Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 118


TTnet

TTnet (Training of Trainers Network) byl v ČR oficiálně ustaven 21. ledna 2005, národním koordinátorem sítě TTnet se na základě pověření MŠMT stal NÚV. Síť TTnet sdružuje vzdělavatele učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktorů a lektorů odborného vzdělávání. 


Příloha 1 Elektronická písemná zkouška


PŘÍLOHY


4. ÚSTNÍ ZKOUŠKA


3. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA


2. PÍSEMNÁ ZKOUŠKA


ÚVOD


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

JZNZZ.jpg Tato metodická publikace přináší kompletní informace o tom, jak ve škole pracovat s jednotnými zadáními. Najdete tu organizační pravidla pro všechny části závěrečných zkoušek. Nově je zpracována část věnovaná podmínkám pro žáky se SVP. Další změna se týká otázek ze světa práce, které byly v minulém období podstatně aktualizovány. V příloze také najdete podrobný návod, jak postupovat při pořádání písemné zkoušky v elektronické podobě.


SSPŠ a pomoc s modernizací odborného vzdělávání

Smíchovská střední průmyslová škola v Praze je po 115 letech existence druhou nejstarší průmyslovkou v Praze. Na rozvoji školy a modernizaci výuky jednotlivých předmětů se tu významně podílejí i její úspěšní absolventi, s nimiž škola aktivně udržuje kontakty.


Absolventi spojují školu s praxí

Obrovským přínosem pro každou školu je udržování kontaktů a pěstování další návazné spolupráce se svými absolventy. Přínos je ve zpětné vazbě, kterou mohou škole poskytnout k obsahu vzdělání, v přenosu jejich poznatků do prostředí školy. Obohacením může být i jejich zapojení do vzdělávacího procesu či chodu školy. 


DELTA a Czech StudNET Awards

DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie Pardubice uspořádala v roce 2016 druhý ročník soutěže Czech StudNET Awards, zaměřené na řešení praktických projektů z oblasti informatiky.


Žákovské soutěže ve spolupráci s firmami

Soutěže žáků jsou jedním ze způsobů, jak zviditelnit odborné vzdělávání, posílit motivaci žáků, ukázat, jaké odborné znalosti a dovednosti mohou žáci ve škole získat. Pro školu to může být i příležitost, jak získat mezi zaměstnavateli nové partnery. V ČR se koná celá řada soutěží, žáci se účastní také mezinárodních klání, jakým je například Euroskills. Některé soutěže se konají ve spolupráci s cechy či jinými profesními uskupeními a existují také soutěže, ve kterých své dovednosti poměřují žáci přímo s profesionály. Přidanou hodnotou některých soutěží je společenská využitelnost jejich výstupů.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


PLE učitele: On-line seminář 1. 3. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Hana Tulinská nás seznámí se souborem nástrojů a kontaktů na digitální i nedigitální obsah  Personal Learning Environment, který nabízí rozšířené možnosti pro sebevzdělávání. S poznámkovacími systémy můžeme cestovat časem ve svých úvahách, zapisovat na nekonečná pohyblivá plátna, být a nebýt na přednášce z Harvardu, či sdílet své myšlenky a znalosti s lidmi po celém světě. Není dnes učení krásné? Společně se podíváme, jak může takové vzdělávání vypadat, co k němu využít a jak mu dát směr. Setkání se uskuteční ve středu 1. 3. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Seznamte se: co je to Evropský rámec kvalifikací

K čemu slouží společný evropský referenční rámec? Kde je údaj o EQF uveden a proč by kvalifikace měly být srozumitelné a srovnatelné?


Úrovně kvalifikací

Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.


PhDr. Jana Bydžovská

jjj.jpg Garant oblasti Školy jako centra celoživotního učení


Ing. Bc. Tomáš Cimbálník

_6515505079.jpg Garant oblasti Podpora polytechnického vzdělávání


Ing. Kateřina Lichtenberková

Lichtenberkov Garant oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě


Mgr. Martin Pobořil

Garant oblasti Podpora inkluze


Mgr. Iveta Nemjová

aa.jpg Odborný garant v kraji Vysočina


Mgr. Petr Pagáč

j.jpg Odborný garant ve Zlínském kraji  


Mgr. Lenka Řeháková, Ph.D.

