Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 104


2015: rok technického vzdělávání

27.2.2015 Mladá fronta DNES -  Až 70 procent technických a průmyslových podniků má dnes problém najít na trhu práce kvalifikované odborníky, vyplynulo z analýzy Národního ústavu pro vzdělávání . J edním z receptů, jak u dětí vzbudit zájem o technické školy, je podle ministra školství Marcela Chládka možnost seznámit je s technickými stavebnicemi.


2015: rok technického vzdělávání

27.2.2015 Mladá fronta DNES -  Až 70 procent technických a průmyslových podniků má dnes problém najít na trhu práce kvalifikované odborníky, vyplynulo z analýzy Národního ústavu pro vzdělávání . J edním z receptů, jak u dětí vzbudit zájem o technické školy, je podle ministra školství Marcela Chládka možnost seznámit je s technickými stavebnicemi.


Studenti z Nejdku poznávali, jak vypadá vstřikování plastů

26.2.2015 Karlovarský deník -  Studenti ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Nejdku se vypravili na exkurzi v rámci projektu POSPOLU do partnerské firmy Witte Nejdek. 


Studenti z Nejdku poznávali, jak vypadá vstřikování plastů

26.2.2015 Karlovarský deník -  Studenti ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Nejdku se vypravili na exkurzi v rámci projektu POSPOLU do partnerské firmy Witte Nejdek. 


Vzdělávací jednotky a mobility studentů zmodernizují výuku na středních odborných školách

24.2.2015 rvp.cz - Mobility studentů jsou ve školství poměrně známým pojmem, a to zejména na vysokých školách, kde k výměnným pobytům dochází již delší dobu díky různým grantovým programům . Střední školy tuto možnost využívají zatím méně často, většinou v rámci specializovaných projektů .   


Vzdělávací jednotky a mobility studentů zmodernizují výuku na středních odborných školách

24.2.2015 rvp.cz - Mobility studentů jsou ve školství poměrně známým pojmem, a to zejména na vysokých školách, kde k výměnným pobytům dochází již delší dobu díky různým grantovým programům . Střední školy tuto možnost využívají zatím méně často, většinou v rámci specializovaných projektů .   


Firmy usilují o mladé

24.2.2015 Týdeník Frýdecko-Místecko - Až 100 tisíc pracovníků z technických oborů chybí firmám v republice. Zjistilo to šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), stejně jako fakt, že osm z deseti českých podniků napříč kraji je vystaveno nedostatku technicky vzdělaných lidí. Ale zájem mezi mladými lidmi není dostatečný. 


Firmy usilují o mladé

24.2.2015 Týdeník Frýdecko-Místecko - Až 100 tisíc pracovníků z technických oborů chybí firmám v republice. Zjistilo to šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), stejně jako fakt, že osm z deseti českých podniků napříč kraji je vystaveno nedostatku technicky vzdělaných lidí. Ale zájem mezi mladými lidmi není dostatečný. 


Vyhlášení soutěže o nejlepšího instruktora

20.2.2015 Novinky.cz - Praktické vyučování je nedílnou součástí vzdělávání na středních školách – od učilišť až po konzervatoře. Vedou ho instruktoři, kteří žákům předávají své znalosti a dovednosti. Nejlepší instruktoři mohou být nyní nominováni na cenu, kterou v rámci projektu Pospolu vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.


Vyhlášení soutěže o nejlepšího instruktora

20.2.2015 Novinky.cz - Praktické vyučování je nedílnou součástí vzdělávání na středních školách – od učilišť až po konzervatoře. Vedou ho instruktoři, kteří žákům předávají své znalosti a dovednosti. Nejlepší instruktoři mohou být nyní nominováni na cenu, kterou v rámci projektu Pospolu vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.


V Globusu testují nový způsob odměňování učňů. Inspirací je například Německo

23.2.2015 Hospodářské noviny -  Čtyři miliony korun ročně vydá Globus za práci s učni a další vzdělávání svých zaměstnanců.  V pilotním projektu mohou učni svým výkonem ovlivnit výši své odměny.  Řetězec chce v učních probudit větší zájem o řemeslo.


V Globusu testují nový způsob odměňování učňů. Inspirací je například Německo

23.2.2015 Hospodářské noviny -  Čtyři miliony korun ročně vydá Globus za práci s učni a další vzdělávání svých zaměstnanců.  V pilotním projektu mohou učni svým výkonem ovlivnit výši své odměny.  Řetězec chce v učních probudit větší zájem o řemeslo.


Kvalita absolventů technických oborů upadá

19.2.2015 Novinky.cz - Průmyslové firmy zaměstnávající čerstvé absolventy odborných škol a učilišť si stěžují na jejich nedostatečnou praktickou připravenost. Již dnes tyto firmy pociťují nedostatek některých technických profesí a situace se podle nich v budoucnu nezlepší. Hlavním důvodem, proč budou řemesla v budoucnu chybět, je nezájem mladých lidí o studium technických oborů.


