Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 31


Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění

Vyhláška 27/2016 Sb o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných nabyla účinnosti dnem 1. září 2016. Nadaných se týkají zejména část čtvrtá (§27 až 31) a příloha č. 1 (podpůrná opatření).


Zpravodaj 2/2016

Globální OVP pro globální trh práce *  Odborné vzdělávání v Nizozemsku *  Francouzský systém profesních certifikací, o kterém se mluví *  Rozvoj podnikatelského myšlení a jednání *  Schopnost mluvit několika jazyky máme v genech, říkají vědci


Státní zkoušky z grafických disciplín se vrací

NÚV zveřejňuje termíny zkoušek, zkušební řád i výši úplat.


Školy se mohou hlásit na informační semináře ke společnému vzdělávání a OP VVV

Semináře se uskuteční od dubna do června 2016 ve všech krajích ČR.


Právě probíhá testování písemných zkoušek na počítači

Přibližně 400 škol si může od 17. února do 10. března 2016 otestovat písemné zkoušky na počítači.  Na základě zkušeností z tohoto testování bude připraveno pokusné ověřování tohoto systému, které proběhne v rámci závěrečných zkoušek letos v červnu. Ve 29 oborech vzdělání tak budou mít žáci možnost přímo skládat písemné zkoušky na počítači.  


Ověřování znalostí žáků s využitím počítačů

V rámci projektu NZZ 2 vznikla zcela unikátní aplikace, která rozšiřuje informační systém nové závěrečné zkoušky. Školy ji mohou využívat jak pro realizaci písemné zkoušky při závěrečné zkoušce, tak i v průběhu školního roku pro průběžné ověřování znalostí. O tom, zda a jak bude systém používán, rozhoduje ředitel školy.


Spondea


Nově certifikovaná zařízení - leden 2016

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v lednu 2016 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Znovu je možné složit státní zkoušku z psaní na klávesnici

Tradiční státní zkoušky z grafických disciplín se vrací, první termíny budou v dubnu. Možnost složit státní zkoušku z psaní na klávesnici, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky vyplývá z nové vyhlášky ministerstva školství, která po podpisu ministryně Kateřiny Valachové nyní putuje do Sbírky zákonů. 


Soutěž samostatných odborných prací letos už po páté

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR dnes už tradiční soutěž samostatných odborných prací (SOP), která se letos koná po páté. Školy mají možnost přihlásit do soutěže nejlepší práce svých žáků ze všech oborů, v nichž jsou SOP součástí závěrečných zkoušek podle jednotného zadání. Žáci, jejichž práce se umístí na prvním až třetím místě, získají také ocenění Hospodářské komory ČR.


BYOD: on-line seminář 17. 2. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Seminář Ing. Bořivoje Brdičky, Ph.D. a Mgr. Petry Vaňkové o možnostech, znalostech a zkušenostech s využitím různých technologií a vlastních přístrojů BYOD ve výuce.  Setkání se uskuteční ve středu 17. 2. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Hesensko mobilizuje méně kvalifikované pracovníky k doplnění profesního vzdělání

V Německu je již dnes patrný nedostatek kvalifikované pracovní síly, který se podle odhadů bude v důsledku demografických změn v příštích letech dále prohlubovat. Spolková země Hesensko zahájila v roce 2015 program ProAbschluss, jehož cílem je pomoci nekvalifikovaným pracovníkům získat odpovídající profesní kvalifikaci a současně přispět k pokrytí poptávky po odborné pracovní síle.


Odborné vzdělávání podporuje inovace

Odborné vzdělávání a příprava přispívají k inovacím, a tak se stávají inovativnějšími.  Vzdělávání a profesní příprava podporují tvořivost a inovace a mohou transformovat hospodářství a společnost. Inovace v nových formách spolupráce a změny v kurikulech, vyučování a technice zároveň přinášejí větší flexibilitu a modernizují odborné vzdělávání a přípravu (OVP).


Nízká kvalifikace může přecházet z jedné generace na druhou

Počet lidí s nízkou úrovní kvalifikace klesá. V roce 2025 bude mít v EU nízkou kvalifikaci kolem 14 % pracovních sil, v roce 2015 to bylo zhruba 21 %. Dospělí s nízkou kvalifikací budou ovšem patřit ke skupinám více ohrožovaným nezaměstnaností a přijímajícím špatně placená a nejistá zaměstnání.


Zajímavosti ze zahraničí


Webináře pro vás

Chcete získat informace o aktuálních školských tématech a diskutovat o nich prostřednictvím vebových stránek? Můžete se zúčastnit některého z webinářů, které probíhají jednou týdně na Metodickém portálu RVP.CZ, vždy od 20.00. V nejbližší době se chystají tato témata: BYOD - využívání technologií ve výuce (17. února 2016), Potraviny a lidé (25. února 2016), Mobilní zařízení ve výuce přírodovědných předmětů (2. března 2016) nebo Školní zralost vs. odklad školní docházky (10. března 2016).


ReferNet umožňuje celoevropské srovnání

V závěru roku 2015 vydal ReferNet dvě zajímavé tematické zprávy, které se věnují podpoře učitelů, instruktorů a lektorů (proklik) a klíčovým kompetencím (proklik) v odborném vzdělávání. Síť ReferNet je referenční a informační síť koordinovaná Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop), která poskytuje ověřené informace týkající se různých témat v oblasti odborného vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Informace slouží hlavně tvůrcům strategických dokumentů, výzkumným pracovníkům a odborníkům v praxi, ale také pro Evropskou komisi.


