Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 123


Změnit profesi je nyní jednodušší. Kurzy může zaplatit i úřad práce

Chcete změnit práci a přestoupit do jiného oboru? Nyní je to snadnější než v minulosti. Stačí se přihlásit na certifikovaný kurz, v němž lze úspěšně zužitkovat své dovednosti.


Nebaví vás práce? Změňte ji !

Mnoho lidí nespokojených se svojí prací nebo i nezaměstnaných se domnívá, že na trhu práce nejsou pro ně místa a možnosti nové kvalifikace. Ale není to tak pravda. Tuto problematiku řeší Národní soustava kvalifikací (NSK).


Lidé jsou ochotni změnit profesi

Téměř 65 procent lidí z Moravskoslezského kraje by neváhalo a kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění by vyměnilo pozici i profesní obor. Vyplývá to z průzkumu Národní soustavy kvalifikací (NSK).


Změnit práci není snadné. Jiná kvalifikace vám ulehčí

Národní soustava kvalifikací umožňuje rekvalifikaci, pro nezaměstnané také zdarma.


Na hrobníka se hlásí i ženy

tv barrandov logo.jpg TV BARRANDOV - Mít práci, která člověka baví a naplňuje, tak to je sen snad každého z nás. Zdaleka ne každého ale práce skutečně naplňuje tak, jak by si představoval. A právě proto je tu takzvaná Národní soustava kvalifikací, která to chce lidem umožnit.


Veletrh v Českých Budějovicích


Novinky 30. března 2015


Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Sociální činnost

Publikace projektu Pospolu z roku 2015 pro skupinu oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče.


Máte zájem o přípravu instruktorů?

V projektu Pospolu byl připraven a v průběhu března 2015 ověřen pilotní kurz Instruktor praktického vyučování. Kurz má vazbu na připravovanou profesní kvalifikaci Instruktor praktického vyučování s cílem připravit účastníky na složení této profesní kvalifikace u autorizované osoby (tou se v budoucnu může stát právě Vaše škola). Tento kurz nabízíme nyní také školám, které pociťují potřebu zapojit se do vzdělávání instruktorů praktického vyučování spolupracujících firem.


Firmy a školy chtějí více a lépe spolupracovat. Stát má pomoci

26.3.2015 Hospodářské noviny - Propojení technických škol s firmami je téma, o kterém se už roky mluví. Firmy si stěžují, že absolventi k nim nastupují nepřipraveni do praxe. Projektu Pospolu testuje, jak by mohla fungovat dohoda firem a škol, co se má student během praxe naučit.


Firmy a školy chtějí více a lépe spolupracovat. Stát má pomoci

26.3.2015 Hospodářské noviny - Propojení technických škol s firmami je téma, o kterém se už roky mluví. Firmy si stěžují, že absolventi k nim nastupují nepřipraveni do praxe. Projektu Pospolu testuje, jak by mohla fungovat dohoda firem a škol, co se má student během praxe naučit.


Od dubna 2015 proběhne další možnost zapojení do aktivit projektu Pospolu

Zapojte se do ověření nástrojů kvality u odborné praxe, profilové maturitní zkoušky a nové závěrečné zkoušky ve spolupráci se zaměstnavateli. Projekt Pospolu nabízí od dubna 2015 možnost zapojení vybraných škol a jejich sociálních partnerů do ověření systému zajištění kvality organizace odborných praxí a organizace profilové maturitní zkoušky ve spolupráci se sociálními partnery. 


Lesní technik pro obchod, expedice a dopravu dříví

Lesní technik pro obchod, expedice a dopravu dříví 41-062-M Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov


Nová práce díky rekvalifikaci

CT1_nova_prace_diky_rekval.jpg ČT1, Události, 23.3.2015 Ti, kteří nechtějí cestovat nebo mají vzdělání, které neuplatní, volí rekvalifikaci. A čím dál víc lidí si takto zvyšuje šanci na trhu. Loni se jich jenom přes úřad práce přihlásilo na kurz téměř čtyřicet šest a půl tisíce.


Změna profese

CT1_zmena_profese.jpg ČT1 - Události, 23.3.2015 Neodpovídající platy, malé vyhlídky na povýšení nebo stereotyp. To jsou podle průzkumů národní soustavy kvalifikací důvody, proč by 6 z 10 Jihomoravanů chtělo vyměnit svou pozici nebo profesní obor. Program jim pomáhá získat profesní certifikát v oboru, který je zajímá, a to i v řádu několika týdnů.


