Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 87


Cílové skupiny v primární prevenci rizikového chování


Specifické x nespecifické programy primární prevence


Když chci na stáž do institucí EU

Seminář z cyklu pravidelných odborných setkání Eurocentra Praha


Webinář Otevřené licence a jak s nimi pracovat

On-line seminář na RVP.CZ ve čtvrtek 1. října 2015 od 20.00


Projektovou činnost na školách nelze postavit na dvou osobách

TZ červenec 2015 -  Do poslední čtyřměsíční fáze vstoupil prodloužením do konce října 2015 projekt UNIV 3, který propojuje rekvalifikace s procesem tzv. uznávání nabytých znalostí a dovedností. Během něho došlo k zásadní změně vzdělávání i vzdělávací politiky pro zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání a efektivity jeho výsledků.


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v říjnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Novinky 25. září 2015


Absolventi středních škol a trh práce

Trojice publikací pro odvětví doprava a spoje, zdravotnictví a pedagogika, učitelství a sociální péče podává souhrnnou informaci jak o potřebách a požadavcích zaměstnavatelů a trhu práce, tak i o připravenosti a úspěšnosti absolventů škol při přechodu do pracovního života.


Projekt Lektoři a mentoři pro školy byl ukončen 30. 6. 2015

Projekt byl ukončen evaluačním setkáním "Sdílet a relaxovat", to byla závěrečná akce pro účastníky i realizátory.  


Seminář představí zkušenosti ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli

Přestavení dobré praxe, vzájemná inspirace a předání zkušeností mezi středními a vysokými školami. To jsou hlavní cíle semináře „Výměna zkušeností ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli“, který se koná ve středu 7. října 2015 od 9 hodin v budově institutu xPORT BUSINESS ACCELERATOR Vysoké školy ekonomické v Praze.


Změny v RVP - přehled změn


Zpravodaj Pospolu č. 2/2015

V závěrečném čísle zpravodaje Pospolu se dočtete například o aktivitách v prodloužení projektu nebo o návrzích systémových změn pro zkvalitnění odborného vzdělávání vzešlých z projektu Pospolu. Ve zpravodaji najdete také schéma pro spolupráci škol a firem, které uvádí, jaké kroky je vhodné v jednotlivých fázích spolupráce podnikat, a zároveň obsahuje odkazy na výstupy projektu Pospolu přinášející užitečné informace pro různé fáze spolupráce.


Firmám chybí odborníci, průmyslníci budou jednat o technickém školství

11.9.2015 Mladá fronta DNES - V českém průmyslu dlouhodobě schází technici a strojaři. Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) proto letos vyhlásil takzvaný Rok průmyslu a technického vzdělávání, který podpořila i vláda. Společně budou o tomto problému znovu jednat také na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Průmyslníci zhodnotí dosavadní kroky vlády.


Jak na nezaměstnanost z pohledu obcí?

4.9.2015 Nové Přerovsko - Na konci srpna proběhlo v Hranicích setkání 31 zástupců významných hráčů trhu práce v regionu Lipenska a Hranicka, kteří si společně položili tuto otázku.


Na startu. Obor obráběč kovů má premiéru

28.8.2015 Rychnovský deník - Tréninkové centrum firmy Bühler CZ Žamberk ožije od příštího týdne (a pak každý sudý týden) deseti studenty nového oboru obráběč kovů. Jedná se o premiéru – společnost obor zavádí spolu se Střední školou obchodu, řemesel a služeb v Žamberku na zámku.


Úřady práce ČR: Role ÚP v Národní soustavě kvalifikací

UP_logo.jpg Jakou roli mají v Národní soustavě kvalifikací úřady práce ?


Projekt UNIV 3 ověřil funkčnost Národní soustavy kvalifikací a směřuje ke svému závěru

Cílem projektu UNIV 3 je zkvalitnit systém rekvalifikací. V praxi to znamená ověření a uznání výsledků neformálního vzdělávání, v němž jsou uznávány dovednosti a znalosti, které si osvojili zájemci o novou profesní kvalifikaci během života i mimo školu. Závěrečná zkouška celého procesu probíhá podle hodnoticích standardů  Národní soustavy kvalifikací  (dále jen NSK) a díky tomu je získaná profesní kvalifikace uznána zaměstnavateli v celé ČR.


