Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 95


Možnost seznámit se s pravidly hodnocení žáků je pro instruktory přínosem

Integrovaná střední škola automobilní byla ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna dalším z devíti míst, ve kterém se během září uskutečnil kurz Instruktor praktického vyučování. Kurz byl lektorsky zajištěn Mgr. Martinem Štouračem, vedoucím učitelem odborného výcviku, a panem Miroslavem Pluháčkem, učitelem odborného výcviku Integrované střední školy automobilní a mistrem Dopravního podniku města Brna.


Místo paměti – Václavské náměstí v proměnách času: webinář dnes ve 21.00 na RVP.CZ

Lektor  Milan Hes nejen o roli  dějepisných exkurzí na místech paměti


Nadbytečná kvalifikace mladých lidí v Evropě se stává normou

Zpravodaj 10/2015 přináší článek webu euractiv.com přeložený do češtiny


Česko rekordně prosperuje, ale premianti nejsme

21. 10. 2015 euroskop.cz - Česká ekonomika roste nejrychleji z celé Evropy. Meziroční růst ve druhém čtvrtletí roku 2015 dosáhl tempa 4,6 procent. I úroveň nezaměstnanosti je jedna z nejnižších na starém kontinentu. Podle tvůrců studie „Česko: jak jsme na tom?“ však tato čísla neukazují skutečný stav české konkurenceschopnosti. Posledních deset let považují z hlediska hospodářství za ztracenou dekádu. Překvapivě jim do značné míry dal za pravdu i český premiér Bohuslav Sobotka, který se zúčastnil konference Aspen Institutu, na níž byla studie představena. I on vidí překážky, které brání českému hospodářství v lepším výkonu.


Jak jsme na tom? Dobře, ale pozor na brzdy, varuje Sobotka

20. 10. 2015 ct24.cz - Nedostatek kvalifikované pracovní síly, zaspání v digitalizaci, nedotažená infrastruktura a mezery v kvalitě státních institucí – takové jsou podle premiéra Bohuslava Sobotky brzdy, které ohrožují dobře nastartovaný hospodářský růst Česka. Uvedl to na výroční konferenci Česko: Jak jsme na tom?, kterou organizuje Aspen Institute Prague a Forbes.


Plánovací kalendář pro školy a zaměstnavatele

Publikace vydaná v roce 2015 v projektu Pospolu. Plánovací kalendář pomůže při plánování a realizaci spolupráce v jednotlivých měsících. Projekt Pospolu se téměř tři roky věnoval podpoře spolupráce škol a zaměstnavatelů v odborném vzdělávání.


Příklady dobré praxe


Výběr z pilotního ověřování

Z vybraných závěrečných zkoušek při pilotním ověřování programů dalšího vzdělávání v rámci projektu jsme vytvořili ucelenou prezentaci.


Premiér Bohuslav Sobotka si prohlédl jihlavský Bosch

15. 10. 2015 Jihlavský deník - V rámci oficiální návštěvy Kraje Vysočina navštívil dne 10. října 2015 firmu Bosch Diesel, s.r.o., v Jihlavě předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka. Jeho návštěvě byli přítomni náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stöckelová, náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.


Školy musí ukázat, že české řemeslo má opět prestiž

29. 9. 2015 Hospodářské noviny - Podle Jana Pešky z Národního ústavu pro vzdělávání je potíž s nedostatkem absolventů technických oborů středních škol a učilišť celá trochu zkreslená. Nejde o to, že by na ně žáci nechtěli, ale jsou prostě slabé populační ročníky. Ovšem i samy střední odborné školy mohou udělat hodně pro to, aby k sobě žáky přitáhly. „Cesta je udělat si dobré PR tím, že ukážou skutečnou atraktivitu těch oborů,“ říká Peška.


Na technické vzdělávání půjdou další peníze, slíbila ministryně Valachová

30. 9. 2015 Hospodářské noviny - Na technické školství půjde v příštím roce 200 milionů korun z rozpočtu ministerstva školství. Na odborné konferenci Technické vzdělávání je „in a cool“ v Plzni, jejímž spolupořadatelem bylo vydavatelství Economia, to včera uvedla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Ministerstvo vyhlásí dotační program, který bude ještě doplňovat financemi z Evropské unie. Peníze půjdou na projekty.


