Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 25


Výroční zpráva NÚV za rok 2015

Co jsme stihli v loňském roce


Začínají závěrečné zkoušky v učebních oborech

Na třiceti čtyřech školách je žáci budou psát na počítači.


Možnosti grantové podpory škol – Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské projekty: on-line seminář 1. 6. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Ing. Václav Kugler nás v předchozím webináři seznámil například s tím, co je projektový záměr, jak identifikovat vhodné projekty nebo jak se vyvarovat nejčastějších chyb při sestavování žádostí. Jaké další tipy si pro nás připravil tentokrát? Setkání se uskuteční ve středu 1. 6. 2016 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v červnu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Zpravodaj 5/2016

Nejnovější vývoj učňovství na evropské úrovni * Vytváření národního systému odborného vzdělávání a přípravy v Austrálii * Umělecká řemesla – magické a fascinující sklo * Politika OVP zaměřená na předčasné odchody ze vzdělávání a profesní přípravy * Bez interkulturní kompetence se v dnešním světě zaměstnanci neobejdou


Logické rámce nejen pro psaní projektových žádostí

Co je to projekt a projektový rámec? Webinář dnes ve 20.00 na RVP.CZ.


Metodická pomoc pro přípravu závěrečných zkoušek

Během první poloviny března 2017 byla v informačním systému nové závěrečné zkoušky zveřejněna jednotná zadání pro červnový termín závěrečných zkoušek. Na pomoc školám vydal  NÚV zároveň metodickou publikaci obsahující kompletní informace o tom, jak s jednotnými zadáními  pracovat a jak podle nich připravit závěrečné zkoušky . Najdete tu organizační pravidla pro všechny části závěrečných zkoušek, nově je zpracována kapitola věnovaná podmínkám pro žáky se SVP. Další změna se týká otázek ze světa práce, které byly v minulém období podstatně aktualizovány. V příloze také naleznete podrobný návod, jak postupovat při pořádání písemné zkoušky v elektronické podobě.


Informační centra mládeže: výměna zkušeností

Celostátní setkání ICM v Ivančicích ve dnech 6. až 7. června 2016.


Systém výkaznictví preventivních aktivit


Edukativní programy a umělecké vzdělávání

Pracovní setkání GHMP a NÚV v úterý 24. května 2016 je součástí Týdne uměleckého vzdělávání.


Metodika naplňování NSK


Lesní školky – zkušenosti zakladatelky: on-line seminář 18. 5. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Sandra Černá nás blíže seznámí s tématem lesních školek, o němž jsme zatím na Metodickém portálu RVP.CZ jen diskutovali. Využijte možnosti seznámit se se zakladatelkou jedné z těchto školek a zeptat se jí na to, co vás zajímá k tomuto tématu. Setkání se uskuteční ve středu 18. 5. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Proběhlé školení klinických psychologů žádajících o akreditaci pro zjišťování psychické způsobilosti

Národní ústav pro vzdělávání uspořádal ve spolupráci s MŠMT v březnu 2016 Školení klinických psychologů žádajících o akreditaci pro zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízeních institucionální výchovy a preventivně výchovné péče (v souladu s ustanovením § 18a zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů).


Psychická způsobilost pedagogických pracovníků


seminář Podpora mnohojazyčných tříd - duben 2016

Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) a Evropská komise vytvořily společnou iniciativu s názvem: Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning . Dílčí aktivita této iniciativy nabízí školení autoritám, které působí ve vzdělávání členských států EU a ECML, ve vztahu k jazykovému vzdělávání a výuce. V rámci iniciativy je nabízena řada národních seminářů, které jsou vedeny experty ECML, a jsou uzpůsobeny specifickým potřebám dané země. V e spolupráci a za finanční pomoci ECML a Evropské komise   uspořádal NÚV v dubnu 2016 seminář na téma Podpora mnohojazyčných tříd. 


Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie – jak zvládnout kontroverzní témata: on-line seminář 12. 5. 2016 od 20:00

Lektorka Ing. Lenka Skoupá se věnuje  živým zvířatům ve výuce na základních, praktických a speciálních školách . Nás seznámí s radami ohledně kontroverzních témat a ochrany zvířat.  Setkání se uskuteční ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Duševní vlastnictví a technické a přírodovědné předměty: on-line seminář 11. 5. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek nám poradí, jak otázky spojené s duševním vlastnictvím mohou obohatit a zpestřit výuku fyziky nebo chemie.  Setkání se uskuteční ve středu 11. 5. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Brzy bude uzávěrka soutěže samostatných odborných prací

31. květen je poslední den, kdy mohou školy odeslat do NÚV práce svých žáků, které chtějí přihlásit do soutěže. Národní ústav pro vzdělávání vyhlásil soutěž ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR již po páté.


Vzdělávání 2-2016

Květnové číslo newsletteru Vzdělávání se zaměřuje na nový projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). Představujeme cíle a obsah projektu P-KAP i připravované aktivity a tváře, které stojí za jeho realizací.


Garanti P-KAP

Posláním projektu je sladit vzdělávací politiku na školské, krajské i národní úrovni.


Dotazníkové šetření: analýza potřeb na školách


Vzdělávání 2-2016


Konference Vzděláváme společně: 27. května 2016 v Brně

Setkání učitelů, výchovných poradců a dalších zástupců škol i veřejnosti s představiteli akademické sféry.