Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 73


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Společné vzdělávání je šance, říká Jitka Vrbková


Vzdělávání pedagogických pracovníků Moravskoslezského kraje ve firmě ArcelorMittal

Vzdělávání učitelů na firemních pracovištích, často označované jako stáže, se stává běžnou záležitostí, a to nejen díky nejrůznějším projektům, ale i díky samostatným aktivitám firem a škol.  Na odborné stáže do firem chodí učitelé praktického vyučování, učitelé odborných předmětů, ale mohou mít význam i pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů, jako je např. matematika, kde je dobré, aby měl učitel přehled o praktických aplikacích. Stáže bývají zaměřeny na dovednostní činnosti učitelů, získání poznatků o aktuálních trendech v oboru či na tvorbu nových výukových materiálů.


Závěrečné zkoušky začínají 1. června

Na některých školách je žáci budou skládat elektronicky.


Kontakt


Zprávy


Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

TCO.jpg Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Projekt byl realizován v období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020.


Podpora řemeslných a technických oborů aneb Co prozradí krajské akční plány

Lidé chybějí ve stavebnictví, nejsou ani technici, svářeči, kováři, skladníci, sociální pracovníci, zdravotnický personál… Žáci buď nemají o přípravu na tato povolání vůbec zájem, nebo vzdělání nedokončí, případně si najdou práci mimo obor. Jak je motivovat?


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v červnu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Voda – badatelsky orientované učení: On-line seminář dnes od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. Lenka Skoupá se už ekologickým tématům na online setkání s námi věnovala několikrát. Jaké informace o vodě bychom měli předávat žákům a jakými formami? Setkání se uskuteční ve středu 31. 5. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Závěrečné zkoušky učňů začínají 1. června

Na některých školách je žáci budou skládat elektronicky.


Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2016

Doležalová, G. - Chamoutová, D. - Paterová, P. - Trhlková, J. - Úlovcová, H. - Úlovec, M. - Vojtěch, J. Praha: NÚV, 2017. 83 s. ISBN: 978-80-7481-188-3 (tištěná verze) ISBN: 978-80-7481-189-0 (pdf).


Další měsíc, další školy

KIPR hlásí 41 zapojených škol.


Jednotný výuční list školám vyhovuje

To je název článku, který vyšel v Učitelských novinách 23. května 2017 v rubrice Téma týdne.  Zabývá se zejména přínosem elektornické písemné zkoušky, průběhem závěrečných zkoušek u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výsledky loňské inspekce.


Nové verze publikací pro oborové skupiny a sektorové rady

K dispozici jsou nové verze publikací Absolventi středních škol a trh práce – Strojírenství a Stavebnictví .


Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport dne 22. května 2017 přijala revizi evropského rámce kvalifikací (EQF) pro celoživotní učení

Květen 2017 - Účelem EQF je zlepšit transparentnost, srovnatelnost a přenositelnost kvalifikací lidí. EQF byl původně vytvořen v roce 2008 jako společný referenční rámec osmi evropských obecných úrovní vzdělávání, který slouží jako "překladový nástroj" mezi národními kvalifikačními systémy.


Listy ECVET

V roce 2017 pokračuje příprava listů ECVET, které vždy na dvou stranách stručně a přehledně zpracovávají určitá dílčí témata.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Zdravá společnost stojí na pochopení a toleranci, říká Alena Ježková


Voda z kohoutku, voda v krajině: On-line seminář 24. 5. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. Lenka Skoupá se ekologickým tématům už  na online setkání s námi věnovala několikrát. Jaké informace o vodě bychom měli předávat žákům a jakými formami? Setkání se uskuteční ve středu 24. 5. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Stáž na Zahradnické fakultě MENDELU

V posledních několika letech se stává běžnějším, že učitelé v rámci spolupráce mezi školou a firmou začínají navštěvovat moderní výrobní provozy. Často si potřebují doplnit své poznatky o aktuální znalosti, někdy i dovednosti. Z takovéhoto typu stáží se ale poněkud vymykají pobyty na pracovištích vysokých škol. Tuto aktivitu učitelům nabízí Zahradnická fakulta Mendelovy Univerzity v Lednici.


Další vzdělávání a stáže učitelů

Středoškolští učitelé na stáži ve firmách, ale i na vysokoškolských pracovištích očima pedagogů samotných, z pohledů školy i hostitelů jednotlivých stážistů - to vše najdete v následujících inspirativních příspěvcích. 


Žáci cizinci


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Společné vzdělávání má smysl úplně pro všechny, říká Vojtěch Polášek


Uzávěrka soutěže samostatných odborných prací se blíží

Školy mohou poslat práce svých žáků do 31. května 2017 na adresu: Renata Pyrochtová, Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10. Letos probíhá již šestý ročník soutěže, kterou Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.