Ministryně Valachová zváží, jak napojit technická centra na výuku

1. 10. 2015 kurzy.cz - Stovka zástupců firem, škol a mimoškolních vzdělávacích zařízení v úterý slyšela od ministryně školství několik slibů na podporu technického vzdělávání. Uvedla je při panelové diskusi, kterou dnes v prostorách Techmania Science Center PLZEŇ uspřádal Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na téma Motivace ve vzdělávání – Technické školství je „in a cool“. Akce se odehrála v rámci Svazem vyhlášeného Roku průmyslu a technického vzdělávání.


Vše o projektu UNIV3 - informační CD

Informační CD, které vychází na samém konci více než tříletého projektu, zahrnuje také   metodiku pro tvorbu programů dalšího vzdělávání, dokument  Projekt UNIV 3 – cesta k uznávání, animovaný instruktážní videoklip a obsáhlý sborník příkladů dobré praxe.


Projekty UNIV končí, školy zůstávají; je teď na nich, aby získané know-how využily při vzdělávání dospělých

TZ říjen 2015 -  Po deseti letech končí v České republice projekty UNIV, které pomohly středním školám naučit se vzdělávat dospělé a vytvořit si v tomto směru potřebné know-how. Je teď především na samotných školách, aby získaný kredit na trhu vzdělávání dospělých dlouhodobě využily.


Závěrečné semináře projektu UNIV 3

Ve dnech 1.-7.10. se v projektu uskutečnily 3 závěrečné hodnotící semináře, kterých se kromě vedení projektu UNIV 3 zúčastnili i zástupco MŠMT a Národní soustavy kvalifikací.


Infoabsolvent.cz pomáhá při výběru střední, vyšší i vysoké školy

Uveřejňujeme aktuální vzdělávací nabídku škol pro 2016/2017


Web NZZ 2 už není aktualizován

Projekt NZZ 2 byl ukončen, jeho webové stránky proto už nejsou doplňovány. Veškeré aktuální informace o nové závěrečné zkoušce jsou v současnosti dostupné na adrese http://www.nuv.cz/t/nzz . Novou závěrečnou zkoušku najdete mezi hlavními tématy, jimž se NÚV věnuje, nebo v aktivitách ústavu.


Kurz Instruktor praktického vyučování přinesl náměty pro zlepšení spolupráce se školou

O realizaci kurzu Instruktor praktického vyučování projevila zájem také firma TOS Varnsdorf, a. s., přední světový strojírenský podnik zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem obráběcích strojů, doplněným o širokou nabídku služeb a příslušenství.


Možnost vyměnit si zkušenosti je k nezaplacení

Do zdárného konce dospěl kurz Instruktor praktického vyučování také na SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo s.r.o., kde se uskutečnil pod vedením lektorů Mgr. Dany Andelové, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, a Bc. Martina Bendy, vedoucího učitele odborného výcviku.


S instruktory praktického vyučování jsme navzájem pochopili, že směřujeme ke společnému cíli

O realizaci kurzu Instruktor praktického vyučování projevila zájem také Střední průmyslová škola dopravní v Praze, která byla založena před více než 60 lety a výuka technických oborů zde má dlouhodobou tradici. Zřizovatelem školy, která nabízí obory vzdělání jako například Automechanik, Karosář, Lakýrník, Informační technologie či Ekonomika městské hromadné dopravy, je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.


Díky kurzu Instruktor praktického vyučování je komunikace s instruktory otevřenější

Kurz Instruktor praktického vyučování se odehrál ve třech zářijových dnech také v Dačicích. Do jeho realizace se pustilo Střední odborné učiliště zemědělské a služeb. Kurz se uskutečnil pod vedením Mgr. Jiřího Doležala, zástupce ředitele pro odborný výcvik, a vedoucí učitelky odborného výcviku, paní Mgr. Romany Točíkové.


Výchovně vzdělávací role instruktorů praktického vyučování je nezastupitelná

Ve druhé polovině září 2015 uskutečnila Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294, ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání kurz Instruktor praktického vyučování. Kurz organizačně a lektorsky vedla paní PaedDr. Ivana Nechvátalová, vedoucí oddělení vzdělávání dospělých, projektů a grantů společně s vedoucím učitelem odborného výcviku, panem Bc. Aloisem Košutem.


