Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 110


Diagnostika LMP


Zařazení a způsob vyjádření problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kurikulárních dokumentech vybraných zemí

Analýza se soustřeďuje na kurikulární dokumenty (kurikula) vztahující se k povinnému vzdělávání ve Finsku, Irsku, Kanadě (Ontario), Polsku, Skotsku. Státy byly vybrány z výčtu zemí, které dosáhly v šetření PISA 2012 v oblasti čtenářské, přírodovědné i matematické gramotnosti statisticky významně lepších výsledků než ČR.


Závěrečná konference NSK

JEDEME DAL.jpg materiály ze závěrečné konference NSK


V rámci celoživotního vzdělávání pomáhá i učiliště

Střední škola technická (SŠT) Praha 4, Zelený pruh 1294, dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pořádá rekvalifikace na celý obor nebo jeho část v rámci oborů vzdělání, které má zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Realizací rekvalifikačních kurzů pro dospělé řeší škola nedostatek technicky vzdělaných lidí na současném trhu práce.


Škola spolupracuje s firmou vyrábějící atypické výtahy

26.5.2015 Hradecký deník -  Studenti i vedení Střední průmyslové školy Chrudim si praktické ukázky od Tramontáže chválí.   


Škola spolupracuje s firmou vyrábějící atypické výtahy

26.5.2015 Hradecký deník -  Studenti i vedení Střední průmyslové školy Chrudim si praktické ukázky od Tramontáže chválí.   


Škola spolupracuje s firmou vyrábějící atypické výtahy

26.5.2015 Hradecký deník -  Studenti i vedení Střední průmyslové školy Chrudim si praktické ukázky od Tramontáže chválí.   


Pomozte zlepšit prostředí pro spolupráci ve vzdělávání

25.5.2015 businessinfo.cz -  Supluje byznys roli státní správy? A jak vlastně a na jakém systémovém základě funguje v současnosti vztah mezi firmami a státem při podpoře odborného technického školství? Vědí všechny průmyslové firmy o možnostech daňových odpočtů či vzorových smlouvách mezi žáky a zaměstnavateli? To jsou některé z otázek, které budou probírány v rámci diskusního panelu 3. června v Mladé Boleslavi.    


Pomozte zlepšit prostředí pro spolupráci ve vzdělávání

25.5.2015 businessinfo.cz -  Supluje byznys roli státní správy? A jak vlastně a na jakém systémovém základě funguje v současnosti vztah mezi firmami a státem při podpoře odborného technického školství? Vědí všechny průmyslové firmy o možnostech daňových odpočtů či vzorových smlouvách mezi žáky a zaměstnavateli? To jsou některé z otázek, které budou probírány v rámci diskusního panelu 3. června v Mladé Boleslavi.    


Setkání zástupců škol a sociálních partnerů na SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě

26.5.2015 Znojemsko -  První regionální setkání zástupců škol a firem se uskutečnilo 29. dubna ve Znojmě. V prostorách Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Znojmo, s. r. o., se setkalo několik zástupců středních učňovských škol a jejich sociálních partnerů z celé České republiky.     


Setkání zástupců škol a sociálních partnerů na SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě

26.5.2015 Znojemsko -  První regionální setkání zástupců škol a firem se uskutečnilo 29. dubna ve Znojmě. V prostorách Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Znojmo, s. r. o., se setkalo několik zástupců středních učňovských škol a jejich sociálních partnerů z celé České republiky.     


Koncepční studie a navrhovaná opatření

Analytický dokument projektu Pospolu vydaný v r. 2015. 


Koncepční studie a navrhovaná opatření

Koncepční studie je analytický dokument, který zkoumá možnosti uplatnění prvků duálního systému v českém prostředí – popisuje současný stav a možnosti, jak jej změnit.


Koncepční studie a navrhovaná opatření

Koncepční studie je analytický dokument, který zkoumá možnosti uplatnění prvků duálního systému v českém prostředí – popisuje současný stav a možnosti, jak jej změnit.


Asistent pedagoga


Asistent pedagoga

Uveřejňujeme  Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga , které schválila porada vedení M ŠMT na konci května 2015.


asistent pedagoga

Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.  Hlavním cílem jeho působení je podpora práce pedagoga při práci se žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory ve vzdělávání. Působení asistenta pedagoga je jedním z nástrojů inkluzivního modelu vzdělávání, které mezi svými prioritami uvádí také Strategie vzdělávání 2020 .