Zpravodaj 9/2015

Z terminologie Cedefopu 43 *  Nizozemsko oceňuje dobrou řemeslnou práci *  Jorie Graham *  Podporovat vzdělávání dospělých *  Community-colleges v USA bez školného? *  Nové vymezení evropských priorit ve vzdělávání a profesní přípravě *  Počítače nezlepšují výsledky žáků *  Integrace profesního a vysokoškolského vzdělávání v duálních studijních oborech *  Rámec transparentnosti v Německu se stává konkrétní *  Výhody kratších názvů u vědeckých prací


Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce 2003/2004

Vojtěch, J. – Festová, J. - Sukup, R.; Praha, NÚOV 2004. 40 s. 


Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků 2009/10

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚOV, 2010. 47 stran.


Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura

Trhlíková, Jana – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2010. 40 stran.


Vzdělanostní a oborová struktura 2010/11

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚOV, 2011. 52 stran.


RVP pro dvojjazyčná gymnázia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). V novém oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium se žáci vzdělávají od školního roku 2016/2017 počínaje 1. ročníkem.  


NÚV dnes na expertním kulatém stole s europoslankyní Dlabajovou

Výsledky projektů POSPOLU, UNIV, NSK a Koncept se odrazily v tematické zprávě, která byla předložena Evropskému parlamentu


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2003

Vojtěch, J. – Úlovcová, H. – Trhlíková, J. – Festová, J. Praha, NÚOV 2003. 


Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2004

Vojtěch, J. – Úlovcová, H. – Trhlíková, J. – Festová, J. – Kalousková, P. – Sukup, R. Praha, NÚOV 2004. 


Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2005

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Festová, J. - Trhlíková, J. - Doležalová, G. - Kofroňová, O. - Kalousková, P.; Praha, NÚOV 2006.


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2006

Úlovcová, H. – Vojtěch, J. – Festová, J. – Trhlíková, J.– Doležalová, G. – Kalousková, P – Kleňhová, M. – Šťastnová, P.; Praha, NÚOV 2007, 104 stran. ISBN 978-80-85118-00-1. 


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2007

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Burdová, J. - Trhlíková, J. - Doležalová, G. - Chamoutová, D. - Kalousková, P. - Kleňhová, M.; Praha, NÚOV 2008.


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2008

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Trhlíková, J. - Kalousková, P. - Chamoutová, D. - Křížová, E. - Koucký, J. - Lepič, M. - Skácelová, P.; Praha: NÚOV 2009, 100 stran, ISBN 978-80-87063-21-7.


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2009

Úlovcová, H. – Vojtěch, J. – Trhlíková, J. – Chamoutová, D. – Skácelová, P. – Burdová, J.; Praha: NÚOV 2010, 88 stran. ISBN 978-80-87063-28-6.


Zpravodaj Oborové skupiny č. 10

Desáté vydání zpravodaje Oborové skupiny, které vyšlo v září 2015, je tematicky zaměřeno na představení tří projektů, které do konce roku 2015 skončí a do kterých se zapojily i oborové skupiny. Jde o projekt Národní soustava kvalifikací 2 (NSK2), prostřednictvím jehož výsledků budou moci zaměstnavatelé zásadním způsobem ovlivňovat vzdělávací programy, projekt Pospolu zaměřený na zlepšování podmínek spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů a projekt Národní závěrečná zkouška (NZZ_2), zaměřený na zkoušky, jimiž je možné hodnotit výsledky provedených změn ve významné části vzdělávacího systému.


Národní soustava kvalifikací a adaptační programy

Využíváte adaptačních programů pro lepší začlenění nových zaměstnanců do firemní struktury a pracovního kolektivu? Adaptace se opakuje s každým novým zaměstnancem a jejím cílem je pomoci tomu, aby zaměstnanec co nejdříve podával očekávaný pracovní výkon.


NSK nám umožňuje změnit profesní život v jakémkoliv věku

Jen 44% pracujících v plzeňském kraji je spokojeno se svojí prací. Pomoci jim může národní soustava kvalifikací.


Nabízené diagnostické metody


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2010

Burdová, Jeny – Doležalová, Gabriela – Chamoutová, Daniela – Kleňhová, Michaela – Skácelová, Pavla – Trhlíková, Jana – Úlovcová, Helena – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV 2011, 99 stran. ISBN 978-80-87063-38-5.