Firmám není profesní růst našich absolventů lhostejný

Kurz Instruktor praktického vyučování se v září odehrál také v Berouně, a to na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Berouně-Hlinkách. Kurz se uskutečnil pod vedením vedoucího učitele odborného výcviku, pana Ladislava Veselého a pana Bc. Milana Kuděje, učitele teoretického vyučování.


Kurz Instruktor praktického vyučování prohloubil vzájemnou důvěru mezi školou a sociálními partnery

Na samém konci srpna proběhl kurz Instruktor praktického vyučování na Střední a Vyšší odborné zdravotnické škole v Kladně, Havířské ulici pod vedením lektorek Mgr. Zuzany Volné a Ing. Zuzany Ekrtové.


Kurz pro instruktory praktického vyučování podporuje porozumění škol a firem

O zkušenostech s kurzem Instruktor praktického vyučování, určeném pro instruktory z řad zaměstnanců sociálních partnerů škol, který byl vytvořen a realizován v rámci projektu Pospolu, jsme hovořili s lektorkou kurzu Ing. Martinou Neužilovou ze Střední školy obchodní v Českých Budějovicích.


Zpravodaj 10/2015

Z terminologie Cedefopu 44 * Odborné vzdělávání a příprava je cestou, jak zabránit předčasným odchodům ze vzdělávacího systému * Co to je pedagogika napajedel neboli studní (Vandhul pædagogik) v Dánsku? * Nadbytečná kvalifikace mladých lidí v Evropě se stává normou * Odborné vzdělávání v Lucembursku * Vzdělávání mistrů se zaměřuje na jednání a kompetence


Kurz odborník z praxe


Instruktor praktického vyučování


Vzdělávací kurzy pro instruktory a odborníky z praxe


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Standardy profesních kvalifikací schválené 14. 10. 2015


Kurz Instruktor praktického vyučování přinesl náměty pro zlepšení spolupráce se školou

O realizaci kurzu Instruktor praktického vyučování projevila zájem také firma TOS Varnsdorf, a. s., přední světový strojírenský podnik zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem obráběcích strojů, doplněným o širokou nabídku služeb a příslušenství.


Možnost vyměnit si zkušenosti je k nezaplacení

Do zdárného konce dospěl kurz Instruktor praktického vyučování také na SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo s.r.o., kde se uskutečnil pod vedením lektorů Mgr. Dany Andelové, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, a Bc. Martina Bendy, vedoucího učitele odborného výcviku.


S instruktory praktického vyučování jsme navzájem pochopili, že směřujeme ke společnému cíli

O realizaci kurzu Instruktor praktického vyučování projevila zájem také Střední průmyslová škola dopravní v Praze, která byla založena před více než 60 lety a výuka technických oborů zde má dlouhodobou tradici. Zřizovatelem školy, která nabízí obory vzdělání jako například Automechanik, Karosář, Lakýrník, Informační technologie či Ekonomika městské hromadné dopravy, je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.


Jak zvýšit konkurenceschopnost českých absolventů na evropském pracovním trhu?

Seminář Eurocentra Praha ve středu 22. října od 17:00


Řemeslník

„Tady je tesař, klempíř, zedník a ten, co otesává kameny, je kameník,“ opěvoval Jan Werich ve filmu Císařův pekař houfy řemeslníků. Dnes by zoufale žhavil linky, aby sehnal aspoň hrstku zručných podlahářů či kamnářů. Kde by se také vzali, když se dětem nechce do učení?


Ze skladníka mužem v aromaterapii

Aromaterapeuti v Česku si přejí, aby do profesních kvalifikací, které jsou schválené a uplatnitelné na pracovním trhu v ČR, byla zařazena i profese Aromaterapeut. V Česku dosud existuje jen sdružení Asociace českých aromaterapeutů, které poskytuje vzdělání v aromaterapii, sdružuje odborné aromaterapeuty v registru kvalifikovaných aromaterapeutů, poskytuje jim informační servis, rozvíjí jejich vzájemnou spolupráci, publikuje odborné informace a novinky v oboru aromaterapie.