Kvalita absolventů technických oborů upadá

19.2.2015 Novinky.cz - Průmyslové firmy zaměstnávající čerstvé absolventy odborných škol a učilišť si stěžují na jejich nedostatečnou praktickou připravenost. Již dnes tyto firmy pociťují nedostatek některých technických profesí a situace se podle nich v budoucnu nezlepší. Hlavním důvodem, proč budou řemesla v budoucnu chybět, je nezájem mladých lidí o studium technických oborů.


Přihlaste své nejlepší instruktory

Praktické vyučování je nedílnou, někdy oblíbenou, jindy obávanou součástí vzdělávání na středních školách – od učilišť až po konzervatoře. Instruktor žákům předává nejen znalosti a dovednosti, ale také výrazně formuje jejich osobnost. Nejlepší instruktoři mohou být nyní nominováni na cenu, kterou v rámci projektu Pospolu vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Záštitu nad Cenou Pospolu pro instruktora ve firmě převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Výzkumy


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Zákon o dětských skupinách

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta a schválila zákon o dětských skupinách. Někteří poslanci vládní koalice ale podmínili svůj souhlas tím, že zákon bude v nejbližší době novelizován, aby neznamenal ohrožení pro lesní školky, předškolní kluby a další netradiční zařízení, která pomáhají s výchovou předškolních dětí. 


Konference o nadání

Již čtvrtá konference Společnosti pro talent a nadání s názvem „Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně“ se uskutečnila ve dnech 16.–17. října v Praze. Konference byla určena především učitelům, psychologům, rodičům, studentům, řídícím pracovníkům v oblasti vzdělávání, ale i dalším vážným zájemcům o téma. Ti všichni měli jedinečnou příležitost k rychlému a stručnému seznámení s přehledem toho nejlepšího, co je v oblasti péče o nadané aktuálně ve světě známo. Čeští účastníci mezinárodních konferencí o nadaných jim představili kvalitní výzkumy a osvědčené varianty práce s nadanými v zahraničí i porovnání s teorií a praxí v ČR. Příspěvky byly věnovány těmto hlavním okruhům: Jak nadaní prožívají školu; Jak učit a vychovávat nadané smysluplně; Perspektivy vzdělávání nadaných v ČR v mezinárodním srovnání; Nové projekty k práci s nadanými v ČR a zahraničí. Účastníci se také mohli seznámit s ukázkami práce Mensa Gymnázia a získali další zdroje informací i možnosti spolupráce. Kromě předsedkyně STaN dr. Evy Vondrákové vystoupil na konferenci např. profesor Karel Rýdl či MUDr. Zdeněk Kalvach, své zkušenosti s nadanými dětmi popsali jak jejich rodiče, tak učitelé.


Kdo nedokončí vysokou školu?

Národní ústav pro vzdělávání vydal novou publikaci, nazvanou Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání, která popisuje chování absolventů středních škol – zaměřuje se zejména na jejich setrvání ve studiu, přechod mezi obory, případně odchody z vysokoškolského studia. Analýza sleduje absolventy z let 2009 až 2012 a popisuje situaci absolventů po pěti letech od absolvování střední školy (podchyceny jsou tedy i následné návraty do studia).


Čeští žáci zabodovali v ICT gramotnosti

Žáci České republiky dosáhli v testu počítačové a informační gramotnosti nejlepšího výsledku ze všech zemí, které se zúčastnily mezinárodního šetření International Computer and Information Literacy Study (ICILS). Je ovšem otázka, do jaké míry je to zásluhou škol.


nejlepší absolventi byli oceněni

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve dnech 29. a 30. října 2014 ocenila nejlepší absolventy středních škol. Letošní 19. ročník hostil 267 nejlepších absolventů ze 44 škol. Hospodářská komora ČR ocenila také vítěze soutěže samostatných odborných prací, která proběhla v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2.


Jednotné závěrečné zkoušky

Parlament ČR v současnosti projednává novelu školského zákona, podle níž budou povinně zavedeny jednotné závěrečné zkoušky v učebních oborech. Národní ústav pro vzdělávání proto nyní pracuje na zvýšení počtu témat pro jednotné závěrečné zkoušky, aby školy mohly každý rok připravit pro své žáky jiné zadání. Tyto práce probíhají v rámci udržitelnosti výsledků projektu Nová závěrečná zkouška 2.


TRAWI: Podniky zhodnotily absolventy chemických oborů

Podniky v chemickém průmyslu vnímají současnou situaci v oblasti českého a polského odborného vzdělávání jako problematickou a myslí si, že je naléhavě třeba nalézt efektivní řešení. Vyplývá to z průzkumu, který proběhl letos v březnu až květnu v Polsku a v České republice v rámci projektu TRAWI. Cílem šetření bylo zjistit, jak jednotlivé chemické podniky hodnotí absolventy středních škol z hlediska jejich znalostí, dovedností a kompetencí, jakým způsobem a v jakém rozsahu v obou zemích funguje spolupráce mezi podniky a školami, a definovat požadavky kladené na absolventy z pohledu zaměstnavatelů.


Jak motivovat žáky

Fungují stipendia, odměny za práci nebo příslib pracovního místa. Zjistil to projekt Pospolu, který ověřuje vzájemnou spolupráci mezi školami a podniky. V projektu vzniklo 26 partnerství škol a firem, ve kterých je zapojeno dohromady téměř 140 subjektů. Tyto školy a firmy mají už dlouholetou zkušenost se vzájemnou spoluprací a osvědčené postupy, jak nejlépe připravit žáky na trh práce, jak je motivovat a vzdělávat.


