Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 57


Dotazy na školy a ŠPZ

Dotazy týkající se přímo škol.


Dotazy na projekt

Projekt, jeho poslání, činnosti a procesy a tak dále.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2018

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Informatika, roboti a informatické myšlení ve škole?

Digikoalice Vás zve ke kulatému stolu na téma vize nového obsahu výuky informatiky a informatického myšlení - 8. února od 14.30 na MŠMT.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Společné vzdělávání odpovídá potřebám dnešního světa, říká Marie Gottfriedová. 


Publikace Práce v zahraničí, Studium v zahraničí, Dobrovolnictví

Národní centrum Europass vydalo ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež v lednu 2018 tři aktualizované publikace.


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2017/2018

Autoři: Dana Kočková, Romana Jezberová, Libor Berný. Elektronické vydání. Praha, NÚV, leden 2018. 55 stran Webové stránky: www.novazaverecnazkouska.cz


Často kladené dotazy

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy týkající se projektu Podpora práce učitelů (PPUČ).


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Chci ostatním lidem se znevýhodněním pomáhat, říká Kateřina Hoření.


Celostátní setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ ze dne 23.01.2018 v Praze

23. 1. 2018 se v Praze uskutečnilo celorepublikové setkání vedoucích krajských ... 


Newsletter

Newsletter slouží k prezentaci práce NÚV. Přibližuje aktivity ústavu ve všeobecném vzdělávání.


BLOG PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Blog Pro vzdělávání přináší texty o rozvoji kurikula a nových koncepcích ve vzdělávání, o kvalifikacích a uplatnění absolventů a také o výsledcích nejnovějších výzkumů a analýz. Uveřeňujeme překlady aktuálních zahraničních zdrojů i autorské články odborníků či spolupracovníků NÚV.


V NÚV se konaly tři semináře o samostatných odborných pracích učňů

Národní ústav pro vzdělávání uspořádal v lednu 2018 tři semináře na téma „Samostatná odborná práce v závěrečné zkoušce“. První dva termíny (10. a 11- 1.) byly věnovány oborům Cukrář, Kuchař-číšník a Kadeřník, poslední seminář (17. 1.) se zaměřil na další obory, jejichž jednotné zadání obsahuje SOP (umělecké obory, Operátor skladování, Hodinář, Montér suchých staveb, Včelař, Podkovář a zemědělský kovář). Semináře byly určeny nejen učitelům těchto oborů, ale i všem těm, kteří mají zájem o informace k SOP.


Další školy se mohou přihlásit do projektu MOV

Projekt Modernizace odborného vzdělávání zve další školy ke spolupráci na inovování odborného vzdělávání v pěti klíčových aktivitách. Zájem o zapojení do projektu mohou školy vyjádřit vyplněním online formuláře.


Tradiční lidové hudební nástroje ve výuce: on-line seminář 25. 1. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Mgr. Petr Drkula Ph.D. patří mezi osvědčené autory metodických článků s tématem uměleckého vzdělávání. Jaké lidové hudební nástroje nám představí a doporučí? Nechme se překvapit! Setkání se uskuteční ve čtvrtek 25. 1. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


KIPR-527/2018 - Školská legislativa pro školy


Metodické setkání ze dne 10. 1. 2018 v Brně

10. 1. 2018 se v Brně konalo pracovní setkání zástupců metodické sítě ...


Plánovaná metodická setkání v lednu

Na leden 2018 jsou naplánována metodická setkání k analýze doporučení.


Metodické setkání ze dne 28. 11. 2017

28. 11. 2017 se v Ostravě uskutečnilo metodické setkání se zástupci ...


Metodické setkání ze dne 3. 11. 2017 v Praze

Dne 3. 11. 2017 se v Praze uskutečnilo metodické setkání ...


Metodické setkání ze dne 31. 10. 2017 v Brně

Dne 31. 10. 2017 se v Brně uskutečnilo metodické setkání k doporučením ...


Národní soustava kvalifikací funguje 10 let

Zpravodaj OS (16/zima 2017)


Aktualizované publikace pro oborové skupiny a sektorové rady

V roce 2017 byly v oddělení analýz trhu práce a vzdělávání připraveny další publikace na téma Absolventi středních škol a trh práce koncipované pro pět odvětví ekonomiky (strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, zemědělství a gastronomie).


Podpora plošného zavádění vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Udržitelnost projektu Kurikulum S (2012 - 2015)


sociální partnerství

Sociální partnerství je pro každou odbornou školu důležité


Příprava profilové části maturitní zkoušky v osmi oborech vzdělání

V průběhu projektu se objevila ze strany škol poptávka po informacích týkajících se profilových maturit. „Proto jsme přistoupili v tomto projektu k řešení pojetí profilové zkoušky oborů zakončených maturitní zkouškou – vymezili jsme, co je základem oboru a které kompetence je vhodné ověřovat u maturitní zkoušky,“ říká hlavní manažerka projektu ing. Taťána Vencovská. Důležitým aspektem bylo přivést školy k formulování témat tak, abychom sledovali vazbu na kompetence absolventa, nikoliv pouze obsah učiva, jak tomu bývalo doposud zvykem.