Podpora účastníkům projektu

Nabídka následné podpory účastníků projektu LAMS – setkání ve skupině


Závěr projektu - zkušenosti všech zapojených

Zakončení projektu - evaluační setkání.


Jak využít Europass ve výuce na základních a středních školách


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v červnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Online konference O digitálních technologiích ve škole jinak

Zveme Vás na online přenos konference, která se uskuteční ve dnech 9. až 10. června 2015 vždy od 8.00 na adrese www.kvic.cz. 


Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v plném proudu


Vývojové trendy textilního a oděvního oboru - odborný inspiromat

Publikace vydaná v r. 2015 v projektu Pospolu pro skupinu oborů vzdělání 31 Textilní výroba a oděvnictví.


Profilová část maturitní zkoušky

Publikace vydaná v r. 2015 v projektu Pospolu pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost.


Profilová část maturitní zkoušky: Praktická zkouška

Publikace projektu Pospolu z roku 2015 pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví – Pozemní stavby.


KA 02 vzdělávání učitelů - lektorů a mentorů pro český jazyk a litaraturu

KA02_supervize_Bohuslavice_27042015_1.jpg V rámci aktivity KA 02 se realizují supervize na školách a učitelům je poskytovaná zpětná vazba na ukázky v hodinách.


KA 01 vzdělávání lektorů a mentorů v oblasti diferenciace vzdělávání

KA01.jpg V květnu 2015 je vzdělávání zaměřeno na učitele fyziky a chemie.


KA 04 lektorské dovednosti pro učitele přírodopisu

V rámci aktivity probíhá distanční podpora účastníků - připravují se na svoji lektorskou praxi.


KA 05 Mentorské dovednosti pro učitele chemie a fyziky

KA 05 20150321 fyzika 2 (2).jpg Účastníci si zkoušejí ve vlastní škole mentorské rozhovory s využitím technik mentorské práce, se kterými se seznámili v rámci semináře.


KA 06 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast předškolního vzdělávání

V rámci aktivity probíhá distanční podpora účastníků, kteří již absolvovali prezenční setkání. Pomocí moderní komunikační techniky i návštěv metodiků upravují svoje vlastní lektorské programy .


KA 07 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast kultury a umění

KA07 29112014 VV (2).jpg V průběhu května 2015 se účástníci v rámci aktivity KA 07 připravují na prezentační vystoupení. Konzultovat svoji práci mohou s metodiky aktivity.


V sobotu začíná Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby


Díky zaměstnavatelům mají stipendia i nový studijní obor

21.5.2015 Mladá fronta DNES -  Spolupráce strojírenských firem s odbornými školami nese další ovoce. Díky aktivitě společnosti Bühler CZ otevře žamberská Střední škola obchodu, řemesel a služeb nový obor obráběč kovů. Vznik zcela nového učebního programu si vyžádala zoufalá situace na trhu práce.   


Díky zaměstnavatelům mají stipendia i nový studijní obor

21.5.2015 Mladá fronta DNES -  Spolupráce strojírenských firem s odbornými školami nese další ovoce. Díky aktivitě společnosti Bühler CZ otevře žamberská Střední škola obchodu, řemesel a služeb nový obor obráběč kovů. Vznik zcela nového učebního programu si vyžádala zoufalá situace na trhu práce.   


Firmy se chtějí domluvit se školami na vzdělávání samy

21.5.2015 Mladá fronta DNES -  V kraji dlouhodobě chybí kvalifikovaní odborníci. Velcí zaměstnavatelé v regionu se však na pomoc státu nebo kraje nespoléhají a do podpory škol investují velké peníze a úsilí. Shodli se na tom zástupci velkých firem v kraji na fóru MF DNES.


Firmy se chtějí domluvit se školami na vzdělávání samy

21.5.2015 Mladá fronta DNES -  V kraji dlouhodobě chybí kvalifikovaní odborníci. Velcí zaměstnavatelé v regionu se však na pomoc státu nebo kraje nespoléhají a do podpory škol investují velké peníze a úsilí. Shodli se na tom zástupci velkých firem v kraji na fóru MF DNES.


Stroje v dílně domažlického učiliště chválí i strojírenský obr

19.5.2015 Domažlický deník - Jen tři střední školy v celém Česku jsou partnery nadnárodního strojírenského gigantu Siemens při vzdělávání budoucích technických odborníků. Jednou z nich je i domažlické střední odborné učiliště, které v pátek odpoledne otevřelo nově vybavené školní dílny v Rohově ulici, kam přibylo vybavení za 15 milionů korun.