Diskuse kolem novely

Novela školského zákona prošla v září 2014 prvním čtením v Poslanecké sněmovně a předpokládalo se její schválení do konce roku. Diskuse o jedné její části se však protáhla až do ledna 2015. Šlo o pasáž věnovanou podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Připomínky se týkaly hlavně paragrafu o posouzení mentálního postižení dítěte, který obsahoval i formulaci: „adaptivních schopností dítěte nebo žáka v souvislostech jeho vývoje a jeho sociálního a kulturního prostředí“. 


Téma diagnostiky je ryze odborné

Debata o diagnostice mentálního postižení není skutečně tématem pro širokou veřejnost, protože se jedná o velmi odborné téma. Dokonce spojování tématu s některými politickými cíli nebo kontexty je navýsost nebezpečné, protože diagnostika se řídí kritérii, která se odvíjejí zejména od závěrů pramenících z výzkumů a praxe odborné veřejnosti a jejím prostřednictvím je nahlížen zdravotní stav, v tomto případě mentální zdraví.


Přechod ze základní na střední školu v zahraničí

V diskusi o zavedení jednotných přijímacích zkoušek na středních školách v ČR chybí podstatná fakta, a to porovnání se situací v zahraničí. Přinášíme proto srovnání způsobu přechodu mezi základní a střední školou v šesti zemích: ve Finsku, Švédsku, Polsku, Německu, Velké Británii a Francii. Většina systémů jednotné přijímací zkoušky nezná, jsou však výjimky. Autorem srovnání je Bohumil Kartous ze společnosti EDUin. Výběr zemí podle něho není náhodný. „Vybírali jsme země s různou strukturou školských systémů. Od jejich podoby se do značné míry odvíjí i podoba přechodu mezi základní a střední školou.“


Zdraví až do důchodu díky změně profese

V rámci projektu „Horizontální profesní přestup: nová profesní šance pro starší zaměstnance“ byl pod vedením Institutu práce a zdraví Německého zákonného úrazového pojištění vytvořen digitální ukazatel, který má zaměstnancům usnadnit hledání nové profese s přihlédnutím např. ke zdravotním znevýhodněním. Má podporovat malé a středně velké podniky při personálním plánování.


Jazykový vývoj neslyšících dětí

Kochleární implantáty pomohly mnoha neslyšícím dětem naučit se mluvit a usnadnily jim život. Stále se uvažovalo o tom, že by mohly existovat rozdíly v mluvené řeči mezi neslyšícími dětmi a dětmi, které slyší normálně. Vědci však nedávno zjistili, že tyto rozdíly jsou jen nepatrné.


Vzdělávání 1/2015

1_15-1.jpg Z obsahu: Kdo nedokončí vysokou školu / Čeští žáci zabodovali v ICT gramotnosti  /  Existují v zahraničí jednotné přijímací zkoušky?  /  Zdraví až do důchodu díky změně profese


Učitelé mají chuť předávat si navzájem zkušenosti

Vzdělávacích seminářů projektu Lektoři a mentoři pro školy se zúčastní na tři sta pedagogů  


Reportáž z pilotního ověřování v regionální televizi Polar

V rámci televizního pořadu Študuj u nás, vznikla v moravskoslezské regionální televizi Polar reporáž z piltoního ověřování profesní kvalifikace  Výroba karamelových a kandytových výrobků, které probíhá v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm.  


Zpravodaj 2/2015

Z terminologie Cedefopu 37 *  Jan Werich *  Kariérní poradenství v nejisté době: spojit ekonomické, sociální a individuální výhody *  Francie a rozvoj profesní přípravy v Africe *  Závěrečná zkouška v učebním oboru a validace výsledků neformálního a informálního učení v Rakousku *  Další a vysokoškolské vzdělání: srovnání příjmů. Přílohy:  I. Nová klasifikace ISCED-F 2013 II. Evropský inventář pro validaci výsledků neformálního a informálního učení 2014


Tematická konference UNIV 3, Kutná Hora, 3.- 4. 3. 2015

kat.jpg Konference je  zaměřena na problematiku předškolní a mimoškolní výchovy v oblasti dalšího vzdělávání, konkrétně profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky 69-017-M a Chůva pro dětské koutky 69-018-M Doplněny prezentace zástupců MPSV a MŠMT


Zapojení Pospolu do kampaně RPTV - AKTUALITY


Zapojení Pospolu do kampaně RPTV - AKTIVITY / PROJEKTY


Zapojení Pospolu do kampaně RPTV - AKCE


Zapojení Pospolu do kampaně RPTV - AKCE


Střední odborné školství můžeme zlepšit přímo na školách - díky spolupráci se zaměstnavateli a dobře připraveným mobilitám

19.2.2015 rvp.cz -  Jak reaguje trh práce na nové absolventy, jaké jsou nové trendy ve středoškolském odborném vzdělávání , proč mají při výuce spolupracovat učitelé se zaměstnavateli a jak zorganizovat studentské mobility na podporu úspěchu v praxi? To byla některá ze živě diskutovaných témat na mezinárodní konferenci ECVET - Středoškolské vzdělávání v praxi v Bratislavě. Pro střední odborné školství představují tato témata aktuální výzvy. Nabízíme vám některé zajímavé postřehy odborníků k problematice odborného vzdělávání , které na konferenci zazněly.    