Minimetodika k využívání obrazových materiálů

Tato minimetodika má pomáhat učitelům v praxi. Navazuje na minimetodiky zaměřené na čtenářskou gramotnost a na skupinovou práci, které u čtenářů vyvolaly velký ohlas. 


Matematická gramotnost

Metodická příručka z roku 2011 vymezuje pojem matematické gramotnosti a nabízí metodická doporučení pro její rozvíjení. Publikace obsahuje i pracovní listy, které mohou učitelé využít ve výuce.


To nejzajímavější z Metodického portálu vyšlo tiskem

Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011.


Čtenářská gramotnost

Metodická příručka vydaná v roce 2011 je zaměřena na praxi ve školách.


Minimetodika na téma skupinová práce

Leták z roku 2011 zaměřený na skupinovou práci může být cennou inspirací do vyučovacích hodin.


Připravujeme adresář škol a zaměstnavatelů


Příručka o finanční gramotnosti

Vydal VÚP v roce 2011.  Příručka přináší vymezení pojmu finanční gramotnosti, její standardy i praktické příklady. 


Pomůcka pro učitele – Model vzájemných řízených návštěv na školách

Metodický materiál projektu Kurikulum G byl vydán v roce 2011. Jsou v něm zúročeny zkušenosti organizátorů, účastníků i hostů ze vzájemných řízených návštěv na hostitelských gymnáziích. 


Minimetodika – čtenářská gramotnost

Vydal VÚP v roce 2011 na podporu činnosti učitelů v praxi.


Zpravodaj Pospolu 1/2015

První vydání zpravodaje Pospolu v roce 2015 vyšlo v březnu v rozsahu 16 stran. Dočtete se tu o tom, co zjistily školy a firmy v pilotážích a monitoringu v rámci projektu, jak spolu konkrétně spolupracují a jaké příklady dobré praxe mají. Ve zpravodaji dále najdete články o zapojení Pospolu do Roku průmyslu a technického vzdělávání nebo o adresáři škol a firem, který připravujeme na Metodickém portále RVP.cz.


Výzkumný ústav pedagogický: dokumenty a publikace

Archivní publikace a dokumenty VÚP, poslední aktualizace v roce 2012.


KURIKULUM G

Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v gymnaziálním vzdělávání (2009 - 2011)


Pilot ZUŠ

Podpora činnosti základního uměleckého školství při zavádění nového kurikula do praxe (2009 - 2012)


Metodika II

Systematická podpora učitelů v oblasti metodiky a didaktiky učení (2009 - 2012)


Ústav podpořil změny v uměleckém vzdělávání

Výzkumný ústav pedagogický v Praze přišel v rámci svého projektu Pilot ZUŠ s metodickou pomůckou pro každého učitele uměleckého vzdělávání.


Základní umělecké školy na prahu změn

Od 1. září 2010 mohly všechny základní umělecké školy tvořit své školní vzdělávací programy. Vodítkem jim přitom byl Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze.


Taneční a pohybová výchova podpořila kreativitu žáků

Na základních školách se žáci mohou učit i tanci. Jednotlivé školy mohou  Taneční a pohybovou výchovu  nepovinně zahrnout do svého školního kurikula. Snadno se dovědí, jak na to. Výzkumný ústav pedagogický totiž vzdělávací obsah tohoto oboru kompletně zpracoval. 


Filmová a audiovizuální výchova jako nový předmět

Od září 2010 se na základních školách a gymnáziích začala vyučovat Filmová a audiovizuální výchova. Jde o nový doplňující, tedy nepovinný vzdělávací obor, který vyšel z dílny Výzkumného ústavu pedagogického v Praze.


I výtvarka může skvěle chutnat

Rodiče výtvarné vzdělání svých dětí neberou vážně. Stejně jako někteří ředitelé škol, kteří od pedagogů výtvarné výchovy očekávají přísun „hezkých“ obrázků, jimiž se vyzdobí školní budovy, anebo se jimi podarují významné návštěvy. Přitom hodiny výtvarky mohou být jak pro žáky, tak pro jejich pedagogy nesmírně inspirativní.


Pilotáž RVP ZUV

V listopadu 2009 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pilotní verzi dokumentu Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV), podle kterého probíhala pilotáž na 39 školách. Tento dokument je k dispozici ke stažení.


Výtvarná výchova inspirativní

Projekt „ Výtvarná výchova inspirativní “ je metodickou podporou pro výuku výtvarné výchovy v on-line prostředí, dostupnou všem učitelům. Její výhodou je, že její obsah není uzavřen, nýbrž prochází neustálým vývojem a rozrůstá se o nově doplňované lekce.


