Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 28


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Role kraje v KAP


Role školy v KAP


Oblasti intervencí

KAP bude zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání  a začlenění či rozvoj dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. To bude  podpořeno vzděláváním vedení škol a zřizovatelů (z IPs Metodická podpora krajského akčního  plánování), spoluprací v území. Klíčová témata, tzv. intervence byly vybrány s ohledem na to, že mohou být svým  konkrétním zaměřením územně specifická.


Krajský akční plán vzdělávání

Krajský akční plán vzdělávání bude prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací.


Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

TCO.jpg Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a akcentuje soulad se vzdělávací strategií MŠMT. Má za cíl zajistit metodickou a surpervizní podporu při využívání akčního plánování na úrovni kraje i škol. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů.


Zpravodaj 3/2016

Cedefop: Rámce kvalifikací v Evropě *  Přehled článků o rámcích kvalifikací ve Zpravodaji *  Výchova k podnikavosti v evropských školách *  Palmový olej a deštné pralesy *  V Německu se vzdělávají učni s imigračním původem v méně než pětině podniků *  Profesní dráhy mladých lidí pocházejících z imigrace: dvojnásobný trest? *  Dánsko zlepšuje odborné vzdělávání a přípravu


Zapojte se - studie adaptivních schopností u dětí

_61159884.jpg


Publikace vydané v roce 2011


Začíná skutečný veletrh 119 žákovských a studentských firem z 9 zemí Evropy

Mezinárodní veletrh dnes startuje v Křižíkově pavilonu E na Výstavišti. Činnost zhruba 300 českých fiktivních firem koordinuje Centrum fiktivních firem NÚV.


Jednotná zadání pro rok 2015/2016 jsou zveřejněna

Jednotná zadání pro školní rok 2015/2016 jsou již školám k dispozici. Mohou tedy začít připravovat závěrečné zkoušky pro žáky posledního ročníku učebních oborů.


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2015/2016

Nová metodická pomůcka vydaná v Národním ústavu pro vzdělávání v březnu 2016 přináší praktické rady, jak získat jednotná zadání, jak s nimi ve škole zacházet, jak pracovat s informačním systémem nové závěrečné zkoušky a jakým způsobem uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.


Aplikace funkcí, aneb Různé křivky kolem nás: on-line seminář 20. 4. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Z důvodu nemoci lektora bylo přesunuto on-line setkání z 16. 3. 2016 na 20. 4. 2016. Děkujeme za pochopení.


Gramotnosti v předškolním vzdělávání

V této sekci budeme umisťovat výstupy odborné popdpory zakládání a rozvoje gramotností u předškolních dětí. 


Publikace vydané v roce 2015


Publikace vydané v roce 2014


Publikace vydané v roce 2013


Publikace vydané v roce 2012


Publikace vydané v letech 2010 - 2000


Jak jsou zařazeny cizí jazyky do jednotných zadání

Zjišťování jazykových dovedností je ve školním roce 2015/2016 součástí jednotných zadání v sedmi učebních oborech (v devíti zaměřeních). V článku nabízíme podrobnosti o tom, jak zkoušení z cizích jazyků probíhá. 


Seminář k mnohojazyčným třídám

Pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy pořádal NÚV v dubnu 2016 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazyků ve škole. Dvoudenní setkání vedené zahraničními odborníky bylo zaměřeno především pro učitele základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Tématem semináře byla role jazyků ve škole, přínos mnohojazyčného prostředí a role vyučovacího jazyka ve výuce.


NÚV spouští vyhledávač obrázků a fotografií pod otevřenými licencemi

Zapojujeme se do Týdne otevřeného vzdělávání


Projekt NSK 2 skončil v listopadu 2015, jeho web již není aktualizován

I nadále zde můžete získat informace o průběhu a výsledcích projektu NSK 2. 


Projekt NSK 2 byl ukončen v listopadu 2015. Jeho


Společné vzdělávání krok za krokem - informační semináře

Výchovní poradci se mohou přihlásit na setkání  18. března v Praze a 8. dubna v Brně.


Zpráva z certifikací za rok 2015

_2218077511.jpg Programy školské primární prevence zahrnují širokou škálu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní variabilitu v rámci poskytovatelů těchto programů. Z hlediska efektivity prováděné primární prevence jsou stanovena základní kritéria kvality, které má program splňovat tak, aby toto preventivní působení na školách bylo skutečně efektivní. Organizace, které chtějí kvalitu svých programů a naplnění kritérií prověřit, mohou absolvovat proces certifikace a získat certifikát, který deklaruje, že organizace a certifikované programy, které nabízí, splňují standardy kvality odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.