Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 59


Ověřování odborných znalostí a dovedností žáků - sbírka úloh pro truhláře

Publikace vydaná v roce 2015 pro skupinu oborů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie.


Dopravní prostředky, stroje pro dopravu a montáž

Tyto studijní texty byly vydány v roce 2015 pro III. ročník oboru vzdělání: 23-65-H/01 STROJNÍK.


Jak zkvalitnit spolupráci odborných škol a firem? Odpověď přináší projekt Pospolu

Upozornit na dobře fungující spolupráci odborných škol a firem a navrhnout systémové změny, které by podmínky pro spolupráci zlepšily. Tyto a další úkoly a výstupy projektu Pospolu byly 21. července 2015 představeny na konferenci Rady partnerů IQ Industry a Enersol v Hluboké nad Vltavou.


V Česku chybí IT specialisté. Firmy o ně proto pečují lépe než v zahraničí

Polovina firem na světě plánuje letos nabírat zaměstnance, pětina chce naopak propouštět. To je hlavní závěr světového průzkumu společnosti PwC. Navyšovat stavy hodlají správci aktiv, zdravotnické a farmaceutické společnosti. Tvrdým oříškem je ale najít schopné lidi. V Česku chybí hlavně IT specialisté.


Kvalifikovaní uchazeči se na trhu práce jen tak neobjeví

Na trhu práce lze očekávat další oživení, firmy se chystají nabírat nové pracovníky. Poptávka dokonce převyšuje nabídku zaměstnanců a ve velkých městech a průmyslových zónách hlásí podniky jejich kritický nedostatek. Nejvíce chybí řemeslníci, technici, obchodní zástupci i účetní.


Extrémně roste logistika. Firmy hledají až dvakrát více lidí než dříve

Firmy hledají lidi na pozice, které nevyžadují vyšší vzdělání. pět let sleduje český pracovní trh. Radí firmám, jak si najít nejlepší zaměstnance a jak je udržet. Tomáš Ervín Dombrovský, hlavní analytik společnosti LMC, která provozuje portály Prace.cz a Jobs.cz, se obává, že během několika let určité pozice z České republiky mohou zmizet. "Bohužel třeba konstruktéři nejsou považováni za prestižní, přestože jsou pro tuzemský průmysl velice důležití," říká v rozhovoru pro HN.


Studenti skládali závěrečné zkoušky ve výcvikovém středisku

14.7.2015 Jindřichohradecký deník - Ve právě zakončeném školním roce ukončili první absolventi oboru Nástrojař Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Jindřichův Hradec své studium závěrečnou zkouškou ve výcvikovém středisku společnosti Motor Jikov group v Soběslavi.


Ostroj: Techniky si vychováváme už od základní školy

10.7.2015  HR Forum - Na konci května proběhlo v prostorách Slovanského domu v Praze udělování cen patnáctého ročníku soutěže HREA – Excellence Award. První místo získala společnost OSTROJ, a. s., za svůj projekt Partnerská základní škola OSTROJe. Ukazuje, že vzbudit u dětí zájem o technické vzdělání je možné.


Úsilí o efektivnější a snadnější spolupráci škol a firem

17.7.2015 Rychnovský deník - Konec školního roku je bilancováním toho, co se ve školách povedlo. A ve Střední škole – Podorlickém vzdělávacím centru v Dobrušce se opravdu povedlo něco, co se každé střední škole nepovede. V červnu 2015 se zde totiž konalo další regionální setkání zástupců škol a firem zapojených do projektu Pospolu, jehož cílem je především navrhnout opatření, která povedou k efektivnější a snadnější spolupráci škol a firem. Akce se uskutečnila jako součást kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání.


Metodika nabízí příklady dobré praxe z oblasti integrace žáků se znevýhodněním

Dvě publikace vydané v roce 2015 mohou sloužit  jako zdroj inspirace pro využití jednotlivých nástrojů v praxi i pro případnou spolupráci s místními neziskovými organizacemi či dalšími sociálními partnery.