Střední odborné školství můžeme zlepšit přímo na školách - díky spolupráci se zaměstnavateli a dobře připraveným mobilitám

19.2.2015 rvp.cz -  Jak reaguje trh práce na nové absolventy, jaké jsou nové trendy ve středoškolském odborném vzdělávání , proč mají při výuce spolupracovat učitelé se zaměstnavateli a jak zorganizovat studentské mobility na podporu úspěchu v praxi? To byla některá ze živě diskutovaných témat na mezinárodní konferenci ECVET - Středoškolské vzdělávání v praxi v Bratislavě. Pro střední odborné školství představují tato témata aktuální výzvy. Nabízíme vám některé zajímavé postřehy odborníků k problematice odborného vzdělávání , které na konferenci zazněly.    


Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 začal rovněž na logistické škole v Dalovicích

20.2.2015 Chebský deník - Rok průmyslu a technického vzdělávání , který vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR pro rok 2015, má zvýšit zájem veřejnosti o průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století a o technické obory.


Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 začal rovněž na logistické škole v Dalovicích

20.2.2015 Chebský deník - Rok průmyslu a technického vzdělávání , který vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR pro rok 2015, má zvýšit zájem veřejnosti o průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století a o technické obory.


Konference NZZ_2 se zúčastnilo 200 pedagogů

V úterý 17. února 2015 se konala konference „Nová závěrečná zkouška pro všechny žáky učebních oborů“. Uspořádal ji NÚV na závěr projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška 2, na který přispívá Evropský sociální fond.


Přihlaste své nejlepší instruktory

Praktické vyučování je nedílnou, někdy oblíbenou, jindy obávanou součástí vzdělávání na středních školách – od učilišť až po konzervatoře. Instruktor žákům předává nejen znalosti a dovednosti, ale také výrazně formuje jejich osobnost. Nejlepší instruktoři mohou být nyní nominováni na cenu, kterou v rámci projektu Pospolu vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Záštitu nad Cenou Pospolu pro instruktora ve firmě převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100 zaměstnavatelů

Národní soustava kvalifikací (NSK) představuje průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. 


Jednotné závěrečné zkoušky na učilištích vítají školy i firmy

17.2.2015 Blesk.cz - Jednotné závěrečné zkoušky v učňovských oborech vítají školy i zaměstnavatelé. Série tří projektů zaměřených na vývoj zkoušek dospěla po deseti letech do fáze, kdy by měly být spuštěny jako povinné na celorepublikové úrovni. Schválení novely školského zákona, která to zakotvuje, však v praxi nebude znamenat žádnou velkou změnu. Už nyní jednotné zadání využívá téměř 90 procent škol s učebními obory, řekla na dnešní tiskové konferenci manažerka projektu Nová závěrečná zkouška 2 Dana Kočková.


Jednotné závěrečné zkoušky na učilištích vítají školy i firmy

17.2.2015 Blesk.cz - Jednotné závěrečné zkoušky v učňovských oborech vítají školy i zaměstnavatelé. Série tří projektů zaměřených na vývoj zkoušek dospěla po deseti letech do fáze, kdy by měly být spuštěny jako povinné na celorepublikové úrovni. Schválení novely školského zákona, která to zakotvuje, však v praxi nebude znamenat žádnou velkou změnu. Už nyní jednotné zadání využívá téměř 90 procent škol s učebními obory, řekla na dnešní tiskové konferenci manažerka projektu Nová závěrečná zkouška 2 Dana Kočková.


Příští středoškoláci, vyberte si SOŠ s kvalitní praxí

13.2.2015 09:00 protext.cz - S přípravou našich středoškoláků pro praxi nejsou zaměstnavatelé spokojeni. Pouze deset procent středoškoláků reaguje na nabídky zaměstnání, které se vážou k jejich studiu. Na druhé straně, je mnoho absolventů SOŠ, které trh práce prostě nechce. Situaci může zčásti vyřešit připravovaná novela o školním zákoně, ale spoléhat se pouze na legislativu nestačí. I samotné školy a učitelé mohou udělat hodně pro zlepšení přípravy svých svěřenců. Lze najít inspirativní příklady škol, které už dnes fungují v účinné spolupráci se zaměstnavateli a zároveň vysílají své studenty na stáže. Cílem je lepší uplatnění jejich studentů na trhu práce.


Příští středoškoláci, vyberte si SOŠ s kvalitní praxí

13.2.2015 09:00 protext.cz - S přípravou našich středoškoláků pro praxi nejsou zaměstnavatelé spokojeni. Pouze deset procent středoškoláků reaguje na nabídky zaměstnání, které se vážou k jejich studiu. Na druhé straně, je mnoho absolventů SOŠ, které trh práce prostě nechce. Situaci může zčásti vyřešit připravovaná novela o školním zákoně, ale spoléhat se pouze na legislativu nestačí. I samotné školy a učitelé mohou udělat hodně pro zlepšení přípravy svých svěřenců. Lze najít inspirativní příklady škol, které už dnes fungují v účinné spolupráci se zaměstnavateli a zároveň vysílají své studenty na stáže. Cílem je lepší uplatnění jejich studentů na trhu práce.