Na semináři Nezaměstnanost mladých lidí se hovořilo také o potřebách zaměstnavatelů na pracovním trhu

Diskusního panelu odborníků se zúčastnili zástupci NICM a oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání


Certifikáty 500-599


Metodika tvorby témat jednotného zadání pro školní rok 2013/2014

Tato metodická příručka k tvorbě JZZZ je určena editorovi jednotného zadání závěrečné zkoušky příslušného oboru vzdělání ve školním roce 2013–2014. Při přípravě jednotného zadání v projektu Nová závěrečná zkouška 2 (NZZ_2) se navazuje v naprosté většině oborů na tvorbu témat jednotného zadání z minulého školního roku, která byla ukončena v červenci 2013.


Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014

Publikace přináší vyhodnocení připomínek k průběhu závěrečných zkoušek a jejich úrovni. Jde na jedné straně o pohled škol, které se vyjadřovaly k náročnosti témat a jejich úrovni, a na druhé straně názory zaměstnavatelů, kteří hodnotili jednotlivá témata z hlediska praxe.


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2014/2015

Metodická publikace přináší návod, jak má škola postupovat při organizování závěrečných zkoušek podle jednotného zadání.


Jednotné závěrečné zkoušky – podpora žáků učebních oborů

Pod tímto názvem byla vydána závěrečná zpráva projektu Nová závěrečná zkouška 2. Shrnuje vše podstatné z průběhu tohoto i předcházejících projektů, ve stručné formě seznamuje s koncepcí nové závěrečné zkoušky a přináší informace potřebné pro použití jednotných zadání ve školách a nastiňuje další vývoj jednotných zkoušek po skončení projektu.


Závěrečné zkoušky pro žáky se sluchovým postižením

Porucha sluchu či dokonce jeho absence výrazně omezuje schopnost žáka pochopit informace obsažené v tématech jednotného zadání závěrečných zkoušek. Při jejich řešení tedy může být znevýhodněn, i když potřebné znalosti a dovednosti má. Je tedy potřeba hledat takovou formu zadání, která bude vyhovující vzhledem ke komunikační bariéře daného žáka. 


Závěrečné zkoušky pro žáky se zrakovým postižením

Zrakově postižení žáci mají omezené nebo znemožněné vnímání okolního světa pomocí zraku, což má zásadní vliv na některé kognitivní procesy v souvislosti se studiem a s vykonáním závěrečné zkoušky. Mnohé zrakové vady lze do určité míry kompenzovat pomůckami, ale ani tak nemohou někteří žáci vnímat okolní svět zrakem ve stejné míře a kvalitě jako jejich spolužáci.


Školský zákon se změnami z roku 2015

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z roku 2004 byl novelizován v jarních měsících 2015, prezident ho podpsal 1. dubna. Přinášíme kompletní znění zákona včetně změn.


Počet on-line vyplněných životopisů Europassu vzrostl o 55 %

Nejčastěji ho vyplňují lidé hledající práci číšníka, programátora a prodavače


Rekvalifikaci si můžete vybrat sami ...

Naučíte se něco nového, zvýšíte si kvalifikaci a sebevědomí, díky tomu všemu pak snáze najdete práci. To slibují rekvalifikační kurzy. Pravidla pro další vzdělávání lidí bez práce se však novelou zákona o zaměstnanosti, která platí od začátku roku, změnila.


Díky kurzu Instruktor praktického vyučování je komunikace s instruktory otevřenější

Kurz Instruktor praktického vyučování se odehrál ve třech zářijových dnech také v Dačicích. Do jeho realizace se pustilo Střední odborné učiliště zemědělské a služeb. Kurz se uskutečnil pod vedením Mgr. Jiřího Doležala, zástupce ředitele pro odborný výcvik, a vedoucí učitelky odborného výcviku, paní Mgr. Romany Točíkové.


Výchovně vzdělávací role instruktorů praktického vyučování je nezastupitelná

Ve druhé polovině září 2015 uskutečnila Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294, ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání kurz Instruktor praktického vyučování. Kurz organizačně a lektorsky vedla paní PaedDr. Ivana Nechvátalová, vedoucí oddělení vzdělávání dospělých, projektů a grantů společně s vedoucím učitelem odborného výcviku, panem Bc. Aloisem Košutem.


