Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 90


Sázíme na odbornost a spolupráci zdravotnických škol

Jeden region a střední školy stejného zaměření.  Co vás napadne jako první? Pokud je to představa konkurence a soupeření o uchazeče, ve zdravotnických oborech Jihočeského kraje to neplatí. Schopnost vzájemné spolupráce je deviza, která se může zúročit i v krajském a školním akčním plánování.


Absolventi středních škol a trh práce

Právo, právní a veřejnosprávní činnost 


„Srdce na talíři“, aneb chvályhodná péče o žáky učebních oborů kategorie E

Ke konci března proběhla zajímavá soutěž pro žáky tzv. éčkových oborů s názvem Srdce na talíři. Tuto celorepublikovou soutěž uspořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Městci Králové letos již po čtvrté. Zúčastnili se jí žáci gastronomických oborů kategorie E zaměřených na kuchařské a cukrářské práce z 16 odborných škol. Soutěž dává žákům příležitost ukázat znalosti i zručnost a zároveň přispívá k lepší prestiži oborů, které se věnují znevýhodněným žákům.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Začíná odborná konference v Kroměříži 2017

Seminář Celoživotní učení se ve dnech 18 - 19. května 2017 zaměří na výzvy 4. průmyslové revoluce.


Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Člověk a jeho svět

Editorka: Simona Šedá. Praha: NÚV, 2016. 86 s. + přílohy. ISBN 978-80-7481-171-5 (pdf)


Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova ke zdraví

Editor: Jan Tupý. Praha: NÚV, 2016. 43 s. ISBN 978-80-7481-175-3 (pdf)


Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Fyzika

Editor: Daniel Mareš. Praha: NÚV, 2016. 65 s. ISBN 978-80-7481-169-2 (pdf)


Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Dějepis

Editor: Josef Herink. Praha: NÚV, 2016. 93 s. ISBN 978-80-7481-172-2 (pdf)


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Ke svému synovi přistupuji jako ke zdravému


Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Zeměpis

Editor: Josef Herink. Praha: NÚV, 2016. 154 s. ISBN 978-80-7481-173-9 (pdf)


Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství

Editorka: Alena Hesová. Praha: NÚV, 2016. 121 s. ISBN 978-80-7481-170-8 (pdf)


Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Přírodopis

Editor: Jakub Holec. Praha: NÚV, 2016. 126 s. ISBN 978-80-7481-167-8 (pdf)


Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Chemie

Editoři: Jakub Holec, Martin Rusek. Praha: NÚV, 2016. 105 s. ISBN 978-80-7481-168-5 (pdf)


Katalog knihovny


PERIODIKA

Přehled periodik, které NÚV vydává či v minulosti vydával.


DIAGNOSTICKÉ METODY

Zde můžete objednávat diagnostické metody, které NÚV vydává i distribuuje.


Je naše digitální stopa ještě naše?: On-line seminář dnes od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. v rámci webináře zhodnotí přínos, výhody či nevýhody otevřeného vzdělávání. Webinář je součástí Týdne otevřeného vzdělávání 2017. Setkání se uskuteční ve středu 29. 3. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Dnes začíná Týden otevřeného vzdělávání

Je naše digitální stopa ještě naše? Pojďte diskutovat ve středu 29. 3. od 20.00 na RVP.CZ.


Veletrh fiktivních firem začíná dnes ve 13.00 na Výstavišti v Holešovicích

Představí se 115 žákovských firem z 10 států Evropy


Seznamte se s EQAVETem

Jak zlepšit kvalitu v odborném vzdělávání


Společné vzdělávání: příklady dobré praxe

Od všech dětí se stále učím, říká Petra Dočkalová


Zájem žáků o technicky zaměřené obory roste

Zveřejňujeme nejnovější data k vývoji vzdělanostní a oborové struktury.


user


Hodnocení studentských prací v online prostředí: On-line seminář 22. 3. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Martin Vonášek nám v rámci problematiky hodnocení studentských prací v online prostředí předvede, jak získat od žáků odpovědi na konkrétní otázky online, jak je vyhodnotit či jak distribuovat zpětnou vazbu.  Setkání se uskuteční ve středu 22. 3. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Žádné výmluvy: exkurze do nejpřísnější školy Británie

Škola Michaela v severním Londýně, vedená Katharinou Birbalsingh, má výjimečnou pověst díky svému důrazu na disciplínu. Názory na její přístup k vyučování se však liší.  