Výzkumný ústav pedagogický: Umělecké vzdělávání

Archivní články VÚP, poslední aktualizace v roce 2012.


Archiv učebních dokumentů


Pozvánka na kulatý stůl Jak financovat kvalitu v odborném vzdělávání?

Dovolujeme si Vás pozvat na kulatý stůl projektu POSPOLU, který otevře diskusi k financování kvality ve středním odborném vzdělávání. Cílem kulatého stolu je seznámit Vás s finančními aspekty návrhů nových prvků odborného vzdělávání na podporu spolupráce škol a firem vzešlých z POSPOLU a získat Vaše názory na dané téma.  


Evaluace procesu hodnocení odborné způsobilosti (certifikace) poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

_2123307049.jpg Proces hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování (PPRCH) ve školách klade značné nároky na všechny zúčastněné strany: poskytovatele programů PPRCH, certifikační tým, pracoviště pro certifikace i výbor pro udělování certifikací při MŠMT.  Cílem evaluace certifikace je zejména popsat  procesy a okolnosti, které předcházejí a provázejí certifikační proces včetně možných úskalí a limitů a doporučit změny v provádění místních šetření podle zpětných vazeb certifikačních týmů a certifikovaných organizací.


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Propagaci techniky má pomoci celostátní kampaň

18. 3. 2015 Novojičínský deník - Hlad po technicky vzdělaných pracovnících v našem okrese neutichá. Kopřivnice se proto rozhodla zapojit do celostátní kampaně, pro kterou je průmysl a technické vzdělávání alfou a omegou. 


Propagaci techniky má pomoci celostátní kampaň

18. 3. 2015 Novojičínský deník - Hlad po technicky vzdělaných pracovnících v našem okrese neutichá. Kopřivnice se proto rozhodla zapojit do celostátní kampaně, pro kterou je průmysl a technické vzdělávání alfou a omegou. 


Pavel Juříček: Firmy se mohou inspirovat v Naší škole

Spektrum12/2014 - Zlepšení spolupráce škol a firem považuje Svaz průmyslu a dopravy ČR za jeden ze svých největších aktuálních úkolů. Dlouholeté zkušenosti má v tomto směru společnost BRANO GROUP a. s. viceprezidenta Svazu Ing. Pavla Juříčka, Ph.D., který byl ochoten podělit se o své zkušenosti. (Ptal se Ing. Jiří Janda, PR manažer SP ČR)


Vybrali jsme špatně. Profesi by měnilo šest z deseti lidí, zjistil průzkum

Malý plat i vyhlídky na povýšení, stereotyp. Profesi by kvůli lepšímu uplatnění měnilo 60 procent lidí v kraji, jen asi 25 ze sta na to ale má dostatečnou kvalifikaci. Ukázal to průzkum Národní soustavy kvalifikací.


Profesní kvalifikace oblastí čistíren má první absolventku

Vzít doma prádlo, které nechceme, nebo nemůžeme prát v pračce, dát ho do čistírny a za pár dnů si vše vyzvednout – dnes samozřejmá služba. Jak ale probíhá celý proces, který naše prádlo v čistírně podstoupí a co musejí její pracovníci zvládnout, jsme se dozvěděli na zkoušce profesní kvalifikace Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění.


Získat profesní osvědčení by mělo být lehčí než dřív

Stále více firem se potýká s tím, že na pracovním trhu je nedostatek kvalifikovaných lidí, čímž se snižuje i jejich konkurenceschopnost. „Víme o společnostech, které přišly o lukrativní mezinárodní zakázku právě proto, že neměly dostatek kvalifikovaných lidí,“ říká Aleš Křížek z Národního ústavu pro vzdělávání.


Jen třetina zaměstnanců je spokojena s prací. Jak jste na tom vy?

Jen třetina zaměstnanců v kraji je spokojena se svou prací. Většinou si lidé stěžují na nízké mzdy, malé vyhlídky na povýšení nebo na stereotyp. Zhruba 57 procent zaměstnanců by kvůli lepším pracovním podmínkám rádo změnilo povolání i obor, většina z nich se však obavá toho, že by v regionu jinou práci nenašli. Zhruba 16 lidí ze sta v průzkumu uvedlo, že nemají pro jinou práci kvalifikaci, řekl dnes novinářům v Liberci Aleš Křížek z Národního ústavu pro vzdělávání.


S prací je spokojena jenom třetina zaměstnanců

Jen třetina zaměstnanců v Libereckém kraji je spokojena se svou prací. Většinou si lidé stěžují na nízké mzdy, malé vyhlídky na povýšení nebo na stereotyp. Zhruba 57 procent zaměstnanců by kvůli lepším pracovním podmínkám rádo změnilo povolání i obor, většina z nich se však obavá toho, že by v regionu jinou práci nenašli, nebo se bojí dočasné ztráty příjmů.


