Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 80


Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného v ŠPP

06.43.21_5.  Tato publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti školního speciálního pedagoga. 


Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2013

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2014. 40 stran.


Zájem firem o učně roste, žáků je pořád málo

26.1.2015 novinky.cz - Stále více firem, dokonce i zahraničních, má zájem o žáky českých středních odborných škol a učilišť. Nadále však narážejí na problém, že je takových studentů a potenciálních zaměstnanců nedostatek.


Zájem firem o učně roste, žáků je pořád málo

26.1.2015 novinky.cz - Stále více firem, dokonce i zahraničních, má zájem o žáky českých středních odborných škol a učilišť. Nadále však narážejí na problém, že je takových studentů a potenciálních zaměstnanců nedostatek.


Pozvánka na kulaté stoly

Zveme Vás tímto na kulaté stoly, kde se k zásadním tématům spolupráce škol a firem a středního odborného školství vůbec sejdou zástupci škol, zřizovatelů a zaměstnavatelů. Akce se konají 10. a 20. února 2015 v Brně.


Chybí strojaři a technici. Ve školách i firmám

26.1.2015 Náchodský deník - Hronov - Když do náchodské společnosti na výrobu elektromotorů hledají šikovného a vzdělaného elektromechanika, je to prý opravdu velký problém.


Chybí strojaři a technici. Ve školách i firmám

26.1.2015 Náchodský deník - Hronov - Když do náchodské společnosti na výrobu elektromotorů hledají šikovného a vzdělaného elektromechanika, je to prý opravdu velký problém.


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Projekt POSPOLU je součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání

Možnosti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů v projektu testuje 38 škol a 100 firem, společností a institucí.


Rok průmyslu a technického vzdělávání


Rok 2015 je vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělání

19.1.2015 - personalista.com - Rok 2015 se ponese ve znamení technického vzdělávání . Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců s technickým vzděláním je dlouhodobým problémem České republiky. Pokud však budou mít české firmy i v budoucnu stejné obtíže se sháněním těchto pracovníků jako dnes, nebude moci zdejší průmysl nikdy využít svůj plný potenciál.


Rok 2015 je vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělání

19.1.2015 - personalista.com - Rok 2015 se ponese ve znamení technického vzdělávání . Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců s technickým vzděláním je dlouhodobým problémem České republiky. Pokud však budou mít české firmy i v budoucnu stejné obtíže se sháněním těchto pracovníků jako dnes, nebude moci zdejší průmysl nikdy využít svůj plný potenciál.


Škola otevřela dveře pro budoucí řemeslníky

21.1.2015 Ústecký deník - Moderní výuku a dobré podmínky nabízí žákům škola v Krásném Březně. Spolupracuje se stovkou firem.


Škola otevřela dveře pro budoucí řemeslníky

21.1.2015 Ústecký deník - Moderní výuku a dobré podmínky nabízí žákům škola v Krásném Březně. Spolupracuje se stovkou firem.


Zveřejnění jednotných zadání je plánováno na březen

Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky, které se budou na školách konat v červnu 2015, budou zveřejněna na webovém portálu v těchto termínech:


Tři roky po ukončení studia je v současném zaměstnání spokojeno 87 % absolventů VOŠ

Praha, 21. ledna 2015  Zhruba 63 % absolventů vyšších odborných škol (VOŠ) se uplatní přímo v oboru, který vystudovali, 18 % v oboru příbuzném. Absolventi oceňují odborné teoretické a praktické znalosti a dovednosti, které studiem získali. Potýkají se však stále s nižšími platy a nižší prestiží oproti absolventům vysokých škol. 


Zpravodaj 1/2015

Z terminologie Cedefopu 36 *  Problémy s validací výsledků vzdělávání/učení *  Přeshraniční odborné vzdělávání a příprava ve Francii a v Německu  *  Není želva jako želva *  Paradigma *  Odborné rozhovory ve vzdělávání žáků *  Kuba – profesní příprava a další vzdělávání *  Systém vzdělávání ve Švédsku


Třístupňový model péče z pohledu specialistů školského poradenského zařízení zapojených v projektu RAMPS – VIP III (KA 2 a KA 1)

06.43.21_3. 06.43.19_1. Dvě zprávy projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  připomínají principy třístupňového modelu péče o děti s poruchami učení a chování.


Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III

06.43.21_17.  06.43.19_2.  Metodické zprávy projektu RAMPS-VIP III  z roku 2014 zaměřené na speciální vzdělávací potřeby - KA 2 a KA 3.


Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění - 2014

Šetření názorů absolventů VOŠ  tři roky po ukončení studia. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2014. 63 stran.


Akce

Zde najdete pozvánky na různé akce pořádané sekcí pedagogicko-psychologického poradenství.


Málo lidí pro průmysl: Česko znovu hledá, jak z toho ven

16.1.2015 euractiv.cz -  Kterým studijním oborům dá vláda více peněz, a které už Česko nepotřebuje? Jak přimět české podniky k lepší spolupráci, která by usnadnila zavádění prvků duálního systému vzdělávání? Jak přilákat mladé lidi k technickým oborům? Průmyslníci s podporou vlády rozjíždějí celoroční kampaň, která by mohla na některé otázky odpovědět.    


Málo lidí pro průmysl: Česko znovu hledá, jak z toho ven

16.1.2015 euractiv.cz -  Kterým studijním oborům dá vláda více peněz, a které už Česko nepotřebuje? Jak přimět české podniky k lepší spolupráci, která by usnadnila zavádění prvků duálního systému vzdělávání? Jak přilákat mladé lidi k technickým oborům? Průmyslníci s podporou vlády rozjíždějí celoroční kampaň, která by mohla na některé otázky odpovědět.    


Odstartoval Rok průmyslu a technického vzdělávání

16. 1. 2015 BusinessInfo.cz -  Změnit postupně pohled na průmysl jako na moderní součást ekonomiky 21. století, zvýšit zájem o technické obory a upravit systém vzdělávání právě k podpoře technických oborů. Pomoci naplnit tyto záměry by měl Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015, který Svaz průmyslu ČR se svými partnery oficiálně zahájil v Národním technickém muzeu v Praze.


Odstartoval Rok průmyslu a technického vzdělávání

16. 1. 2015 BusinessInfo.cz -  Změnit postupně pohled na průmysl jako na moderní součást ekonomiky 21. století, zvýšit zájem o technické obory a upravit systém vzdělávání právě k podpoře technických oborů. Pomoci naplnit tyto záměry by měl Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015, který Svaz průmyslu ČR se svými partnery oficiálně zahájil v Národním technickém muzeu v Praze.


Nově certifikovaná zařízení - leden 2015

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v lednu 2015 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UPOL


Centrum podpory zdraví, z.ú.


KAPPA-HELP


Point 14


Projekt Odyssea


R-Ego o.s.


Anima – terapie, o.s.


THEIA – krizové centrum o.p.s.


PorCeTa, o.p.s.


Prevalis, z. s.


Metha, z.ú.


Vrakbar - Centrum primární prevence Jihlava


Novinky 16. ledna 2015


Firmám dochází trpělivost, chtějí vlastní školy

15.1.2015 Ekonom -  Průmyslu chybějí kvalitní absolventi technických škol , kraje však do vzdělávacího systému firmy pouštět nechtějí.    


Firmám dochází trpělivost, chtějí vlastní školy

15.1.2015 Ekonom -  Průmyslu chybějí kvalitní absolventi technických škol , kraje však do vzdělávacího systému firmy pouštět nechtějí.    


Studenty zapojují do řešení úkolu

14. 1. 2015 Táborský deník - Sezimovo Ústí - Technicky  zdatní odborníci jsou ve strojírenských firmách stále nedostatkovým zbožím.  V registru úřadu práce ale najdou především lidi bez kvalifikace nebo se zaměřením na administrativní práce. Firmy  přicházejí na to, že odborné techniky je třeba si vychovat vlastními silami.


Studenty zapojují do řešení úkolu

14. 1. 2015 Táborský deník - Sezimovo Ústí - Technicky  zdatní odborníci jsou ve strojírenských firmách stále nedostatkovým zbožím.  V registru úřadu práce ale najdou především lidi bez kvalifikace nebo se zaměřením na administrativní práce. Firmy  přicházejí na to, že odborné techniky je třeba si vychovat vlastními silami.


Vzdělávání dospělých je šancí pro střední školy i pro trh práce

Učitelské noviny 2/2015 - Kraje z pozice zřizovatelů systémově podporují princip vzdělávání dospělých na středních školách už téměř celou jednu dekádu. S negativním demografickým vývojem toto úsilí roste ještě výrazněji. 