Jak učit matematiku ve třídách se žáky-cizinci

V českých školách se stále zvyšuje počet žáků-cizinců, a učitelé se proto musí vyrovnávat s problémy nejenom v oblasti jazykové, ale také obsahové i kulturní. Je velmi důležité, aby pedagog dokázal i v takové situaci žáka-cizince aktivizovat. K tomu je třeba diferencovat výuku podle potřeb žáků. Pod vedením pracovníků NÚV proto vznikla příručka, která má pomoci při výuce matematiky.


Nová klasifikace vzdělání v Europassu

Od roku 2016 budou dostávat absolventi středních škol dodatky k osvědčení s údajem o úrovni vzdělání podle mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 2011. Do roku 2015 se údaj uváděl podle klasifikace ISCED 97. Mezinárodně srovnatelné údaje o úrovni vzdělání umožňují porovnání a porozumění kvalifikaci v cizí zemi, a jsou proto důležité pro každého, kdo hledá pracovní nebo studijní příležitosti v zahraničí.


Jak funguje evropský rámec kvalifikací

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Rámec vznikl s cílem usnadnit mobilitu lidí v Evropě, zlepšit srozumitelnost kvalifikací napříč Evropou a také proto, aby si lidé uvědomili, jakou úroveň kvalifikace mají a kam se zařadit. 


Alternativní výuka dějepisu na RVP.CZ

Podle alternativního pojetí by se školní dějepis měl stát pro žáky dobrodružstvím, hledáním příběhů, které stále přinášejí nová zjištění a konfrontace dobových faktů, jevů a procesů. Nejde v něm tedy o získání množství nespojitých dat, ale o to naučit se historicky myslet. Využívá se pojetí dějin jako příběhu, orální historie i práce s přímými historickými dokumenty. Informace o alternativní výuce dějepisu na gymnáziích nabízí Metodický portál RVP.CZ v novém digifoliu.  


Jak jsou absolventi spokojeni se svým vzděláním?

Absolventi maturitních oborů jsou častěji spokojeni se svým vzděláním než vyučení. Vyplývá to z nové publikace NÚV "Přechod absolventů středních škol na trh práce - 1. etapa. Srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů". Šetření v posledních ročnících ukázalo, že by si jen třetina žáků učebních oborů vybrala znovu svůj obor i kategorii vzdělání, zatímco u maturantů je to téměř polovina.


Vzdělávání 1-2016

Aktuální číslo newsletteru se zabývá mimojiné znovuzavedením státních zkoušek z psaní na klávesnici, novou klasifikací ISCED 2011 nebo tématem  Jak učit matematiku ve třídách se žáky-cizinci. Referuje také o tom, jak jsou absolventi spokojeni se svým vzděláním , o novém digifoliu věnovaném alternativní výuce dějepisu na RVP.CZ a přináší tři zajímavé články z odborného vzdělávání v zahraničí. 


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


ČESKOSLOVENSKO 38–89: PŘÍKLAD VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SIMULACE VE VÝUCE O MINULOSTI – ON-LINE SEMINÁŘ 10. 2. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář Mgr. Jaroslava Pinkase z Ústavu pro studium totalitních režimů s názvem Československo 38–89 představuje sérii výukových simulací, které kombinují prvky interaktivního komiksu a počítačových her. Simulace přibližují žákům klíčové okamžiky československých soudobých dějin a umožňují jim prožít dobové události z pohledů různých osob. Setkání se uskuteční ve středu 10. 2. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


How to teach Shakespeare - záznam konference

Uveřejňujeme videozáznam z konference, která se uskutečnila 11. března 2016.


ON-LINE AKCE NA METODICKÉM PORTÁLU RVP.CZ V ÚNORU 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


MOLEKULOVÁ VIZUALIZACE V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH – ON-LINE SEMINÁŘ 3. 2. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektorů Mgr. Jaroslava Vyskočila a Mgr. Ondřeje Koška o různých druzích molekulární vizualizace, o dostupných molekulárních stavebnicích včetně ukázek možností jejich využití z pohledu učitele chemie (a fyziky) nebo o přehledu možností zapojení vizualizace do výuky chemie a fyziky. Setkání se uskuteční ve středu 3. 2. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


OVĚŘOVÁNÍ VYUŽITÍ TABLETŮ V PRAXI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost.  Ověřování scénářů využití tabletů v praxi základních škol se uskutečnilo od listopadu 2013 do prosince 2014 za podpory Národního ústavu pro vzdělávání. Do projektu Microsoft s.r.o. se zapojili a autory souhrnné zprávy jsou odborníci NÚV Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková.


Budoucí absolventi učebních oborů hodnotí své vzdělání pozitivně. Část z nich chce ale pracovat ve zcela jiné profesi

O celkové úrovni školní přípravy se vyjádřilo pozitivně 79 % žáků posledních ročníků učebních oborů. Zhruba 28 % dotázaných si ale plánuje hledat práci v jiném než absolvovaném oboru.