Muzikantka změnila práci, založila školku. A nepotřebovala roky studií

Šest z deseti obyvatel kraje by chtělo změnit zaměstnání, ale bojí se nebo nemá potřebnou školu. Může jim pomoci Národní soustava kvalifikací.


Úřad práce mění rekvalifikace

Stále více firem se potýká s tím, že na pracovním trhu je nedostatek kvalifikovaných lidí, čímž se snižuje i jejich konkurenceschopnost. „Víme o společnostech, které přišly o lukrativní mezinárodní zakázku právě proto, že neměli dostatek kvalifikovaných lidí,“ říká Aleš Křížek z Národního ústavu pro vzdělávání. „Na druhou stranu je podle průzkumů až 65 procent zaměstnanců nespokojeno se svou prací a většina by byla ochotna svoji profesi změnit,“ dodává. A právě to byl impuls k vytvoření Národní soustavy kvalifikace. „Zní to složitě, ale jde v podstatě o registr profesních kvalifikací, které jsou dostupné na trhu práce a u kterých může zájemce získat potřebné osvědčení a kulaté razítko, pokud složí řádně zkoušku. Víme, že skoro 70 procent lidí pracuje v oboru, který původně nevystudovalo. Teď má možnost si v registru vybrat příslušnou kvalifikaci, složit zkoušku a dostane certifikát, který bude mít stejnou hodnotu jako výuční list nebo maturita.“


Zpravodaj 3/2015

Z terminologie Cedefopu 38 *  Posilování kreativity dětí vzděláváním v PVM *  Dospělí, kteří nejvíce potřebují vzdělávání, k němu mají nejhorší přístup *  Vzdělávání dospělých a Evropská komise *  Staré kořeny pro nové cesty *  Zkoušej s námi! – internetová platforma *  Změny v další profesní přípravě ve Francii *  Profesní školy v Číně *  10 nejoblíbenějších zaměstnání v Americe


Novela školského zákona je schválena

Velkou většinou hlasů přítomných senátorů a senátorek byla 19. března schválena novela školského zákona, která mimo jiné zavádí jednotné závěrečné zkoušky do všech škol s učebními obory. Prezident Miloš Zeman k ní připojil svůj podpis 1. dubna 2015.


Přehled vydávání RVP SOV po vlnách

Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání byly vydávány MŠMT postupně od roku 2007 do roku 2012 v 6 "vlnách". Jejich přehled je představen v následujícím článku.


Nově certifikovaná zařízení - březen 2015

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v březnu 2015 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Střed z.ú.


Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí


Aktuálně platný RVP ZV


Konference Muzeum a škola začíná dnes ve Zlíně

Odbornou konferenci Muzeum a škola hostí ve dnech 18. - 20. března 2015 Baťův institut ve Zlíně. Sedmý ročník mezinárodního setkání nese podtitul Muzeum ve filmu/Film v muzeu. Prví dva dny jsou zaměřeny na otázky koncepce obsahu filmové a audiovizuální výchovy ve vzdělávání. Třetí den je na programu workshop klasické filmové animace. Konferenci připravilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci v garantem oblasti umění a kultura Národního ústavu pro vzdělávání.


SEN in language lessons

Ve spolupráci s The British Council  uspořádal Národní ústav pro vzdělávání dne 6. 3.20 15 celostátní konferenci s mezinárodní účastí  SEN in  language lessons – žáci se s pecifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.     Konference se dotýkala problematiky žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků a jejím cílem bylo shrnout důležité kroky a materiály v této oblasti. Na konferenci vystoupila britská expertka na Special Education Needs Marsha  Henderson a další odborníci z praxe i oblasti přípravy vyučujících. Značný zájem o konferenci potvrdil předpoklad, že je tato problematika v praxi velmi žádána, a že je mezi  učiteli o toto téma velký zájem.  


„Roadshow“ Národní soustavy kvalifikací po Česku odstartovala

NSK_1.gif Několikatýdenní série regionálních setkání s novináři po celé České republice byla zahájena  9. března první konferencí na libereckém Úřadu práce.


Monitoring kurikulární reformy a kvality výuky

Monitoring kurikulární reformy byl realizován ve VÚP v Praze. Bylo publikováno několik dokumentů vytvořených v rámci resortních úkolů VÚP nebo společných úkolů VÚP a dalšlích institucí. Na tomto místě zveřejňujeme studii o monitoringu kurikulární reformy v roce 2011 a zprávu o monitoringu kvality výuky formou rozvíjejících hospitací.


