Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 59


Využití orální historie pro tvorbu výukového dokumentu

Webinář dnes ve 20.00 na metodickém portále RVP.CZ.


Příprava žáků ke vstupu na trh práce

Publikace pro skupinu oborů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie byla vydána v projektu Pospolu v r. 2015.


Změny v RVP SOV v dubnu 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje těmito dodatky k RVP 15 vybraných oborů vzdělání. 


Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Jaroslav Smola


Trh práce i možnosti firem nepříznivě ovlivňuje nevhodná kvalifikace

V současné době se počet nezaměstnaných pohybuje kolem půl milionu lidí. Přesto zaměstnavatelé často marně hledají vhodné pracovníky. Pomoci řešit tento paradox může i Národní soustava kvalifikací, na jejímž vzniku se aktivně podíleli i podnikatelé.


Dvě třetiny lidí by klidně změnily své povolání i obor, pomáhají jim i profesní kvalifikace

Díky profesním kvalifikacím přitom může kdokoliv získat kvalifikaci i zaměstnání v oboru, který je perspektivní a zajímá ho – a to i v řádech týdnů. Pro firmy jako jsou slavné sklárny MOSER je navíc NSK jedinečnou příležitostí, jak se dostat ke kvalifikované pracovní síle.


Nejžádanější profese

top.jpg O jakou práci měli lidé loni největší zájem?


Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Ing. Josef Crha


„Studium techniky má větší budoucnost než jiné obory“

29.4.2015 Mladá fronta DNES - Větší zájem o studium technických oborů chce projektem Rok průmyslu a technického vzdělávání podle mluvčího Petra Holici podpořit Svaz průmyslu a dopravy.  Staří technici pomalu odcházejí do důchodu a mladých je málo. A firmám začínají chybět. Kdo má dnes technické vzdělání, nemusí mít o svou budoucnost strach.


„Studium techniky má větší budoucnost než jiné obory“

29.4.2015 Mladá fronta DNES - Větší zájem o studium technických oborů chce projektem Rok průmyslu a technického vzdělávání podle mluvčího Petra Holici podpořit Svaz průmyslu a dopravy.  Staří technici pomalu odcházejí do důchodu a mladých je málo. A firmám začínají chybět. Kdo má dnes technické vzdělání, nemusí mít o svou budoucnost strach.


Studenti postaví dům a sportovní auto

22.4.2015 Novinky.cz -  Podpora technického vzdělávání v Kraji Vysočina se dostala do atraktivní fáze: školy začnou už od září spolupracovat s firmami na reprezentativních projektech . Pro stavební směry to znamená účast žáků na celém procesu stavby, cílem budoucích techniků strojních i elektro bude stavba sportovního vozu.


Studenti postaví dům a sportovní auto

22.4.2015 Novinky.cz -  Podpora technického vzdělávání v Kraji Vysočina se dostala do atraktivní fáze: školy začnou už od září spolupracovat s firmami na reprezentativních projektech . Pro stavební směry to znamená účast žáků na celém procesu stavby, cílem budoucích techniků strojních i elektro bude stavba sportovního vozu.


Instruktor vytváří most mezi žáky a firmou

16.4.2015 Hospodářské noviny -  PROJEKT POSPOLU, kterým od roku 2013 ministerstvo školství zjišťuje, jak mohou spolupracovat firmy a školy na výchově žáků středních škol, se blíží do červnového finále. Hlavním cílem je navrhnout díky zkušenostem desítek tuzemských škol a firem, které se do projektu přihlásily, systémové a legislativní úpravy, jež spolupráci obou stran usnadní.


Instruktor vytváří most mezi žáky a firmou

16.4.2015 Hospodářské noviny -  PROJEKT POSPOLU, kterým od roku 2013 ministerstvo školství zjišťuje, jak mohou spolupracovat firmy a školy na výchově žáků středních škol, se blíží do červnového finále. Hlavním cílem je navrhnout díky zkušenostem desítek tuzemských škol a firem, které se do projektu přihlásily, systémové a legislativní úpravy, jež spolupráci obou stran usnadní.


Lída Rakušanová: Prvenství pro německé investory na podmínku

14.4.2015 Rádio Plus -  Nejprve dobrá zpráva: co do oblíbenosti u německých investorů se ze zemí ve střední a východní Evropě dostala Česká republika po dvou letech opět na první místo. To úspěšně obhajovala řadu let, než ji předloni předstihlo Polsko, a loni se o prvenství dělila se Slovenskem. 


Lída Rakušanová: Prvenství pro německé investory na podmínku

14.4.2015 Rádio Plus -  Nejprve dobrá zpráva: co do oblíbenosti u německých investorů se ze zemí ve střední a východní Evropě dostala Česká republika po dvou letech opět na první místo. To úspěšně obhajovala řadu let, než ji předloni předstihlo Polsko, a loni se o prvenství dělila se Slovenskem. 