Učitelské noviny se věnují nové závěrečné zkoušce

V úvodníku prvního letošního čísla Učitelských novin si jejich šéfredaktor Petr Husník klade otázku, proč se většina škol připojila dobrovolně k jednotným závěrečným zkouškám v učebních oborech:


Samostatná odborná práce je letos povinná

V informačním systému nové závěrečné zkoušky jsou od 12. ledna 2015 zveřejněna témata samostatných odborných prací pro školní rok 2014/2015.


Standardy profesních kvalifikací schválené 19. 12. 2014


Cesta k uznávání

Nové DVD projektu ÚNIV 3 (10:24 minut) bilancuje téměř tři roky práce směřující k uznávání neformálního a informálního vzdělávání.


Rekvalifikační kurz absolvoval jen pro svůj dobrý pocit

14. 1. 2015    Domažlický deník -  Domažlice – Jedenáct účastníků vzdělávacího programu zaměřeného na obsluhu strojů, které zpracovávají materiál na výrobu nábytku, si v minulém týdnu převzalo na domažlickém učilišti závěrečný certifikát.


Jaké principy spolupráce se osvědčují školám a firmám v Pospolu?

V partnerstvích škol a firem zapojených do projektu Pospolu proběhl v závěru roku 2014 sběr informací a podnětů pro systémové změny. Zjišťovali jsme, jak je spolupráce škol s firmami či zaměstnavateli realizována, jak probíhá odborná příprava žáků v reálném pracovním prostředí, jak je organizována, zabezpečována a vyhodnocována, jaké vztahy, zkušenosti a překážky zde existují a jak by měla spolupráce škol s firmami fungovat v ideálním případě.


Brožura Odborné školy a firmy Pospolu

V prosinci 2014 vyšla informační brožura Odborné školy a firmy Pospolu s podtitulem „Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami“. Nová publikace poslouží zapojeným školám i jejich partnerským subjektům k prezentování jejich činnosti, žákům a jejich rodičům pomůže při výběru střední školy a v neposlední řadě také pro inspiraci ostatním školám a firmám, které by rády navázaly spolupráci a společně se podílely na kvalitnější přípravě absolventů a zvýšení kvality odborného vzdělávání v ČR.


Spolupráce škol a firem na Metodickém portálu RVP.CZ

V rámci projektu Pospolu vznikají dva nové moduly na Metodickém portálu RVP.CZ - BURZA a POSPOLU. Zatímco burza je na adrese http://burza.rvp.cz přístupná již od října 2014, spuštění modulu POSPOLU se plánuje na začátek druhého pololetí školního roku 2014/15.


Ukázka jednotky výsledků učení

PROVOZOVÁNÍ e-SHOPU (DELTA - Střední školy informatiky a ekonomie, s. r. o.)


ECVET nám umožnil dobře naplánovat odborné praxe

Své zkušenosti se sestavením jednotek výsledků učení popisuje v rozhovoru Ing. Jiří Formánek, ředitel DELTA - Střední školy informatiky a ekonomie, s. r. o.


Školy a firmy v Pospolu pilotně vytvářejí jednotky výsledků učení

Partnerské školy a firmy v Pospolu pilotně ověřují prvky ECVET (Evropského systému pro přenos kreditů v odborném vzdělávání) na národní úrovni a ve vzájemné spolupráci sestavují jednotky výsledků učení. Pilotována je tvorba jednotek výsledků učení, které žáka či učitele obohatí o nové kompetence nad rámec školního vzdělávacího programu, i jednotek, které zprostředkují obvyklou součást výuky. Školy a firmy pilotně ověřují také využití osobního záznamu, tedy dokladu o absolvovaném odborném výcviku nebo praxi obsahující výčet konkrétních dovedností, znalostí a kompetencí.


Kouč Vám pomůže podívat se na spolupráci z jiného úhlu pohledu

V Pospolu probíhají od února 2014 na různých místech ČR zdarma vzdělávací akce zaměřené na spolupráci škol a firem - tematické a informační semináře, kurzy, koučování a oborově zaměřené workshopy. Průběh akcí a další zajímavosti popisuje v rozhovoru Ludmila Luxová, manažerka aktivity projektu, která má vzdělávání v projektu na starosti.