Monitoring kurikulární reformy - přehled 2011

V roce 2011 zpracoval kolektiv autorů VÚP v Praze publikaci Přehled monitoringu kurikulární reformy. Materiál byl ve své době anotován jako otevřený. Měl být doplňován na základě dalšího řešení úkolu "Monitoring". V současnosti na něj navazuje vytváření systému dlouhodobého sběru podnětů k úpravám a inovaci RVP.


Lídři průmyslu na Strojírenském fóru volali po změně školství

14.3.2015 KarieraWeb.cz - Téměř dvě stě lídrů průmyslových firem, odborných škol a desítka zástupců ministerstev a státní správy se ve středu a čtvrtek sešlo na druhém ročníku Strojírenského fóra v Obecním domě v Praze. Hlavním tématem byla budoucnost technického školství, ale také podpora exportu a výzkum, vývoj a inovace.


Lídři průmyslu na Strojírenském fóru volali po změně školství

14.3.2015 KarieraWeb.cz -  Téměř dvě stě lídrů průmyslových firem, odborných škol a desítka zástupců ministerstev a státní správy se ve středu a čtvrtek sešlo na druhém ročníku Strojírenského fóra v Obecním domě v Praze. Hlavním tématem byla budoucnost technického školství, ale také podpora exportu a výzkum, vývoj a inovace.


Na veletrhu fiktivních firem bude obchodovat 118 studentských firem z 9 zemí

Dohadování kontraktů, obchodování se zahraničními partnery, prezentace a prodej návštěvníkům – to je rutinní součást každého veletrhu. Stejně, i když tentokrát ještě „fiktivně“, to zažijí žáci na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se ve dnech 17. – 19. března 2015 uskuteční v Křižíkově pavilonu E na pražském Výstavišti. Osobní záštitu nad veletrhem převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.


Závěrečná konference


Maminky, pošlete děti na techniku, vyzývá šéf Svazu průmyslu

8.3.2015 Aktuálně.cz -  Jaroslav Hanák má radikální názory a tvrdí, že situace na trhu práce je natolik vážná, že na experimenty už není čas.  Klidně by zrušil většinu víceletých gymnázií a namísto nich otevřel střední a učňovské školy s obory, po jejichž absolventech firmy volají. A mnohé stávající střední odborné školy by převedl z krajů na firmy, protože je přesvědčen, že ty si nejen pohlídají kvalitní přípravu žáků, ale navíc nabídnou lepší platy kvalitním pedagogům. O povinné maturitě z matematiky vůbec nepochybuje. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák  má radikální názory a tvrdí, že situace na trhu práce  je natolik vážná, že na experimenty už není čas.


Maminky, pošlete děti na techniku, vyzývá šéf Svazu průmyslu

8.3.2015 Aktuálně.cz -  Jaroslav Hanák má radikální názory a tvrdí, že situace na trhu práce je natolik vážná, že na experimenty už není čas.  Klidně by zrušil většinu víceletých gymnázií a namísto nich otevřel střední a učňovské školy s obory, po jejichž absolventech firmy volají. A mnohé stávající střední odborné školy by převedl z krajů na firmy, protože je přesvědčen, že ty si nejen pohlídají kvalitní přípravu žáků, ale navíc nabídnou lepší platy kvalitním pedagogům. O povinné maturitě z matematiky vůbec nepochybuje. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák  má radikální názory a tvrdí, že situace na trhu práce  je natolik vážná, že na experimenty už není čas.


Montér půdních vestaveb

Montér půdních vestaveb 36-064-H, SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov


Závěrečná konference projektu UNIV 3 - Brno

image003.png Hlavním posláním konference, která se uskuteční 27. -28. dubna 2015 v hotelu Voroněž v Brně,  je zhodnotit realizaci a výsledky projektu, jehož cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.


Závěrečná konference projektu UNIV 3 - Hradec králové

image002.png Hlavním posláním konference, která se uskuteční 23. -24. dubna 2015 v hotelu Černigov v Hradci Králové,  je zhodnotit realizaci a výsledky projektu, jehož cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.


Tiskař na ofsetových archových strojích

Tiskař na ofsetových archových strojích 34-010-H, Střední průmyslová škola poligrafická, Zlín


Soutěž samostatných odborných prací

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR už čtvrtý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).


Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové, školní rok 2014–2015 je prvním rokem, kdy školy s učebními obory povinně realizují závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Ačkoliv ověřování tohoto způsobu zadávání závěrečné zkoušky probíhá již od školního roku 2004–2005 (a v loňském školním roce k využití jednotného zadání u ZZ dobrovolně přistoupilo 88 % škol, na kterých závěrečné zkoušky skládalo 93 % žáků – tj. 30 104 žáci), je situace povinné realizace jednotného zadání pro školy nová. Jednotná zadání závěrečných zkoušek (JZZZ) pro školní rok 2014–2015 jsou od března 2015 uložena na webovém portálu projektu Nová závěrečná zkouška 2.


Přístup školy k jednotnému zadání


Získání jednotného zadání


Postup při manipulaci s jednotným zadáním


Úpravy jednotného zadání pro potřeby školy


Vytištění jednotného zadání a uložení ve škole


Vydání výtisků JZZZ, ukončení práce s JZZZ


Hodnocení jednotných zadání školou

Po ukončení závěrečné zkoušky podle jednotného zadání vstoupíte znovu do informačního systému pro školy, abyste vyplnili informace o výsledcích žáků a hodnocení témat. Tyto údaje budou sloužit jako zpětná vazba o kvalitě vytvořených témat.


Jak má škola při práci s jednotným zadáním postupovat

Při práci s jednotným zadáním ve škole je třeba dbát na ochranu informací obsažených v JZZZ před nežádoucím zveřejněním. Žádáme Vás, abyste věnovali pozornost níže uvedeným požadavkům, protože v minulých letech několikrát ve školách došlo k úniku informací ze zadání, což je zejména u písemné zkoušky, která obsahuje i správná řešení, velmi nežádoucí.


Závaznost obsahu témat jednotného zadání


Organizační pokyny pro práci s jednotným zadáním


Příprava jednotlivých zkoušek


Kdo má kompetence k uzpůsobení podmínek konání ZZ pro žáka se SVP a jak lze při jejich uplatňování postupovat

Je velmi pochopitelné, že Vás jako ředitele/ředitelky školy, případně učitele/učitelky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, bude zajímat zejména to, kdo je kompetentní k tomu, aby žákovi s určitým typem a stupněm zdravotního postižení stanovil konkrétní podmínky průběhu ZZ podle jednotného zadání. Zda k těmto záležitostem existují konkrétní prováděcí předpisy (jako je tomu např. u maturitních zkoušek), jaké a jak je má škola využívat.


Možnosti formálních úprav témat jednotného zadání pro žáky se SVP

Pokud je to nezbytné vzhledem k typu a stupni zdravotního postižení žáka a jeho speciálním vzdělávacím potřebám, může škola témata jednotného zadání FORMÁLNĚ NIKOLIV OBSAHOVĚ upravit. Podmínkou je, že škola odpovídá za to, že téma přizpůsobené speciálním vzdělávacím potřebám žáka má obsah shodující se s obsahem tématu stanoveného v jednotném zadání. Tuto možnost využívají zejména speciální SŠ pro žáky se zdravotním postižením (sluchové postižení, zrakové postižení, tělesné postižení, kombinované vady, autismus, mentální postižení).


Jednotné zadání v oborech vzdělání kategorie E

V období příprav na plošné zavedení jednotného zadání závěrečných zkoušek do škol byla věnována nejprve pozornost úpravám podkladů zpracovaných v JZZZ oborů vzdělání kategorie E. Tyto obory, oproti učebním oborům kategorie H, poskytují vyučení s nižšími nároky na všeobecné a teoretické odborné vzdělání. Důraz je zde kladen zejména na praktickou část odborné přípravy. Žáci většiny tzv. „éčkových“ oborů jsou připravováni na výkon převážně rutinních pracovních činností či manuálních operací. Získají sice výuční list, avšak po absolvování oboru většina žáků nepokračuje v dalším studiu.


Další spolupráce se školami na Nové závěrečné zkoušce

V rámci udržitelnosti výsledků projektu Nová závěrečná zkouška 2 předpokládáme, že se učitelé a ředitelé středních odborných škol aktivně zapojí do tvorby nových témat a do obsahové aktualizace stávajících témat, která jsou uložena v internetovém informačním systému nové závěrečné zkoušky (IIS NZZ) v databázi oboru. Je to důležité proto, aby v jednotlivých učebních oborech mohli podle aktuálních potřeb nadále vytvářet nová témata autoři, kterými jsou učitelé odborných škol z celé ČR, a aby všechny odborné školy měly dostatek informací o tom, jak konat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.