Kreativita dětí v přírodních vědách a matematice


Jak NSK využívá česká sklářská společnost


Učitelé mají chuť předávat si navzájem zkušenosti

Vzdělávacích seminářů projektu Lektoři a mentoři pro školy se zúčastnilo na tři sta pedagogů


Novela školského zákona vstoupila v platnost

Velkou většinou hlasů přítomných senátorů a senátorek byla ve čtvrtek 19. března schválena novela školského zákona, která mimo jiné zavádí jednotné závěrečné zkoušky do všech škol s učebními obory. Prezident Miloš Zeman připojil svůj podpis pod novelu dne 1. dubna 2015.


Národní soustava kvalifikací vstoupila v život

Do projektu Národní soustavy kvalifikací (NSK) se v uplynulých pěti letech zapojilo více než 3 500 expertů z praxe. Počet vytvořených profesních kvalifikací překročil číslo 1 100. Na trh práce tak díky NSK přibylo přes 110 tisíc nových kvalifikovaných pracovníků v oborech, ve kterých je u zaměstnavatelů největší poptávka.


Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení

Stovka učitelek mateřských škol z celé České republiky absolvovala od února do března 2015 čtyřicetihodinový seminář o utváření předmatematických představ dětí. Staly se tak členkami celorepublikového týmu lektorů, kteří budou učit své kolegy rozvíjet matematické představy předškolních dětí a pomáhat tak zlepšovat vztah budoucích žáků k matematice.


Důležité je, když si dítě může na věc sáhnout

Proč je tak důležité, aby děti předškolního věku měly možnost manipulativních činností, a jak se tím utvářejí jejich předmatematické představy? A jak vypadaly semináře pro učitelky mateřských škol, které se díky nim stanou lektorkami? O tom jsme mluvili s RNDr. Evou Zelendovou, která se v NÚV věnuje také rozvoji předmatematických představ dětí.


Profesní příprava na Kubě se reformuje

V kubánské ekonomice od roku 2011 značně vzrostl počet malých samostatných subjektů. Další expanzi tohoto sektoru ale omezuje nedostatečná profesní příprava.


Závěrečná zkouška v učebních oborech v Rakousku

Závěrečná zkouška v učebním oboru je zpravidla jedinou zkušební formou v podnikové části duální profesní přípravy. 


Absolventi VOŠ nacházejí dobré uplatnění

Zhruba 63 % absolventů vyšších odborných škol (VOŠ) se uplatní přímo v oboru, který vystudovali, 18 % v oboru příbuzném. Absolventi oceňují odborné teoretické a praktické znalosti a dovednosti, které studiem získali. Potýkají se však stále s nižšími platy a nižší prestiží oproti absolventům vysokých škol.


Vzdělávání 2/2015

Vážení čtenáři, po vleklých kontroverzích a za cenu různých ústupků byla schválena dlouho očekávaná novela školského zákona. Obsahuje i paragrafy týkající se podpory zdravotně znevýhodněných žáků, ovšem bez formulací, které umožňovaly různou interpretaci a vzbudily tak velkou kritiku. Naopak další sporné části z novely vypadly – nebude tedy vytvořen registr pedagogických pracovníků a ani domácí vzdělávání na druhém stupni ZŠ se nedočkalo svého uzákonění. Prezident Miloš Zeman novelu podepsal 1. dubna 2015 navzdory svým výhradám proti začleňování části handicapovaných žáků do standardních tříd. V polovině května proběhne tradiční seminář o celoživotním vzdělávání v Kroměříži, který se letos zapojuje do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání. Toto číslo čtvrtletníku proto obsahuje řadu článků o celoživotním vzdělávání a tématu je věnována i příloha, kde najdete např. reportáž o tom, jak se stát sklářem. Inspirativní čtení přeje Zoja Franklová


Spolupráce škol a firem v oborech vzdělání Cukrář a Pekař

Metodický inspiromat vydaný v roce 2015 v projektu Pospolu pro skupinu oborů 29 Potravinářství a potravinářská chemie.  