Pospolu připravuje návrhy na zlepšení spolupráce škol a firem

V průběhu roku 2014 proběhl v odborných školách, firmách i krajích sběr podnětů a návrhů k usnadnění spolupráce odborných škol a firem, a to jak na systémové úrovni, tak na úrovni škola-firma. Z těchto podnětů vznikne v roce 2015 tzv. nový model odborného vzdělávání Pospolu, jehož součástí budou návrhy na systémové změny a s nimi související opatření.


Střední odborné školství očima krajů

V létě 2014 proběhla v rámci Pospolu setkání se zástupci krajských úřadů vybraných krajů jako zřizovatelů středních škol (pozn. 1). Cílem bylo konzultovat návrhy systémových a legislativních úprav, které by do budoucna usnadnily spolupráci škol a firem s lidmi, kteří v jednotlivých regionech řídí odbor školství a mají přehled o specifikách odborného školství v daném regionu.


Editorial

Vážení a milí čtenáři, připravili jsme pro Vás třetí vydání zpravodaje Pospolu v roce 2014, tentokrát v delší podobě. V prosinci 2014 máme za sebou již dva roky trvání projektu a z jeho aktivit vychází mnoho zajímavých a inspirativních výstupů, které Vám na následujících stránkách chceme představit.


Zpravodaj Pospolu 3/2014

Zpravodaj, tentokrát v delším vydání, vyšel na konci roku 2014.


Za perspektivním vzděláním do Albrechtic

8. 1. 2015    Olomoucký deník -  Střední škola zemědělství a služeb v Městě Albrechticích má dlouholetou tradici, poskytuje vzdělání pro spádovou oblast Osoblažska a Krnovska v učebních oborech, které jsou zaměřeny na oblast technickou, zahradnictví a na gastronomii, a může se pochlubit moderním vybavením, bohatou nabídkou vzdělávání žáků i dospělých, možností zahraniční praxe i nadstandardním sportovním zázemím.


Je prosinec měsíc klidu? Na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav nikoliv

8. 1. 2015    Pražský deník -  Čáslav – Prosinec, poslední měsíc v roce, je měsíc vánočních svátků, setkávání rodin a přátel, bilancování a vzpomínek. Adventní čas dává tomuto měsíci kouzlo očekávání a těšení se na samotný závěr roku. Tato doba je ideální na uzavření rozpracovaných aktivit a hledání nových příležitostí a možností.


2015


Škola navázala prospěšný kontakt s firmami

7.1.2015 Opavský a hlučínský deník - Střední škola průmyslová a umělecká se rozhodla spojit v letošním roce teorii průmyslu s praxí. Se zástupci významných zaměstnavatelů v regionu se dohodla na užší spolupráci , která vyústila do programu Naše škola . 


Škola navázala prospěšný kontakt s firmami

7.1.2015 Opavský a hlučínský deník - Střední škola průmyslová a umělecká se rozhodla spojit v letošním roce teorii průmyslu s praxí. Se zástupci významných zaměstnavatelů v regionu se dohodla na užší spolupráci , která vyústila do programu Naše škola . 


Dění v projektu červenec až září 2014


Dění v projektu duben až červen 2014


ŠKODA AUTO: Společenská odpovědnost s jasnými pravidly

19.12.2014 E15 -  „Naše společnost vnímá CSR jako pevnou součást firemní politiky. Za každým z projektů, které podporujeme, jsou přitom příběhy konkrétních lidí, kterým můžeme ulehčit život a pomoci. I proto jsme rádi, že naše spolupráce s neziskovými organizacemi na poli společenské odpovědnosti je dlouhodobá a přesně zacílená,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar.


Archiv článků rok 2014


Dění v projektu leden až březen 2014


Cukrář v restauračním provozu

Cukrář v restauračním provozu 65-023-H, SŠ zemědělství a služeb, Město Albrechtice


Úspěšné propojení praxe s teorií na Střední škole oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném Kostelci

6.1.2015    Náchodský deník     Červený Kostelec – Na středních školách s ekonomickým zaměřením studenti zakládají v rámci svého  vzdělávání  své vlastní fiktivní firmy. Učí se podnikatelským znalostem a dovednostem, obchodují mezi sebou, vedou účetnictví, sklady, tvoří katalogy,propagaci apod.jako ve skutečném podniku.  