Stroje v dílně domažlického učiliště chválí i strojírenský obr

19.5.2015 Domažlický deník - Jen tři střední školy v celém Česku jsou partnery nadnárodního strojírenského gigantu Siemens při vzdělávání budoucích technických odborníků. Jednou z nich je i domažlické střední odborné učiliště, které v pátek odpoledne otevřelo nově vybavené školní dílny v Rohově ulici, kam přibylo vybavení za 15 milionů korun.


Psychologická diagnostika Brno 2015

NÚV je zapojen do příprav 3. ročníku mezinárodní konference Psychologická diagnostika Brno, který se uskuteční 22. - 23. října 2015.


Instruktor powerjógy

První zkouška z profesní kvalifikace


Instruktor powerjógy

První zkouška z profesní kvalifikace


Sektorová rada pro strojírenství podporuje technické vzdělávání

Neuspokojivá situace na trhu práce, stížnosti zaměstnavatelů na nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků, absolventi škol bez práce - to vše je už několik let známou skutečností. Zaměstnavatelé a vzdělavatelé již dávno pochopili, že nemohou čekat na zázrak, a chopili se iniciativy. Sdruženi ve 29 sektorových radách se aktivně zapojili do Národní soustavy kvalifikací.


Zpravodaj 5/2015

Z terminologie Cedefopu 40 *  Měření kvality zaměstnání v zájmu podpory způsobilostí mladých Evropanů *  Účinnější odborné vzdělávání a příprava pro lepší život občanů *  Vícejazyčnost zlepšuje fungování mozku *  Akademizace, nebo profesní směřování? *  Doplňování kvalifikace a závěrečná zkouška *  Jak udržitelná je fotovoltaická solární energie?


Na zavedení povinné odborné praxe ve firmách jsme připraveni

29.4.2015 Buhler.cz - Firma Bühler CZ Žamberk se spolu se zástupci dalších významných regionálních zaměstnavatelů, kterým není lhostejný osud učňovského školství, zúčastnila jednání konsorcia firem na letohradské radnici. Konsorcium svolal jeho zakladatel, starosta Letohradu pan Petr Fiala. Jeho cílem je rozvoj technického vzdělávání v regionu.


Na zavedení povinné odborné praxe ve firmách jsme připraveni

29.4.2015 Buhler.cz - Firma Bühler CZ Žamberk se spolu se zástupci dalších významných regionálních zaměstnavatelů, kterým není lhostejný osud učňovského školství, zúčastnila jednání konsorcia firem na letohradské radnici. Konsorcium svolal jeho zakladatel, starosta Letohradu pan Petr Fiala. Jeho cílem je rozvoj technického vzdělávání v regionu.


Ministerstvo chystá změny ke zlepšení spolupráce škol a firem

18. 5. 2015 Blesk.cz - Z výsledků projektu Pospolu zaměřeného na spolupráci škol a firem budou vycházet systémové změny ke zlepšení praktické výuky žáků středních odborných škol i učňů. Na dnešní tiskové konferenci to řekl náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc. Projekt připravily ministerstvo školství a Národní ústav pro vzdělávání, který je jeho přímo řízenou organizací, ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy.


Ministerstvo chystá změny ke zlepšení spolupráce škol a firem

18. 5. 2015 Blesk.cz - Z výsledků projektu Pospolu zaměřeného na spolupráci škol a firem budou vycházet systémové změny ke zlepšení praktické výuky žáků středních odborných škol i učňů. Na dnešní tiskové konferenci to řekl náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc. Projekt připravily ministerstvo školství a Národní ústav pro vzdělávání, který je jeho přímo řízenou organizací, ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy.


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2014

Doležalová G., Paterová P., Trhlíková J., Úlovec M., Úlovcová H., Vojtěch J., Tillner J., Praha: NÚV, 2015. 100 stran. ISBN 978-80-7481-102-9.


Brzy bude uzávěrka soutěže samostatných odborných prací

31. květen je poslední den, kdy mohou školy odeslat do NÚV práce svých žáků, které chtějí přihlásit do soutěže. Národní ústav pro vzdělávání vyhlásil soutěž ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR v březnu 2015.