Obecný přehled ze světa práce


Otázky ze světa práce pro obory vzdělání kategorie H


Otázky ze světa práce pro obory vzdělání kategorie E


Samostatná odborná práce


Přílohy


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole 2014/2015

Tato nová metodika z roku 2015 byla zveřejněna elektronicky v rámci udržitelnosti projektu NZZ_2.


Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v plném proudu

Přidejte se od 20. do 28. května 2017. 


Byly spuštěny vzdělávací stránky Národní soustavy kvalifikací

podpora-nsk.jpg Stránky jsou určeny pro osoby, které působí nebo se chystají působit v některé z klíčových rolí naplňování nebo využívání Národní soustavy kvalifikací.


Škoda Auto učí učitele, jak nadchnout pro technické obory víc mladých

2.3.2015 Hospodářské noviny -  Učitelé se naučí, jak zatraktivnit například matematiku nebo fyziku.  Projekt Škody Auto má pomoci s nedostatkem mladých techniků na trhu práce.  Speciální workshopy jsou určené i pro vedení škol.  


Škoda Auto učí učitele, jak nadchnout pro technické obory víc mladých

2.3.2015 Hospodářské noviny -  Učitelé se naučí, jak zatraktivnit například matematiku nebo fyziku.  Projekt Škody Auto má pomoci s nedostatkem mladých techniků na trhu práce.  Speciální workshopy jsou určené i pro vedení škol.  


Šéf svazu průmyslu: Jsem zásadně pro povinnou maturitu z matematiky

3.3.2015 Hospodářské noviny - Musíme přesvědčit maminky, aby poslaly děti na techniku, říká Jaroslav Hanák. Duální vzdělávání, jak ho známe z Německa, je podle něj jedinou cestou, jak si vychovat dostatek odborníků, školy musejí více spolupracovat s firmami.  Šéf Svazu průmyslu a dopravy by také řadu stávajících středních odborných škol převedl z krajů na firmy.


Šéf svazu průmyslu: Jsem zásadně pro povinnou maturitu z matematiky

3.3.2015 Hospodářské noviny - Musíme přesvědčit maminky, aby poslaly děti na techniku, říká Jaroslav Hanák. Duální vzdělávání, jak ho známe z Německa, je podle něj jedinou cestou, jak si vychovat dostatek odborníků, školy musejí více spolupracovat s firmami.  Šéf Svazu průmyslu a dopravy by také řadu stávajících středních odborných škol převedl z krajů na firmy.


Kostelečtí jdou do boje za školu

2.3.2015 Náchodský deník - Červený Kostelec - Červenokostelečtí chtějí zachovat samostatnost zdejší střední školy. Kraj uvažuje o slučování. Prý aby ušetřil.


Kostelečtí jdou do boje za školu

2.3.2015 Náchodský deník - Červený Kostelec - Červenokostelečtí chtějí zachovat samostatnost zdejší střední školy. Kraj uvažuje o slučování. Prý aby ušetřil.


První unikátní spolupráce školy a firmy v kraji má konkrétní podobu

28.2.2015 Orlický deník -  Žamberk – Spolu s cukráři, kuchaři, zedníky, instalatéry a truhláři se budou na Zámku v Žamberku potkávat i obráběči. Střední škola obchodu, řemesel a služeb zavádí ve spolupráci s místní firmou Bühler CZ a za významné podpory Pardubického kraje a města Žamberk nový učební obor Obráběč kovů.Přihlášky mohou žáci posledních ročníků základních škol podávat do 15. března a od září 2015 mohou nastoupit. Spolupráci v pátek stvrdily všechny zúčastněné strany slavnostním podpisem Memoranda v Žamberku.


První unikátní spolupráce školy a firmy v kraji má konkrétní podobu

28.2.2015 Orlický deník -  Žamberk – Spolu s cukráři, kuchaři, zedníky, instalatéry a truhláři se budou na Zámku v Žamberku potkávat i obráběči. Střední škola obchodu, řemesel a služeb zavádí ve spolupráci s místní firmou Bühler CZ a za významné podpory Pardubického kraje a města Žamberk nový učební obor Obráběč kovů.Přihlášky mohou žáci posledních ročníků základních škol podávat do 15. března a od září 2015 mohou nastoupit. Spolupráci v pátek stvrdily všechny zúčastněné strany slavnostním podpisem Memoranda v Žamberku.


