Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 42


Ke stažení


Zabýváme se každou připomínkou ze škol

Právě v těchto dnech Národní ústav pro vzdělávání dokončuje vypořádání připomínek k jednotným zadáním, které školy napsaly jako zpětnou vazbu po skončení závěrečných zkoušek. Jak probíhá toto vypořádání, ukážeme na příkladu několika strojírenských oborů.


Standard finanční gramotnosti - revidované znění

Aktuální úprava školních vzdělávacích programů není v tuto chvíli povinností, ale pouze možností. 


Evropský týden odborných dovedností: jednání o prvcích ECVET

V pátek 24. 11. se v Úřadu vlády ČR konalo  Setkání v rámci Evropského týdne odborných dovedností a jednání Koordinačního centra ECVET. 


Zajímavý nábor a KARIPO jako priorita ŠAP

Ve svém školním akčním plánu si Střední škola Brno, Charbulova stanovila vytváření podmínek pro činnost vlastního pracoviště kariérového poradenství a pro činnost pracovního a poradního týmu zaměstnanců. Za důležité ve škole považují zaměřit se na nábor uchazečů ze ZŠ i na vlastní žáky – oba směry kariérové poradenství mají společný cíl: připravit pro pracovní trh úspěšné absolventy, kteří budou mít zájem věnovat se profesi, na níž se připravili.


ŠAP: jednou z priorit je kariérové poradenství

Ve svém školním akčním plánu si Střední škola Brno, Charbulova stanovila vytváření podmínek pro činnost vlastního pracoviště kariérového poradenství a pro činnost pracovního a poradního týmu zaměstnanců. Za důležité ve škole považují zaměřit se na nábor uchazečů ze ZŠ i na vlastní žáky – oba směry kariérové poradenství mají společný cíl: připravit pro pracovní trh úspěšné absolventy, kteří budou mít zájem věnovat se profesi, na níž se připravili.


Střední škola Brno, Charbulova

Nabízí vzdělávání v 7 maturitních oborech a v 11 oborech zakončených získáním výučního listu. Jsou zaměřené na ekonomiku podnikání a obchod, cestovní ruch gastronomii, hotelnictví, kosmetické služby, fotografii a na další profese v oblasti služeb (kuchař, číšník, cukrář, pekař, řezník-uzenář, prodavač, kadeřnické či aranžerské služby…). SŠ Brno, Charbulova patří ke čtyřem desítkám jihomoravských školám, které zpracovávají školní akční plán.  


Problémové chování ve škole, jeho prevence a účinné řešení: on-line seminář 30. 11. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Mgr. et Bc. Julius Bittmann se podělí o své zkušenosti asistenta a pedagoga na základní škole. Kdo z učitelů nikdy neřešil vztahy mezi žáky, nebo chování žáků vůči samotnému učiteli? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Obchodní akademie Lysá nad Labem

Obchodní akademie v Lysé nad Labem ve svém školním akčním plánu může navazovat na řadu již probíhajících aktivit, které ve škole podporují odborné vzdělávání, podnikavost, ale i kariérové poradenství. 


Inspirace z Obchodní akademie v Lysé nad Labem

„I díky školnímu akčnímu plánu (ŠAP) jsme si ujasnili, co vše patří do kariérového poradenství. Dříve bychom uváděli, že jde pouze o pomoc našim žákům v rozhodování o dalším studiu a výběru VŠ či VOŠ, přestože ve skutečnosti děláme mnohem víc,“ říká Lenka Hrubčíková, které se spolu s vedením školy této oblasti věnuje. Nahlédněte s námi do školního Assessment Centre, podívejte se, jak funguje KARIPO napříč předměty i na aktivity školy směrem k žákům ZŠ.


SOŠ a SOU Sušice: zkušený organizátor národní soutěže odborných dovedností

Z pohledu školního akčního plánování může sušická škola nabídnout inspirativní zkušenosti hned z několika témat. V oblasti podpory odborného vzdělávání je to například desetiletá zkušenost z pořádání národní soutěže odborných dovedností žáků, kterou organizuje ve spolupráci se svým generálním sponzorem, plzeňskou firmou Systherm.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci 2017 a lednu 2018

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole


Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole


Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole


Gymnázium Na Zatlance: Učte se z vlastních chyb!

Připravit žáky nejen pro další studium, ale i pro život, podpořit iniciativu, tvořivost a podnikavost dospívajících. O to se snaží v Gymnáziu Na Zatlance. Je zde zároveň přátelské prostředí přispívající k tomu, aby se žáci mohli bez obav učit i z vlastních chyb.


Polytechnické vzdělávání v Gymnáziu Na Zatlance

Zejména v gymnáziích je zažitá tradice předávání znalostí a dovedností v rámci oddělených vyučovacích předmětů – fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, matematiky…   Podle Jitky Kmentové, ředitelky Gymnázia Na Zatlance, je tak výuka přetížená dílčími fakty. Její názor koresponduje se soudobým pohledem na polytechnické vzdělávání, z něhož vychází i vymezení této oblasti intervence v krajském akčním plánování. Co s tím?