KURIKULUM S: Metodické příručky pro učitele


Pomoc najdou učitelé přímo v krajích

Aby učitelé měli možnost konzultovat své problémy spojené s reformou přímo v kraji, kde škola působí, byla zřízena při již fungujících vzdělávacích zařízeních ve všech krajích tzv. regionální konzultační centra. Ta poskytla za dobu projektu zdarma stovky konzultací a uspořádala pro učitele odborných škol mnoho seminářů a workshopů tematicky zaměřených podle přání učitelů. Celkem tato centra pomohla při svých aktivitách více než deseti tisícům učitelů. S ukončením projektu tato služba nekončí, ale i nadále se mohou zástupci škol obracet o radu nebo navštívit vzdělávací akci pořádanou těmito centry, nyní však už za poplatek.  


kurikulum vystupy

Souhrn obsahu, aktivit a výstupů projektu KURIKULUM S


KURIKULUM: přehled aktivit a výstupů projektu


Geometrie trochu jinak: on-line seminář 17. 1. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Mgr. Jan Horák nás seznámí s praktickými nápady při výuce geometrie, která bývá pro začínající i zkušené učitele 1. stupně ZŠ prubířským kamenem výuky. Webinář si klade za cíl inspirovat učitele, aby tuto součást hodin matematiky dokázali žákům zatraktivnit. Setkání se uskuteční ve středu 17. 1. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Často kladené otázky

K Opatření ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání (prosinec 2017)


Metodická sdělení k opatření ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání

Uveřejňujeme metodickou podporu a zároveň odkazy na důležité dokumenty.


WHITE LIGHT I, z. ú.


Nově certifikovaný poskytovatel prevence

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání o tom, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v lednu 2018 certifikát odborné způsobilosti pro programy všeobecné prevence organizaci WHITE LIGHT I (Ústí nad Labem). 


Metodika pro rok 2017/2018

Metodická publikace s názvem "Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2017/2018" je určena všem pedagogům, kteří mají na školách na starosti závěrečné zkoušky, a samozřejmě i všem dalším, kteří se o problematiku zajímají. Upozorňuje na změny, ke kterým dochází v tomto školním roce, a poskytuje podrobný návod, jak při přípravě závěrečných zkoušek postupovat. 


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

 Předškolní věk je klíčovým obdobím, říká Babeta Raškovská.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Doufám, že budou i v budoucnu Honzíkovými kamarády, říká Marie Holá.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Pro mnoho dětí je životní start těžký, říká Yvetta Blanarovičová.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Pro mnoho dětí je životní start těžký, říká Yvetta Blanarovičová.


Dobrovolnictví

Informační brožuru zpracoval tým Národního informačního centra pro mládež. 5., aktualizované vydání. Praha: NÚV, 2017. 40 s. ISBN 978-80-7481-197-5.


Práce v zahraničí

Informační brožuru zpracoval tým Národního informačního centra pro mládež. 5., aktualizované vydání. Praha: NÚV, 2017. 40 s. ISBN 978-80-7481-195-1.


Studium v zahraničí

Informační brožuru zpracoval tým Národního informačního centra pro mládež. 5., aktualizované vydání. Praha: NÚV, 2017. 40 s. ISBN 978-80-7481-193-7.


Slovní zásoba v angličtině. Jak na ni: on-line seminář 11. 1. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Mgr. Sylvie Doláková už v  předchozích setkáních  ukázala, jak snadno lze pracovat s výukou angličtiny prostřednictvím pohádek a hravých aktivit. Setkání s tématem rozvoje slovní zásoby bude jedním ze tří, které nás tento rok s touto lektorkou čekají. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 11. 1. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Svou kvalifikaci v zaměstnání využívá 63 % lidí

Tisková zpráva k tématu shody dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání.


KIPR-526/2018 - Školská matrika


Zveřejňujeme zadání samostatných odborných prací pro školní rok 2017/2018

Dne 4. ledna 2018 byla zveřejněna témata samostatných odborných prací (SOP).  Všechny školy vyučující obory, které mají SOP jako součást závěrečných zkoušek, zadávají tuto práci svým žákům na začátku 2. pololetí.   


Dny otevřených dveří nestačí – připravte žákům zážitek

Žáků ubývá a některé střední školy se potýkají s nedostatkem uchazečů, zejména střední odborné školy a učiliště. Chtějí-li zaujmout, musejí náboru nových žáků věnovat podstatně víc energie a prokázat řádnou míru invence.


Otázky a odpovědi

ŽÁCI–CIZINCI


Vzdělávací nabídka projektu KIPR

Nová nabídka vzdělávání pro školy i poradenské pracovníky ŠPZ.


Nová opatření ministra

Opatření ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání - prosinec 2017


listopad 2017, "Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování"

Ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2017 proběhla v prostorách Grand Hotelu Litava v Berouně odborná konference partnerské sítě TTnet s názvem „Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování“. Konference partnerství TTnet ČR proběhla za finanční podpory MŠMT ČR.


Slovní zásoba a jazykový cit: on-line seminář 3. 1. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Mgr. Petra Pšeničková bude prvním novoročním hostem našich webinářů. Mají vaši předškoláci a školáci problémy s obsahem vyjádření, slovní zásobou a stylistikou slovního projevu? Pak nepřehlédněte další online setkání s touto osvědčenou lektorkou. Setkání se uskuteční ve středu 3. 1. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.