Osvědčení o kvalifikaci má sto tisíc lidí

Více než 1100 firem využívá alespoň některé prvky systému Národní soustavy kvalifikací, díky němuž lidé získávají doklady o dovednostech uplatnitelných na trhu práce. Údaje včera zveřejnilo konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, které se staralo o zapojení zaměstnavatelů do tvorby profesních kvalifikací. Do tvorby profesních kvalifikací se podle údajů zapojilo více než 3500 odborníků z praxe. Osvědčení o některé z více než tisícovky kvalifikací má už přes sto tisíc lidí.


Mladí nepracují ve svém oboru

Vyučení a maturanti ze středních odborných škol většinou nepracují ve vystudovaném oboru. Kvalifikaci získanou ve škole přímo uplatňuje 46 procent vyučených a 35 procent maturantů.


Radikální změna povolání

ČT1, Události 9.2.2015 Práci dnes lépe hledají ti, kteří jsou schopni změnit profesi. Jak to tak vypadá, Češi se novým požadavkům umějí přizpůsobit. Podle posledního průzkumu Národního ústavu vzdělávání víc než polovina lidí s maturitou nebo výučním listem se nevěnuje tomu, co odpovídá jejich původní kvalifikaci.


Vzdělavatelé mohou nyní zdarma inzerovat své služby na portálu vzdelavaniaprace.cz

Portál vzdelavaniaprace.cz nově umožňuje ještě efektivnější oslovování zájemců o profesní kvalifikace. Firmy a autorizované osoby, které nabízejí profesní vzdělávání a pořádají rekvalifikační kurzy a zkoušky v rámci NSK, totiž nyní mohou na portálu zcela zdarma inzerovat své služby a oslovovat tak přímo všech 10 000 uživatelů, kteří se aktivně zajímají o svůj profesní rozvoj. Novinkou je i vkládání orientačních znalostních testů pro uživatele portálu.


Práci v oboru sežene necelá polovina pracovníků

Svou profesní kvalifikaci uplatní na trhu práce méně než polovina pracovníků, mladí lidé jsou na tom obvykle hůře. Zcela mimo obor studia a odborné přípravy odchází 37 % vyučených a 31 % maturantů. Výsledky šetření shrnuje studie Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání 2013.


Rok průmyslu pomůže firmám s přílivem mladých

11.2.2015 Novinky.cz -  Až sto tisíc pracovníků z technických oborů chybí firmám v České republice. Vyplývá to z šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) stejně jako z faktu, že osm z deseti českých podniků napříč kraji je vystaveno nedostatku technicky vzdělaných lidí.


Rok průmyslu pomůže firmám s přílivem mladých

11.2.2015 Novinky.cz -  Až sto tisíc pracovníků z technických oborů chybí firmám v České republice. Vyplývá to z šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) stejně jako z faktu, že osm z deseti českých podniků napříč kraji je vystaveno nedostatku technicky vzdělaných lidí.


Odborník z praxe a jeho význam v odborném vzdělávání

V současné době vstupují odborníci z praxe běžně do výuky na vysokých školách. Na středních školách je jejich know-how využíváno zatím především nepravidelně, zejména při exkurzích, předváděcích akcích nebo jako občasné vstupy do teoretické přípravy žáků či vedení nepovinně volitelných předmětů.  Pro přenos nových poznatků z terénu do prostředí výuky ve školách je však žádoucí využívat odborníků z praxe, zástupců zaměstnavatelské sféry, ve výuce podstatně pravidelněji a ve větší míře. 


Studenti nemají o technické obory zájem. Firmy by se to měly pokusit změnit

6.2.2015 iHNed.cz - Zatímco popularita humanitních oborů stoupá, tuzemský trh práce trpí dlouhodobým nedostatkem technicky vzdělaných absolventů. Zájem mladých lidí o technické směry je možné podpořit například užší spoluprací firem z oboru a škol . V tom má Česko ale ještě rezervy.


Studenti nemají o technické obory zájem. Firmy by se to měly pokusit změnit

6.2.2015 iHNed.cz - Zatímco popularita humanitních oborů stoupá, tuzemský trh práce trpí dlouhodobým nedostatkem technicky vzdělaných absolventů. Zájem mladých lidí o technické směry je možné podpořit například užší spoluprací firem z oboru a škol . V tom má Česko ale ještě rezervy.


Moderní učebna chytrých elektroinstalací už slouží českobudějovické průmyslovce

7.2.2015 novinky.cz -  Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická (SPŠSE) Dukelská v Českých Budějovicích otevřela novou supermoderní učebnu chytrých elektrických instalací za přibližně jeden milión korun. Škola tak vedle aktivní spolupráce se zaměstnavateli, kterými jsou v oblasti elektro Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ a v segmentu strojírenství společnost Siemens, udělala další krok k maximálnímu přiblížení výuky praxi.