Lázně Be in Karlín

Druhý ročník vzdělávací konference se letos zaměřuje na současné trendy, metody a inovace v pedagogice. Tradiční formát konferencí je přežitý, tvrdí organizátoři, proto letos pořádají „Lázně Be in Karlín“ – prožitkové, praktické, inspirující a relaxační.


Karlínská OA a VOŠE

Karlínská obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická v Praze patří ke školám tvořícím školní akční plán. Má zajímavé know-how napřílad v oblasti podpory kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti.


Administrativní sekce


Odborná sekce


PPP a SPC metodici


Co je EQAVET

2540.jpg EQAVET (The European Quality Assurance in Vocational Education and Training) je evropský rámec pro podporu zajišťování kvality v odborném vzdělávání (OV), který pomáhá školám, zaměstnavatelům a všem, kteří se podílejí na odborném vzdělávání, dokumentovat, rozvíjet, monitorovat, hodnotit a zlepšovat kvalitu odborného vzdělávání. 


Ukazatele kvality

table.png Ukazatele kvality představují jeden z prostředků a možností pro zlepšení kvality v odborném vzdělávání.  Ukazatele kvality vycházejí stejně jako cyklus kvality z doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009, o evropském referenčním rámci pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Ukazatele kvality mohou využívat a zajišťovat školy, soukromé firmy i veřejné instituce na národní a krajské úrovni.


Příklady dobré praxe

kniha.png Stejně jako předchozí projekty v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV) chce projekt EQAVET zprostředkovávat zkušenosti, zajímavé a inovativní přístupy ke vzdělávání používané vašimi kolegy. V příkladech dobré či inspirativní praxe najdete zajímavé podněty a nápady pro vaši práci. Příklady je možné využít při realizaci průřezových témat, projektového vyučování i dalších výukových metod. 


Kvalitní škola

kvalita.png Kvalitní škola je příkladem nástroje na podporu kvality vzdělávání na národní úrovni, kterou vyvinula Česká školní inspekce (ČŠI). Popisy kritérií, která jsou v souladu s principy EQAVET, umožňují ředitelům škol posoudit, nakolik jejich škola odpovídá v oblastech i v jednotlivých kritériích popisovanému žádoucímu stavu. Sami tak mohou zjistit, jak si jejich škola vede a kde má největší prostor pro zlepšení.


Podpora kvality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras tellus ante, aliquet ac dapibus quis, sollicitudin at metus. Phasellus pellentesque tempus interdum. Vivamus blandit auctor ligula at accumsan. Maecenas vel urna dui. Integer at libero dui, non sagittis metus. Sed pharetra nibh non magna mattis vestibulum. Donec id turpis dui. Aliquam erat volutpat. Proin a nulla non augue suscipit imperdiet. Vivamus sit amet venenatis turpis.?


Aktuality


Horní menu


Ke stažení


Kontakty


Odkazy


Dolní menu


Kritéria pro studijní a pracovní podmínky

skola-302x202.jpg Kritéria pro studijní a pracovní podmínky jsou důležitým kvalitativním prvkem ve spolupráci škol a firem v praktickém vyučování v České republice i v ostatních zemích EU. Čtrnáct kritérií je součástí doporučení Rady (EU) ze dne 15. března 2018, o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu. V každé zemi EU tato kritéria odpovídají systému odborného vzdělávání, zákonům, předpisům a zvyklostem.


Síť EQAVET v Evropě

sit.jpg Síť EQAVET (The European Quality Assurance in Vocational Education and Training Network) tvoří národní referenční body pro zajišťování kvality v jednotlivých členských zemích EU. Jejich posláním je propojovat evropské přístupy k zajišťování kvality v odborném vzdělávání s vnitrostátními postupy, předpisy a zvyklostmi.


Získejte zkušenosti v zahraničí

ziskejte-zkusenosti-v-zahranici-web.jpg Praktické a návodné články jsou určené učitelům, ředitelům, lektorům, kariérovým poradcům, pracovníkům ve školách a školských poradenských zařízeních, vzdělavatelům, ale i úředníkům a expertům ve vzdělávání. Dočtou se v nich o formách a možnostech výjezdů do zahraničí a pomohou  jim zorientovat se, rozhodnout se a vyzkoušet něco nového. Cílem článků je motivovat učitele a další pracovníky ve školství k získávání zkušeností a dovedností během zahraničních výjezdů. Pokud se školy rozhodnou zahraniční spolupráci uchopit komplexněji, nabízíme v článcích rady, jak mohou zkušenosti ze zahraničí zapracovat do praxe, aby se staly součástí života školy a výuky.