Lanškrounská firma INA si vybírá zaměstnance mezi učni

9.4.2015 Právo - Lanškrounská firma INA začíná ve Svitavách stavět nový závod, ve kterém během pěti let zaměstná až tisícovku lidí. Bude proto spolupracovat se Středním odborným učilištěm Svitavy, které nabízí obor plastikář, ideální pro výrobní program podniku. Na spolupráci při odborné praxi i poskytování stipendií se dohodli zástupci firmy INA, SOU Svitavy, města Svitavy a Pardubického kraje.


Lanškrounská firma INA si vybírá zaměstnance mezi učni

9.4.2015 Právo - Lanškrounská firma INA začíná ve Svitavách stavět nový závod, ve kterém během pěti let zaměstná až tisícovku lidí. Bude proto spolupracovat se Středním odborným učilištěm Svitavy, které nabízí obor plastikář, ideální pro výrobní program podniku. Na spolupráci při odborné praxi i poskytování stipendií se dohodli zástupci firmy INA, SOU Svitavy, města Svitavy a Pardubického kraje.


SST informuje - O projektu: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť

7. 4. 2015  Technický týdeník - Rok 2015 je vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání a nejen proto si Svaz strojírenské technologie dává za cíl podpořit střední odborné školství technického zaměření prostřednictvím konkrétních kroků. Jednou z forem této podpory je realizace projektu, který přibližuje výuku na školách podnikové praxi.


SST informuje - O projektu: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť

7. 4. 2015  Technický týdeník - Rok 2015 je vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání a nejen proto si Svaz strojírenské technologie dává za cíl podpořit střední odborné školství technického zaměření prostřednictvím konkrétních kroků. Jednou z forem této podpory je realizace projektu, který přibližuje výuku na školách podnikové praxi.


Opatření ministra, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje těmito dodatky k RVP 15 vybraných oborů vzdělání. 


Profilová část maturitní zkoušky: maturitní práce s obhajobou a její alternativy

Publikace projektu Pospolu z r. 2015 pro obor vzdělání 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba.


Nabízíme kurz Instruktor praktického vyučování

V projektu Pospolu byl připraven a v průběhu března 2015 ověřen pilotní kurz Instruktor praktického vyučování. Kurz má vazbu na připravovanou profesní kvalifikaci Instruktor praktického vyučování s cílem připravit účastníky na složení této profesní kvalifikace u autorizované osoby (tou se v budoucnu může stát právě Vaše škola). Tento kurz nabízíme po jeho ověření školám, které pociťují potřebu aktivně se zapojit do vzdělávání instruktorů praktického vyučování spolupracujících firem.


Pracoviště pro certifikace


Prevence rizikového chování


Ústavní a ochranná výchova


Střediska výchovné péče (SVP)


Ověřování využití tabletů v praxi základních škol

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost. Vydal Microsoft v roce 2015.


Inkluze


Regionální setkání představí výsledky projektu Pospolu

Od dubna do června proběhnou v různých místech ČR akce pro zástupce odborných škol a firem, které pořádají partnerství zapojená do projektu Pospolu. Jejich cílem je seznámit účastníky s návrhy opatření na podporu spolupráce škol a firem, předání zkušeností z pilotáží, výměna zkušeností a prezentace dalších aktivit realizovaných v rámci projektu Pospolu.


Zařízení ústavní výchovy pro děti se budou řídit novými standardy kvality péče

Jak by měla vypadat péče v dětských domovech, diagnostických nebo výchovných ústavech a dalších zařízeních nyní nově nastavují Standardy kvality péče o děti. MŠMT je schválilo jako metodický pokyn na kopnci března 2015.


Co žádá praxe aneb jak připravit žáky pro praktický profesní život

Publikace projektu Pospolu z roku 2015 pro skupinu oborů vzdělání 43 Veterinářství a veterinární prevence (43-41-M/01 Veterinářství).


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Dění v projektu leden až březen 2015


Dění v projektu říjen až prosinec 2014


NÚV se připojuje ke kondolenci k úmrtí Jaroslava Jeřábka

V pátek 17. dubna 2015 zemřel dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Čest jeho památce.


Jak uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se SVP

V souvislosti s novou povinností připravit závěrečné zkoušky v učebních oborech podle jednotného zadání se školy velmi často ptají, jak mají postupovat, pokud vzdělávají žáky se SVP. Nejvíce se přitom zajímají o možnost prodloužit časové limity pro konání závěrečné zkoušky a o právní předpisy ze školské legislativy, které se k tomu vztahují.


KA 05 vzdělávání mentorů v oblasti chemie a fyziky

KA05_mentorink.jpg Vzdělávání chemiků pokračuje v květnu 2015 - další dvě skupiny.