Moderní učebna chytrých elektroinstalací už slouží českobudějovické průmyslovce

7.2.2015 novinky.cz -  Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická (SPŠSE) Dukelská v Českých Budějovicích otevřela novou supermoderní učebnu chytrých elektrických instalací za přibližně jeden milión korun. Škola tak vedle aktivní spolupráce se zaměstnavateli, kterými jsou v oblasti elektro Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ a v segmentu strojírenství společnost Siemens, udělala další krok k maximálnímu přiblížení výuky praxi.


Problém Kolína: provázanost škol a místních firem chybí

9.2.2015 Kolínský deník  - Kolín – Chybí adekvátní školy pro obory, ve kterých působí místní firmy. Takový názor má ředitel kolínského úřadu práce Jan Máslík, který to řekl v rozhovoru pro Kolínský deník.


Problém Kolína: provázanost škol a místních firem chybí

9.2.2015 Kolínský deník  - Kolín – Chybí adekvátní školy pro obory, ve kterých působí místní firmy. Takový názor má ředitel kolínského úřadu práce Jan Máslík, který to řekl v rozhovoru pro Kolínský deník.


ECVET může přispět ke kvalitě výuky středoškoláků

6.2.2015 (PROTEXT) - Bratislava - Mezinárodní konferencí o středoškolském odborném vzdělávání v praxi pod názvem ECVET TOUR II vyvrcholil v Bratislavě stejnojmenný dvouletý projekt České republiky, Rakouska a Slovenska. Projekt se zaměřil na modernizaci studia profesí KUCHAŘ a RECEPČNÍ a konference reagovala na výsledky projektu a zjištěné výzvy. Na akci diskutovali zástupci vzdělávacích institucí, studenti, zaměstnavatelé i experti odborného vzdělávání.


ECVET může přispět ke kvalitě výuky středoškoláků

6.2.2015 (PROTEXT) - Bratislava - Mezinárodní konferencí o středoškolském odborném vzdělávání v praxi pod názvem ECVET TOUR II vyvrcholil v Bratislavě stejnojmenný dvouletý projekt České republiky, Rakouska a Slovenska. Projekt se zaměřil na modernizaci studia profesí KUCHAŘ a RECEPČNÍ a konference reagovala na výsledky projektu a zjištěné výzvy. Na akci diskutovali zástupci vzdělávacích institucí, studenti, zaměstnavatelé i experti odborného vzdělávání.


Zadání samostatných odborných prací

Zveřejňujeme zadání SOP pro všechny obory, v nichž se tato práce připravuje. Novela školského zákona, která se projednává v Parlamentu ČR, školám ukládá použít při přípravě závěrečných zkoušek jednotné zadání. Proto by měly všechny školy s obory, které mají SOP ve svém jednotném zadání, tuto práci svým žákům na začátku 2. pololetí zadat.


Magazín projektu NZZ_2 2015

Nové číslo magazínu přináší všechny podstatné údaje o projektu Nová závěrečná zkouška 2, o inovaci informačního systému i praktické informace o tvorbě jednotných zadání a jejich využití ve škole.


PŘÍBĚH: Díky NSK otevíral i továrnu Avie v Indii. Dnes staví mladík z Dobrušky stíhačky ve Vodochodech

Příběh Daniela Rydla ukazuje, jaké možnosti dává Národní soustava kvalifikací schopnému a ambicióznímu člověku. Jen ve 22 letech to už dotáhl v největších strojírenských firmách na vysoké pozice. Udělal si hned tři dílčí kvalifikace, pomáhal rozjet výrobu nákladních vozů v Indii a nyní dohlíží na vývoj křídla pro vojenské stíhačky. Díky absolvování kvalifikace „strojní mechanik“ a zdravému sebevědomí se nyní Daniel věnuje svým dvěma vášním – strojírenství a letadlům.


Počet nezaměstnaných se zvýšil, o jaké profese mají firmy největší zájem?

K 31. 12. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 541 914 uchazečů o zaměstnání. Nejvíce lidí bez práce přibylo v okrese Jindřichův Hradec, Prachatice a Pelhřimov. Největší nezaměstnanost je v okresech Sokolov, Bruntál a Jeseník.


O jaké profese mají lidé na začátku roku největší zájem?

Podle statistik inzertních novin ANNONCE a portálu ANNONCE.cz hledají lidé nejčastěji nové uplatnění v gastronomii, dopravě a logistice, administrativě a obchodu na pozicích kuchař, servírka, řidič a prodavačka. Poptávek je zhruba dvakrát více než nabídek. Podle aktuálních dat společnosti ANNONCE má o zaměstnání v těchto oborech zájem až 57 procent lidí.


Absolventi středních škol a trh práce

Pracovníkům oborových skupin, sektorových rad a všem dalším zájemcům jsou určeny publikace Absolventi středních škol a trh práce týkající se vybraných odvětví.


Firmy míří do škol, předcházejí si příští dělníky

5.2.2015 Mladá fronta DNES - PARDUBICE Spojené síly státu, kraje, škol a zaměstnavatelů se vyplácejí. Několikaletá kampaň na podporu technických oborů nese ovoce a na rozdíl od jiných škol se v tomto školním roce zvýšil počet žáků v prvních ročnících.