Odborné vzdělání s diplomem: výhoda při hledání uplatnění?

Šetření z francouzského regionu PACA ukazuje, že odborné vzdělávání může být nástrojem v boji proti nezaměstnanosti. Vyšší míra zaměstnanosti absolventů však nejde ruku v ruce s lepšími pracovními podmínkami. 


Klíčem ke snížení předčasných odchodů žáků ze škol jsou přátelé

Podle výzkumu Arizonské státní univerzity jsou pozitivní vlivy ze strany rodičů a přátel klíčem ke snížení míry předčasných odchodů ze škol. Studie uvádí, že školy by měly podporovat kontakty žáků, kteří mají špatné známky, s úspěšnějšími žáky, pokud je chtějí udržet ve vzdělávacím procesu.


Profesní školy v Německu se potýkají s problémy

Maturitu skládá v Německu zhruba 60 procent populačního ročníku. Profesní školy se stávají nouzovým řešením pro žáky, kteří nemají k učení motivaci.


Austrálie podporuje rozvoj matematických dovedností napříč školním vzděláváním

Rozvíjení matematické gramotnosti se žáci v australských základních školách věnují nejen v hodinách matematiky, ale také v dalších vzdělávacích oblastech. 


Tipy ze sborovny: jak využít aplikaci Edmodo při výuce angličtiny

Zkušenosti s výukou prostřednictvím aplikace Edmodo a to, jak její využití ovlivňuje motivaci studentů a rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména v oblasti studovaného oboru, ale i v samostatné práci, popisuje v časopise English Teaching Professional z listopadu 2016 učitelka angličtiny Laura Nanna.


Zpráva OECD: Portugalsko by mělo pokračovat v reformách, které by podpořily tvorbu nových pracovních míst

Komplexní reformy portugalského trhu práce realizované mezi lety 2011 a 2015 pomohly vytvořit nová pracovní místa a snížily míru nezaměstnanosti v zemi. Nová zpráva OECD však zdůrazňuje, že v zemi stále přetrvává řada zásadních problémů.


Digitalizace světa práce: Kompetence pro Průmysl 4.0

Druhá část seriálu o Průmyslu 4.0 uveřejněného na stránkách německého BIBB blíže představuje kompetence, které budou stále žádanější.


CEDEFOP BRIEFING NOTE: Formování, využívání a osvětlování politiky odborného vzdělávání a přípravy

Zpráva Cedefopu shrnuje priority a plánované aktivity centra na období 2017–20


Několik poznámek k učebnicím matematiky pro střední odborné školy

Příspěvek z azněl na konferenci Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Učebnice v oborově didaktických souvislostech v prosinci 2016. Prostřednictvím pohledu na učebnice matematiky se příspěvek dotýká i problému maturity z matematiky na středních odborných školách.


Anotace Journal of Vocational Education & Training

Dostupné z WWW:  http://www.tandfonline.com/toc/rjve20/current


ZPRAVODAJ 3/2017

Letošní třetí číslo Zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí přináší příspěvek Miroslava Bartoška o učebnicích matematiky pro střední odborné školy. Druhá část seriálu o Průmyslu 4.0 uveřejněného na stránkách německého BIBB blíže představuje kompetence, které budou na trhu práce stále žádanější. Upozorňujeme také na text o profesních školách (Berufsschulen) v Německu anebo na překlad Briefing Note Cedefopu o formování, využívání a osvětlování politiky odborného vzdělávání a přípravy.


VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ SAMOSTATNÝCH ODBORNÝCH PRACÍ

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR soutěž samostatných odborných prací (SOP), která se letos koná po šesté. Školy mohou přihlásit do soutěže nejlepší práce žáků těch učebních oborů, které mají SOP v jednotném zadání. Žáci, jejichž práce se umístí na prvním až třetím místě, získají na podzim 2017 také ocenění Hospodářské komory ČR.