Nová závěrečná zkouška se stala realitou

O nové závěrečné zkoušce promluvil na konferenci projektu NZZ_2  náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc. „Dnes už můžeme říci, že se nová závěrečná zkouška stala realitou, dobrovolně ji akceptovalo 94 % škol s obory kategorie H a 85 % škol s obory kategorie E. Chtěl bych zdůraznit, že jde opravdu o velký kus práce a že je to velký posun ve vzdělávání.“


Sérií čtyř webinářů se NÚV zapojí do Týdne otevřeného vzdělávání

Praha, 6. března 2015  On line semináři, tzv. webináři, z oblasti matematiky, historie nebo logopedie se Národní ústav pro vzdělávání chce zapojit do celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání. Úvodní webinář bude zaměřen na to, jak by otevřené vzdělávání ve školách mohlo vypadat.


Nová závěrečná zkouška nás spojuje

„V době, kdy bojujeme o žáky, stáváme se konkurenty a máme spoustu starostí, je nová závěrečná zkouška jednou z mála věcí, na kterých dokážeme společně pracovat, spojuje nás a posouvá dopředu,“ řekl na konferenci projektu NZZ_2 Milan Chylík, ředitel ISŠT automobilní Brno.


Standardy profesních kvalifikací schválené 18. 2. 2015


Zpráva z certifikací za rok 2014

_2218077511.jpg Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní variabilitu v rámci poskytovatelů těchto programů. Z hlediska efektivity prováděné primární prevence je tedy potřeba stanovit a kontrolovat základní kritéria kvality, které má program splňovat, tak, aby toto preventivní působení na školách bylo nakonec opravdu účinné.


Chemici prošli novým školením ve Spolchemii

28.2.2015    Ústecký deník - Zcela novým typem školení prošla desítka chemiků – technologů z ústecké Spolchemie. Ta se tak zapojila do vzdělávacích kurzů k této profesní kvalifikaci v projektu ministerstva školství s názvem UNIV 3. Podobné kurzy a zkoušky nejspíše brzy čekají i další zaměstnance ústecké chemičky.


Chci změnit profesi. Zn.: Spěchá to

Doplnit si v produktivním věku své profesní vzdělání nebo profesi zcela změnit bez dlouhých let strávených ve školní lavici? Tuto jedinečnou možnost nabízí tzv. zkrácené studium, které je stále ještě málo známou cestou ke vzdělání.


Místo shánění práce založila matka dvou dětí centrum volného času

Sehnat práci na malém městě, kde žije několik tisíc lidí, a navíc po několikaleté mateřské dovolené, je pro ženy mnohdy téměř nemožné. Matka dvou dětí Miroslava Brožová z Nepomuku u Plzně se rozhodla, že místo shánění práce rozjede vlastní podnik, a založila volnočasové centrum Fénix, které pomáhá i dalším rodičům.


Národní soustavu kvalifikací využívá více než 1 100 zaměstnavatelů

Do projektu Národní soustavy kvalifikací (NSK) se v uplynulých 5 letech zapojilo více než 3 500 expertů z praxe. Za dobu realizování veřejné zakázky překročil počet vytvořených profesních kvalifikací číslo 1 100. Na trh práce tak díky NSK přibylo přes 110 tisíc nových kvalifikovaných pracovníků v oborech, ve kterých je u zaměstnavatelů největší poptávka.


Pomoc nezaměstnaným i firmám: Ke změně profese stačí získat certifikát

Pokud se ekonom například naučí vařit, stane se po absolvování zkoušky u Národní soustavy kvalifikací certifikovaným kuchařem. V Česku je už přes sto tisíc osvědčení o profesní kvalifikaci, například pro obory autolakýrník, klempíř nebo nožíř. K certifikátům přihlíží více než tisícovka firem, mezi nimi jsou Česká pošta, Preciosa nebo Žďas.


ČT1 Rostoucí zájem o rekvalifikace

Z vysokoškoláka třeba řemeslník, a to díky rekvalifikačnímu kurzu bez nutnosti vracet se do školní lavice. Stále častěji si lidé doplňují znalosti a dovednosti v oborech, které se původně neučili, kvůli lepšímu uplatnění na trhu práce. Brno nabízí nejvíc kurzů v celé republice.


Cena Pospolu pro instruktora ve firmě má první nominované

V prosinci 2014 byla vyhlášena Cena Pospolu pro instruktora ve firmě, a to jak pro firmy a školy zapojené do projektu, tak i mimo něj. Oceněním chce Pospolu zviditelnit ty, kteří svou každodenní činností s mladými lidmi zajišťují jejich odbornou přípravu a mnohdy i významným způsobem přispívají k výchově a formování jejich osobnosti. Všechny zaslané příběhy nominovaných instruktorů vyjdou v souhrnném sborníku. Cena pak bude vyhlášena na závěrečné konferenci Pospolu v květnu 2015.