Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 35


Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy

Mezi nimi byli i autoři nejlepších samostatných odborných prací.


Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy škol

Mezi oceněnými byli také absolventi učebních oborů, kteří zvítězili v soutěži samostatných odborných prací. Tuto soutěž vyhlašuje  každoročně Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s HK ČR.


Nové otázky ze světa práce pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2016/2017

Na základě návrhu učitelů odborných škol byly v průběhu roku 2016 aktualizovány otázky ze světa práce pro obory vzdělání kategorie H i E. Inovovaná verze těchto otázek prošla interním připomínkováním v NÚV a expertním posouzením ve vybraných školách. Poté byla postoupena do veřejného připomínkového šetření, kterého se mohly zúčastnit všechny střední odborné školy. 


Jak učit výslovnost cizího jazyka tak, aby to žáky bavilo?: On-line seminář 29. 9. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Sylvie Doláková si už svými hravými metodami a náměty získala mnoho vděčných diváků webinářů. Může být výuka výslovnosti cizího jazyka zábavnou a veselou součástí lekcí? Nechte se přesvědčit! Setkání se uskuteční ve čtvrtek 29. 9. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Zpravodaj 9/2016

Přijímací požadavky a výběr střední školy v některých evropských zemích *  Dvě třetiny žáků devátých tříd v Německu chtějí pokračovat ve studiu *  Finsko: nové rámcové kurikulum se zaměřuje na školní kulturu a  integrační přístup *  Změny v používání jazyka *  Předčasné odchody ze školy ve Francii *  Týmová práce učitelů prospívá jak žákům, tak pedagogům samotným,  ukazují studie


ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: ZDRAVOTNICTVÍ

Paterová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2015. 37 stran.


ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: ZEMĚDĚLSTVÍ

Chomová P., Doležalová G., Trhlíková J., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2014. 39 stran.


ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: STAVEBNICTVÍ

Chomová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2013. 39 stran.


ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: SLUŽBY

Chomová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2013. 36 stran.


Informační centra pro mládež - jsou i ve vašem městě?

Celostátní setkání všech informačních center mládeže se uskuteční 4. října 2016 v Praze.


ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Paterová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2015. 37 stran.


ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: OBCHOD

Chomová P., Doležalová G., Trhlíková J., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2014. 38 stran.


Mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti: 6. a 7. října 2016

NÚV se zúčastní konference, která se zaměří i na využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků


Evropský den jazyků 2016: 26. září

NÚV ve spolupráci s British Council a Goethe-Institutem pořádá odborný seminář k výuce cizích jazyků na základních školách.


Jak začít podnikat: On-line seminář 22. 9. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Tomáš Kruber a Kateřina Lichtenberková vám v tomto semináři přiblíží svět podnikání. Podnikání je jednou z klíčových kompetencí v Evropském rámci kompetencí. Některé členské země již představily své národní strategie pro výchovu k podnikání nebo podnikatelské učení zařadily do osnov jako povinný předmět. V ČR je věnována výchově k podnikání také patřičná pozornost a proto jsme připravili setkání na téma Jak začít podnikat. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 22. 9. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: DOPRAVA A SPOJE

Paterová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2015. 37 stran.


ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: GASTRONOMIE

Chomová P., Doležalová G., Trhlíková J., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2014. 39 stran.


ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: ELEKTROTECHNIKA

Chomová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2014. 41 stran.


ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: STROJÍRENSTVÍ

Chomová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2013. 39 stran.


Průvodce Průvodcem upraveným RVP ZV: On-line seminář 21. 9. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek vás provedou jako průvodci webovou aplikací „Průvodce upraveným RVP ZV“. Ukážou všechny její možnosti, které při zběžném prohlédnutí mohou zůstat skryty. Seznámí vás se všemi jejími funkcemi a nabídnou pohled do budoucna, co dalšího se připravuje a co můžete očekávat. Setkání se uskuteční ve středu 21. 9. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Soutěž v psaní na klávesnici pro zrakově postižené

12. ročník soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově postižené žáky základních a středních škol


Jak zlepšovat školní vzdělávací program (ŠVP): On-line seminář 14. 9. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek pro nás opět připravili sérii široce komponovaných webinářů na palčivá témata dneška. Podívejte se, proč jsou jejich vystoupení vždy skvěle hodnocena. Setkání se uskuteční ve středu 14. 9. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


CEFIF Portál

CEFIF-P.gif


Problémy s asistentem pedagoga

Doplněno 20. 2. 2017


NÚV, Goethe-Institut a British Council k Evropskému dni jazyků

Do 20. září se mohou učitelé a lektoři hlásit na seminář věnovaný využití metodických komentářů ve výuce cizích jazyků


Evropský týden sportu začíná v sobotu 10. září

Pravidelně sportuje pouze 5 % Čechů


Publikace vydané v roce 2016


Vzdělávání 4-2016


EU na dosah ruky

Přehled informačních a poradenských sítí a programů Evropské unie


Záměny písmen ve čtení i psaní – jak na to?: on-line seminář 8. 9. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková napsala pro Metodický portál RVP.CZ  seriál tří článků  o tom, jak fixovat tvary podobných písmen, procvičovat zrakovou analýzu a syntézu atp. Nyní nám své náměty a postupy představí osobně.  Setkání se uskuteční ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Icolle 2016

Mezinárodní vědecká konference na téma aktuální výzvy v celoživotním vzdělávání a učení


Aeduca 2016: Re/start vzdělávání

Konference o vzdělávání dospělých ve dnech 8. - 9. září 2016 v Olomouci