NSK: České firmy nyní nabízejí 100 000 pracovních míst, nejvíce od roku 2008

Profesní kvalifikace nabízejí šanci na uplatnění zaměstnancům nad 50 let věku


Webové stránky NZZ_2 už se nedoplňují

Projekt Nová závěrečná zkouška 2 skončil 30. června 2015. Agendu nové závěrečné zkoušky má od té doby na starosti NÚV ve své hlavní činnosti. Veškeré informace o praktickém fungování nové závěrečné zkoušky najdete na stránkách www.nuv.cz zde.


Závěrečné zkoušky pro žáky s tělesným postižením

Tělesné postižení ovlivňuje výkon žáka u závěrečných zkoušek v závislosti na typu a stupni postižení, a to u všech zkoušek – písemné, praktické i ústní. Projevuje se v oblasti hrubé i jemné motoriky. Nabízíme vám proto příklady dobré praxe, které ukazují, jak přizpůsobit závěrečné zkoušky podle jednotného zadání potřebám žáků s tělesným postižením.


Závěrečné zkoušky pro žáky s více vadami

Souběžným postižením více vadami rozumíme kombinaci tělesného postižení s mentálním, případně smyslovým postižením. Souběžné postižení více vadami ovlivňuje výkon žáka u závěrečných zkoušek v závislosti na typu a stupni postižení u všech zkoušek – písemné, praktické i ústní.


Webinář Projektová rizika a jak na ně reagovat - dnes ve 20.00 na rvp.cz

S lektorem Jiřím Skalickým o řízení rizik projektů


Závěrečné zkoušky pro žáky s tělesným postižením

Tělesné postižení ovlivňuje výkon žáka u závěrečných zkoušek v závislosti na typu a stupni postižení, a to u všech zkoušek – písemné, praktické i ústní. Projevuje se v oblasti hrubé i jemné motoriky. Nabízíme vám proto příklady dobré praxe, který ukazují, jak přizpůsobit závěrečné zkoušky podle jednotného zadáním potřebám žáků s tělesným postižením.


Závěrečné zkoušky pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními (dříve žáci se SVP)

Ve školské legislativě došlo v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v nedávném období k významným změnám. Následující text Vám proto nabízí shrnutí aktuálních informací, které se v rámci péče o tyto žáky vztahují k závěrečné zkoušce v oborech středního vzdělání (kategorie H a kategorie E).


Seminář přiblížil, jak střední a vysoké školy spolupracují se zaměstnavateli

Sdílet zkušenosti ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli bylo cílem semináře, který se uskutečnil 7. října 2015 v budově institutu xPORT BUSINESS ACCELERATOR Vysoké školy ekonomické v Praze. Na semináři vystoupili zástupci vysokých a středních škol ze čtyř technických oborů – informatiky, elektrotechniky, strojírenství a chemie.


Závěrečné zkoušky pro žáky s více vadami

Souběžné postižení více vadami je většinou kombinací tělesného postižení s mentálním, případně smyslovým postižením (zrakovým, sluchovým, vadami řeči). V důsledku postižení pohybového systému, intelektu, případně oblasti sluchu, zraku a řeči se nerozvíjí dostatečně vnímání a představy čímž jsou postiženy i myšlenkové procesy.


Aktuality


Jednotná zadání a jejich inovace

Reforma závěrečných zkoušek je založena na jednotných zadáních, která se připravují pro každý obor s výučním listem. Školy pak jsou povinny tato zadání využít při svých závěrečných zkouškách. Jednotné zadání tvoří autorský tým, v němž pracují zkušení učitelé daného oboru. Spolupracují na něm i zástupci zaměstnavatelů, kteří se starají o to, aby zadání odpovídalo potřebám praxe a vycházelo ze současné technologické úrovně.  


Informační systém a elektronické zkoušky

V informačním systému nové závěrečné zkoušky probíhá tvorba témat jednotných zadání a také veškerá komunikace mezi autory a editory. Schválená témata se pak vkládají do databáze. Prostřednictvím informačního systému jsou zpřístupňována témata, která školy využívají při přípravě závěrečných zkoušek.


Závěrečné zkoušky pro žáky se SVP


Legislativa

Pomoc při základní orientaci v platných právních předpisech souvisejících s ukončováním vzdělání v oborech středního vzdělání s výučním listem kategorie H, E a o ukončování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Zadání školy najdou na internetu

Zadání samostatných odborných prací jsou vždy od ledna zpřístupněna v informačním systému nové závěrečné zkoušky.  Přístupná jsou po přihlášení pouze pro školy vyučující ty obory vzdělání, v nichž je samostatná odborná práce součástí praktické zkoušky. 


