Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 33


Aktuální nabídka certifikovaných programů prevence a přínos certifikace z pohledu certifikovaných organizací (výsledky šetření)

_2059065560.jpg Představujeme výsledky šetření s názvem „Mapování nabídky certifikovaných programů v jednotlivých krajích“. Dotazník zahrnoval tři hlavní bloky otázek. První mapoval nabídku certifikovaných programů v jednotlivých krajích ČR, druhý obsahoval celkem 4 otázky, které mapovaly přínos certifikací pro organizace a třetí blok představovala on-line verze inovovaného číselníku programů.  Cílem šetření bylo zejména získat zpětnou vazbu o přínosu certifikací z pohledu certifikovaných organizací a zmapovat nabídku certifikovaných programů v jednotlivých krajích.


GOAL: Kariérové poradenství pro dospělé

NÚV je zapojen do mezinárodního projektu GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners), který je realizován v rámci KA 3 Erasmus+. Projekt řeší celkem osm mezinárodních partnerů, přičemž hlavním koordinátorem je belgický partner - vlámské ministerstvo školství. 


NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ

Zde uveřejňujeme odpovědi na otázky adresované na spolecnevzdelavani@nuv.cz. 


Zpravodaj 12/2015

Učňovství v malých a středních podnicích – Jak posílit jejich zájem? *  Stručné zprávy Cedefopu ve Zpravodaji *  Erasmus+ se snaží přitáhnout učně *  Vyučování cizím jazykům v nižším a vyšším sekundárním vzdělávání v EU a celostátní testování žáků *  Co ještě (možná) nevíme o jazyce *  Jak se děkuje v evropských zemích *  Přijímání vyučených do zaměstnání ve východoněmeckých a        západoněmeckých podnicích


Žáci učebních oborů budou skládat písemné zkoušky na počítači

V tomto školním roce už budou mít učni možnost skládat písemnou část závěrečných zkoušek na počítači. Umožňuje to speciální aplikace informačního systému nové závěrečné zkoušky – tzv. zkouškový server. Ten v minulých měsících výborně obstál při zátěžové zkoušce na osmi pilotních školách. Zadání je vygenerováno těsně před zkouškou pro každého žáka zvlášť, takže nehrozí předčasné vyzrazení témat ani opisování.


Žáci učebních oborů budou skládat písemné zkoušky na počítači

V tomto školním roce už budou mít učni možnost skládat písemnou část závěrečných zkoušek na počítači. Umožňuje to speciální aplikace informačního systému nové závěrečné zkoušky – tzv. zkouškový server. Ten v minulých měsících výborně obstál při zátěžové zkoušce na osmi pilotních školách. Zadání je vygenerováno těsně před zkouškou pro každého žáka zvlášť, takže nehrozí předčasné vyzrazení témat ani opisování.


Kurzy


infopoint

Máte dotaz ke společnému vzdělávání? Zřizujeme Infopoint Svoji otázku směřujte na email spolecnevzdelavani@nuv.cz nebo využijte telefonní číslo 774 726 345.


mail form

Chci dostávat nejnovější informace z Národního ústavu pro vzdělávání .


ReferNet: výroční zasedání 2015

Výroční zasedání Řídícího výboru a Národního konsorcia sítě se uskuteční 15. prosince 2015 v Praze


Učitelům odborných škol by pomohly stáže ve firmách ...

Učitelé odborných škol by měli každý rok strávit alespoň šest dní na stáži ve firmě. Odborný výcvik učňů v podnicích by měl být minimálně na 12 týdnů. Doporučuje to projekt Pospolu. Je zaměřený na spolupráci škol a firem a trval tři roky. Na starost ho měl Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Se zavedením duálního systému, tedy že žák je ve škole a s podnikem má uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu, se ale nepočítá v plném rozsahu.


Nejčastější otázky a odpovědi k RVP


České video získalo v celoevropské soutěži Europassu druhé místo

Soutěž o nejlepší virální video o Europassu, které se zúčastnilo 16 evropských zemí, už zná své vítěze. Na prvním místě se ve veřejném hlasování umístilo video How (not) to make magic videos z Estonska, na druhém místě české video Story of my life , třetí je video Thinking about Europass ze Španělska. Cenu poroty získalo video No more mess with Europass z Litvy.


Standardy profesních kvalifikací schválené 1. 12. 2015


PF


Souhrnná závěrečná zpráva o projektu

Projekt Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) byl ukončen k 31. říjnu 2015. Při této příležitosti bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci a popřáli hodně úspěchů při navazování a rozvoji partnerských vztahů mezi odbornými školami a firmami.


Projekt Pospolu na Závěrečné konferenci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Technické profese nabízejí mladým lidem perspektivu, přesto stojí v očích veřejnosti spíše v pozadí. Je třeba změnit pohled rodičů žáků základních škol na technické vzdělávání a podporovat rozvoj technického myšlení dětí už od útlého věku. Na Závěrečné konferenci Roku průmyslu a technického vzdělávání se na tom shodli manažeři firem, firemních svazů a asociací i odborníci na vzdělávání.