Kurz Instruktor praktického vyučování prohloubil vzájemnou důvěru mezi školou a sociálními partnery

Na samém konci srpna proběhl kurz Instruktor praktického vyučování na Střední a Vyšší odborné zdravotnické škole v Kladně, Havířské ulici pod vedením lektorek Mgr. Zuzany Volné a Ing. Zuzany Ekrtové.


Závěrečné zkoušky pro žáky s více vadami

Souběžné postižení více vadami je většinou kombinací tělesného postižení s mentálním, případně smyslovým postižením (zrakovým, sluchovým, vadami řeči). V důsledku postižení pohybového systému, intelektu, případně oblasti sluchu, zraku a řeči se nerozvíjí dostatečně vnímání a představy čímž jsou postiženy i myšlenkové procesy.


Závěrečné zkoušky pro žáky se zrakovým postižením

Zrakově postižení žáci mají omezené nebo znemožněné vnímání okolního světa pomocízraku, což má zásadní vliv na některé kognitivní procesy v souvislosti se studiem a s vykonáním závěrečné zkoušky. Mnohé zrakové vady lze do určité míry kompenzovat pomůckami, ale ani tak nemohou někteří žáci vnímat okolní svět zrakem ve stejné míře a kvalitě jako jejich spolužáci. Z tohoto důvodu je pro tyto žáky třeba upravit podmínky pro skládání závěrečných zkoušek.


Závěrečné zkoušky pro žáky se sluchovým postižením

Žáci se sluchovým postižením vyžadují speciální přístup. Rady, jak postupovat, najdete v následující prezentaci a v článku Romany Jezberové Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením.


Závěrečné zkoušky pro žáky s tělesným postižením

Tělesné postižení ovlivňuje výkon žáka u závěrečných zkoušek v závislosti na typu a stupni postižení, a to u všech zkoušek – písemné, praktické i ústní. Projevuje se v oblasti hrubé i jemné motoriky. Nabízíme vám proto příklady dobré praxe, který ukazují, jak přizpůsobit závěrečné zkoušky podle jednotného zadáním potřebám žáků s tělesným postižením.


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Základní školy a víceletá gymnázia se mohou začít registrovat do Minisčítání

Vyplňování dotazníků a interpretace dat  má zpestřit žákům ve věku 9 - 15 let hodiny matematiky nebo výchovy k občanství.


Webinář Analýza webových dat pro učitele - zítra ve 20.00 na Metodickém portále

O dostupných datech (nejen) žáků a studentů a o otevřených vzdělávacích zdrojích se zaměřením na získávání dat ze sociálních médií bude diskutovat lektor Jakub Růžička. 


Kurz pro instruktory praktického vyučování podporuje porozumění škol a firem

O zkušenostech s kurzem Instruktor praktického vyučování, určeném pro instruktory z řad zaměstnanců sociálních partnerů škol, který byl vytvořen a realizován v rámci projektu Pospolu, jsme hovořili s lektorkou kurzu Ing. Martinou Neužilovou ze Střední školy obchodní v Českých Budějovicích.


PILOT S

Tvorba a ověřování školních vzdělávacích programů ve vybraných SOŠ a SOU (2005 - 2008)


Kurikulum S

Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (2009 - 2012)


Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání

MŠMT vydává Situační zprávu o inkluzivním vzdělávání.


NSK

Projekt Rozvoj Národní soustavy kvalifikací (NSK) realizovaný v letech 2005 až 2008 podpořil propojení počátečního a dalšího vzdělávání.


UNIV

Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé (2005 - 2008)


UNIV 2 - KRAJE

Školy - centra celoživotního učení (2009 - 2013)


VIP Kariéra

Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání (2005 - 2008)


NZZ

IPn Nová závěrečná zkouška (2009 - 2012)


Jaká je uplatnitelnost absolventů českých škol?

Helena Úlovcová, pověřena řízením NÚV, ve Studiu Leonardo Českého rozhlasu Plus


Prvky ECVET a jejich využití v počátečním odborném vzdělávání na národní úrovni

Publikace vydaná v roce 2015 přibližuje Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET). Přináší konkrétní ukázky praktického využití ECVET podniky a školami zapojenými do projektu Pospolu. 