Jak proběhla soutěž ve školním roce 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 proběhla soutěž samostatných odborných prací už počtvrté. Přihlásilo se do ní 41 žáků v osmi oborech. Úroveň jejich prací zhodnotila komise složená ze zástupců MŠMT, Hospodářské komory ČR a NÚV. 


Jak proběhla soutěž ve školním roce 2013/2014

Do třetího ročníku soutěže samostatných odborných prací, kterou vyhlásil NÚV ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, se přihlásilo celkem 45 žáků. Úroveň jejich prací zhodnotila komise, v níž byli zástupci MŠMT, Hospodářské komory ČR a NÚV. Práce byly hodnoceny nejenom podle věcné správnosti a podle toho, zda obsahovaly všechny požadované části, ale také podle nápaditosti řešení.


Samostatné odborné práce

Samostatné odborné práce (SOP) zpracovávají žáci 3. ročníků během 2. pololetí a obhajují je při závěrečné zkoušce. Musí v nich ukázat, jestli umí vyhledat a dobře využít potřebné informace a jestli dokáží najít originální řešení tématu. Při praktické zkoušce pak dostanou za úkol „vyrobit“ to, co ve své práci teoreticky popsali, a navíc musejí své řešení obhájit před komisí, v některých oborech dokonce v cizím jazyce.


E-learningové vzdělávání pedagogů

Editoři a autoři témat jednotných zadání mají možnost vzdělávat se v e-learningovém modulu, který vznikl v rámci projektu NZZ_2. Najdou zde kurzy, které jim umožní získat informace a dovednosti potřebné pro práci v informačním systému podle jejich individuálních potřeb. 


Publikace a tiskové zprávy

Nabídka publikací a magazínů, které vznikly během projektu Nová závěrečná zkouška 2. Přinášejí zkušenosti ze zavádění jednotných závěrečných zkoušek v minulých letech i rady jak postupovat při jejich organizaci ve školách.


Kontakty


Vzdělávání 3-2015

Oslabení žáci budou mít individuální péči. Školy se naučily oslovovat dospělé. Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Soutěž a novinky Europassu. Písemné zkoušky se mohou skládat na počítači. NÚV na veletrhu práce Profesia days 2015. zprávy z pojektů NSK2, LAMS, TRAWI, UNIV 3. Pospolu: Školám by mělo víc záležet na kvalitě. Novinky ReferNetu. Jakou mají Češi úroveň EQF? Přijímací řízení na střední školy na Slovensku. Nerovnoměrný návrat Evropy k růstu zaměstnanosti. Které profese jsou perspektivní v České republice?


Diskusní seminář Barevný svět dětí

V hlavním panelu semináře na téma Nezaměstnanost  mladých lidí vystoupí také zástupce NÚV.


Kariérové vzdělávání a poradenství ve škole - webinář RVP.CZ dnes ve 20.00

Lektor  Mgr. Petr Chaluš nejen o tom, jak si v rámci sítě Euroguidance evropské země vyměňují zkušenosti v oblasti kariérového a celoživotního poradenství.


Rozumíme současnému světu - konference o globálním rozvojovém vzdělávání

Jedním z pořadatelů konference, která je součástí  Evropského roku pro rozvoj 2015, je  NÚV.


Zkratka EQF bude na vysvědčeních

Za dva roky bude  údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) povinný na všech absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu.


Firmám není profesní růst našich absolventů lhostejný

Kurz Instruktor praktického vyučování se v září odehrál také v Berouně, a to na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Berouně-Hlinkách. Kurz se uskutečnil pod vedením vedoucího učitele odborného výcviku, pana Ladislava Veselého a pana Bc. Milana Kuděje, učitele teoretického vyučování. 


Vzdělávání 3/2015

Oslabení žáci budou mít individuální péči. Školy se naučily oslovovat dospělé. Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Soutěž a novinky Europassu. Písemné zkoušky se mohou skládat na počítači. NÚV na veletrhu práce Profesia days 2015. zprávy z pojektů NSK2, LAMS, TRAWI, UNIV 3. Pospolu: Školám by mělo víc záležet na kvalitě. Novinky ReferNetu. Jakou mají Češi úroveň EQF? Přijímací řízení na střední školy na Slovensku. Nerovnoměrný návrat Evropy k růstu zaměstnanosti. Které profese jsou perspektivní v České republice?