Společné vzdělávání: příklady dobré praxe

Silnější by měli pomáhat slabším, říká Renata Orgoníková


důležité odkazy


otázky a odpovědi


SVP, nadaní, cizinci

V této sekci se podrobněji věnujeme problematice dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, a to i nadaných, cizinců a dětí s odlišným mateřským jazykem.


legislativa


Jaro s předškoláky: On-line seminář 16. 3. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS nám ukáže, jak rozvíjet u předškoláků dovednosti v souladu s plynutím kalendářního roku a s ohledem na jevy, které se právě odehrávají v přírodě. Využíváte dostatečně tematicky vhodné metody pro rozvoj zrakového vnímání, sluchového vnímání, jemné motoriky a grafomotoriky, řeči, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase u předškoláků? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 16. 3. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Ctíme historii a díváme se dopředu

Mnohé střední školy vznikly sloučením škol zcela odlišných oborů. Zdaleka ne všem se podařilo vytvořit tak vnitřně provázaný celek, aby učitelé, žáci i veřejnost vnímali školu jako jeden živý organismus. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště prozradí své know-how při budování pocitu sounáležitosti, ale i při podpoře iniciativy a podnikavosti svých žáků.


Vyplňování vysvědčení na základních školách


Učební plán


Individuální vzdělávací plán


Plán pedagogické podpory

Plán pedagogické podpory (PLPP) jako první stupeň podpůrných opatření (PO) zpracovává škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka. 


Předměty speciálně pedagogické péče


Kanál NUVIS na Youtube.com: videonávody k práci v IS P-KAP


MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ENERSOL 2017: 20. - 21. DUBNA 2017

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji -   obnovitelné zdroje energie, úspory a snižování emisí.  


Šetrný turismus a interpretace místního dědictví

Setkání zástupců krajských úřadů k problematice vzdělávání k udržitelnému rozvoji  


Celostátní konference Enersol 2017: 14. - 15. března 2017

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji -   obnovitelné zdroje energie, úspory a snižování emisí.


Vyber si ten správný obor

Netradiční způsob prezentace vlastní školy zvolila Akademie řemesel Praha - Střední škola technická. Ve spolupráci s partnerskou firmou Metrostav nabízí pražským základním školám výukové materiály k volbě povolání. 


Výstava 15 let Člověka v tísni v Afgánistánu k vidění v NICM

Pouze dva týdny bude k vidění v Národním informačním centru pro mládež výstava k výročí 15 let Člověka v tísni v Afghánistánu. Nenechte si ujít unikátní výstavu velkoformátových fotografií mapující 15 let práce prezentovanou od 28. 2. do 14. 3. 2017.


Bobřík informatiky – výběr úloh z národních kol soutěže 2010 až 2014

BOBR.jpg Jaké příklady mohou učitelé použít pro rozvíjení informatického myšlení na základních a středních školách, ukazuje výběr úloh z národních kol soutěže Bobřík informatiky, kterou organizuje katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Publikaci vydal Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) ve spolupráci s pořadateli soutěže.


Podpora mnohojazyčných tříd

Seminář pro učitele ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií: 27. - 28. dubna 2017.


Mladí parketáři opravují památky

Žáci středních odborných škol i zkušení mistři parketářského řemesla z jedenácti evropských zemí se letos již potřetí setkají na workshopu WORKCAMP PARQUET. Pokaždé se toto týdenní setkání koná v jiné evropské zemi, po Rumunsku a České republice to letos bude Německo. Kromě pomoci s obnovou vybrané kulturní památky má takovéto setkání parketářů také význam pro vzdělávání mladých řemeslníků. I proto se vybírají úkoly, s kterými se parketáři setkávají spíše zřídka. 


Bobřík informatiky - Výběr úloh z národních kol soutěže 2010 až 2014

Výběr úloh z národních kol soutěže Bobřík informatiky (2010-2014) organizované katedrou informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Vaníček, Jiří; Lessner, Daniel. Praha: NÚV, 2015. 58 s.


Lipová ratolest

Svaz pro zakládání a údržbu zeleně pořádá každoročně soutěž pro žáky zahradnických učilišť a středních škol. Výsledky žákovských prací jsou už k vidění v parcích a ulicích osmi měst.  


Praktické vyučování jinak

Zajímavá inspirace: Z žákovských výtvorů se může veřejnost těšit celé roky a výsledky takového netradičního praktického vyučování přispívají k posílení trvalé hodnoty objektu či prostoru. Podobné příklady jsou zároveň ukázkou vzájemné spolupráce škol, firem, ale i profesních svazů zaměstnavatelů či dalších domácích, ale i zahraničních aktérů.  Díky dlouhodobé spolupráci se zaměstnavateli mohou žáci skládat i profilovou část své maturitní zkoušky na pracovišti a plnit reálné zadání podobné tomu, s nímž by se mohli setkat i v praxi. A to i v  řadě oborů z oblasti služeb, kde sice nevznikají výtvory trvalé hodnoty, jejich význam však není o nic menší. Typickým příkladem je gastronomie. 