Zpravodaj Oborové skupiny č. 9

V devátém čísle zpravodaje Oborové skupiny, které vyšlo v prosinci 2014, jsou články o propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET, o Ověřování tvorby jednotek výsledků učení v projektu Pospolu, o podzimních setkáních oborových skupina a o semináři s názvem Proč zavádět český rámec kvalifikací?


Soutěž Czech StudNet Awards 2015

Soutěž je určena studentům středních škol, které zajímají informační technologie a kteří by rádi začali spolupracovat nebo již spoloupracují s nějakou firmou. V rámci pilotního ověřování spolupráce v projektu Pospolu soutěž pořádá "DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice". Soutěž si klade za cíl vytvářet síť vztahů mezi středoškoláky, firmami a vysokými školami v IT oborech i pro gymnázia.


ŠKODA AUTO: Společenská odpovědnost s jasnými pravidly

19.12.2014 E15 -  „Naše společnost vnímá CSR jako pevnou součást firemní politiky. Za každým z projektů, které podporujeme, jsou přitom příběhy konkrétních lidí, kterým můžeme ulehčit život a pomoci. I proto jsme rádi, že naše spolupráce s neziskovými organizacemi na poli společenské odpovědnosti je dlouhodobá a přesně zacílená,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar.


Práci dostanou desítky lidí

17.12.2014 Týdeník Klatovska -  Další desítky pracovních míst by mohla nabídnout klatovská firma Aerotech Czech zabývající se výrobou dílů pro letecké turbínové motory a komponent pro kosmický program. Firma plánuje svůj rozvoj a stavbu nové haly. Společnost navštívil náměstek ministra dopravy Karel Dobeš, který má na starost letectví a kosmické aktivity.


Žáci svářeli, obráběli i konstruovali ve firmě Bühler CZ

14.12.2014 Orlický deník -  Žamberk - Šedesát žáků, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání a podle toho si vybírají své další studium, přišlo se svými rodiči i prarodiči do Bühleru CZ v Žamberku, aby „ochutnalo" profese, které zde zaměstnávají. Procházeli celou firmou a na většině pracovišť si mohli sami vyzkoušet, jak se cítí v roli obráběče, svářeče či konstruktéra.


Kovosvit se pouští do výroby nových turbín, bude nabírat lidi

10.12.2014  Mladá fronta DNES - Pracovní místa nabídne v dalších letech Kovosvit MAS. Ročně bude přijímat deset zaměstnanců do nově založené divize MAS Hydro, která vyrábí turbíny pro vodní elektrárny. Jen tato firma chce mít v roce 2020 stovku zaměstnanců.


PŘÍBĚH: Bez certifikátu bych vysněnou práci v cestovním ruchu nezískala

Dominika Plimlová, devatenáctiletá mladá dívka z Plzně, si od loňského podzimu začala vyšlapávat cestu ke svému vysněnému povolání. Díky své kamarádce Petře Vašíčkové se dozvěděla o chystaných kurzech z oblasti cestovního ruchu – pilotním ověření v rámci projektu UNIV 3. O takové práci vždycky snila. Cestovat, vyhledávat nejzajímavější destinace pro klienty, připravovat pro ně program, komunikovat s cizinci a provádět je po zajímavých pamětihodnostech. To je to, co ji přitahovalo. Nejdříve se přihlásila na první kurz, Místní zástupce cestovní kanceláře, který začal na podzim roku 2013. Vždycky inklinovala k cestování a historii, proto ji lekce z dějin umění a zeměpisu nadchly. Po úspěšném absolvování přirozeně následoval další kurz, Vedoucí zájezdu. Když se dozvěděla, že se chystá ještě poslední - Vedoucí pracovník turistického informačního centra - neváhala a přihlásila se do třetice. Ale až díky tomuto certifikátu získala zaměstnání v cestovní agentuře SETTOUR BOHEMIA.


První zkoušky profesní kvalifikace Obsluha čerpací stanice s PHL

HK ČR je jedinou autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Obsluha čerpací stanice s PHL. Již tento měsíc budou prozkoušeni první zájemci. Jak je zkouška náročná a jaký význam má pro obor, jsme se zeptali Martina Mikla, místopředsedy představenstva Společenství čerpacích stanic ČR.