Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 46


Aktualizovaný RVP ZV

Změna se týká možností úprav obsahu a výsledků vzdělávání pro žáky s přiznaným podpůrnými opatřeními


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Nadané děti potřebují všechny typy středních škol, říká Štěpánka Tetourová


Opatření ministra - změny v RVP

Opatření ministra, kterými se mění RVP oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří - červen 2017


Akce kraj Vysočina 2017/1-6


Akce Zlínský kraj 2017/1-6


Akce Jihomoravský kraj 2017/1-6


Akce Moravskoslezský kraj 2017/1-6


Akce Olomoucký kraj 2017/1-6


Akce Pardubický kraj 2017/1-6


Akce Královehradecký kraj 2017/1-6


Akce Liberecký kraj 2017/1-6


Akce Ústecký kraj 2017/1-6


Akce Karlovarský kraj 2017/1-6


Akce Plzeňský kraj 2017/1-6


Akce Jihočeský kraj 2017/1-6


Akce Středočeský kraj 2017/1-6


Akce Praha 2017/1-6


Vše o základních gramotnostech na RVP.CZ

Informace, aktuality a zdroje v oblasti rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků můžete nově nacházet na webu projektu Podpora práce učitelů (PPUČ).


Soutěž odborných prací učňů je vyhodnocena

Právě byl vyhodnocen šestý ročník soutěže o nejlepší odborné práce absolventů učebních oborů. Soutěž vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR. Oproti minulému ročníku se zvýšil počet přihlášených prací ze 76 na 119.  Vzrostla také úroveň absolventů učebních oborů.  Autoři nejlepších prací převezmou na podzim ocenění z rukou prezidenta HK ČR.


Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi


Semináře v krajích 2017/7-12


Vzdělávací nabídka projektu KIPR 2018/1-6


Konference Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy 2017


Programy pro zapojené školy


Programy pro poradenské pracovníky ŠPZ


Vzdělávací nabídka projektu KIPR 2017/7-12


Vzdělávací kurzy NÚV pro podzim 2017

Zájemci se mohou hlásit do kurzů pro asistenta pedagoga, ale i z oblasti diagnostiky nebo rizikového chování dětí.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Děti si k sobě vždy najdou cestu, říká Iveta Lompartová


Kurzy dalšího vzdělávání pro učitele teoretických odborných předmětů

Většina na trhu nabízených kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je svým zaměřením vhodná spíše pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů než pro učitele odborných teoretických předmětů. Přesto je nezbytně nutné, aby se právě oni po odborné stránce stále rozvíjeli a drželi krok s technickým vývojem svého oboru.


Inspirace pro stáže učitelů

Stáže učitelů středních odborných škol přímo v provozech firem jsou v zahraničí poměrně běžnou součástí profesního rozvoje. Učitelé se stáží účastní pravidelně ve stanoveném časovém intervalu. V některých zemích dokonce probíhají stáže obousměrně – učitel se vymění s odborníkem z praxe, který si zvyšuje kvalifikaci působením ve škole. Učitel v době svého pobytu ve firmě skutečně vykonává produktivní činnost pod dohledem mentorů.


Maturita v hotelu Hilton

Praha a její příběh - na toto téma museli žáci ve školním roce 2016/2017 připravit svou profilovou část maturitní zkoušky, která se uskutečnila přímo v prostorách významných pražských hotelů a restaurací.


Střední odborné učiliště gastronomie

Profilová maturití zkouška přímo na špičkových pracovištích – touto zkušeností procházejí absolventi středního odborného učiliště gastronomie, kteří pak nacházejí uplatnění nejen ve středních pracovních pozicích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, ale  též ve vedoucích pozicích jako šéf kuchaři nebo číšníci-specialisté. 


Maturanti v hotelu aneb Profilová maturita z gastronomie

Absolventi oboru gastronomie se uplatní se v různých pracovních pozicích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, jejich kvalifikace jim umožňuje stát se i šéfkuchaři nebo číšníky-specialisty. Proto skládají profilovou maturitní zkoušku ve špičkových hotelích a restauracích.


Výstava studentských prací je k vidění v NICM

Zveme Vás do Národního informačního centra pro mládež, kde se až do 22. června představují  klauzurní práce studentů Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7.


Výzva k implementaci KAP vyhlášena!


Česká televize informovala o závěrečných zkouškách

Svou reportáž o jednotných zavěrečných zkouškách natočila ČT v SOU gastronomie a podnikání na Černém Mostě. Ukázala praktickou zkoušku v oborech Kuchař a Prodavač květin. ČT zdůraznila také vliv zaměstnavatelů na obsah závěrečných zkoušek.


Rozvíjíme matematické nadání žáků - náměty pro 1. stupeň ZŠ

Editorka: Eva Zelendová. Praha: NÚV, 2017. 89 s. ISBN 978-80-7481-190-6 (pdf)


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Nejdůležitější je chuť a vůle lidí, říká Jitka Brokovcová


Klimatické změny, uhlíková stopa: On-line seminář 14. 6. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. Lenka Skoupá nás v předchozím setkání poučila, jak přistupovat k odpadům a jak to naučit žáky, nebo jaké jsou vhodné recyklační aktivity pro děti. Jak přiblížit dětem další ekologická témata, to bude tématem posledního online setkání v tomto školním roce. Setkání se uskuteční ve středu 14. 6. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Školení pro zájemce o certifikaci programů primární prevence

_6728972409.jpg Ve čtvrtek 24. srpna 2017 se v čase od 9:30 do 16:00 uskuteční školení pro zájemce o posouzení odborné způsobilosti programů školské primární prevence rizikového chování. Školení poskytne detaily o procesu hodnocení kvality a budou na něm představeny a probírány jednotlivé Standardy odborné způsobilosti. Prostor bude i na Vaše případné otázky. Školení je pro účastníky zdarma. Lektorkami jsou spoluautorky standardů a certifikátorky PhDr. Lenka Skácelová a PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.


Školy se mohou zapojit do projektu MOV

Střední odborné školy mají tento měsíc možnost přihlásit se do projektu Modernizace odborného vzdělávání, který svou činnost zaměří na modernizaci kurikula středního odborného vzdělávání na úrovni školních vzdělávacích programů.  


Uskutečněné vzdělávací nabídka projektu KIPR


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Nebojme se inkluze, říká Veronika Strenková


Co Vám pomáhá při hledání práce?

Dotazník týkající se on-line nástrojů pro hledání práce a studia zveřejnila Evropská komise.


Green Wheels

GW 600x600.jpg NÚV je zapojen do mezinárodního projektu s názvem “Green Wheels - obsluha, opravy a servis hybridních a elektrických vozidel”, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Erasmus +. 


Online pracovní sešity: webinář 7. 6. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Proč, jak a za jakým účelem vytvářet pracovní listy (nejen) v humanitních předmětech - ve středu 7. 6. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.