Dění v projektu duben - červen 2015


Nově certifikovaná zařízení - srpen 2015

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v srpnu 2015 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Portus Prachatice


ředitelé ústavu


historie ústavu


Ochrana osobních údajů


Obvyklý průběh prvního setkání


Přehled poskytovaných služeb


Novinky 2. září 2015


Instruktor praktického vyučování

Instruktor praktického vyučování je zaměstnanec podniku, ve kterém probíhá praktické vyučování žáků podle smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování. Zmiňovaná smlouva pak konkretizuje úkoly instruktora při řízení učební činnosti žáků, rozsah jeho zapojení do vzdělávacího procesu a náklady s tím související.


Per aspera ad astra

Zveme vás na konferenci na téma galerijní pedagogika a cíle výtvarné výchovy v RVP


Změna profese je dnes už běžnou záležitostí

Pouze desetina personalistů dává při výběru nových zaměstnanců jednoznačně přednost uchazečům, kteří se celoživotně soustředí na jedinou profesi. Naopak pro téměř čtvrtinu HR specialistů jsou kandidáti, kteří v průběhu kariéry dokázali změnit profesi, atraktivnější.


Ani v padesáti letech není pozdě na změnu vašeho profesního života

Firma bude tak úspěšná, jaké lidi si do firmy pustíte, je krédo Stanislava Sýkory, bývalého zkušeného personalisty a později generálního ředitele v Asseco Solutions. O tom, že v životě dostáváme právě ty lekce, které potřebujeme, byl náš rozhovor.


Bude třeba více zdravotníků, finančníků i techniků

V následujících deseti letech by mělo přibývat pracovních míst ve zdravotní a sociální péči, peněžnictví a pojišťovnictví nebo v technicky zaměřených oblastech. V projekci vývoje českého pracovního trhu to uvádí Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).


Největší zájem je o profesní kvalifikace a osvědčení pro strážné

Rekvalifikační kurzy navštěvují lidé všech věkových kategorií a je o ně velký zájem. Novinkou, která se stala velmi žádanou, jsou profesní kvalifikace (složení kvalifikační zkoušky před komisařem). Využívají je lidé, kteří mají praxi v určité oblasti, ale chybí jim požadované vzdělání.


V příštích letech bude potřeba více zdravotníků, finančníků i techniků

V následujících deseti letech by mělo přibývat pracovních míst ve zdravotní a sociální péči, peněžnictví a pojišťovnictví nebo různých technicky zaměřených oblastech. V projekci vývoje českého pracovního trhu to uvádí Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Autoři dokumentu ale připomínají, že odhady jsou problematické mimo jiné vzhledem k různým směrům, jakými se může ubírat ekonomika v Česku i jiných státech Evropské unie.


Zpravodaj 7-8/2015

Z terminologie Cedefopu 42 *  Nově zařazená slova v Oxfordském slovníku – některá mohou být starší, než si myslíte *  Obohacená strava – součást řešení podvýživy *  Nerovnoměrný návrat Evropy k růstu zaměstnanosti *  Rakouský AusbildungsFit pomáhá připravit se na odborné vzdělávání *  Boloňský proces: cesta od Sorbonny (1998) k Bukurešti (2012) *  40 let učňovství v systému školství ve Francii *  AFFELNET – přidělování žáků do středních škol *  Uprchlíci a přístup k OVP v Evropě: případ ochrany privilegií bílých?  Učňovství jako nástroj pro snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí v USA *  Příloha IV: Seznam řemesel jako příloha Řádu řemesel (Německo)


Scénáře možného vývoje


Brašnářství

Sázka na vlastní a kvalitní výrobky i prodej přes internet. To je jen část úspěšného příběhu Brašnářství Roman Tlustý a spol. Lidé oceňují především to, jak se malá firma dokázala postavit tlaku nadnárodních podniků a nevzdala se ani v situaci, která by byla pro většinu ostatních beznadějná.


Najít dobrého kuchaře? Nyní téměř nemožné

Provozovatelé restaurací složitě hledají síly do kuchyně. Časově i fyzicky náročnou práci nemůže dělat každý .


7 profesí, o které se letos firmy poperou

Vybrali jsme 7 profesí, které nebudou mít v roce 2015 s uplatněním problém.


Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Principy rozvoje spolupráce škol a zaměstnavatelů v nové publikaci projektu Pospolu.


Jednotky výsledků učení ECVET pomáhají zkvalitnit odbornou praxi žáků

Přesně vymezit, co se mají žáci naučit během odborné praxe u zaměstnavatelů, a ve výsledku tak zvýšit kvalitu praktické výuky pomohly středním odborným školám jednotky výsledků učení, které školy vytvářely v prodloužení projektu Pospolu.