Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 45


Vzdělávací nabídka pro druhé pololetí 2017

KIPR stále rozšiřuje svoji vzdělávací nabídku.


Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán v praxi


Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán v praxi


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Inkluze by měla být samozřejmostí, říká Miloslava Stará


ecvet AKTUALITY

Jak uplatnit ECVET ve flexibilních vzdělávacích programech?


Certifikáty 600-700


Podpůrná opatření 1.–3. stupně


Začlenění žáků s PAS – KIPR


Programy pro školy i pro poradenské pracovníky ŠPZ v krajích


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Každý máme své hendikepy, říká Michal Šeda


Aktualizované otázky ze světa práce většinu škol nijak nezaskočily

Letos v červnu obsahovala témata ústní zkoušky jednotného zadání poprvé inovované otázky ze světa práce. Školy se s nimi mohly seznámit na webu NZZ a připomínkovat je již od loňského podzimu. Od ledna 2017 pak měly k dispozici jejich definitivní verzi, aby na ni mohly žáky s dostatečným předstihem připravit. Přesto jsme spíše očekávali, že po závěrečných zkouškách bude mít řada škol k novým otázkám ze světa práce připomínky, a tak jsme vyhodnocování připomínek škol k jednotným zadáním podrobněji zaměřili rovněž na tuto oblast.


Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze metodiky  Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK .


Možnost uplatnění ECVET při koncipování flexibilních vzdělávacích programů

Osm principů souvisejících s flexibilními vzdělávacími programy


Plenární jednání oborových skupin 2017

Ve druhém pololetí proběhnou plenární jednání oborových skupin. Měla by přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků a podpořit tak jejich zapojení do úkolů souvisejících s revizí kurikula odborného vzdělávání. 


Zapojení odborných a oborových skupin do revize kurikulárních dokumentů

Schválený materiál „Tvorba a revize kurikulárních dokumentů pro předškolní, základní a střední vzdělávání na národní úrovni“ obsahuje i schéma, z něhož je zřejmá role odborných a oborových skupin.


Etiketa podání ruky: kdo první?


Bannery - projekty


Bannery - služby


Bannery - témata


Polovina měsíce srpna

Projekt KIPR se může pochlubit dalšími zapojenými školami.


Digitální kompetence

Podpora vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí je intervencí nepovinnou, nicméně neméně důležitou. V poslední době je zvyšován důraz na dovednosti spojené s využitím ICT, a to zejména z důvodu snahy o zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR v nadcházejícím digitálním věku.   


Čtenářská a matematická gramotnost

Čtenářská a matematická gramotnost jsou nezbytnou podmínkou pro dosažení dalších vzdělávacích cílů i odborné přípravy a pro rozvoj řady potřebných kompetencí žáků.  Proto je třeba vytvářet předpoklady pro zvýšení jejich úrovně. 


Rozvoj výuky cizích jazyků

Aktivní znalost cizích jazyků usnadňuje přístup k informacím, umožňuje účinnější mezinárodní komunikaci i intenzivnější osobní kontakty a orientaci jedince v řadě oblastí a témat. Z hlediska vzdělávání podstatným způsobem zvyšuje mobilitu žáků a studentů v průběhu studia a absolventům rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce. Proto je jazykové vzdělávání v České republice dlouhodobě reflektované jako nezbytnost.


Mgr. Eva Růtová

Metodička pro oblast předčasných odchodů ze vzdělávání (v rámci oblasti Rozvoj kariérového poradenství)


Mgr. Lýdie Valešová

Valešová Lidie Garant oblasti Rozvoj výuky cizích jazyků


Dynamická diagnostika dílčích zrakových oblastí nástrojem In-Sight


Seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství

Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce pořádá ve spolupráci s Europassem a EQF při Národním ústavu pro vzdělávání seminář pro poradce v oblasti vzdělávání a práce. asd


Seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství

Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce pořádá ve spolupráci s Europassem a EQF při Národním ústavu pro vzdělávání seminář pro poradce v oblasti vzdělávání a práce.  Seminář se bude konat  31. 8. 2017,  v DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 (místnost Vltavín). asd


Podle zpětné vazby se výsledky žáků u závěrečných zkoušek zlepšují

V červnu 2017 proběhly závěrečné zkoušky na pěti stovkách škol, které měly ve třetích ročnících učebních oborů téměř 30 000 žáků. Navíc ve 39 oborech mohli žáci psát písemku na počítači.


Zářijový termín závěrečných zkoušek

Jednotná zadání pro zářijový termín závěrečných zkoušek budou zveřejněna 14. srpna 2017 v informačním systému nové závěrečné zkoušky.


Inkluzivní škola a speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků, studentů


Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se SVP (základní seznámení)


První stupeň podpůrných opatření a jejich poskytování ve škole – plán pedagogické podpory


Vzdělávání a práce s nadanými žáky (2. stupeň)


Vzdělávání a práce s nadanými žáky (1. stupeň)


Asistent pedagoga jako součást systému podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Stanovení podpůrných opatření u žáků s poruchou binokulárního vidění


Kazuistický seminář k Zulligerově testu


Kazuistický seminář k testu The Intelligence and Development Scales (IDS)


Kazuistický seminář k diagnostice struktury matematických schopností (DISMAS)


Sexuální výchova žáků s mentálním postižením


Školská legislativa pro školský poradenský systém