Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 19


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Inkluze je dobrá věc, jen se jí nesmí učitelé bát, říká Petra Gräfová


Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A)

TCO.jpg Cílem projektu je podpořit zavádění a realizaci společného vzdělávání a zajistit efektivní implementaci určených úkolů Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.


Stáže učitelů

Jednou z vhodných příležitostí ke sblížení školního prostředí a reálného provozu jsou i stáže pedagogů ve firmách. Inspirativní zkušenosti mohou nabídnout Střední průmyslová škola dopravní a Dopravní podnik hl. m. Prahy.


SPŠ dopravní

Střední průmyslová škola dopravní je zřizována Dopravním podnikem hl. m. Prahy. To přináší zajímavé možnosti pro spolupráci, propojení odborného vzdělávání s praxí i další vzdělávání pedagogů. 


Domažlické učiliště je partnerem firmy Siemens ČR

Střední odborné učiliště v Domažlicích   získalo zajímavé zkušenosti v oblasti dalšího vzdělávání díky tomu, že  uzavřelo spolupráci s firmou Siemens ČR. Škola se tak stala partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu  Siemens AG, který se podílí na školení lektorů. 


Téměř polovina středních škol vydala letos svým absolventům dodatek k osvědčení

Využít ho mohou především při hledání práce nebo při dalším studiu v zahraničí. 


Seznam krajů


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Mé dítě patří do naší společnosti, říká Irena Marušincová  


Mgr. Petr Paníček

_2191129944.jpg Garant oblasti Školy jako centra celoživotního učení


RNDr. Petr Pokorný

Pokorn Garant oblasti Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání


Začátek prázdnin

KIPR pokračuje i o prázdninách.


V Moravskoslezském kraji má zájem o ŠAP 73 % škol


Agronom i zootechnik – společnost Agro 2000 vychovává odborníky ve vlastní škole

Důvody spolupráce zaměstnavatelů se školou jsou často prozaické, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Společnost Agro 2000, s. r.o., vsadila na maximální možnou míru spolupráce – v roce 2012 se rozhodla založit vlastní školu a v září 2017 přijímá Soukromá střední škola zemědělská první žáky.


Firemní odborná škola

Ideální spolupráce mezi zaměstnavateli a školou je, pokud umožňuje žákovi intenzivní kontakt s reálným pracovním prostředím a současně dochází díky zainteresování zaměstnavatelů ke zkvalitnění výuky ve škole. Důvody této komplexní spolupráce jsou nejčastěji prozaické. Především je jím nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce v příslušném výrobním odvětví. Příkladem nejtěsnějšího komplexního vztahu firmy a školy je zřízení odborné školy zaměstnavatelem.


Jak naplnit krajský akční plán?


gramotnosti

Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.  Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Rozdíly a zdánlivé nedokonalosti obohacují, říká Milada Rezková


Novvvinky - čerstvé informace z MŠMT


Mgr. Květa Popjuková

Popjuková Květa Garant oblasti Čtenářská a matematická gramotnost