Proběhla závěrečná konference projektu Pospolu

„Závěry projektu Pospolu v podobě návrhů opatření legislativních a systémových změn pro snazší spolupráci škol a firem jsou povedené a nyní je nutné přetavit tato opatření v realitu. A to postupně, ale bezodkladně. Projekt Pospolu se povedl.“ Na těchto bodech se shodli účastníci závěrečné konference projektu Pospolu, která proběhla 14. května 2015 v Praze. Konference se zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Národního ústavu pro vzdělávání, Svazu průmyslu a dopravy, odborných škol, firem i odborné veřejnosti.


Portál vzdelavaniaprace.cz pomáhá plánovat kariérní růst

novinky_cz_logo.png Informační server vzdevalaniaprace.cz spustil novou funkci „Můj plán“, která uživatelům pomůže vyhledávat vhodnou nabídku profesí a kvalifikací a naplánovat si osobní rozvoj, vedoucí k plánované kariéře.  


Dělejte práci, která vás baví

logo_hn.gif Skoro dvě třetiny lidí by neváhaly a kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění by okamžitě vyměnily pozici i profesní obor.


Standardy profesních kvalifikací schválené 28. 4. 2015

Dne 28. 4. 2015 byly MŠMT schváleny standardy nových profesních kvalifikací.


Studenti ze Sušice získávají zkušenosti v Německu

7.5.2015 Klatovský deník -  V letošním roce pokračujeme v projektu spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im LandkreisCham,e. V. Mottem projektu je společně žít, studovat a pracovat v regionech Sušice a Chamu. Žáci jezdí na výměnné pobyty a je pro ně vždy připravený zajímavý program. Pro získání zkušeností a zdokonalení se v jazyce pokračují praxe v Německu.     


Studenti ze Sušice získávají zkušenosti v Německu

7.5.2015 Klatovský deník -  V letošním roce pokračujeme v projektu spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im LandkreisCham,e. V. Mottem projektu je společně žít, studovat a pracovat v regionech Sušice a Chamu. Žáci jezdí na výměnné pobyty a je pro ně vždy připravený zajímavý program. Pro získání zkušeností a zdokonalení se v jazyce pokračují praxe v Německu.     


Soutěž pro firmy, které podporují technické vzdělávání

5.5.2015 CFO World  -  Francouzsko-česká obchodní komora udělí ceny firmám, kterým není lhostejná budoucnost českého technického vzdělávání a aktivně se podílejí na přípravě kvalif kovaných absolventů vlastními vzdělávacími programy či spoluprací s odbornými školami.


Soutěž pro firmy, které podporují technické vzdělávání

5.5.2015 CFO World  -  Francouzsko-česká obchodní komora udělí ceny firmám, kterým není lhostejná budoucnost českého technického vzdělávání a aktivně se podílejí na přípravě kvalif kovaných absolventů vlastními vzdělávacími programy či spoluprací s odbornými školami.


Instruktor 2015 - Příběhy instruktorů oceněných v projektu Pospolu

V rámci projektu Pospolu byla v prosinci 2014 vyhlášena Cena Pospolu pro instruktora ve firmě, a to ve dvou kategoriích – v kategorii 1 pro firmy a školy zapojené do projektu Pospolu a v kategorii 2 pro firmy a školy mimo něj. 


Projekt Pospolu zhodnotili zástupci spolupracující firmy i školy


Firma ve spolupráci se školou připravila již 2. ročník Absolventského programu

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) ve spolupráci se Střední průmyslovou školou dopravní, a. s. (SPŠD) připravil v roce 2014 již druhý ročník Absolventského programu, jehož cílem je motivovat absolventy této střední školy k nástupu do DPP a nahradit jimi zaměstnance odcházející do důchodu.


Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Publikace z roku 2015 shrnuje principy rozvoje spolupráce řešené v modelech spolupráce škol a zaměstnavatelů. 


KA 07 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast kultury a umění

KA07 29112014 VV (2).jpg Začátek května: V rámci aktivity KA 07 probíhá distanční podpora účastníků. Ti konzultují svoje zpracované návrhy s metodiky dané aktivity.


KA 06 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast předškolního vzdělávání

V rámci aktivity probíhá distanční podpora účastníků, kteří mají možnost svoji přípravu konzultovat s metodiky aktivity.  


KA 05 mentorské dovednosti pro učitele chemie a fyziky

Další skupiny chemiků zahájí vzdělávání v květnu.


KA 05 mentorské dovednosti pro učitele chemie a fyziky

20150228_142726 (800x543).jpg V dubnu 2015 bude zahájeno vzdělávání další skupiny chemiků.


KA 04 lektorské dovednosti pro učitele přírodopisu

V rámci aktivity KA 04 probíhá distanční podpora účastníků.