Gymnázium Nový Jičín aneb Výuka pro 21. století

Jednou z více než stovky škol Moravskoslezského kraje, které se zapojily do akčního plánování, je Gymnázium v Novém Jičíně. Z dřívějších aktivit má zajímavé zkušenosti v řadě tematických oblastí, které jsou součástí školních akčních plánů. Podívejme se tedy na polytechnické vzdělávání.


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE


Gymnázium Evolution a stáže na VŠ

Zájem o studium na gymnáziu zůstává tradičně vysoký. Nemalý počet žáků ho však volí i proto, aby své rozhodnutí o dalším profesním směřování mohli ještě o pár let odložit. O to většího významu nabývá v těchto školách kariérové poradenství zaměřené na profilaci zájmů žáka a jeho odpovědnou volbu vysokoškolského oboru. Zajímavou inspiraci v tomto směru nabízí pražské Gymnázium Evolution.


Inspirace (nejen) pro gymnázia

Zájem o studium na gymnáziu zůstává tradičně vysoký. Nemalý počet žáků ho však volí i proto, aby své rozhodnutí o dalším profesním směřování mohli ještě o pár let odložit. O to většího významu nabývá v těchto školách kariérové poradenství zaměřené na profilaci zájmů žáka a jeho odpovědnou volbu vysokoškolského oboru. Zajímavou inspiraci v tomto směru nabízí pražské Gymnázium Evolution.


Inspirace pro kariérové poradenství - stáže na VŠ

Zájem o studium na gymnáziu zůstává tradičně vysoký. Nemalý počet žáků ho však volí i proto, aby své rozhodnutí o dalším profesním směřování mohli ještě o pár let odložit. O to většího významu nabývá v těchto školách kariérové poradenství zaměřené na profilaci zájmů žáka a jeho odpovědnou volbu vysokoškolského oboru. Zajímavou inspiraci v tomto směru nabízí pražské Gymnázium Evolution.


Gymnázium Evolution

Gymnázium Evolution, s. r. o., poskytuje středoškolské vzdělávání v osmi, šesti i čtyřletém studiu ve dvou školách v Praze: v Sázavské ul. a na Jižním Městě. Zajímavou inspiraci pro školní akční plánování může nabídnout například v oblasti kariérového poradenství


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Na nemoci a postižení je třeba přestat pohlížet jako na chyby, říká Martina Vitáková.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Výsledkem je spokojená slečna, která nemá problém se začlenit, říká Olga Pišlová.


SOŠ a SOU Sušice a Systherm Plzeň: partneři národní soutěže

SOŠ a SOU Sušice pořádá, ve spolupráci se svým generálním sponzorem, plzeňskou firmou Systherm, národní soutěže odborných dovedností žáků maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a žáků oborů Instalatér a Elektrikář. Kromě prověření odborné zdatnosti soutěžících připravil nový formát soutěže žákům podmínky, které se blíží situaci, jež na ně čeká při vstupu na pracovní trh.


Odborný panel prodiskutuje všeobecné vzdělávání na odborných školách

Možnostem zkvalitnění všeobecné složky vzdělávání se bude věnovat odborný panel projektu MOV. Odborníci se vyjádří k tématům modulárního vyučování, druhého cizího jazyka i evropského rámce pro klíčové kompetence.


Jednotná zadání pro prosincový termín byla zveřejněna

Na webovém portálu nové závěrečné zkoušky jsou od poloviny listopadu k dispozici jednotná zadání pro prosincový termín závěrečných zkoušek školního roku 2016/2017. Školy zde najdou zadání pro všechny části závěrečných zkoušek - pro zkoušku písemnou, praktickou i ústní.


Týden globálního vzdělávání

Startuje v sobotu 18. listopadu.


Novinka z Cedefopu: The Handbook

Evropská příručka pro definování, psaní a používání výsledků učení.


Hlavní zdroje informací o stavu zavádění ECVET v České republice

Jsou uvedeny pouze internetové stránky. Na nich je možné získat další informační či metodické materiály. 


Případová konference sociálních pracovníků PPP a SPC


Podpůrná opatření u žáků cizinců


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Postižený člověk není méněcenný, říká Martin Müller.


Kontakty


Konference GOAL - Kariérové poradenství pro dospělé v rámci projektu GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners)

8. prosince 2017 v hotelu Alwyn


Strategie úspěšných? Rozvoj polytechnického vzdělávání

Pokud chceme aspirovat na víc než na montovnu Evropy, potřebujeme rozvíjet polytechnické vzdělávání. Tímto termínem se označuje provázaný komplex vzdělání technického, přírodovědného a environmentálního.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Inkluze je darem pro všechny, říká Věra Veselá


Šablony pro SŠ: seznam kurzů DVPP k podnikavosti


Soutěže k rozvoji podnikavosti: tipy nejen pro váš ŠAP


Soutěže - inspirace nejen pro váš ŠAP

Chcete se účastnit soutěže, která rozvíjí podnikavost vašich žáků, ať už svým obsahem, nebo  formou? Máme pro vás tipy - vybírejte!