+a.jpg Odborný garant v Jihomoravském kraji


Ing. Mgr. Lenka Návratová

N Odborný garant v Moravskoslezském kraji  


PaedDr. Jiří Polášek

n.jpg Odborný garant v Olomouckém kraji


Ing. Elena Pešková

y.jpg Odborný garant v Pardubickém kraji


Ing. Mgr. Miloš Rojka

c.jpg Odborný garant v Královéhradeckém kraji


Mgr. Gabriela Samšiňáková

g.jpg Odborný garant v Libereckém kraji


Ing. Agáta Kočí

k.jpg Odborný garant v Jihočeském kraji


Dějiny v muzeu – muzeum v dějinách: On-line seminář 23. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Autorský projekt muzejní dějepisné (exkurzní) metodiky s podtitulem Metodický materiál pro výuku dějepisu, občanské výchovy a vlastivědy představí Milan Hes, lektor online setkání Místo paměti – Václavské náměstí v proměnách času nebo Moderní dějiny – webová antologie pramenů na příkladu I. světové války. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. 2. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Mgr. Antonie Ondrouchová, DiS.

_8498892692.jpg obsahová manažerka    


Rozpis předmětů pro základní školu


Příklad zpracování tematického plánu


Tabulka hodin a předmětů pro 5.–10.ročník všeobecně vzdělávacího gymnázia

 (podle Lehrpläne allgemeinen bildender Schulen Freistaat Sachsen)


Přehled témat v matematice pro výuku v 5.–10. ročníku gymnázia

(podle Lehrpläne allgemeinen bildender Schulen Freistaat Sachsen)


Přehled témat v matematice pro výuku v 1.–4. ročníku základních škol

(podle Lehrpläne allgemeinen bildender Schulen Freistaat Sachsen)


Vyučování matematiky ve Svobodném státě Sasko – 2. část


Jak přeměnit školy na učící se organizace? OECD nabízí praktickou příručku pro ředitele škol i učitele

Každý se musí neustále vzdělávat a učit. V 21. století to platí o žácích, studentech a dospělých stejně jako o učitelích i školách samotných. Také školy by se měly změnit v „učící se organizace“, které – jak píše na blogu OECD Education Today Andreas Schleicher, ředitel direktorátu OECD pro vzdělávání a dovednosti – rychleji reagují na měnící se vnější podmínky, zahrnují do své vnitřní organizace inovace a zlepšují výsledky svých žáků.


Část 1: Průmysl 4.0 a jeho vliv na svět práce

Práce v digitalizovaném průmyslu vyžaduje nové kompetence. Jde zejména o informačně-technické odborné znalosti nebo znalosti z oblasti mechatroniky, které se liší v závislosti na daném odvětví. Stejně tak důležitá je ale také schopnost pracovat v komplexních databázových systémových prostředích.


Digitalizace světa práce

Robotika, propojování a automatizace vedou k významné proměně světa práce. Otevírají se možnosti nejen pro rozvoj nových forem výroby a organizace, ale také pro rozvoj inovativních modelů obchodování a prodeje. Nutným předpokladem jsou však nové znalosti a dovednosti potřebné pro výrobní, informační a komunikační procesy, jejichž základem jsou data.


Rovné příležitosti k vyučení pro neslyšící studenty

Neslyšícím studentům a absolventům, kteří usilují o získání odpovídající kvalifikace, bude vytvořen lepší přístup k vyučení, díky změnám, které ve čtvrtek oznámilo britské ministerstvo školství.


Pět mýtů o společenském postupu v Německu

Děti imigrantů si ve škole vedou hůře… Abys vydělával hodně peněz, musíš jít na vysokou školu… Okolo společenského postupu v Německu existuje mnoho mýtů. A hodně z nich je daleko od skutečnosti.


Nový předmět práce s počítačem odrazuje dívky a chudší žáky, ukazuje zpráva

Nová zpráva zjistila, že vládní revoluce v počítačových předmětech [1]  na školách odřízla dívky a chudší žáky od získávání nezbytných kompetencí k používání technologií .


Čínská škola zavádí „známkovou banku“, aby zmírnila stres

Čínská střední škola přišla s inovativním způsobem, jak pomoci žákům s problémy ‒ prostřednictvím „známkové banky“.


Profesní maturita v Rakousku otevírá vyučeným absolventům dveře k vysokoškolskému vzdělávání

Vyučení s maturitou má v Rakousku zvýšit prostupnost mezi duálním systémem odborného vzdělávání a studiem na vysokých školách.


Koncepce dovedností STEM má přispět ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti Austrálie

Zkratkové slovo STEM se v Austrálii používá od konce 90. let 20. století. Zastupuje zdánlivě jednoduchý seznam čtyř vědních oborů (přírodních věd, techniky, inženýrství a matematiky), ale zároveň reprezentuje komplexní koncepci propojující vzdělávání, profesní oblast a produktivitu.