KA 06 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast předškolního vzdělávání

V rámci aktivity KA 06 probíhá distanční podpora učitelů.


Konsolidovaný text školského zákona

Ve sbírce zákonů byla pod č. 82/2015 Sb. vyhlášena novela školského zákona a souvisejících zákonů. 


KA 01 vzdělávání lektorů a mentorů v oblasti diferenciace vzdělávání

KA01_diferenciace.jpg V průběhu května je vzdělávání zaměřeno na učitele fyziky a chemie. Proběhne v těchto termínech:


Open House o.p.s.


Projekt Pospolu zhodnotila koordinátorka partnerství Ing. Zita Valentová


Nově certifikovaná zařízení - duben 2015

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v dubnu 2015 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Ing. Vladimír Voborník


Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Ing. Stanislav Mayer


Projekt Pospolu zhodnotila koordinátorka partnerství Ing. Ivana Tomková


Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Mgr. Libor Hanzal


Newsletter UNIV 3

News 1.jpg K příležitosti konání závěrečných konferencí projektu jsme vydali projektový newsletter.


Proč je dobré nechat si ověřit znalosti

Za účelem zvýšení povědomí o nabídce projektu UNIV 3 stále probíhá celorepubliková propagační kampaň. Upozorňuje na možnost nechat si ověřit a uznat dosavadní znalosti a dovednosti.


Rozšíření vzdělávacích programů v chemickém odvětví pomáhá zvýšit jeho konkurenceschopnost

Nová legislativa na poli vzdělávání dospělých v ČR umožnila středním školám a dalším vzdělávacím institucím zaměřit se na segment profesního vzdělávání. To může vracet na trh práce např. řemesla, která chybí, ale někdy jim i navracet prestiž. Tato skutečnost se řeší v právě probíhajícím projektu ministerstva školství UNIV 3.


Standardy profesních kvalifikací schválené 28. 4. 2015


Záchranář pro lyžařské tratě

Záchranář pro lyžařské tratě 65-025-M, KORU Consulting s.r.o.


Sýrař

Sýrař 29-037-H, Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž


Standardy kvality pro ambulantní SVP

Informace o pracovní skupině ke standardům kvality pro ambulantní střediska výchovné péče


Poštovní doručovatel

Poštovní doručovatel 37-017-H, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov


Fotograf- základy fotografování

Fotograf- základy fotografování 34-037-H, Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové


Knihovník v přímých službách

Knihovník v přímých službách 72-006-M, Moravská zemská knihovna


Dekoratér

Dekoratér 33-013-H, SOU tradičních řemesel a VOŠ Brno


Tapetář

Tapetář 39-003-H, Střední škola polytechnická Brno


Projekt Pospolu zhodnotila koordinátorka partnerství Ing. Jitka Francírková


Sedm z deseti lidí by změnilo práci

Kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění by okamžitě vyměnilo pozici i profesní obor na 70 procent lidí z Ústeckého kraje. Vyplývá to ze závěrů aktuálního průzkumu Národní soustavy kvalifikací (NSK).


Jen třetina z nás je spokojená

Celkem 67 procent všech zaměstnanců z Karlovarského kraje pracuje v oboru, který nevystudovali. Lidí, kteří nejsou spokojení se svojí prací, existuje 66 procent. Hlavními důvody jsou nízký výdělek, malé vyhlídky kariérního postupu a monotónní pracovní náplň. Vyplývá to z průzkumu pro Národní soustavu kvalifikací (NSK), která umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o profesní kvalifikaci.


Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Ing. Jiří Černý


Projekt Pospolu zhodnotili zástupci partnerských škol i firmy


Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Mgr. Pavel Neumann


ICT a výuka cizích jazyků

British Council ve spolupráci s NÚV pořádá odbornou diskusi.


Pozvánka na odbornou diskuzi ICT a výuka cizích jazyků

The British Council ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání pořádá odbornou diskuzi  „ ICT a výuka cizích jazyků“ .


Novinky 4. května 2015


Konference slovenského Národního ústavu pro celoživotní vzdělávání

Mezinárodní konference nazvaná Dovednosti pro úspěné plánování kariéry se ukuteční ve dnech 18. - 19. května 2015 v Bratislavě.


Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Mgr. Libor Basel


Projekt Pospolu zhodnotila koordinátorka partnerství Mgr. Marie Pešlová


Projekt Pospolu zhodnotili zástupci školy i firmy


Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Bc. Petr Oplatek


Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Mgr. Karel Petrůj