Firmy míří do škol, předcházejí si příští dělníky

5.2.2015 Mladá fronta DNES - PARDUBICE Spojené síly státu, kraje, škol a zaměstnavatelů se vyplácejí. Několikaletá kampaň na podporu technických oborů nese ovoce a na rozdíl od jiných škol se v tomto školním roce zvýšil počet žáků v prvních ročnících.


Pardubický kraj zahájil Rok průmyslu a technického vzdělávání

3.2.2015 Deník Veřejné správy - Více jak stovka zástupců firem a škol se dnes sešla v Pardubicích k zahájení Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015, který vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) společně se svými partnery. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“.


Pardubický kraj zahájil Rok průmyslu a technického vzdělávání

3.2.2015 Deník Veřejné správy - Více jak stovka zástupců firem a škol se dnes sešla v Pardubicích k zahájení Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015, který vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) společně se svými partnery. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“.


Co pomůže technickému školství? Duální vzdělávání, míní Mládek

3.2.2015 deník.cz - Brno – Českému technickému školství by mělo pomoci duální vzdělávání, tedy spolupráce škol a firem. Podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) je ale nutné zajistit, aby firmy z tohoto způsobu vzdělávání profitovaly a studenti jako černí pasažéři neodcházeli jinam. Mládek to dnes řekl novinářům.


Co pomůže technickému školství? Duální vzdělávání, míní Mládek

3.2.2015 deník.cz - Brno – Českému technickému školství by mělo pomoci duální vzdělávání, tedy spolupráce škol a firem. Podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) je ale nutné zajistit, aby firmy z tohoto způsobu vzdělávání profitovaly a studenti jako černí pasažéři neodcházeli jinam. Mládek to dnes řekl novinářům.


Kraje se shodují: Vzdělávání dospělých na středních školách je šancí pro školy i pro trh práce

Velkou podporu má ze strany krajských úřadů princip vzdělávání dospělých na středních školách. Kraje z pozice zřizovatelů škol tento princip systémově podporují už téměř celou jednu dekádu. S negativním demografickým vývojem tato podpora ještě výrazně roste. 


Poptávku po školených výtahářích řeší v Liberci i dílčím vzděláváním absolventů příbuzných oborů

Region - Rekonstrukce zastaralých výtahů jsou skutečností, před kterou jsou v této době postaveny tisíce bytových i nebytových domů v ČR. To se nutně odráží také v oblasti vzdělávání. V Libereckém kraji našli řešení i vzděláváním dospělých z blízkých oborů. 


Soutěž Czech StudNET Awards 2015 zná své vítěze

Do Pardubic se 29. ledna 2015 sjeli středoškolští studenti informatiky z celé republiky, aby se svými projekty bojovali v soutěži Czech StudNET Awards 2015, podpořené projektem Pospolu. Soutěží v ní projekty založené na spolupráci s  firmami, ale i takové, na kterých studenti pracují sami. „Chceme ukazovat příklady, kde spolupráce mezi firmami a studenty nese ovoce. Mezi středoškoláky však vznikají velmi kvalitní projekty, o kterých firmy vůbec nevědí. Soutěž bude pomáhat, aby se firmy i studenti vzájemně našli a byli si nápomocni,“ říká Jiří Formánek, ředitel soutěže.


Ve svém oboru pracuje 46 % vyučených a 36 % maturantů, nejlépe jsou na tom vyučení strojaři

Praha, 4. února 2015    Svou profesní kvalifikaci uplatní na trhu práce jen méně než polovina pracovníků, mladí lidé jsou na tom obvykle hůře. Zcela mimo obor studia a odborné přípravy odchází 37 % vyučených a 31 % maturantů. Výsledky šetření shrnuje studie Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání 2013.


Hrázný a jezný

Hrázný a jezný 36-014-H, Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební, Vysoké Mýto


Hodnotitel vína

Hodnotitel vína 41-057-H, Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice


Instruktor plavání

Instruktor plavání 74-010-M, Kustod, s. r. o., Plzeň


Zlatník a klenotník

Zlatník a klenotník 82-013-H, Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou


Firmy z okresu získaly ocenění

2.2.2015 Rychnovský deník -  Královéhradecký kraj rozdával deset nových cen společnostem, které spolupracují se studenty a školami.


Firmy z okresu získaly ocenění

2.2.2015 Rychnovský deník -  Královéhradecký kraj rozdával deset nových cen společnostem, které spolupracují se studenty a školami.


Více než třetina průvodců v Praze je nekvalifikovaných

Průvodcovské služby zahraničním návštěvníkům poskytují v Praze až ze 40 procent nekvalifikovaní zahraniční průvodci. V turistickém ruchu jich působí na dva a půl tisíce. Na mezinárodním kongresu Světové federace turistických průvodců (WFTGA) v Praze to uvedl předseda Asociace průvodců ČR Stanislav Voleman.