Obsah


Carousel


Podpora kvality


Hlavní obrázek


Diagram podpory- obrazek


Patička


Jak připravit závěrečné zkoušky pro handicapované učně

V rámci projektu KIPR (Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj) proběhly v dubnu a květnu 2017 dva tematické semináře věnované problematice závěrečných zkoušek pro žáky s handicapem. Zúčastnilo se jich cca 100 psychologů či speciálních pedagogů zaměstnaných ve školských poradenských zařízeních (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra). Své zkušenosti jim předávali pracovníci NÚV, kteří se podílejí na reformě závěrečných zkoušek. Právě při zavádění jednotných závěrečných zkoušek byla stanovena také pravidla, jak postupovat při zkoušení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Pomocné nástroje


EQAVET


Semináře v krajích 2017/1-6


Projekt KIPR a prvních 37 škol

Ke dni 30. 4. 2017 projekt KIPR uzavřel a podepsal smlouvy s více než 37 školami.


Seznam škol podle krajů


Ing. Marie Vaněčková

Pitrov Garant oblasti Digitální kompetence


Legislativa


Cedefop vyhlásil fotosoutěž (nejen) pro žáky odborných škol

Přihlášku je nutné poslat do 15. července.


Správa železniční dopravní cesty a její NádraŽák

Jednou z nejvýznamnějších pobídek Správy železniční dopravní cesty je stipendijní program  „NádraŽák“.  Tento vtipně zvolený název evokuje nejen železničářskou tradici, ale především celoživotní vzdělávání, ke kterému mají lidé na železnici blízko. 


Motivační programy pro žáky

Zaměstnavatelé stále častěji využívají možnosti poskytovat žákům stipendium a další motivační příspěvky (na stravování, ubytování či vzdělávání). Tyto příspěvky jsou až do výše 5.000,- Kč měsíčně daňově uznatelným nákladem, pokud se žák na základě smlouvy připravuje na výkon profese pro daného zaměstnavatele. 


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Můj syn Ondra si v Bártovi našel opravdového kamaráda, říká Jana Kupcová


Vzdělávání žáků s PAS ve středních školách: On-line seminář 11. 5. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka PaedDr. Věra Čadilová nám poradí, jak pracovat s žáky s PAS na třetím stupni vzdělávání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výtvarná výchova

Editorka: Markéta Pastorová. Praha: NÚV, 2016. 80 s. ISBN 978-80-7481-165-4 (pdf)


Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Hudební výchova

Editorka: Markéta Pastorová. Praha: NÚV, 2016. 79 s. ISBN 978-80-7481-166-1 (pdf)


Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Tělesná výchova

Editor: Petr Polívka. Praha: NÚV, 2016. 97 s. ISBN 978-80-7481-174-6 (pdf)


Více než 200 škol už tvoří svůj první ŠAP


Technické obory: Generační obměna, nebo kolaps?

Kdo nahradí odborníky z technických oborů a zkušené řemeslníky, když silné populační ročníky se blíží důchodovému věku a mladí nemají o tyto obory zájem? Řešením může být Národní soustava kvalifikací - NSK. Střední školy se zajímají také o vzdělávání dospělých.


ŠAP: příležitost nastartovat dlouhodobou spolupráci škol a firem

Když se na přelomu roku 2015–2016 střední školy zamýšlely nad tím, co v oblasti odborného vzdělávání vlastně potřebují, ve výsledcích rozsáhlého dotazníkové šetření Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) označovaly jako prioritu spolupráci se zaměstnavateli. Zároveň poměrně často referovaly o tom, že firmy nejsou schopné přizpůsobit se vzdělávacím potřebám žáků (37 %) nebo o spolupráci vůbec nestojí (35 %).


Proč potřebujeme výchovu k iniciativě a podnikavosti?

Odborné vzdělávání na středních školách musí být v souladu s potřebami praxe – v tom panuje všeobecná shoda. Ovšem zaměřit se jen na „odbornost“ nestačí – důležité je podporovat i řadu měkkých dovedností, které vedou k tvořivosti, iniciativě a podnikavosti. Proč mají takový význam?


PRO MÉDIA

Krajské akční plánování: Informace, zajímavosti a zkušenosti z krajů a škoI


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Děti berou za samozřejmé, že s nimi Bárt chodí do třídy, říká Hana Kubíková


Experiment v MŠ: On-line seminář 3. 5. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Mgr. Michael Novotný nás letos již potřetí nechá nahlédnout do své zásobárny inspirativních námětů na aktivity v mateřské škole. Po pohybových chvilkách a tvořivé dramatice si pojďme společně vyzkoušet nějaký ten pokus! Setkání se uskuteční ve středu 3. 5. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.