Nábor věcí veřejnou...

Příklad Střední průmyslové školy dopravní, a. s., v pražském Motole ukazuje, jak lze spojit PR akci s náborem a ještě přispět k zušlechtění veřejného prostranství.


Tuhle tramvaj jsem vyrobil já

Dopravní podnik města Brna a Integrovaná střední škola automobilní Brno dlouhodobě spolupracují při praktické výuce žáků. Přišli i se zajímavým nápadem, jak propagovat spolupráci, vyučované obory a a zároveň posilovat hrdost žáků na vlastní práci. 


Máte dotazy k RVP?

Kontaktujte Konzultační centrum NÚV - prostřednictvím formuláře anebo telefonicky .


Okamžiky rozhodnutí: On-line seminář 9. 3. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Mgr. Milan Hes, Ph.D. vás provede webinářem s podtitulem Představení dějepisného metodického materiálu – Občanské sdružení PANT. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 9. 3. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


publicita


LIBVERDA: Výstava jako klíč k významnému zviditelnění školy v regionu

V současné době využívají školy všechny možnosti, jak seznámit veřejnost se svojí vzdělávací nabídkou. Velmi vděčné jsou přitom akce výstavního charakteru, jak ukazuje příklad Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse v Děčíne-Libverdě.


Náborové aktivity aneb Dejte o sobě vědět!

Existuje celá řada způsobů, jak zviditelnit konkrétní školu a motivovat žáky a jejich rodiče, aby při vyplňování přihlášky ke studiu zvolili právě tuto, a ne jinou, vzdělávací instituci. Školní webové stránky, organizování dne otevřených dveří a různé burzy vzdělávací nabídky jsou už samozřejmostí. Proto školy hledají další způsoby, jak upoutat a vybudovat si v regionu dobré jméno. Řada škol při tom chytře využívá možností spolupracujících firem nebo zapojí do náboru své žáky. V některých oborech školám významně pomáhá profesní svazy.


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2016/2017

Nová metodická publikace NÚV přináší kompletní informace o tom, jak ve škole pracovat s jednotnými zadáními. Najdete tu organizační pravidla pro všechny části závěrečných zkoušek. Nově je zpracována část věnovaná podmínkám pro žáky se SVP. Další změna se týká otázek ze světa práce, které byly v minulém období podstatně aktualizovány. V příloze také najdete podrobný návod, jak postupovat při pořádání písemné zkoušky v elektronické podobě.


Seznam škol v kraji Vysočina


Seznam škol ve Zlínském kraji


Seznam škol v Jihomoravské kraji


Seznam škol v Moravskoslezské kraji


Seznam škol v Olomouckém kraji


Seznam škol v Pardubickém kraji


Seznam škol v Královéhradeckém kraji


Seznam škol v Libereckém kraji


Seznam škol v Ústecké kraji


Seznam škol v Karlovarském kraji


Seznam škol v Plzeňském kraji


Seznam škol v Jihočeském kraji


Seznam škol ve Středočeském kraji


IV. Archivace výsledků e-zkoušek a jejich tisk

Zkouškový server v sobě uchovává také výsledky žáků a slouží jako archiv. 


III. Hodnocení žákových odpovědí v otevřených úlohách

Uzavřené otázky testu hodnotí informační systém podle klíče správných řešení. Hodnotitelé se tedy věnují posuzování otevřených úloh.


II. Administrace zkouškového serveru a realizace zkoušky


I. Instalace elektronické písemné zkoušky

Příručka pro správce školních sítí


Nadějné chemiky hledají společně školy i zaměstnavatelé v Pardubicích

Celostátní popularizační soutěž pro žáky ZŠ pořádá již desátým rokem Střední průmyslová škola chemická Pardubice ve spolupráci s firmou Synthesia, a.s., s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice a pod záštitou Svazu chemického průmyslu ČR.


Vzdělávání 1-2017

NÚV se stal kontaktním místem pro aktivity DigiKoalice v ČR. Informujeme také o novém projektu PPUČ, který podpoří učitele v tom, jak efektivně rozvíjet gramotnosti jejich žáků. Publikujeme výsledky výzkumu  Přechod absolventů škol na trh práce. Upozorňujeme na m etodické publikace k profilové části maturitní zkoušky v osmi oborech vzdělání.