Firmy sázejí na školení zaměstnanců

Stále více firem v České republice si uvědomuje, že bez odborně kvalifikovaných zaměstnanců nemohou dosahovat dobrých výsledků, a do vzdělávání svých pracovníků neváhají investovat miliónové částky. Nejvíce tuzemské firmy investují do školení odborných znalostí, vytvářejí si i vlastní školicí střediska.


Rekvalifikací na míru si podnik připraví nové lidi

V prostějovské firmě MUBEA si vybrali mezi nezaměstnanými vhodné uchazeče a zaškolili je pro výkon dělnických profesí.


Anketa: Co by měl rok 2015 v oblasti vzdělávání (především) přinést nového?

Na anketní otázku odpověděli: Marcel Chládek ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Tomáš Zima rektor Univerzity Karlovy, Zdeněk Somr viceprezident Hospodářské komory ČR pro vzdělávání, Jindřich Ploch zastupující rektor Vysoké školy obchodní, Jiří Zajíček předseda Unie školských asociací ČR – CZESHA a ředitel Masarykovy střední školy chemické, Markéta Pražmová předsedkyně Asociace vyšších odborných škol a Alice Štunda zřizovatelka a majitelka Sunny Canadian International Schoo.


HK ČR rozšířila portfolio zkoušek profesních kvalifikací

Hospodářská komora České republiky (HK ČR), ve spolupráci s Cechem kamnářů ČR, rozšířila své portfolio zkoušek profesních kvalifikací. S platností od 9. ledna 2015 má HK ČR oprávnění zkoušet také profesní kvalifikaci: Kamnář pro renovaci dobových topidel (36-055-M).


Rekvalifikační kurz absolvoval jen pro svůj dobrý pocit

Jedenáct účastníků vzdělávacího programu zaměřeného na obsluhu strojů, které zpracovávají materiál na výrobu nábytku, si v minulém týdnu převzalo na domažlickém učilišti závěrečný certifikát.


Jak předvídat budoucí kvalifikace

Nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a znalostmi na trhu práce a jeho dopad především na nezaměstnanost mladých lidí trápí mnoho členských států EU. Z tohoto důvodu uspořádala v listopadu Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, jíž je Hospodářská komora České republiky členem, spolu s Výborem regionů konferenci na téma "Předvídání a poskytování znalostí na regionální úrovni".


Trh práce přijde do roku 2025 o 30 procent profesí

V moderním prostoru Gong v Dolních Vítkovicích proběhla začátkem prosince poslední regionální konference Národní soustavy kvalifikací, kde se sešli zaměstnavatelé a zástupci významných firem převážně z Moravskoslezského kraje (MSK).


K lepší práci může pomoci i změna profese

Vysokoškoláka Tomáše Vítka z Brna nebavilo jeho zaměstnání v ekonomické sféře, zato ho bavilo vaření. Šel tedy za svým snem a složil v Brně kvalifikační zkoušku z gastronomie. Dnes vaří v Bohémě a je spokojený.


Standardy profesních kvalifikací schválené 19. 12. 2014

Dne 19. 12. 2014 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací  


Reportáž ze zkoušky profesní kvalifikace Řemeslné zpracování čokolády

Závěrečná profesní zkouška se konala na Střední odborné škole v Litovli.


Reportáž ze zkoušky profesní kvalifikace Řemeslná výroba perníků

Závěrečná zkouška se konala na Integrované střední škole, COP a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Valašském Meziříčí.


Národní soustava kvalifikací (NSK) vám pomůže mít investice do zaměstnanců pod kontrolou

Národní soustava kvalifikací (NSK) je nástroj, umožňující získat kvalifikaci bez návratu do počátečního vzdělávání, tedy do školy, a tedy i významný nástroj pro personální řízení. V katalogu NSK je aktuálně zveřejněno již 641 profesních kvalifikací, které nejen že definují kvalifikační předpoklady pro určitý typ pracovních výkonů, ale vymezují i požadavky na schopnosti a dovednosti, které musí zájemci o kvalifikaci splňovat a splnit před zkoušející autorizovanou osobou. To, že má systém opodstatnění, dokládá nejen přes 105 000 držitelů těchto osvědčení na trhu práce, ale i to, že se k němu aktivně hlásí a v personálních procesech využívá více než 1000 firem ze všech regionů ČR.


Cena za za školení člověka mimo obor? Až 400 000 korun

Nábor nových lidí patří mezi ty konzervativnější oblasti personální práce. Přitom odvaha zavádět nové postupy, ale i pátrat mimo zavedené zdroje může znamenat získat oproti konkurenci výhodu.


Technické obory trpěly hlady, nasytit je mají stipendia

28.1.2015 Orlický denik.cz -  Letohrad - Strojírenské společnosti před rokem smluvně podpořily nápad města a průmyslové školy , že si své učně samy vychovají, poskytnou jim zázemí i stipendium . První výsledky naznačují, že společný postup se vyplácí všem zainteresovaným stranám.     


Technické obory trpěly hlady, nasytit je mají stipendia

28.1.2015 Orlický denik.cz -  Letohrad - Strojírenské společnosti před rokem smluvně podpořily nápad města a průmyslové školy , že si své učně samy vychovají, poskytnou jim zázemí i stipendium . První výsledky naznačují, že společný postup se vyplácí všem zainteresovaným stranám.