Výsledky projektu Pospolu ukazují, kudy vede cesta spolupráce škol a firem

Stáže učitelů odborných škol v délce alespoň 6 dnů ročně, minimálně 12 týdnů odborného výcviku pro žáky oborů s výučním listem v reálném nebo modelovém pracovním prostředí firem, možnost realizovat praktickou část závěrečných zkoušek ve firemním prostředí – to jsou jen tři příklady rozsáhlého souboru doporučených opatření, na nichž se shodli odborníci a zaměstnavatelé. Během téměř tříletého projektu Pospolu je v praxi ověřila síť 38 škol a 115 aktivních zaměstnavatelů, firem i dalších subjektů.


Možnosti spolupráce školy se zaměstnavateli v oboru vzdělání 39-41-L/01 Autotronik

Publikace vydaná v roce 2015  pro skupinu oborů 39 Speciální a interdisciplinární obory.


Naše škola koná novou závěrečnou zkoušku ve firmě

Metodický materiál vydaný v roce 2015 k zajištění praktické zkoušky podle jednotného zadání na reálném pracovišti – ve firmě, v podniku, v soukromé podnikatelské instituci.


Výsledky projektu Pospolu ukazují, kudy vede cesta spolupráce škol a firem

V téměř tříletém projektu se ověřovaly možnosti kvalitní a efektivní spolupráce v síti čytř desítek škol a zhruba stovky zaměstnavatelů


spolecnevzdelavanI


Projekt 50+ Senior pořádá seminář pro zúčastněné školy

Střední škoy, které jsou do projektu MŠMT zapojeny, vytvářejí programy dalšího vzdělávání. Samy je pak pro cílovou skupinu seniorů také uskuteční.  


Jak je možné využít média při výuce matematiky?

Na popularizaci poměrně málo využívané metody pro výuku matematiky, která nachází inspiraci v aktuálních textech z médií, spolupracuje NÚV  s Jednotou českých matematiků a fyziků.  „Díky tomu je možné rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost ruku v ruce,“ říká Eva Zelendová, která na rozšíření této metody pracuje. 


Projektové vyučování v přírodovědných předmětech

Na vzdělávání učitelů se  zaměřil příspěvek NÚV v jednání 13. ročníku mezinárodní studentské konference.  Setkání, které probíhalo v angličtině i češtině, se uskutečnilo na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 29. až 30. října 2015.  


Veletrh Gaudeamus 2. den v plném proudu

Na výstavišti PVA Expo Letňany v Praze se v úterý 26. a ve středu 27. ledna odehrává - za účasti NÚV - devátý ročník veletrhu Gaudeamus. Veletrh se zaměřuje na univerzitní i neuniverzitní pomaturitní studium a na celoživotní vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a zájemcům o celoživotní vzdělávání. 


Žáci učebních oborů budou skládat písemné zkoušky na počítači

V tomto školním roce už budou mít učni možnost skládat písemnou část závěrečných zkoušek na počítači. Umožňuje to speciální aplikace informačního systému nové závěrečné zkoušky – tzv. zkouškový server. Ten v minulých měsících výborně obstál při zátěžové zkoušce na sedmi pilotních školách. Zadání je vygenerováno těsně před zkouškou pro každého žáka zvlášť, takže nehrozí předčasné vyzrazení témat ani opisování.


Nové digifolio o společném vzdělávání

Na Metodickém portálu RVP.CZ bylo vytvořeno nové digifolio, věnované problematice společného vzdělávání. Nabízí řadu odborných článků o vzdělávání žáků s různými druhy handicapů a jejich integraci do běžné třídy a také pracovní verzi upravovaného RVP ZV. 


Zrakově postižení žáci soutěžili v psaní na klávesnici

V disciplíně, která je klíčová pro jejich další život, se poměřovali zrakově postižení žáci a studenti. Devátý ročník soutěže v psaní na klávesnici se konal 5. listopadu 2015 na Gymnáziu a Střední odborné škole pro zrakově postižené v Praze 5. Desetiminutového opisu soutěžního textu, v němž se hodnotí minutová rychlost i přesné psaní bez chyb, se zúčastnilo 44 žáků z desítky škol ČR. Pro zrakově postižené je právě psaní na počítači velmi důležité, protože jim po dostudování může pomoci najít uplatnění.


Rozumíme současnému světu? ptali se účastníci konference o globálním rozvojovém vzdělávání

Vztahu globálního rozvojového vzdělávání a průřezových témat RVP se ve svém příspěvku věnovala  Markéta Pastorová z NÚV. V e stručnosti rovněž představila novou metodickou podporu pro výuku témat s globálním přesahem.  Konference se uskutečnila 11. listopadu 2015 v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015. Uspořádalo ji Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s MŠMT, NÚV, Českou rozvojovou agenturou, NIDV a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci.


Celosvětové jednání o fiktivních firmách

Práci Centra fiktivních firem, které koordinuje a podporuje cca 400 fiktivních firem z České republiky, prezentoval NÚV na 45. jednání členských zemí EUROPEN-PEN International, které se uskutečnilo 27. a 28. října 2015 Vilniusu. 


MOŽNOSTI GRANTOVÉ PODPORY ŠKOL – ON-LINE SEMINÁŘ ZÍTRA VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Václava Kuglera o možnostech grantové podpory škol a kde získat peníze navíc.