Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 43


Ke stažení


Zabýváme se každou připomínkou ze škol

Právě v těchto dnech Národní ústav pro vzdělávání dokončuje vypořádání připomínek k jednotným zadáním, které školy napsaly jako zpětnou vazbu po skončení závěrečných zkoušek. Jak probíhá toto vypořádání, ukážeme na příkladu několika strojírenských oborů.


Standard finanční gramotnosti - revidované znění

Aktuální úprava školních vzdělávacích programů není v tuto chvíli povinností, ale pouze možností. 


Evropský týden odborných dovedností: jednání o prvcích ECVET

V pátek 24. 11. se v Úřadu vlády ČR konalo  Setkání v rámci Evropského týdne odborných dovedností a jednání Koordinačního centra ECVET. 


Střední škola Brno, Charbulova: Zajímavý nábor

Ve svém školním akčním plánu si Střední škola Brno, Charbulova stanovila vytváření podmínek pro činnost vlastního pracoviště kariérového poradenství a pro činnost pracovního a poradního týmu zaměstnanců. Za důležité ve škole považují zaměřit se na nábor uchazečů ze ZŠ i na vlastní žáky – oba směry kariérové poradenství mají společný cíl: připravit pro pracovní trh úspěšné absolventy, kteří budou mít zájem věnovat se profesi, na níž se připravili.


ŠAP: jednou z priorit je kariérové poradenství

Ve svém školním akčním plánu si Střední škola Brno, Charbulova stanovila vytváření podmínek pro činnost vlastního pracoviště kariérového poradenství a pro činnost pracovního a poradního týmu zaměstnanců. Za důležité ve škole považují zaměřit se na nábor uchazečů ze ZŠ i na vlastní žáky – oba směry kariérové poradenství mají společný cíl: připravit pro pracovní trh úspěšné absolventy, kteří budou mít zájem věnovat se profesi, na níž se připravili.


Střední škola Brno, Charbulova

Nabízí vzdělávání v 7 maturitních oborech a v 11 oborech zakončených získáním výučního listu. Jsou zaměřené na ekonomiku podnikání a obchod, cestovní ruch gastronomii, hotelnictví, kosmetické služby, fotografii a na další profese v oblasti služeb (kuchař, číšník, cukrář, pekař, řezník-uzenář, prodavač, kadeřnické či aranžerské služby…). SŠ Brno, Charbulova patří ke čtyřem desítkám jihomoravských školám, které zpracovávají školní akční plán.  


Problémové chování ve škole, jeho prevence a účinné řešení: on-line seminář 30. 11. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Mgr. et Bc. Julius Bittmann se podělí o své zkušenosti asistenta a pedagoga na základní škole. Kdo z učitelů nikdy neřešil vztahy mezi žáky, nebo chování žáků vůči samotnému učiteli? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Obchodní akademie Lysá nad Labem

Obchodní akademie v Lysé nad Labem ve svém školním akčním plánu může navazovat na řadu již probíhajících aktivit, které ve škole podporují odborné vzdělávání, podnikavost, ale i kariérové poradenství. 


Inspirace z Obchodní akademie v Lysé nad Labem

„I díky školnímu akčnímu plánu (ŠAP) jsme si ujasnili, co vše patří do kariérového poradenství. Dříve bychom uváděli, že jde pouze o pomoc našim žákům v rozhodování o dalším studiu a výběru VŠ či VOŠ, přestože ve skutečnosti děláme mnohem víc,“ říká Lenka Hrubčíková, které se spolu s vedením školy této oblasti věnuje. Nahlédněte s námi do školního Assessment Centre, podívejte se, jak funguje KARIPO napříč předměty i na aktivity školy směrem k žákům ZŠ.


SOŠ a SOU Sušice: zkušený organizátor národní soutěže odborných dovedností

Z pohledu školního akčního plánování může sušická škola nabídnout inspirativní zkušenosti hned z několika témat. V oblasti podpory odborného vzdělávání je to například desetiletá zkušenost z pořádání národní soutěže odborných dovedností žáků, kterou organizuje ve spolupráci se svým generálním sponzorem, plzeňskou firmou Systherm.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci 2017 a lednu 2018

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole


Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole


Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole


Gymnázium Na Zatlance: Učte se z vlastních chyb!

Připravit žáky nejen pro další studium, ale i pro život, podpořit iniciativu, tvořivost a podnikavost dospívajících. O to se snaží v Gymnáziu Na Zatlance. Je zde zároveň přátelské prostředí přispívající k tomu, aby se žáci mohli bez obav učit i z vlastních chyb.


Polytechnické vzdělávání v Gymnáziu Na Zatlance

Zejména v gymnáziích je zažitá tradice předávání znalostí a dovedností v rámci oddělených vyučovacích předmětů – fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, matematiky…   Podle Jitky Kmentové, ředitelky Gymnázia Na Zatlance, je tak výuka přetížená dílčími fakty. Její názor koresponduje se soudobým pohledem na polytechnické vzdělávání, z něhož vychází i vymezení této oblasti intervence v krajském akčním plánování. Co s tím?