Jak připravit žáky na reálné pracovní prostředí. Návrh metodiky odborného výcviku

Metodický inspiromat pro skupinu oborů 66 Obchod byl vydán v r. 2015 v  projektu Pospolu.


Evaluační nástroje k ověřování odborných kompetencí žáků se zdravotním postižením

Publikace vydaná v roce 2015 pro skupinu oborů 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů.


Profilová část maturitní zkoušky: praktická zkouška, maturitní práce a její obhajoba

Publikace vydaná v projektu Pospolu v r. 2015 pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie.


Špatný den? To nevadí, vyřešíme to v klidu

Práce je, lidé ne ...


Startují závěrečné zkoušky na učilištích. Poprvé se na všech školách konají podle jednotného zadání.

Praha, 1. června 2015: Podle nedávno přijaté novely školského zákona jsou všechny školy vyučující učební obory povinné připravit své závěrečné zkoušky na základě jednotného zadání. V průběhu června se budou konat na 478 školách, které mají žáky ve třetím ročníku. Konkrétní termíny si školy určují samy.


Ostrý start jednotných závěrečných zkoušek v učebních oborech

16. února 2015: Poslanecká sněmovna přijala v pátek 13. února 2015 novelu školského zákona, která zavádí jednotné závěrečné zkoušky v učebních oborech. Završuje se tím reforma závěrečných zkoušek, která má zvýšit prestiž výučního listu. Ústní, praktické i písemné zkoušky se budou připravovat podle jednotného zadání, úroveň bude tedy srovnatelná na všech školách.


Příprava jednotných závěrečných zkoušek v učebních oborech vrcholí.

Praha, 1. prosince 2014: Rozšiřuje se databáze témat, aby bylo možné generovat každý rok jiné zadání závěrečných zkoušek.


30. června na učilištích končí závěrečné zkoušky, většinou je žáci skládali podle jednotného zadání

20. června 2014: Od začátku června probíhaly na školách závěrečné zkoušky v učebních oborech. Školy se mohly dobrovolně rozhodnout, zda je připraví podle vlastních představ, nebo podle jednotného zadání, vytvořeného v rámci projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška 2. Pro jednotné závěrečné zkoušky se rozhodlo 441 škol s učebními obory, což představuje 88 procent, v průběhu června je skládalo celkem 27 064 žáků.


Školy se právě rozhodují, zda se dobrovolně přidají k jednotným závěrečným zkouškám pro učně

24. března 2014: V průběhu března získaly školy přístup k jednotným zadáním pro závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. V informačním systému nové závěrečné zkoušky se mohou v současnosti seznámit s jednotným zadáním pro ústní a praktickou zkoušku.


Odborníci HK ČR garantují kvalitu absolventů odborných škol

3. 6. 2013: Tiskové oddělení HK ČR a NÚV: Hospodářská komora České republiky (HK ČR) a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) uzavřeli důležitou smlouvu o spolupráci na reformě závěrečných zkoušek v učebních oborech. Reforma probíhá v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2 (NZZ_2), který má za cíl vytvořit jednotná zadání pro závěrečné zkoušky žáků v oborech vzdělání s výučním listem. Odborníci z praxe nominovaní HK ČR budou garantovat podobu jednotných zadání pro 122 učebních oborů.


Nové závěrečné zkoušky mají podporu škol i zaměstnavatelů

8. března 2012: K 31. březnu končí projekt Nová závěrečná zkouška, který umožnil provést reformu závěrečných zkoušek v učebních oborech. Od dubna na něj naváže dvouletý projekt, jehož cílem je dokončení přípravy jednotných zadání a zdokonalení internetového informačního systému pro jejich zpřístupnění. Obojí je předpokladem pro celoplošné zavedení nové závěrečné zkoušky ve školách vyučujících učební obory.


Projekt končí, jednotné učňovské zkoušky budou pokračovat

Praha, 19. prosince 2013: V roce 2014 skončí projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Nová závěrečná zkouška 2, v jehož rámci se připravují jednotné závěrečné zkoušky pro učně. Školy se však nemusí obávat, pro další roky zajistí jednotná zadání a metodickou podporu Národní ústav pro vzdělávání.


Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000 – 2025

Lepič, Martin – Koucký, Jan – Ryška, Radim – Zelenka, Martin. Praha: NÚV 2015. 74 stran.


Výroční zpráva NÚV 2014

Nabízíme vám výroční zprávu Národního ústavu pro vzdělávání, která odráží široký záběr činnosti ústavu v oblasti předškolního, základního, středního i dalšího vzdělávání, stejně jako problematiku jazykového a uměleckého vzdělávání.


30. června na učilištích končí závěrečné zkoušky, většinou je žáci skládali podle jednotného zadání

20. června 2014 : Od začátku června probíhaly na školách závěrečné zkoušky v učebních oborech. Školy se mohly dobrovolně rozhodnout, zda je připraví podle vlastních představ, nebo podle jednotného zadání, vytvořeného v rámci projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška 2. Pro jednotné závěrečné zkoušky se rozhodlo 441 škol s učebními obory, což představuje 88 procent, v průběhu června je skládalo celkem 27 064 žáků.


Školy se právě rozhodují, zda se dobrovolně přidají k jednotným závěrečným zkouškám pro učně

24. března 2014: V průběhu března získaly školy přístup k jednotným zadáním pro závěrečné zkoušky v  oborech vzdělání s výučním listem. V informačním systému nové závěrečné zkoušky se mohou v současnosti seznámit s jednotným zadáním pro ústní a praktickou zkoušku.


Ostrý start jednotných závěrečných zkoušek v učebních oborech

16. února 2015: Poslanecká sněmovna přijala v pátek 13. února 2015 novelu školského zákona, která zavádí jednotné závěrečné zkoušky v učebních oborech. Završuje se tím reforma závěrečných zkoušek, která má zvýšit prestiž výučního listu. Ústní, praktické i písemné zkoušky se budou připravovat podle jednotného zadání, úroveň bude tedy srovnatelná na všech školách.


Klesá počet nezaměstnaných absolventů škol, lepší se situace vyučených

Výrazně lepší uplatnění na trhu práce nalézají absolventi učebních oborů zaměřených na stavebnictví a zpracování dřeva.


Ověřování znalostí žáků s využitím počítačů

V rámci projektu NZZ 2 vznikla zcela unikátní aplikace, která rozšiřuje informační systém nové závěrečné zkoušky. Školy ji mohou využívat jak pro realizaci písemné zkoušky při závěrečné zkoušce, tak i v průběhu školního roku pro průběžné ověřování znalostí. O tom, zda a jak bude systém používán, rozhoduje ředitel školy.


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2015

Úlovec, Martin. Praha: NÚV, 2015. 48 stran. 


Sektorové dohody a NSK, cesta ke kvalifikovaným zaměstnancům

12692bc091.jpg Zájem o technické obory vzdělávání za poslední dva roky mírně roste, nicméně potřeba kvalifikovaných pracovníků v této oblasti roste mnohem rychleji. Pokud se nepodaří tento trend změnit, budou z této země odcházet zakázky a nebudou přicházet nové investice, protože je nebude mít kdo dělat, varuje viceprezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Somr.


Pokrývač skládaných krytin

Proběhla první zkouška z profesní kvalifikace Pokrývač skládaných krytin a Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech.


Regionální setkání přispěla k diskusi o technickém vzdělávání

Sdílet příklady dobré praxe spolupráce škol a firem a prezentovat aktivity realizované v projektu Pospolu bylo hlavním cílem regionálních setkání zástupců škol a firem, která od dubna do června letošního roku pořádalo sedm vybraných partnerství zapojených do projektu Pospolu. Setkání se uskutečnila v rámci kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání.


Vimperská firma Rohde & Schwarz si vyučí zaměstnance. Otevře svou vlastní školu

11.7.2015 iHNed.cz - Společnost Rohde & Schwarz, vyrábějící komunikační a měřicí zařízení, otevírá ve Vimperku vlastní školu. Chce se zaměřit na obor zkušebního technika. Firma bude studentům platit mzdu, jako kdyby pracovali osm hodit denně. Zájemci o studium se budou učit základy elektrotechniky technicky i prakticky. Po šesti měsících musí zvládnout závěrečnou zkoušku.