Zpravodaj 4/2015

Z terminologie Cedefopu 39 *  Proč nevyhazovat staré překladové slovníky *  Předčasné odchody ze vzdělávání v Evropě a jak jim zabránit *  Cizí jazyky v anglických školách *  Podpora sociálních a osobních kompetencí v profesní přípravě *  Kvalifikační cesty a přání zkoušejících v duálním systému *  Pořádací prostředky pro profesní přípravu *  Přijímací řízení ve středních školách na Slovensku


Otázka pro Ivo Jupu, hlavního manažera projektu Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co zjistil průzkum NSK ohledně spokojenosti zaměstnanců se stávajícím zaměstnáním?


Český rozhlas: Tři čtvrtiny zaměstnaných lidí pracují v Ústeckém kraji v jiném oboru, než který vystudovali

Na severu Čech je bez práce více než 82 tisíc lidí. V Libereckém kraji hledalo v březnu práci 22 552 práceneschopných... práceschopných, pardon. V Ústeckém kraji je míra nezaměstnanosti nejvyšší v Česku a dosahuje 10,4 procenta. Tři čtvrtiny všech zaměstnaných v Ústeckém kraji přitom pracují v oboru, který nevystudovali, třeba jako vystudovaný politolog, který našel zaměstnání u policie.


Potvrzení pro žáky se již nevydává

Potvrzení pro žáky prokazovalo, že žák složil závěrečnou zkoušku v projektu Nová závěrečná zkouška 2. Nyní je závěrečná zkouška podle jednotného zadání již povinná pro všechny školy a vydávání potvrzení tak ztratilo smysl.


Jak uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

V souvislosti s novou povinností připravit závěrečné zkoušky v učebních oborech podle jednotného zadání se školy velmi často ptají, jak mají postupovat, pokud vzdělávají žáky se SVP. Nejvíce se přitom zajímají o možnost prodloužit časové limity pro konání závěrečné zkoušky a o právní předpisy ze školské legislativy, které se k tomu vztahují.


Kulaté stoly k financování vzdělávání

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se uskuteční dva kulaté stoly na téma financování vzdělávání. Obě akce jsou součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání.


Online seminář Zelená třída dnes ve 20.00 na RVP.CZ


Jednotná zadání pro všechny obory byla zveřejněna

Jednotná zadání jsou od konce března k dispozici v informačním systému nové závěrečné zkoušky na adrese: https://skoly.nzz.nuov.cz:4443


Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením

Nabízíme vám metodickou informaci, jak postupovat při využití jednotného zadání ve školách, které vyučují žáky se sluchovým postižením.


FDV nabízí další vzdělání i středoškolským učitelům

Příležitost k rozšíření vzdělání se otevírá učitelům středních odborných škol. Od konce ledna si mohou zvýšit kvalifikaci v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“, jenž zprostředkovává stáž ve firmách sídlících na území České republiky. Nově teď nabízí i šablony ušité na míru pedagogům odborných předmětů a odborného výcviku – stáže jsou kratší a zaměřené na zvýšení kvality výuky na středních školách. Projekt realizuje Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.


Certifikovaní poskytovatelé


První stovka přihlášených do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Prvních sto uměleckých škol, kulturních a vzdělávacích institucí či nezávislých umělců a uskupení z celé České republiky se již nyní přihlásilo do třetího ročníku akce, která chce ve dnech 23. – 31. května 2015 května 2015 upozornit na bohatství a různorodost uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v ČR. 


Radioporadna: Ing. Jan Peška - nejnovější trendy na trhu práce a nabídka profesní kvalifikace

Rozhlas-HK_logo.jpg Zajímavá osobnost je hostem Radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové: Ing. Jan Peška - Národní ústav pro vzdělávání - nejnovější trendy na trhu práce a nabídka profesní kvalifikace.


Do nové databáze Europass se střední školy mohou registrovat celý rok


Online seminář dnes na Metodickém portále RVP.CZ


Zpravodaj Pospolu


Projekt NZZ_2 byl prodloužen do června 2015

Do konce června 2015 bude probíhat inovace informačního systému a pilotáž písemných zkoušek ve školách. Finanční podpora tvorby jednotných zadání z tohoto projektu skončila v červnu 2014.


Přehled aktivit odborných a oborových skupin v roce 2014


Cestou k dobré pracovní síle mohou být i firemní školy

26.3.2015 Hospodářské noviny -  Energetika není v personální oblasti jediným ohroženým oborem.  Lidé chybějí také v řadách středního zdravotnického personálu, ve strojírenství a v elektrotechnických oborech. Poptávka je také po stavařích.  Průmyslové podniky se snaží více spolupracovat se školami.


Cestou k dobré pracovní síle mohou být i firemní školy

26.3.2015 Hospodářské noviny -  Energetika není v personální oblasti jediným ohroženým oborem.  Lidé chybějí také v řadách středního zdravotnického personálu, ve strojírenství a v elektrotechnických oborech. Poptávka je také po stavařích.  Průmyslové podniky se snaží více spolupracovat se školami.