Gymnázium Nový Jičín aneb Výuka pro 21. století

Jednou z více než stovky škol Moravskoslezského kraje, které se zapojily do akčního plánování, je Gymnázium v Novém Jičíně. Z dřívějších aktivit má zajímavé zkušenosti v řadě tematických oblastí, které jsou součástí školních akčních plánů. Podívejme se tedy na polytechnické vzdělávání.


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE


Gymnázium Evolution a stáže na VŠ

Zájem o studium na gymnáziu zůstává tradičně vysoký. Nemalý počet žáků ho však volí i proto, aby své rozhodnutí o dalším profesním směřování mohli ještě o pár let odložit. O to většího významu nabývá v těchto školách kariérové poradenství zaměřené na profilaci zájmů žáka a jeho odpovědnou volbu vysokoškolského oboru. Zajímavou inspiraci v tomto směru nabízí pražské Gymnázium Evolution.


Inspirace (nejen) pro gymnázia

Zájem o studium na gymnáziu zůstává tradičně vysoký. Nemalý počet žáků ho však volí i proto, aby své rozhodnutí o dalším profesním směřování mohli ještě o pár let odložit. O to většího významu nabývá v těchto školách kariérové poradenství zaměřené na profilaci zájmů žáka a jeho odpovědnou volbu vysokoškolského oboru. Zajímavou inspiraci v tomto směru nabízí pražské Gymnázium Evolution.


Inspirace pro kariérové poradenství - stáže na VŠ

Zájem o studium na gymnáziu zůstává tradičně vysoký. Nemalý počet žáků ho však volí i proto, aby své rozhodnutí o dalším profesním směřování mohli ještě o pár let odložit. O to většího významu nabývá v těchto školách kariérové poradenství zaměřené na profilaci zájmů žáka a jeho odpovědnou volbu vysokoškolského oboru. Zajímavou inspiraci v tomto směru nabízí pražské Gymnázium Evolution.


Gymnázium Evolution

Gymnázium Evolution, s. r. o., poskytuje středoškolské vzdělávání v osmi, šesti i čtyřletém studiu ve dvou školách v Praze: v Sázavské ul. a na Jižním Městě. Zajímavou inspiraci pro školní akční plánování může nabídnout například v oblasti kariérového poradenství


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Na nemoci a postižení je třeba přestat pohlížet jako na chyby, říká Martina Vitáková.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Výsledkem je spokojená slečna, která nemá problém se začlenit, říká Olga Pišlová.


SOŠ a SOU Sušice a Systherm Plzeň: partneři národní soutěže

SOŠ a SOU Sušice pořádá, ve spolupráci se svým generálním sponzorem, plzeňskou firmou Systherm, už 10. ročník národní soutěže odborných dovedností žáků maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení „O putovní pohár Systherm“ a druhý ročník soutěže „O křišťálovou kouli Systherm“ pro žáky oborů Instalatér a Elektrikář.


Odborný panel prodiskutuje všeobecné vzdělávání na odborných školách

Možnostem zkvalitnění všeobecné složky vzdělávání se bude věnovat odborný panel projektu MOV. Odborníci se vyjádří k tématům modulárního vyučování, druhého cizího jazyka i evropského rámce pro klíčové kompetence.


Jednotná zadání pro prosincový termín byla zveřejněna

Na webovém portálu nové závěrečné zkoušky jsou od poloviny listopadu k dispozici jednotná zadání pro prosincový termín závěrečných zkoušek školního roku 2016/2017. Školy zde najdou zadání pro všechny části závěrečných zkoušek - pro zkoušku písemnou, praktickou i ústní.


Týden globálního vzdělávání

Startuje v sobotu 18. listopadu.


Novinka z Cedefopu: The Handbook

Evropská příručka pro definování, psaní a používání výsledků učení.


Hlavní zdroje informací o stavu zavádění ECVET v České republice

Jsou uvedeny pouze internetové stránky. Na nich je možné získat další informační či metodické materiály. 


Případová konference sociálních pracovníků PPP a SPC


Podpůrná opatření u žáků cizinců


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Postižený člověk není méněcenný, říká Martin Müller.


Kontakty


Konference GOAL - Kariérové poradenství pro dospělé v rámci projektu GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners)

8. prosince 2017 v hotelu Alwyn


Strategie úspěšných? Rozvoj polytechnického vzdělávání

Pokud chceme aspirovat na víc než na montovnu Evropy, potřebujeme rozvíjet polytechnické vzdělávání. Tímto termínem se označuje provázaný komplex vzdělání technického, přírodovědného a environmentálního.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Inkluze je darem pro všechny, říká Věra Veselá


Šablony pro SŠ: seznam kurzů DVPP k podnikavosti


DVPP k podnikavosti


Soutěže k rozvoji podnikavosti: tipy nejen pro váš ŠAP


Soutěže - inspirace nejen pro váš ŠAP

Chcete se účastnit soutěže, která rozvíjí podnikavost vašich žáků, ať už svým obsahem, nebo  formou? Máme pro vás tipy - vybírejte!