Firmy i personální agentury si stěžují na nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků

Více volných pracovních míst a méně nezaměstnaných, tak vypadala situace na trhu práce v červnu. Ačkoliv práci v regionu Prostějovsko hledá více než čtyři tisíce lidí, nových pracovníků je na trhu nedostatek. Firmy i odborníci se shodují, že chybějí schopní dělníci či pracovníci technických oborů.


Lidí s potřebnou kvalifikací je málo

Společnost ManpowerGroup v uplynulých dnech zveřejnila výsledky desátého ročníku každoročního průzkumu „Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací“, který se zaměřuje na obsaditelnost konkrétních pozic vhodnými uchazeči a zároveň monitoruje, jaká opatření společnosti zavádějí, aby na trhu práce uspěly.


Standardy profesních kvalifikací schválené 29. 6. 2015

Dne 29. 6. 2015 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací.


Jednotné závěrečné zkoušky – podpora žáků učebních oborů

Závěrečná zpráva projektu Nová závěrečná zkouška 2 vydaná v roce 2015.


Vyšly nové metodické publikace projektu Pospolu

V projektu Pospolu jsme vydali nové publikace pro střední odborné školy v edicích Profilová maturitní zkouška, Z praxe škol a Metodický inspiromat.


JHK podporuje spolupráci škol se zaměstnavateli a odborníky

8.7.2015 Českobudějovický deník - Podíl zaměstnavatelů, kteří mají problémy s obsazením volných pracovních pozic z důvodu nedostatku kvalifikovaných kandidátů, stoupá. Mezi nejčastější důvody, které zaměstnavatelé uvádějí je, že obtížně nalézají kvalitně připravené absolventy po stránce odborné i všeobecné a mladým absolventům chybí praxe a znalosti o prostředí a chodu firem.


Učitelé z technických středních škol vyráží do provozů. Aby věděli, co učit

4.7.2015 Mladá fronta DNES - Absolventi středních průmyslových škol neumí v praxi téměř nic, stěžují si často majitelé strojírenských firem. Učitelé proto chodí přímo do hal nabírat zkušenosti, které pak předají žákům.


Přednáškový cyklus o gastronomii

30.6.2015 Znojemsko - Kdo chce být profík ve svém oboru, musí se neustále vzdělávat a doplňovat své znalosti. Studenti SOU a SOŠ SČMSD na ulici Přímětická se na svou budoucí profesní dráhu pečlivě připravují a již teď si školní výuku zpestřují tematickými kurzy a semináři. V měsíci červnu absolvovali žáci oboru Hotelnictví a turismus hned tři přednášky o současných trendech v gastronomii.


Standardy profesních kvalifikací schválené 29. 6. 2015


Vydali jsme sborník příkladů dobré praxe

sbornik.jpg Přečtěte si příběhy lidí, kteří se pustili se zaujetím do vzdělávacího procesu v projektu UNIV 3, aby si vyzkoušeli, co znají a dovedou, nebo se seznamte s lektory, kteří připravovali kurzy, vše odučili i odzkoušeli a po celou dobu účastníky vzdělávání provázeli, nebo se školami a vzdělávacími institucemi, kde se vše odehrávalo. V jejich příbězích se dočtete, jak jim účast v projektu UNIV 3 změnila život.


Inspiromat pro technické obory

Publikace vydaná v roce 2015 přináší metodickou inspiraci pro žáky a pedagogy strojírenských, elektrotechnických a hornických oborů a oborů informačních technologií.


Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol

Příručka opatření. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2015. 97 stran.  


Už devět let podporuje Narex na školách budoucí mistry řemesel

1.7.2015 TZB-info - Unikátní projekt českého výrobce elektronářadí rozvíjí technickou vzdělanost i zručnost mladých lidí a napomáhá při výchově odborníků pro průmyslová odvětví.