Zpravodaj 2/2017

Číslo přináší mimo jiné první část seriálu na téma digitalizace světa práce, dále článek o profesní maturitě v Rakousku a zajímavost o tzv. známkové bance, která má zmírnit stres čínských školáků. Nabízíme také pokračování článku o vyučování matematiky ve Svobodném státě Sasko anebo text nazvaný Pět mýtů o společenském postupu v Německu.


Seznam škol v Praze


PPP pro Ústecký kraj


PPP pro kraj Vysočina


PPP pro Zlínský kraj


PPP pro Jihočeský kraj


PPP pro Jihomoravský kraj


PPP pro Karlovarský kraj


PPP pro Královehradecký kraj


PPP pro Liberecký kraj


PPP pro Moravskoslezský kraj


PPP pro Olomoucký kraj


PPP pro Pardubický kraj


PPP pro Plzeňský kraj


PPP pro kraj Praha


Mgr. Hana Střechová

m.jpg Odborný garant v Karlovarském kraji  


SPC pro Karlovarský kraj


SPC pro Jihomoravský kraj


SPC pro Jihočeský kraj


SPC pro Královéhradecký kraj


Ing. Lukáš Vaníček

ee.jpg Odborný garant v Ústeckém kraji  


SPC pro Liberecký kraj


SPC pro Moravskoslezský kraj


SPC pro Olomoucký kraj


SPC pro Pardubický kraj


SPC pro Plzeňský kraj


SPC pro kraj Praha


SPC pro kraj Vysočina


SPC pro Zlínský kraj


SPC pro Ústecký kraj


co dělat když


Závěrečné zkoušky může složit i člověk s profesní kvalifikací

Člověk, který si udělá zkoušky ze všech profesních kvalifikací, z nichž se skládá úplná profesní kvalifikace, může získat výuční list. Musí k tomu složit závěrečné zkoušky na některé škole, kde se daný obor vyučuje. Podobně lze získat také maturitu.


SPC pro Středočeský kraj


SPC


PPP pro Středočeský kraj


PPP


Mgr. Jiří Havlík

v.jpg Odborný garant ve Středočeském kraji


garanti intervencí


Mgr. Pavla Chocholová

cc.jpg Odborný garant v Plzeňském kraji


Ing. Mgr. Marcela Mertinová

u.jpg Odborný garant v hlavním městě Praze


odborní garanti


vedení projektu


Série videí pomůže cizincům zvládnout češtinu i komunikaci s Čechy

Výuková mini -  videa připravují ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt


Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - modelová verze

Druhé, upravené vydání. Praha: NÚV, 2016.


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE


Balíček návrhů Evropské komise zaměřený na zlepšení stavu vnitřního trhu služeb EU

Dne 10. ledna 2017 Evropská komise představila balíček návrhů, jejichž cílem je usnadnění přeshraničního poskytování služeb v rámci vnitřního trhu EU. Jedná se o návrh na zavedení povinného testu proporcionality při přijímání nebo úpravách legislativy týkající se regulovaných povolání, dále o návrh notifikační procedury v oblasti služeb a konečně o návrh na zavedení tzv. Evropské E-karty služeb. 


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE


Jak využít WordPress ve školském prostředí: On-line seminář 15. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Vlastimil Ott, osvědčený autor a lektor online setkání k tématům volně šiřitelného softwaru a otevřených výukových zdrojů nám představí WordPress jako platformu pro školní web, školní časopis, blog učitele, blog třídy a výuku ICT. Setkání se uskuteční ve středu 15. 2. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Příplatky k normativu na dítě, žáka, studenta ve třídě, oddělení nebo studijní skupině

MSMT_logo_bez_textu_RGB_male.jpg PŘÍPLATKY K NORMATIVU NA DÍTĚ, ŽÁKA, STUDENTA VE ŠKOLE, TŘÍDĚ, ODDĚLENÍ NEBO STUDIJNÍ SKUPINĚ ZŘÍZENÉ PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA


Učitel – kurátor digitálního obsahu: On-line seminář 8. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Michal Černý se bude v aktuálním online setkání věnovat tématu digitálního informačního kurátorství a možnostem jeho využití pro učitele. Ukáže nám, co má tento koncept společného s konektivismem a proč může být pro učitele praktickým a užitečným přístupem ke správě digitálního obsahu. Setkání pořádáme ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Setkání se uskuteční ve středu 8. 2. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Iveta Nemjová


Petr Pagáč


Lenka Řeháková


Lenka Návratová


Jiří Polášek


Elena Pešková


Miloš Rojka


Gabriela Černá


Lukáš Vaníček


Hana Šnajdrová


Pavla Chocholová


Agáta Kočí


Jiří Havlík


Marcela Mertinová


Nepovinné


Povinné