Celostátní setkání pracovníků ICM

Na tradičním podzimním setkání zástupců 42 informačních center pro mládež bude předána cena Dobrovolník roku 2015 


NÚV na mezinárodním semináři v Parlamentu ČR

Zástupci NÚV se zúčastnili mezinárodního odborného semináře Kvalifikovana pracovni síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky.


Školení klinických psychologů žádajících o akreditaci pro zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízeních institucionální výchovy a preventivně výchovné péče

NÚV vypisuje ve spolupráci s MŠMT Školení klinických psychologů žádajících o akreditaci pro zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízeních institucionální výchovy a preventivně výchovné péče (v souladu s ustanovením § 18a zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)


Konference a vzdělávání


Databáze odborných prací v oblasti náhradní výchovné péče v ČR


Jak na změnu kariéry

Nejste spokojeni na své aktuální pracovní pozici nebo v profesním oboru? Nebaví váš již vaše práce? Nevidíte žádné možnosti pro svůj budoucí profesní rozvoj? Láká vás pracovní příležitost ve zcela jiném oboru? Uvažujete o změně zaměstnání nebo chcete jen zvýšit svoji profesní kvalifikaci? Pokud jste alespoň na jednu z zvýše uvedených otázek odpověděli ano, pak je pro vás tou správnou příležitostí kariérní změna.


Rekvalifikace jako nový začátek aneb jak na ni

Ocitli jste se na křižovatce své pracovní kariéry? Jste již několik měsíců v evidenci Úřadu práce a naděje na novou pracovní příležitost stále v nedohlednu? Pak nezoufejte, neboť ve stejné situaci nejste zdaleka sami. Profesní rekvalifikace se v současné době jeví jako ideální příležitost pro zvýšení možností uplatnění na trhu práce.


Jak zvolit vhodnou profesní rekvalifikaci

Každý rok zveřejňuje Úřad práce aktuální statistiky k vývoji trhu práce a nezaměstnanosti v jednotlivých regionech. Nejnovější dostupná data pro Prahu a okolí pocházejí z roku 2013 a podávají komplexní obraz zaměstnanosti v daném kraji včetně přehledu nejžádanějších rekvalifikačních kurzů.


Kontakty - tým ústavní výchovy


Móda jako práce: Jak se školí budoucí stylistky

Máte zájem o práci v módní branži, třeba jako stylistka nebo módní redaktorka, ale nemáte potřebné vzdělání? Můžete absolvovat rekvalifikační kurz, kde vás naučí vše potřebné. Jak se z prodavaček nebo manažerek toužících po změně kariéry stávají odbornice na módu?


Strojírenské firmy dál shánějí kvalifikované lidi

Strojírenské podniky nadále trápí problémy s obsazováním kvalifikovaných pracovních míst. Firmy poptávají zejména obráběče kovů, operátory CNC strojů, techniky, svářeče či strojní zámečníky, sdělila v tiskové zprávě ředitelka portálu Profesia.cz Zuzana Lincová. K dnešnímu dni eviduje tento portál téměř 11.800 nabízených pozic v oblasti strojírenství, což je v porovnáním s loňským obdobím nárůst o 31 procent.


Profese, které se vyplatí

Některá povolání nepožadují dlouhé roky studia a přesto se v nich dá dobře vydělat. Nedostatek kominíků jim umožňuje účtovat si vysoké taxy. Stejně tak si vydělají třeba zámečníci. Týdeník Ekonom vybral deset oborů, kde si můžete za krátkou dobu vydělat slušné peníze.


Mistrovská zkouška nebude alternativou maturity pro učně

Mistrovská zkouška se nestane alternativou maturity pro některé z učňovských oborů, které nyní končí maturitní zkouškou. Ministerstvo školství pod vedením Kateřiny Valachové pozměnilo koncept navržený Marcelem Chládkem. Mistrovská zkouška pro absolventy řemeslných oborů by měla být zavedena v roce 2020 jako součást Národní soustavy kvalifikací. To je systém, díky němuž lidé získávají doklady o dovednostech uplatnitelných na trhu práce, aniž by museli chodit do školy.


Kontakty - tým prevence