Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 37


ECVET na pozadí podpory mezinárodní mobility učících se

Podle schválené strategie je zavádění ECVET v České republice spojeno s podporou atraktivity a kvality odborného vzdělávání. Mimo jiné i podporou mobility učících se.


Mezníky dosavadního vývoje zavádění ECVET v České republice

V dubnu 2012, schválilo MŠMT materiál  Návrh způsobu zavádění ECVET . 


Formulace výsledků učení v jednotkách ECVET

Přístup k formulaci výsledků učení je významným tématem i v roce 2016. Ukazují to i vybrané informace ilustrující přístup v Rakousku.


Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ecvet v české republice

V červnu byla dokončena pracovní verze textu, který reaguje na potřebu zajistit informovanost, transparentnost a kvalitu v procesu zavádění ECVET v ČR a navrhnout směr pro další práci.


Metodická podpora škol


EQF na veletrhu Profesia days


Tradiční lidové hudební nástroje ve výuce: on-line seminář 27. 9. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Mgr. Petr Drkula Ph.D. patří mezi osvědčené autory metodických článků s tématem uměleckého vzdělávání. Jaké lidové hudební nástroje nám představí a doporučí? Nechme se překvapit! Setkání se uskuteční ve středu 27. 9. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v říjnu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Tvorba jednotek výsledků učení v ČR

Poslední vydání evropského periodika ECVET magazine obsahuje článek přibližující tři různé kontexty tvorby jednotek výsledků učení ECVET v ČR. 


NQF-IN: neformální kvalifikace

9. listopadu 2017 v Jurys In v Praze


Konference v rámci projektu NQF-IN

RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI NA KONFERENCI: " ZAŘAZENÍ KVALIFIKACÍ ZÍSKANÝCH V NEFORMÁLNÍHO SEKTORU DO NÁRODNÍCH RÁMCŮ KVALIFIKACÍ - ZKUŠENOSTI A ZPŮSOBY ŘEŠENÍ V 7 ZEMÍCH EU“, KTERÁ SE BUDE KONAT 9. LISTOPADU 2017 V HOTELU JURYS INN V PRAZE.


Škola All inclusive poprvé na stránkách projektu KIPR

V rámci spolupráce s ASZ publikuje projekt KIPR na svých stránkách výstupy z kampaně "Škola all inclusive".


ASZ


Spolupráce s projekty


Pozvánka na semináře - říjen 2017


Khanova škola – možnosti využití, překládání se studenty a tvorba vlastních videí: On-line seminář 20. 9. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Fenomén Khanovy školy jistě není českým učitelům neznámý. Lektorky Alena Vlachová a Petra Jirůtková nám nabídnou pohled do zákulisí tohoto volně dostupného projektu a přidají i pár užitečných rad pro učitele ZŠ, SŠ i VŠ. Setkání se uskuteční ve středu 20. 9. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Listy ECVET

 – informace důležité pro podporu kvality, atraktivity a flexibility vzdělávacích programů


Informace o ECVET

Pro podporu možnosti využívání ECVET byly zpracovány dva soubory „Listů ECVET“. Mají charakter internetově dostupných souborů (vždy nejvýše 2 strany textu), které stručně a přehledně zpracovávají určitá dílčí témata.


Praktické využívání ECVET


Co letos přinesla elektronická písemná zkouška

Ve školním roce 2016/2017 byla pro 39 oborů vzdělání vytvořena banka úloh. Školy, které tyto obory vyučují, se mohly rozhodnout, zda jejich žáci budou skládat písemnou zkoušku na počítači, nebo na papíře jako dosud. Na všech těchto školách byla ale témata jednotného zadání vygenerována z banky úloh.


Standardy profesních kvalifikací schválené 12. 9. 2017


Karlínská OA a VOŠE: nebojte se změny

Školy s dlouhou tradicí žákovských firem mohou nenápadně sklouznout k „podnikatelskému stereotypu“ a s novými žáky opakovat jen osvědčené aktivity. Recept, jak kromě výchovy k podnikavosti dál rozvíjet i potenciál iniciativy a tvořivosti, nabízí Karlínská OA a VOŠE.  


Žákovské firmy ve spolupráci s JA Czech


Praktická zkušenost s podnikáním

Důležitou součástí výchovy k podnikavosti je možnost prakticky si vyzkoušet  podnikání ve vlastní  virtuální či  reálné firmě. Školám je nabízejí dvě organizace s celostátní působností: Junior Achievement (JACzech) a Centrum fiktivních firem (CEFIF).  "Podnikavé komptence" mohou žáci rozvíjet i při realizace školního projektu, organizaci školní akce (jarmark, ples aj.),  v rámci mimoškolních aktivit, např. v akceleračních programech. Postupně pro vás připravujeme inspirativní příklady z konkrétních škol.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Společné vzdělávání je přirozená věc. - Radoslava Renzová


Inspirace k rozvoji podnikavosti


Nebojme se dát žákům svobodu – i s odpovědností za ni

Představa, že učitel musí být v hodině tím nejaktivnějším, je stále ještě velmi rozšířená. Podle Petra Žáka, ředitele Karlínské obchodní akademie a vyšší odborné školy ekonomické, to však tak být nemá: „Pedagog je tím, kdo dění ve třídně řídí, rozhoduje o tom, co se bude dít a kdy se to bude dít – ale žáci by měli dostat větší prostor ovlivňovat obsah dění. Dokážou velmi dobře překvapit, když dostanou svobodu i zodpovědnost.“


Kam na školu

Poradíme Vám, kde najít spolehlivé informace k výběru střední školy


Kariérové poradenství v měnícím se světě

10. - 11. listopadu 2011 v prostorách FF UK v Praze


STOP klávesnicové negramotnosti

Tříměsíční kurz psaní na klávesnici, který probíhá každý čtvrtek v budově Národní ústavu pro vzdělávání v počítačové učebně od 17.30 hod do 19.00 hodin začíná 21. září 2017.


Proces domestikace živočišných druhů od paleolitu do současnosti aneb Kde se vzala domácí zvířata?: On-line seminář 13. 9. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. Lenka Skoupá nám představí, jak vypadá proces domestikace a jaký dopad má na zvířata. Setkání se uskuteční ve středu 13. 9. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Individuální přístup nabízíme  u nás všem žákům, říká Jiří Sehnal


VYNSPI

Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (ŘÍJEN 2009 - ČERVEN 2012)


Měkčení (rozlišování slabik DI, TI, NI – DY, TY, NY), rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek: On-line seminář 7. 9. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS. se tentokrát zaměří na výuku českého jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 7. 9. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2016/2017

Tato praktická metodická publikace NÚV byla aktualizována v září 2017. Přináší kompletní informace o tom, jak ve škole pracovat s jednotnými zadáními. Najdete tu organizační pravidla pro všechny části závěrečných zkoušek. Nově je zpracována část věnovaná podmínkám pro žáky se SVP. Další změna se týká otázek ze světa práce, které byly v minulém období podstatně aktualizovány. V příloze také najdete podrobný návod, jak postupovat při pořádání písemné zkoušky v elektronické podobě.


Jak školy hodnotily témata závěrečných zkoušek

Po skončení červnového termínu závěrečných zkoušek měly školy možnost vyjádřit se k úrovni témat jednotného zadání. Dotazník vyplnilo 221 škol, které vyučují učební obory, tedy 44,2 %. Z toho 193 škol nemělo k tématům připomínky nebo napsalo kladný komentář. Kriticky se vyjádřilo k jednomu nebo více tématům 28 škol, tedy cca 12 procent z těch, které zpětnou vazbu vyplnily.  


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.