


Svobodný software ve výuce i mimo ni: on-line seminář 4. 10. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

deneme bonusu en iyi bahis siteleri iddaa siteleri bahisnow vip bahisnow yeni üyelik bahisnow sitesi bahisnow casino bahisnow güvenilir mi Zkušený lektor Vlastimil Ott nás opět po nějakém čase provede průřezem přínosných aplikací využitelných ve vzdělávání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 4. 10. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.